Кафедра радіології та радіаційної медицини

Навчально-методична робота

2023-2024 н.р.

Графік проведення консультацій викладачами

Лекції

Лекції для вибіркової складової

Методичні вказівки

Методичні вказівки Медичні (1, 2, 4), ФПЛЗСУ

Методичні рекомендації для ІІІ медичного факультету (педіатрія)

Методичні рекомендації і презентації для англомовної форми навчання стоматологія

Методичні рекомендації з вибіркової дисципліни: “ВІЗУАЛЬНА ДІАГНОСТИКА, ЗАГАЛЬНА ТА СПЕЦІАЛЬНА”

Календарно-тематичні плани

 

2022-2023 н.р.

План навч.-метод. засідань

Календарно-тематичні плани лекцій на весняний семестр 2022-23

Навчально-методичні матеріали

Навч.-метод. матеріали мед.фак. 2022

Навч.-метод. матеріали педіатр.фак. 2022

Навч.-метод. матеріали стомат.фак. 2022

For the dental faculty – Teaching and methodical materials for English speakers

For the Faculty of Medicine – Teaching and methodical materials for English speakers

РОБОЧІ ПРОГРАМИ 2022-2023

Титульні листи робочих програм

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 2022-2023

Методичні розробки з радіаційної медицини ОПП 228 “Педіатрія”

 

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ РАДІОЛОГІЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ  ЗА РУЗУЛЬТАТАМИ 2022/2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

 

2021-2022 н.р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ 2021-2022

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 2021-2022

Навчально-методичні матеріали

Навчально-методичні матеріали (англ.)

Розподіл груп між викладачами на осінній семестр 2021-2022 навчального року

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ РАДІОЛОГІЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ  ЗА РУЗУЛЬТАТАМИ 2021/2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

 

На кафедрі викладаються дисципліни:
Радіологія (променева діагностика та променева терапія) для студентів  ІІІ курсу   I, II, III, IV медичних, медико-психологічного, стоматологічного факультетів і ФПЛЗСУ.
Радіаційна медицина  для студентів IV курсу стоматологічного факультету,  V курсу I, II, III, IV медичних, медико-психологічного  факультетів, ФПЛЗСУ.
На кафедрі проходять навчання інтерни та клінічні ординатори.

Завідувач кафедрою та викладачі  з інтернами другого року навчання.

Заняття проводяться у приміщені кафедри та клінічних баз.

У навчальному процесі використовуються сучасні технічні засоби навчання: комп’ютери, що працюють в дисплейних класах, мультимедійний проектор, кодоскопи, а також сучасна діагностична апаратура: гамма-сцинтиляційна камера томографічна ГКС-301Т, Лабораторний радіометр “Гамма-12”, та ін.

Практичне заняття з променевої діагностики зі студентами 3-го курсу.

На лекціях і практичних заняттях широко застосовуються мультимедійні презентації, відеоматеріали.
З 2006 року на кафедрі розпочато викладання дисципліни для англомовних студентів. Три викладача кафедри мають сертифікати НМУ на викладання англійською мовою.
На кафедрі видані англомовні методичні вказівки з курсів радіології (2006, 2008 рр.) та радіаційної медицини (2010 р.) для студентів 3 та 5 курсів медичних факультетів та 3 курсу стоматологічного факультету (2010 р.). Підготовлені мультимедійні презентації лекцій  англійською мовою з радіології та радіаційної медицини.
У 2011 р. вийшов з друку базовий підручник “Радіологія (променева діагностика та променева терапія)”  за редакцією завідувача кафедрою професора  М.М. Ткаченка.

Всьго за останні 5 років (2006 – 2011) видано:
Підручників: 3
Посібників: 15
Монографій: 1
Методичних рекомендацій: 9
Інформаційних листів: 5