Кафедра радіології та радіаційної медицини

БПР та післядипломна освіта

ІНТЕРНАТУРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «РАДІОЛОГІЯ»

На кафедрі здійснюється підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю «Радіологія»

Інтернатура за спеціальністю «Радіологія» є формою післядипломної підготовки випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, в яких відсутні протипоказання для роботи в сфері іонізуючого випромінювання.

Метою навчання є підготовка кваліфікованого лікаря-радіолога, який може самостійно працювати після подальшої спеціалізації за однією з радіологічних спеціальностей:

 • Рентгенології;
 • Радіонуклідної діагностики;
 • УЗД;
 • Променевої терапії.

Основними завданнями навчання в інтернатури є отримання знань з розділів загальної та спеціальної радіології, оволодіння основними та спеціальними методами променевої діагностики, радіонуклідної діагностики та променевої терапії.

Після закінчення інтернатури випускникам присвоюється кваліфікація лікаря-радіолога.

Інтернатура проводиться у формі очно-заочного навчання протягом 1,5 навчальних роки, з яких :

 • 4,5 місяці навчання на кафедрі радіології та суміжних кафедрах;
 • 12,5 місяці стажування в базових установах охорони здоров’я.

Підготовка лікарів-радіологів в інтернатурі проводиться за навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану і програми інтернатури у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками згідно європейських стандартів післядипломної підготовки медичних спеціалістів (UEMS) з радіології.

Відповідальна за роботу з лікарями-інтернами:

к. мед. наук, доцент Морозова Наталія Львівна

 • +38 067 589 99 03
 • natalymorozova506@gmail.com.

КЛІНІЧНІ БАЗИ КАФЕДРИ:

 • Олександрівська клінічна лікарня м. Києва (01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1), відділення рентгенологічної діагностики, відділення ультразвукової діагностики, консультативна поліклініка;
 • ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України (03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30) ;
 • Всеукраїнський центр радіохірургії Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС (03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21), відділення променевої терапії;
 • КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр» (03115, м. Київ, вул.Верховинна, 69), відділення променевої діагностики;
 • НДСЛ «Охматдит» (01135, м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1), Центр радіології, відділення променевої діагностики.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «РЕНТГЕНОЛОГІЯ»

Згідно Наказу МОН від 23.10.2023 № 487-л  у відповідності до Наказу МОЗ України від 25 липня 2023р № 1347 «Про затвердження Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями» НМУ імені О.О.Богомольця отримав ліцензію на післядипломну освіту (спеціалізацію*) з рентгенології.

*Спеціалізація – профільна спеціалізована підготовка, що проводиться з метою набуття особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності.

 

Орієнтовний план проведення циклів спеціалізації з рентгенології

на 2024 рік

Контингент лікарів, які можуть проходити навчання Дата проведення циклу спеціалізації/ тривалість Відповідальна особа – куратор циклів спеціалізації
Спеціалізація  з рентгенології для лікарів-радіологів; лікарів-рентгенологів, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю. 05.02.2024 03.05.2024
 Тривалість:
3 місяці
К. мед. наук, доцент
Морозова Наталія Львівна
067 589 99 03
natalymorozova506@gmail.com
Спеціалізація  з рентгенології для лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів-терапевтів, лікарів-педіатрів. 02.09.2024-31.12.2024
Тривалість:
4 місяці

 

Актуальну інформацію про навчальні цикли необхідно уточнити у куратора циклу.