Кафедра радіології та радіаційної медицини

Рік заснування: 1920

Факультет: I медичний

Профіль кафедри: лікувально-дігностичний

Адреса: 03057, Київ-57, пр. Берестейській, 34 (Морфологічний корпус)

Телефони:

Відповідальні за учбово-методичну роботу:

  • 3 курс доцент Романенко Ганна Олександрівна 0503127031
  • 5 курс доцент Поперека Галина Михайлівна 0672363290
  • Післядипломна освіта (інтернатура, спеціалізація) доцент Морозова Наталья Львівна 0675899903

Відповідальна за лікувально-діагностичну роботу доцент Черкасова Любов Анатоліївна 0964599235

Відповідальний за радіонуклідні дослідження (запис хворих) асистент, завідувач відділення радіонуклідної діагностики КМКЛ 18 Макаренко Анатолій Вікторович 0964910293

Електронна пошта: radiology@nmu.ua

Дисципліни, що викладаються:

Радіологія та ядерна медицина 3 курс

Радіологія, радіологія в стоматології 2 курс

Радіаційна медицина 5 курс

Курс за вибором «Візуалізаційна діагностика загальна та спеціальна».

 

Післядипломна освіта:

Інтернатура «Радіологія»

Спеціалізація «Рентгенологія»

 

 

Клінічні бази кафедри:

  1. Міська клінічна лікарня №18, відділення радіонуклідної діагностики.

(03057, м. Київ, проспект Перемоги, 34)

  1. Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, рентгенологічне відділення.

(01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1)

  1. ДУ „ННЦРМ” НАМН України, Інститут клінічної радіології, відділення радіоіндукованої загальної та ендокринної патології.

(03115, м. Київ, проспект Перемоги 119/121)

  1. КЗ КОР Київський обласний онкологічний диспансер, відділення радіонуклідної діагностики.

(04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 1а)

  1. КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4», відділення терапії № 2.

(03057, м. Київ, вул. Солом’янська, 17)

  1. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Університетська клініка, Консультативно-діагностична поліклініка, рентгенологічне відділення.

(04 070 м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 10)

 

Кафедра є головною (опорною) серед кафедр радіологічного профілю медичних вузів України, очолює учбово-методичну роботу та організацію радіологічної служби в державі. Головний напрямок наукових досліджень кафедри – розробка та впровадження нових методів радіологічної діагностики захворювань нирок, серцево-судинної і гепатобіліарної систем, системи травлення, а також вивчення впливу низьких доз опромінення на організм людини і тварин.

 

Завідувач кафедри

ТКАЧЕНКО Михайло Миколайович (нар. 27 лютого 1958 р.) – доктор медичних наук (1998), професор (2005), завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини (2006), заслужений діяч науки і техніки України (2009), двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1996, 2003).

У 1981 р. закінчив перший лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. Працював лікарем-інтерном терапевтичного відділення Київської клінічної лікарні № 23.

У 1982-1986 рр. – лікар виїзної та кардіологічної бригад Київської станції швидкої та невідкладної медичної допомоги. Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р.

У 1986-1989 рр. – аспірант, 1989-1992 рр. – молодший науковий співробітниквідділу фізіології кровообігу Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця АН України.

З січня 1992 р. – асистент, 1994 р. – доцент, 2003 р. – професор кафедри радіології та радіаційної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У травні 2006 р. обраний завідувачем кафедри радіології та радіаційної медицини. Має вчене звання професора (2005). У 1990 р. захистив кандидатську, 1998 р. – докторську дисертації.

М.М. Ткаченко – двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. У 1996 р. премію присуджено за цикл наукових праць “Роль ендотелію та біологічно активних речовин ендотеліального походження в регуляції кровообігу та діяльності серця”.


10 квітня 1997 р. Президент України Л.Д. Кучма вручає у Маріїнському палаці М.М. Ткаченку Державну премію України в галузі науки і техніки 1996 р.

 

У 2003 р. М.М. Ткаченку присуджено Державну премію України за цикл наукових праць “Дослідження фундаментальних механізмів дії оксиду азоту на серцево-судинну систему як основи патогенетичного лікування її захворювань” (у складі авторського колективу вчених Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, Інститутів геронтології, терапії, фармакології та токсикології АМН України, до якого увійшли академіки НАН України В.В. Фролькіс, Л.Т. Мала, О.О. Мойбенко, член-кореспондент НАН України В.Ф. Сагач, академіки АМН України О.В. Коркушко, О.В. Стефанов, член-кореспондент АМН України В.В. Безруков, доктори медичних наук А.І. Соловйов та О.К. Кульчицький)


12 вересня 2003 р. Громадське обговорення циклу наукових праць “Дослідження фундаментальних механізмів дії оксиду азоту на серцево-судинну систему як основи патогенетичного лікування її захворювань”, висунутого на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2003 року, на засіданні Вченої ради Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України. Заступник директора Інституту В.Б. Максименко, А.І. Соловйов, Г.М. Бутенко, О.Г. Резніков, О.В. Коркушко, О.К. Кульчицький, О.О. Мойбенко, О.В. Стефанов, директор Інституту академік АМН України Г.В. Книшов, І.К. Кондаков (Інститут терапії АМН України, Харків), головний учений секретар АМН України, член-кореспондент АМН України


4 березня 2004 р. Після вручення Державних премій України 2003 р. в Маріїнському палаці. Академік НАН України О.О. Мойбенко, член-кореспондент НАН України В.Ф. Сагач, Президент НАН України, голова Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки академік Б.Є. Патон, заступник голови – учений секретар Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки М.С. Дяденко, доктор медичних наук М.М. Ткаченко.

  • 13 січня 2010 р. Президент України В.А. Ющенко вручає професору М.М. Ткаченку посвідчення заслуженого діяча науки і техніки України.

М.М. Ткаченко був науковим керівником гранту Державного фонду фундаментальних досліджень України “Ендотелійзалежні механізми порушень судинного тонусу в процесі старіння і за умов дії радіаційного фактору та пошуки шляхів їх корекції”, до виконання якого у 2002-2007 рр. були залученні співробітники кафедри, Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України та Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Автор понад 230 друкованих наукових праць.

24 вересня 2001 р. Урочистості в палаці “Україна” з нагоди 160-річчя Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. М.М. Ткаченко, професор А.П. Пелещук, завідувач кафедри рентгенології та медичної радіології Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця (у 1963-1966 роках) професор А.І. Позмогов та доцент І.А. Позмогова.