Кафедра внутрішньої медицини №3

Студентський науковий гурток

 

Завідувач кафедри Доктор медичних наук, професор Яременко Олег Борисович
Науковий керівник Кандидат медичних наук, асистент кафедри

Петелицька Любов Богданівна

Т.в.о. керівника Асистент кафедри, аспірант

Коляденко Дарія Ігорівна

Староста СНГ Студентка медичного факультету №4, VІ курсу

Нагірна Марта Іванівна

Місце засідань КНП «Київська міська клінічна лікарня №3», 5 поверх (вул. Петра Запорожця, 26)
Частота засідань 1 раз на місяць
Посилання у соціальних мережах https://www.facebook.com/Кафедра-внутрішньої-медицини-3Group-of-department-of-internal-medicine-3-1564709303809214/

Телеграм канал – t.me/internalmedicine3

 

Тематика та основні напрямки роботи студентського наукового гуртка:

 

Щомісячні засідання студентського наукового гуртка кафедри присвячені поглибленню знать, удосконаленню практичних вмінь студентів у різних напрямках внутрішньої медицини. Вивчається сучасна проблематика ревматологічних, серцево-судинних, пульмонологічних, гастроентерологічних захворювань. Надаються сучасні класифікаційні критерії різних нозологій, діагностичні алгоритми та наукове обґрунтування ефективності застосування різних методів лікування. Акцент робиться на темах і захворюваннях, які не входять або фрагментарно висвітлені в навчальній програмі з вивчення внутрішніх хвороб.

Діяльність гуртка спрямована на фахове формування майбутніх лікарів та науковців, розвиток клінічного мислення та диференційного підходу до діагностики та лікування захворювань завдяки:

 • Розгляду найактуальніших проблем внутрішньої медицини.
 • Можливості виступу доповідачем на засіданнях, удосконалення навичок презентації наукового матеріалу та ораторських здібностей студента.
 • Міждисциплінарному підходу до вивчення окремих захворювань шляхом проведення спільних засідань з іншими студентськими науковими гуртками університету.
 • Клінічним обходам та розбору історії хвороб пацієнтів спільно з науковим керівником.
 • Відпрацюванню практичних навичок збирання анамнезу, проведення загального огляду та оволодіння технікою проведення фізикального обстеження пацієнта.
 • Навчанню трактування результатів лабораторних та інструментальних досліджень.
 • Проведенню майстер-класів викладачами кафедри з УЗД опорно-рухового апарату та Ехо-КГ серцево-судинної системи.

 

Основні напрямки наукової роботи гуртка:

 

Створюються умови для реалізації наукового потенціалу студентів й активного включення їх у науково-дослідну діяльність, участі у Всеукраїнській олімпіаді з внутрішньої медицини, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнських науково-практичних конференціях студентів, Квітневій студентській науковій сесії, наукових форумах за кордоном.

 

Історія СНГ

В 70-90-х рр. 20-го сторіччя наукова робота студентів-гуртківців проводилась під керівництвом  професора  Сахарчука  І.І. та доцента Денисенко Г.Т. В 1996-2016 рр. наукову роботу гуртка очолювали професор Дудка П.Ф. та асистент Бодарецька О.І., в 2016-2018 рр. – доцент Федьков Д. Л., 2018-2021 рр. – доцент Загородний М.І. З 2021 р. студентський науковий гурток очолює асистент Петелицька Л.Б.

Десятки вихованців гуртка з часом успішно захистили кандидатські та докторські дисертації і на сьогодні працюють у вищих навчальних закладах та провідних лікувальних установах України.

 

Доцент Денисенко Г.Т. зі студентами-гуртківцями (80-ті роки 20-го сторіччя).

