Кафедра радіології та радіаційної медицини

Інформація для студентів

 

Шановні студенти 3-го та 5-го курсів!

З початком дистанційного навчання на Кафедрі радіології та радіаційної  медицини (дисципліни: «Радіологія» та «Радіаційна медицина») всі старости груп забов’язані зв’язатися зі своїми викладачами для отримання завдань з поточної теми. Відповіді на завдання старости груп надсилають викладачу одним файлом. Викладачі перевіряють і виставляють оцінки в журналі с поміткою «дистанційне навчання».

Уважаемые студенты 3-го и 5-го курсов!

С началом дистанционного обучения на Кафедре радиологии и радиационной медицины (дисциплины: «Радиология» и «Радиационная медицина»), все старості групп обязаны связаться со своими преподавателями для получения заданий по текущей теме. Ответы на задания староста группы отправляет преподавателю одним файлом. Преподаватели проверяют ответы и выставляют отметки в журнале с пометкой «Дистанционное обучение».

 

2023-2024 н.р.

Графік проведення консультацій викладачами

Лекції

Лекції для вибіркової складової

Методичні вказівки

Методичні вказівки Медичні (1, 2, 4), ФПЛЗСУ

Методичні рекомендації для ІІІ медичного факультету (педіатрія)

Методичні рекомендації з вибіркової дисципліни: “ВІЗУАЛЬНА ДІАГНОСТИКА, ЗАГАЛЬНА ТА СПЕЦІАЛЬНА”

Календарно-тематичні плани

 

 

 

2022-2023 н.р.

Радіологія 3 курс:

Календарно-тематичні плани лекцій на весняний семестр 2022-23

Графік проведення консультацій викладачами

Кал.-тем. план лекцій для мед-факультетів

Кал.-тем. план лекцій для педіатричного факультету

Клінічні бази і викладачі, які викладають на цих базах

Мед. фак. теми практ. занять

Мед.фак. регламент оцінювання практ. занять

Педіатричний фак. теми практ. занять

Педіатрія регламент оцінювання практ. занять

Питання до ПМК

Регламент оцінювання знань на практичних заняттях

Регламент оцінювання підсумкового контролю знань з радіології

Розподіл академічних груп між викладачами

Теми для практ. занять медфакультетів

THEMATIC PLAN OF LECTURE

Theme syllabus of the lectures on the Radiology

CONTROL TASKS OF RADIOLOGY MODUL 3

The regulation of knowledge assessment at the final modular control

 

Радіаційна медицина

 

Питання ПМК радмед література

Радмед консул 22-23

Регламент кінцевого контролю

Регламент оцінюван поточного

Самост рад мед 5к 22-23

Тем практ рад мед 5 к 22-23

Силабуси радіаційна медицина

Методичні розробки з радіаційної медицини ОПП 228 “Педіатрія”

 

 

 

2021-2022 н.р.

 

Радіологія 3 курс:

 

Графік проведения ПМК у ін.фак.

Графік проведення консультацій викладачами

Кал.-тем. план лекцій на весняний семестр 2017-18

Питання до ПМК для стомат. фак.

Питання до ПМК для мед. фак.

План навч.-метод. засідань

Розподіл академічних груп між викладачами

Теми для практ. занять мед.фак.

Теми практ. занять для стом.фак.

Theme syllabus on the Radiology dent 21-22

Theme syllabus on the Radiology med 21-22

Клінічні бази і викладачі, які викладають на цих базах

Регламент оцінювання знань на практичних заняттях

Регламент оцінювання підсумкового контролю знань з радіології

CONTROL TASKS OF RADIOLOGY FMC

Regulation of evaluation of knowledge on FMC

Regulation of evaluation of knowledge on practical lessons

 

 

 

 

Радіаційна медицина 5 курс.

 

консульт радмед весн 22

ПМК рад мед весн22

рад.мед 5к 21-22 самост

розклад рад мед весн 21-22

розпод рад мед вес 21-22

темплан рад.мед рус 21-22

темплан рад.мед укр 21-22

темплан радмед англ 21-22

лекц рад мед 5к 21 англ

практ рад мед 5к 21 англ