Кафедра радіології та радіаційної медицини

Громадська та виховна робота

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор М.М. Ткаченко є членом Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця, заступником голови Вченої Ради медичного факультету №1 НМУ імені О.О. Богомольця, членом Спеціалізованої Вченої Ради Д 26.562.01 у ДУ “Науковий центр радіаційної медицини НАМН України”, членом ЦМК з хірургічних дисциплін НМУ імені О.О. Богомольця, членом проблемної комісії “Проблеми радіаційної медицини” НАМН України та Міністерства охорони здоров’я України, членом робочої групи з підготовки єдиних національних підручників для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України, за спеціальністю 7.110101 “Лікувальна справа”, членом редакційної ради “Фізіологічного журналу” НАН України, членом редакційної колегії “Українського радіологічного журналу” НАМН і МОЗ України. Професор М.М. Ткаченко є членом Європейського товариства медичної онкології (ESMO).