 

До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, який щороку відзначається 24 березня, студенти-гуртківці, що входять до Молодіжної Ради ВГО „Український Медичний Союз” спільно зі Студентською Радою університету та Студентським Науковим Товариством за підтримки адміністрації НМУ імені О.О. Богомольця та кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 23 березня 2010 року провели акцію “Туберкульоз. Стоп-кадр”. В рамках програми на базі кафедри в КМКЛ №3 за підтримки головного лікаря Паламаря Б.І. було організовано фотовиставку робіт студентів медичних ВНЗ України з метою підвищення рівня усвідомлення проблеми.

 

Фотовиставка «Туберкульоз. Стоп-кадр», 23 березня 2010 р. Співробітники кафедри, лікарі пульмонологічного відділення КМКЛ №3, студенти-гуртківці.

 

Доповіді гуртківців Рибачук Анни (16 група V курс) та Новаковського Кирила (31 група ІІІ курс) на засіданні гуртка 15 грудня 2010 р.

 

Публікації гуртківців, виступи на конференціях, призові місця у 2010-2011 рр.

 

 1. Рибачук А.В. – диплом за найкращу наукову роботу на Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров’я 2010 р. «Урбанізація та здоров’я», м. Київ, Україна, 7-8 квітня 2010 р.
 2. Рибачук А.В. – диплом за найкращу наукову роботу (1 місце) за напрямком «Клінічна та фундаментальна медицина (англійською мовою)», м. Луганськ, 2010 р.
 3. Пономаренко С.І. – тези доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених, м. Київ, листопад 2010 р.
 4. Сосідко А.В., Салтиков І.О. (студ. ІІІ курсу, стомат. факультет). Чи є енергетичні напитки фактором ризику інфаркту міокарда у молодих людей? / Міжкафедральна студентська наукова конференція, Київ, 14 жовтня 2011 р.
 5. Петрикова А.О., Павлик Я.Р. (студ. ІІІ курсу, стомат. факультет). Етико-деонтологічні аспекти історії кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету. Міжкафедральна студентська наукова конференція, Київ, 14 жовтня 2011 р.
 6. Болтовець В.О., Брехова І.В., Бутовська К.О. (студ. ІІІ курсу, стомат. факультету). Від минулого до сьогодення… Міжкафедральна студентська наукова конференція, Київ, 14 жовтня 2011 р.

 

14 жовтня 2011 року на базі кафедри відбулась міжкафедральна студентська наукова конференція «Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини. Етико-деонтологічні аспекти підготовки сучасного лікаря», присвячена 170-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

Президія міжкафедральної студентської наукової конференції на чолі з професором Яременком О.Б., 14 жовтня 2011 р.

 

Міжкафедральна студентська наукова конференція, 14 жовтня 2011 р.

 

Заходи, організовані за участю студентського наукового гуртка кафедри у 20122013 рр.

 

 1. Міжкафедральна факультетська конференція-нарада студентських наукових гуртків «Особливості стоматологічних розладів при патології органів дихання» (КМКЛ №3, 1 грудня 2012 р.)
 2. Міждисциплінарна університетська конференція студентських наукових гуртків «Актуальні проблеми в клініці внутрішніх хвороб» (КМКЛ №3, Київ, 15 грудня 2012 р.)
 3. Міжкафедральна факультетська конференція студентських наукових гуртків «Коморбідні стани в клінічній практиці лікаря-стоматолога» (КМКЛ №3, Київ, 25 квітня 2013 р.)
 4. Майстер-клас «Серцево-легенева реанімація» (КМКЛ №3, Київ, 25 квітня 2013 р.)
 5. Університетська міжкафедральна олімпіада «Деонтологічні аспекти формування здорового способу життя» (КМКЛ №3, Київ, 22 травня 2013 р.)
 6. Міжкафедральна нарада-семінар студентських наукових гуртків стоматологічного факультету «Етико-деонтологічні аспекти в практиці майбутнього лікаря-стоматолога» (КМКЛ №3, Київ, 01 грудня 2013 р.)
 7. Майстер-клас «Особливості діагностики та профілактики уражень ротової порожнини у хворих з патологією органів дихання» (КМКЛ №3, Київ, 17 травня 2013 р)
 8. День відкритих дверей студентських наукових гуртків кафедр НМУ: Постер “Студентський науковий гурток кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету», (НМУ імені О.О.Богомольця, 12 грудня 2012 р.)
 9. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я: Постер “Студентський науковий гурток кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету» (НМУ імені О.О.Богомольця, 05 квітня 2013 р.)

