НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра радіології та радіаційної медицини

Наукова робота

НАУКОВА РОБОТА

Відповідальний – асистент кафедри кандидат медичних наук Гороть Ірина Василівна, 067702560, sirinagas@ukr.net

Основні напрямки роботи: променева діагностика, променева терапія, застосування методів радіонуклідної діагностики під час дослідження різних органів і систем, сучасні методики променевої терапії: застосування нових режимів фракціонування брахітерапії.

НДР:

  1. Застосування HDR брахітерапії під час лікування немеланомного раку шкіри (0117U000271) 2017-2020.
  2. Роль трьохфазової остеосцинтиграфії в прогнозуванні параендопротезних ускладнень у разі ендопротезування кульшових та колінних суглобів (0118U000148) 2018-2020.
  3. Методика навчання основ променевої діагностики та променевої терапії майбутніх лікарів із використанням технологій інформаційного суспільства (ТІК) (0117U002264) 2017-2019.
  4. Діагностична роль остеосцинтиграфії при ендопротезуванні кульшових суглобів у хворих на деформуючий остеоартроз (0114U003982) 2015-2017.
  5. Особливості зв’язків сонографічних показників матки і яєчників із конституційними параметрами дівчат різних соматотипів (0117U005436) 2015-2018.
  6. Уплив низьких доз радіації на ультраструктуру ємнісних судин (0114U001352) 2014-2016.
  7. Функціональний стан гепатобіліарної системи у дітей хворих на гломерулонефрит (0114U001351) 2014-2016.
  8. Ультраструктура серцево-судинної системи за умов дії низьких доз радіації (0111U000664) 2011-2013.
  9. Радіоімунологічні методи в діагностиці та прогнозуванні гемобластозів (0110U006818) 2011-2013.

 

Інформація щодо профілей співробітників кафедри в Scopus, Orcid, Google Scholar, Web of Science

 

№ з/п Прізвище та ініціали співробіт-ника(укр. та англ. мовами) Вік

співробітника

 

Індекс Гірша за Scopus

 

Посилання на профіль в Scopus

 

Посиланняна профіль

Orcid.org

Індекс Гірша за GoogleScholar Посилання на профіль в GoogleScholar (Прізвище та ім’я в профілі) Індекс Гірша за Web ofScience Посилання на профіль в Web ofScience (WebofScienceResearcher

ID)

1 Ткаченко М.М. 27.02.

1958

4 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003741217 https://orcid.org/0000-0003-4210-1566 10 https://scholar.google.com.ua/citations?user=covOOAQAAAAJ&hl=uk   https://publons.com/researcher/3163563/mikhail-tkachenko/
2 Танасічук-Гажиєва Н.В. 23.07. 1957 https://orcid.org/0000-0001-9633-1311 1 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=m7Y16_MAAAAJ

 

   
3 Поперека Г.М. 25.12. 1962 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508287303

 

https://orcid.org/0000-0002-1094-9522 4 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LCraM6MAAAAJ&scilu=&scisig=AMD79ooAAAAAXIuFnsExy0NGHZ1stT9IoU8irEdMPIT4&gmla=AJsN-F4uvSH_0DBeO4CpTYuJSkDiDMXHxYNIwt6pPs8aLLgVdBWN0Ubr8iY09EGWwxsid5ojmy58EJEa5NbfhZwmO4uGEE-MCQX1-L9dpywoAY3fqp193qhCmmMUeSqtUb7BHs1jLPFSEqmzTI_e1f0Uo57ejBBdNA&sciund=5251245240727858257 https://publons.com/researcher/3163360/popereka-galina/

 

4 Миронова О.В. 23.05. 1964 https://orcid.org/0000-0003-1444-6858 2 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7axr2JqmbLOBB9619JeaNu7Zb5bTEV2r6-CM_a0t0GBjevQzsBp-B8TMDnHjRDiLvsHUDp8mCBnmf8Hz0S3_YKmt4ct6Kw0_NFXx5eBnmZ1UAT1IHmJA6k9N3MxUOLUm0zCoauZeEhcpd-oQ1PT3_WTME7sA&user=3IZ8RVsAAAAJ https://publons.com/researcher/3149496/mironova-olena/
5 Морозова Н.Л. 05.06. 1960 https://orcid.org/0000-0003-4504-6902 2 https://scholar.google.com.ua/citations?user=XtpWsMoAAAAJ&hl=uk

 

 

   
6 Романенко Г.О. 07.10. 1973 https://orcid.org/0000-0001-9527-4925 3 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=hyoOV5oAAAAJ https://publons.com/researcher/3163455/anna-romanenko/
7 Гороть І.В. 08.03. 1983 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36915047200 https://orcid.org/0000-0003-0467-7812 2 https://scholar.google.com.ua/citations?user=6EQRDrQAAAAJ&hl=uk

 

https://publons.com/researcher/3131214/irina-horot/
8 Мазур А.Г. 07.05. 1985 https://orcid.org/0000-0001-5435-9105 1 https://scholar.google.com.ua/citations?user=peiF7d4AAAAJ&hl=uk

 

   
9 Черкасова Л.А. 10.08. 1983 https://orcid.org/0000-0001-9972-2721 1 https://scholar.google.com.ua/citations?user=CYikOS0AAAAJ&hl=uk&authuser=1    
10 Містрюков В.М. 23.10. 1960 https://orcid.org/0000-0003-1926-1158 1 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4WkTPCAvem3Ffri0-0F9yxYFvlxVFF7TZpmmE9X0FmBXfzTkmbTwK7jSUJNNkhjB1TX_PlO2jshHr2k7_T94JX0VEh0Xvojiy9S4N9HCYiKF-ksqncBb1KlgjVVklBt3f6hJumJkXr96rDGDgS7ourRSiczQ&user=SPwJg4sAAAAJ    
11 Король П.О.
PavloKorol
 
 https://orcid.org/0000-0003-0231-0021 7 https://scholar.google.com.ua/citations?user=WQ3mqSUAAAAJ&hl=uk&authu

ser=1

WebofScienceResearcherID 
F-5128-2019

https://publons.com/researcher/1722956/pavlo-korol/

 

12 Бєлий Д.О. 06.10. 1959 5 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602623815

 

 

   

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

2003 р.

 

2004 р.

 

2005 р.

 

2005 р.

 

2006 р.

 

2006 р.

 

2006 р.

 

2006 р.

 

2006 р.

 

2006 р.

 

2007 р.

 

2008 р.

 

2008 р.

 

2009 р.

 

2009 р.

 

2010 р.

 

2010 р.

 

2010 р.

 

2011 р.

 

2013 р.

 

2015 р

 

2015 р.

 

 

2019 р

 

2019 р

 

2019 р

 

2019 р

 

2019 р