НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра радіології та радіаційної медицини

ПІЗНАВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ З ПРИРОДНИЧИХ НАУК ТА МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