 

 

Участь студентів-гіртківців в міжнародних студентських олімпіадах, конференціях,  симпозіумах, творчих конкурсах у 2012-2013 рр.

 

ПІБ Назва студентських олімпіад, конференцій,  симпозіумів, творчих конкурсів Дата проведення Нагороди, які отримали студенти
1. Майбородіна Д.В.

IV курс

Міжнародний науково-практичний конгрессу студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» 21.09.2012 Сертифікат учасника
2. Ракітенко О. А.

ІІІ курс

Засідання СНТ ім. О.А. Киселя НМУ імені О.О.Богомольця 22.09.2012 Обрана членом Ради СНТ ім. О.А. Киселя, в.о. голови відділення стоматологічних дисциплін
3. Літвінова Н. О.

IV курс

Міжнародна інноваційна науково-практичної конференції «Kiev Evidence Week 2012: Внедрение адаптированных международных стандартов лечения в практику врачей» 24-26.10. 2012 Сертифікат учасника
4. Позднякова С. В.

IV курс

Міжнародна інноваційна науково-практичної конференції «Kiev Evidence Week 2012: Внедрение адаптированных международных стандартов лечения в практику врачей» 24-26.10. 2012 Сертифікат учасника
5. Літвінова Н. О.

IV курс

Міжкафедральна факультетська конференція-нарада студентських наукових гуртків «Особливості стоматологічних розладів при патології органів дихання» 01.12.2012 Сертифікат учасника
6. Позднякова С. В.

IV курс

Міжкафедральна факультетська конференція-нарада студентських наукових гуртків «Особливості стоматологічних розладів при патології органів дихання» 01.12.2012 Сертифікат учасника
7. Батир К.О.

ІІІ курс

Міжкафедральна факультетська конференція-нарада студентських наукових гуртків «Особливості стоматологічних розладів при патології органів дихання» 01.12.2012 Сертифікат учасника
8. Вознюк Н.О.

ІІІ курс

Міжкафедральна факультетська конференція-нарада студентських наукових гуртків «Особливості стоматологічних розладів при патології органів дихання» 01.12.2012 Сертифікат учасника
9. Пономаренко Ю.С.

ІІІ курс

Міжкафедральна нарада-семінар СНТ стоматологічного факультету «Етико-деонтологічні аспекти в практиці майбутнього лікаря стоматолога» 01.12.2012 Сертифікат учасника
10. Пензеник К.О.

ІІІ курс

Міжкафедральна нарада-семінар СНТ стоматологічного факультету «Етико-деонтологічні аспекти в практиці майбутнього лікаря -стоматолога» 01.12.2012 Сертифікат учасника
11. Літвінова Н. О.

IV курс

 

Творчий конкурс – НМУ імені О.О.Богомольця  – День відкритих дверей студентських наукових гуртків кафедр НМУ

Постер “Студентський науковий гурток кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету»

12.12.2012 Диплом учасника
12. Позднякова С. В.

IV курс

 

Творчий конкурс – НМУ імені О.О.Богомольця  – День відкритих дверей студентських наукових гуртків кафедр НМУ

Постер “Студентський науковий гурток кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету»

12.12.2012 Диплом учасника
13. Рудевич Б.В.

V курс

 

 

Творчий конкурс – НМУ імені О.О.Богомольця  – День відкритих дверей студентських наукових гуртків кафедр НМУ

Постер “Студентський науковий гурток кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету»

12.12.2012 Диплом учасника
14. Літвінова Н. О.

IV курс

Міждисциплінарна університетська конференція  студентських наукових гуртків «Актуальні проблеми в клініці внутрішніх хвороб» 15.12.2012 Сертифікат учасника
15. Позднякова С. В.

