НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра радіології та радіаційної медицини

Громадська та виховна робота

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор М.М. Ткаченко є членом Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця, заступником голови Вченої Ради медичного факультету №1 НМУ імені О.О. Богомольця, членом Спеціалізованої Вченої Ради Д 26.562.01 у ДУ “Науковий центр радіаційної медицини НАМН України”, членом ЦМК з хірургічних дисциплін НМУ імені О.О. Богомольця, членом проблемної комісії “Проблеми радіаційної медицини” НАМН України та Міністерства охорони здоров’я України, членом робочої групи з підготовки єдиних національних підручників для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України, за спеціальністю 7.110101 “Лікувальна справа”, членом редакційної ради “Фізіологічного журналу” НАН України, членом редакційної колегії “Українського радіологічного журналу” НАМН і МОЗ України. Професор М.М. Ткаченко є членом Європейського товариства медичної онкології (ESMO).

 

Завідувач та співробітники кафедри висвітлюють здобутки кафедри і університету у засобах масової інформації:

 

Ткаченко М.М.
зав. каф., д.мед.н., проф.,
Миронова О.В., к.м.н., доц., заст. декана з наукової та виховної роботи
медичного факультету № 1
Телеканал 1+1 15 червня 2010 р. Рекламний  ролик  про  НМУ   імені  О.О.  Богомольця
Ткаченко М.М.
зав. каф., д.мед.н., проф.
Телеканал «Глас» 22 жовтня 2010 р. “Ядерна зброя. Ядерна безпека. Наслідки Чорнобильської катастрофи”
Ткаченко М.М.
зав. каф., д.мед.н., проф.
Перший національний канал 22 квітня 2011 р. “Вплив Чорнобиля”
Миронова О.В., к.м.н., доц., заст. декана з наукової та виховної роботи
медичного факультету № 1
радіо
„Перший канал”
13 травня 2009 р. Приймала участь у дебатах про агітаційну роботу вступів до ВУЗів у 2009 році
Миронова О.В., к.м.н., доц., заст. декана з наукової та виховної роботи
медичного факультету № 1
радіо
„Перший канал”
23 квітня 2010 р. Приймала участь у дебатах про агітаційну роботу щодо вступу до ВУЗів у 2010 році