Кафедра радіології та радіаційної медицини

Наукова робота

Відповідальний к.мед.н., доцент Черкасова Любов Анатоліївна, 0964599235 м.т

lovecherkasova@gmail.com

 

Основні напрямки роботи: променева діагностика, променева терапія, застосування методів радіонуклідної діагностики під час дослідження різних органів і систем, сучасні методики променевої терапії: застосування нових режимів фракціонування брахітерапії.

НДР:

 1. Значення остеосцинтиграфії при виявленні метастатичного ураження кісток скелета при встановленні діагнозу карцинома нирки і як спостереження на післялікувальному етапі (0121U108287) 2021-2023рр.
 2. Особливості променевої діагностики SARS-CoV-2 асоційованих уражень легень під час пандемії COVID-19 (0121U108186) 2021-2023рр.
 3. Застосування HDR брахітерапії під час лікування немеланомного раку шкіри (0117U000271) 2017-2020.
 4. Роль трьохфазової остеосцинтиграфії в прогнозуванні параендопротезних ускладнень у разі ендопротезування кульшових та колінних суглобів (0118U000148) 2018-2020.
 5. Методика навчання основ променевої діагностики та променевої терапії майбутніх лікарів із використанням технологій інформаційного суспільства (ТІК) (0117U002264) 2017-2019.
 6. Діагностична роль остеосцинтиграфії при ендопротезуванні кульшових суглобів у хворих на деформуючий остеоартроз (0114U003982) 2015-2017.
 7. Особливості зв’язків сонографічних показників матки і яєчників із конституційними параметрами дівчат різних соматотипів (0117U005436) 2015-2018.
 8. Уплив низьких доз радіації на ультраструктуру ємнісних судин (0114U001352) 2014-2016.
 9. Функціональний стан гепатобіліарної системи у дітей хворих на гломерулонефрит (0114U001351) 2014-2016.
 10. Ультраструктура серцево-судинної системи за умов дії низьких доз радіації (0111U000664) 2011-2013.
 11. Радіоімунологічні методи в діагностиці та прогнозуванні гемобластозів (0110U006818) 2011-2013.

 

 Інформація про профілі співробітників кафедри в Scopus, Orcid, Google Scholar, Web of Science на 2022 р.

 

Співробітник кафедри є рецензентом в науковому журналі на 2022 р. 

Прізвище та ініціали співробітника Назва журналу Веб адреса журналу Scopus/WoS (так/ні)

 

Квартиль SCIMAGO (Q 1-4)1 К-ть прорецензованих статей в звітному році
Ткаченко М.М. “Фізіологічний журнал” НАН України https://fz.kiev.ua/ так Q4 1
Ткаченко М.М. “Український радіологічний та онкологічний журнал” НАМН і МОЗ України https://ukroj.com/index.php/journal

 

так Q4 1
Король П.О. “Radiation Diagnostics, Radiation Therapy” http://rdrt.com.ua/index.php/journal ні 2

 

 

Статті в журналах, що індексуються в Scopus, Web of Science за 2021-2022р.

 

Абдуллаев Р.Я., Куликова Ф.И., Ткаченко М.Н., Абрамов С.В., Ибрагимова К.Н., Кириченко А.Г., Томах Н.В., Агарков С.Ф. Оценка церебральной гемодинамики больных ишемическим инсультом // Azerbaijan Medical Journal/Азербайджанский медицинский журнал. – 2022. – № 1. – С. 5-10.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225447800

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=28079&tip=sid&clean=0

 

 

Rynhach N., Kuryk O., Nesvitaylova K., Mostiuk O., Cherkasova L., Bazdyriev V. Peculiarities of mortality due to neoplasms in Ukraine:what are the threats of covid- 19 pandemic? Georgian Medical News (Медицинские новости Грузии). – 2021. – № 12 (321). – Р. 62-69. (фахове видання)  Q4

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35000910/

 

 

Ткаченко М.М., Морозова Н.Л., Танасічук-Гажиєва Н.В., Черкасова Л.А. Особливості рентгенологічної картини ураження легень при COVID-19 у дорослих пацієнтів, хворих на муковісцидоз // Український радіологічний та онкологічний журнал. – 2022. – Т. 30, № 2. – С. 10-20.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225447800

 

 

Доповіді співробітників на наукових форумах (у переліку вказати Прізвище, ініціали доповідача, назва доповіді, назва наукового форуму)

№ з/п Науковий форум Країна, місто Дата  
  Доповідач, Назва доповіді
1.       1 XIVз`їзду онкологів та радіологів України,присвяченому 100-річчю Національного інституту раку

 

 

 

 

Україна,Київ 30 вересня- -02 жовтня 2021 Черкасова Л.А. Особливості сонографічних показників матки і яєчників у різні фази менструального циклу в здорових дівчат різних конституціональх типів
2

 

 

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення ядерної медицини»

 

 

Україна, Київ (Херсон)

 

 

 

 

12-13 вересня 2022

 

 

Ткаченко М.М.,
Романенко Г.О.,
Миронова О.В.,
Гороть І.В.,
Мазур А.Г.,
Макаренко А.В
Оцінка ефективності ранньої діагностики злоякісного первинного ураження кісток за допомогою сцинтиграфічного дослідження.