IV курс

Міждисциплінарна університетська конференція  студентських наукових гуртків «Актуальні проблеми в клініці внутрішніх хвороб» 15.12.2012 Сертифікат учасника
16. Ракітенко О.А.

ІІІ курс

Міждисциплінарна університетська конференція  студентських наукових гуртків «Актуальні проблеми в клініці внутрішніх хвороб» 15.12.2012 Сертифікат учасника
17. Коваленко В.А.

IV курс

Міждисциплінарна університетська конференція  студентських наукових гуртків «Актуальні проблеми в клініці внутрішніх хвороб» 15.12.2012 Сертифікат учасника
18. Коваленко В.А.

IV курс

Науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» присвячена 90-річчю з дня народження ветеранів Великої Вітчизняної війни, співробітників кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ НМУ імені О.О.Богомольця Короленка Олександра Марковича та Коваль Ніни Сидорівни 18.01.2013 Сертифікат учасника
19. Рудевич Б.В.

V курс

Науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» присвячена 90-річчю з дня народження ветеранів Великої Вітчизняної війни, співробітників кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ НМУ імені О.О.Богомольця Короленко Олександра Марковича та Коваль Ніни Сидорівни 18.01.2013 Сертифікат учасника
20. Ракітенко О.А.

ІІІ курс

VІ Всеукраїнський з’ізд представників студентських

наукових товариств вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів Украіни з міжнародною участю

14-15.02.2013

 

Диплом учасника
21. Коваленко В.А.

IV курс

Міжнародна науково-практична конференція  «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору» 13-14.03.2013

 

Сертифікат учасника
22. Рудевич Б.В.

V курс

Міжнародна науково-практична конференція  «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору»  13-14.03.2013

 

Сертифікат учасника
23. Літвінова Н. О.

IV курс

Конкурс студентів і молодих вчених на Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров’я 2013 р. 04-05.04.2013 Сертифікат учасника
24. Позднякова С. В.

IV курс

Конкурс студентів і молодих вчених Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров’я 2013 р. 04-05.04.2013 Сертифікат учасника
25. Гаврилюк У.В.

IV курс

Майстер-клас «Серцево-легенева реанімація» 04-05.04.2013 Диплом учасника
26. Євстіфеєв А.В.

ІІІ курс

Майстер-клас «Серцево-легенева реанімація» 04-05.04.2013 Диплом учасника
27. Ракша Г.А.

IІІ курс

Майстер-клас «Серцево-легенева реанімація» 04-05.04.2013 Диплом учасника
28. Літвінова Н. О.

IV курс

Міжкафедральна факультетська конференція студентських наукових гуртків «Коморбідні стани в клінічній практиці лікаря-стоматолога» 04-05.04.2013 Сертифікат учасника
29. Позднякова С. В.

IV курс

Міжкафедральна факультетська конференція студентських наукових гуртків «Коморбідні стани в клінічній практиці лікаря-стоматолога» 04-05.04.2013 Сертифікат учасника
30. Кошман О.О

V курс І медичний факультет

Міжкафедральна факультетська конференція студентських наукових гуртків «Коморбідні стани в клінічній практиці лікаря-стоматолога» 04-05.04.2013 Сертифікат учасника
31. Труш Т.В.

V курс І медичний факультет

Міжкафедральна факультетська конференція студентських наукових гуртків «Коморбідні стани в клінічній практиці лікаря-стоматолога» 04-05.04.2013 Сертифікат учасника
32. Юр’єва А.В.

V курс І медичний факультет

Міжкафедральна факультетська конференція студентських наукових гуртків «Коморбідні стани в клінічній практиці лікаря-стоматолога» 04-05.04.2013 Сертифікат учасника
33. Літвінова Н. О.

IV курс

Майстер-клас «Особливості діагностики та профілактики уражень ротової порожнини у хворих з патологією органів дихання» 17.05.2013

 

Диплом учасника
34. Позднякова С. В.

IV курс

Майстер-клас «Особливості діагностики та профілактики уражень ротової порожнини у хворих з патологією органів дихання» 17.05.2013

 

Диплом учасника
35. Літвінова Н. О.

IV курс

Університетська міжкафедральна олімпіада «Деонтологічні аспекти формування здорового способу життя» 22.05.2013

 

ІІ місце команди кафедри внутрішніх хвороб
36. Позднякова С. В.

IV курс

Університетська міжкафедральна олімпіада «Деонтологічні аспекти формування здорового способу життя» 22.05.2013

 

ІІ місце команди кафедри внутрішніх хвороб
37. Жачко М.А.

IV курс

Університетська міжкафедральна олімпіада «Деонтологічні аспекти формування здорового способу життя» 22.05.2013

 

ІІ місце команди кафедри внутрішніх хвороб
38. Благій І. В.

IV курс

Університетська міжкафедральна олімпіада «Деонтологічні аспекти формування здорового способу життя» 22.05.2013

 

ІІ місце команди кафедри внутрішніх хвороб
39. Майбородіна Д.В.

IV курс

Університетська міжкафедральна олімпіада «Деонтологічні аспекти формування здорового способу життя» 22.05.2013

 

ІІ місце команди кафедри внутрішніх хвороб
40. Коваленко В.А., IV курс Університетська міжкафедральна олімпіада «Деонтологічні аспекти формування здорового способу життя» 22.05.2013

 

ІІ місце команди кафедри внутрішніх хвороб

 

 

 

Список публікацій гуртківців у 2012-2013 рр.

 

 1. Бодарецька О.І., Добрянский Д.В.,Пономаренко Ю.П., Ракітенко О.А. No.11-12 (2614-2615) четвер, 30 травня 2013 року – сторінка 9 “Спільні засідання наукових гуртків стали доброю традицією” Медичні кадри
 2. Бодарецька О.І., Копчак А.В., Рудевич Б. «Cпільне засідання студентських наукових гуртків» 01 грудня 2012
 3. Рудевич Б.В., Борисенко А.В., Яременко О.Б. Особливості гігієни порожнини рота у пацієнтів з ревматоїдним артритом // Сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22-23 лютого 2013 р.). – Київ: „Київський медичний науковий центр”, 2013. – С. 45-46.
 4. Літвінова Н.О., Позднякова С.В., Добрянський Д.В., Бодарецька О.І., Особливості лікування пародонтитів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень [Текст] / // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук», 22-23 березня 2013 р. – Дніпропетровськ – 2013. – С. 31-37.
 5. Рудевич Б.В., Вплив одонтогенної інфекції на виникнення і перебіг гострого інфаркту міокарда. Науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» присвячена 90-річчю з дня народження ветеранів Великої Вітчизняної війни, співробітників кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ НМУ імені О.О.Богомольця Короленко Олександра Марковича та Коваль Ніни Сидорівни Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2013 р.). – Київ: „Київський медичний науковий центр”, 2013. – С. 86-89
 6. Коваленко В.А. Науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» присвячена 90-річчю з дня народження ветеранів Великої Вітчизняної війни, співробітників кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ НМУ імені О.О.Богомольця Короленко Олександра Марковича та Коваль Ніни Сидорівни Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2013 р.). – Київ: „Київський медичний науковий центр”, 2013. – С. 102-103
 7. Пономаренко Ю.О. Спільне засідання студентських наукових гуртків. Газета «Медичні кадри» № 17-18 (2602-20630) 28 грудня 2012 року. – С.15.
 8. Пономаренко Ю.П., Ракітенко О.А., Бодарецька О.І., Добрянский Д.В Газета «Медичні кадри».- No.11-12 (2614-2615) четвер, 30 травня 2013 року – сторінка 9 “Спільні засідання наукових гуртків стали доброю традицією”
 9. Рудевич Б.В., Бодарецька О.І., Копчак А.В., Cпільне засідання студентських наукових гуртків. – О1 грудня 2012 http://viafuturo.com/index
 10. Літвінова Н. О., Позднякова С. В. Аналіз стоматологічного статусу у хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень [Текст] / Н. О. Літвінова, С. В. Позднякова // Український науково-медичний молодіжний журнал. – К., 2012. – Вип. № 3 – С. 339.