 

 

 

3 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення ядерної медицини» Україна, Київ (Херсон) 12-13вересня 2022 Ткаченко М.М.,
Романенко Г.О.,
Миронова О.В.,
Морозова Н.Л.,
Гороть І.В.,
Черкасова Л.А
Сучасні виклики при викладанні радіології в НМУ імені О.О. Богомольця при умовах воєнного стану в Україні.
4 Науково-практична конференція ГО “Українське товариство радіаційних онкологів” з міжнародною участю “Актуальні питання радіаційної онкології в Україні”.

 

 

Україна,

Львів

21-22 вересня 2022 р.

 

Ткаченко М.М
Гороть І.В.
Козак О.В., Романенко Г.О.
Можливості HDR-брахітерапії при лікуванні раку губи
7 Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of VII International Scientific and Practical Conference.

 

 

 

 

 

м. Харків,

Україна

29-30.01.2022р Ткаченко М.М.,
Гороть І.В.,
Морозова Н.Л., Романенко Г.О.,
Черкасова Л.А.
Компетентнісній підхід як складова професійної освіти при викладанні радіології на основі застосування інтерактивних методів навчання.
8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-практична конференцію з міжнародною участю

«Освітній процес підготовки лікарів в умовах сучасного світу: виклики та перспективи»

 

Україна,Київ 28.09.2022р М.М.Ткаченко.,
Н.Л. Морозова.,
Г.О. Романенко.
 

 

Компетентнісний підхід до професійної підготовки інтернів за спеціальністю « Радіологія»
9

 

 

 

 

Науково-практична конференцію з міжнародною участю  «Освітній процес підготовки лікарів в умовах сучасного світу: виклики та перспективи»

 

 

Україна,Київ 28.09.2022р Н.В.
Танасічук-Гажиєва.
Підходи до викладання дисципліни « Радіологія» іноземним студентам-стоматологам в умовах викликів сучасності.
10 Науково-практична конференцію з міжнародною участю  «Освітній процес підготовки лікарів в умовах сучасного світу: виклики та перспективи»

 

Україна,Київ М.М. Ткаченко.,
Г.О. Романенко.,
О.В. Миронова.,
Н.Л.Морозова.,
Л.А. Черкасова.,
І.В. Гороть.
Викладання радіології в НМУ імені О.О. Богомольця в умовах воєнного стану в Україні.

 

Web of Science статті за 2021-2022 р.

 

 1. P. Tkachenko, N.Yu. Kondratyuk,  O.G. Kuryk, O.M. Mostiuk, L.A.  Cherkasova,   K.V. Bazdyrev, O.L. Kisilenko. // Surgical intervention eficacy in metastatic soft tissue calcification and calciphylaxis in patients with chronic chronic kidney disease //World of Medicine and Biology, 2022. № 1 (79). – С. 147-151. DOI 10.26724/2079-8334-2022-1-79-147-151.

https://womab.com.ua/en/smb-2022-01/9293

 

 1. Ya. Chuiko, D.S. Mankovskiy, O.G. Kuryk, L.A. Cherkasova, O.L. Kisilenko, K.V. Bazdyrev, V.V. Verbitskiy. //  Changes in the phenotype of vascular wall cells in cerebrovascular atherosclerosis in patients with ischemic stroke // World of Medicine and Biology, 2021. № 3 (77). – С. 179-184. http://dx.doi.org/10.26724/2079-8334-2021-3-77-179-184

 

https://womab.com.ua/ua/smb-2021-03/9098

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

2003 р.

 

2004 р.

 

2005 р.

 

2005 р.

 

2006 р.

 

2006 р.

 

2006 р.

 

2006 р.

 

2006 р.

 

2006 р.

 

2007 р.

 

2008 р.

 

2008 р.

 

2009 р.

 

2009 р.

 

2010 р.

 

2010 р.

 

2010 р.

 

2011 р.

 

2013 р.

 

2015 р

 

2015 р.

 

 

2019 р

 

2019 р

 

2019 р

 

2019 р

 

2019 р