 

  

Заходи, організовані за участю студентського наукового гуртка кафедри у 2013-2014 рр.

 

Кафедральна студентська конференція: «Медичні наслідки радіаційних уражень» присвячена 28-й річниці Чорнобильської катастрофи (Київ, КМКЛ №3, 28 квітня 2014 р.)

 

 

Кафедральна студентська конференція «Значення збору анамнезу життя в практиці лікаря-стоматолога» (Київ, КМКЛ №3, 29 квітня 2014 р.)

 

 

Участь студентів-гіртківців в міжнародних студентських олімпіадах, конференціях,  симпозіумах, творчих конкурсах у 2013-2014 рр.

 

ПІБ Назва студентських олімпіад, конференцій, симпозіумів, творчих конкурсів Дата проведення Нагороди, які отримали студенти
1 Ракітенко О. А., IV курс Засідання СНТ ім. О.А. Киселя НМУ імені О.О. Богомольця

 

22.09.2013 Обрана членом Ради СНТ ім. О.А. Киселя, голова відділення стоматологічних дисциплін
2

 

 

 

 

 

Літвінова Н. О., V курс

Позднякова С. В., V курс

Літвінова Н. О., V курс

Довмантович М. І., ІІІ курс

Творчий конкурс – НМУ імені О.О. Богомольця  – День відкритих дверей студентських наукових гуртків кафедр НМУ

Постер “Студентський науковий гурток кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету»

12.12.2013 Дипломи учасників
3 Позднякова С. В., V курс Міжкафедральна факультетська конференція-нарада студентських наукових гуртків «Особливості стоматологічних розладів при патології органів дихання» 10.10. 2013 Диплом учасника
4 N.O.Litvinova,

S. V.Pozdniakova,V курс

«Медицина и практика: актуальные вопросы» (г. Винница)  The analysis of dental status in patients with chronic obstructive pulmonary diseases 06-07.12. 2013 Диплом учасника
5 Ходем А.А., IV курс Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Інновації в стоматології» 24-25.04.2014 Диплом учасника
6 Крибовок С. О., IV курс Кафедральна конференція «Сучасні аспекти надання першої медичної допомоги при травмах та кровотечах» 22.04.2014 Диплом учасника
7 Юр’єва А.В.

VI курс І медичний ф-т

V (67) Міжнародна науково-практичний когрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» 24.10.2013 Диплом учасника
8

 

Арендацька А.В., IV курс

Вірун В.В., IV курс

Рубцова В.В., IV курс

Шарапенко Д.В., IV курс

Батир К.О., IV курс

Пензеник К.М., IV курс

Пономаренко Ю.С., IV курс

Кафедральна конференція «Сучасні аспекти надання першої медичної допомоги при травмах та кровотечах» 22.04.2014

 

9 Коновченко І.С., II курс

Лябах Д.О, II курс

Юдіна М., II курс

Кафедральна конференція «Значення збору анамнезу життя в практиці лікаря-стоматолога» 29.04.2014  
10 Іващенко І.А., IV курс

Князев А.Г., IV курс

Кафедральна конференція :«Медичні наслідки радіаційних уражень» присвячена 28 річниці Чорнобильської катастрофи 28.04.2014
11

 

 

12

Довмантович М. І., ІІІ курс Кафедральна конференція присвячена Дню боротьби з ХОЗЛ  на тему «Паління як основа причини розвитку ХОЗЛ» 19.11.2013
Довмантович М. І., ІІІкурс

Суткова Д.М., ІІІ курс

Головко О.І., ІІІ курс

Скляр Д.Є., ІІІ курс

Мартиненко В.В., ІІІ курс

Грубер І.І., ІІІ курс

Дробот Л.О., ІІІ курс

Киденько В.В., ІІІ курс

Велинець Л.П., ІІІ курс

Осауленко І.Ю., ІІІ курс

Захід серед студентів НМУ, стоматологічного факультету, гуртожитках № 2,5 за підтримки Студ.парламенту та стоматологічного деканату, присвяченого  Міжнародному дню відмови від куріння під назвою «Поміняй цигарку на цукерку» (ініціатива студ.наукового гуртка кафедри) 21.11.2013
13 МартиненкоВ.В., ІІІкурс

Суткова Д.М., ІІІкурс

Скляр Д.Є.,   ІІІкурс

Довмантович М. І., ІІІкурс

Захід присвячений Всесвітньому дню боротьби з ХОЗЛ на тему «Збережемо здоров’я та життя» в пульмонологічному відділенні КМКЛ № 3 18.11.2014

 

14 Аніаканов Я.Р., ІІІкурс

Грінченко З. А., ІІІкурс

Кафедральна конференція «Значення плану клінічного обстеження хворого для лікаря-стоматолога» 16.11.2014
15 Васильєва О.С., ІІІкурс

Бабіш В.А., ІІІкурс

Аніаканов Я.Р., ІІІкурс

Богомаз Д.Б., ІІІкурс

Бусел М.О., ІІІкурс

Коноваленко Б.О., ІІІкурс

Левківський В., ІІІкурс

Хуторна І. І, ІІІкурс

Черняєв Д.С., ІІІкурс

Семенченко Д.Ю., ІІІкурс

Майстер-клас «Організація медичної допомоги хворому з гострим інфарктом міокарда» 06.12.2013
16 Сакундяк Т.С.,   IV курс

Фейта Н.О., IV курс

Мороз І.В., IV курс

Юрченко В.М., IV курс

Щекланов А.О., IV курс

Міжкафедральна факультетська конференція-нарада студентських наукових гуртків  «Єдність професійного та етико-морального» 16.11.2013

 

17 Полєвая Л.М., II курс

Олейникова Ю.С., II курс

Конференція «Значення плану клінічного обстеження хворого для лікаря-стоматолога» 22.04.2014

 

18 Гаврилів А. З., IV курс

Матвійчук О. П., IV курс

Кафедральна конференція «Укриття населення м. Києва та порядок оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру» 26.05.2014

 

 

Список публікацій гуртківців у 2013-2014 рр.

 

 1. Добрянський Д. В. Особливості стоматологічного статусу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень [Текст] / Д. В. Добрянський, О. І. Бодарецька, Н. О. Літвінова, С. В. Позднякова // Український пульмонологічний журнал. Матеріали V з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України, 6-8 листопада 2013 р. – К., 2013. – № 3. – С. 113.
 2. Litvinova N. O. The analysis of dental status in patients with chronic obstructive pulmonary diseases [Текст] / N. O. Litvinova, S. V. Pozdniakova, D. V. Dobryanskiy, O. I. Bodareckaya // «Медицина и практика: актуальные вопросы» (г. Винница, 06-07 декабря 2013 г.). — Херсон : Издательский дом “Гельветика”, 2013. – С. 28-30.
 3. Добрянський Д.В. Стан ротової порожнини у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання легень [Текст] / Д.В. Добрянський, О.І. Бодарецька, Н.О. Літвінова, С.В. Позднякова // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції: «Трансфер  новітніх  технологій  в медичну  практику» (м. Київ, 21-24 травня 2014 р.). – м. Київ: Національний  комплекс  “Експоцентр України”  – «Міжнародний медичний форум – 2014» – С. 22-23.
 4. Тарченко І.П., Бодарецька О.І., Пономаренко Ю.П. (студентка ІУкурсу стоматологічного факультету) No. 23-24 , 26 грудня 2013 року –  “Зустріч студентських наукових гуртків: Єдність професійного та етико-морального»  Газета «Медичні кадри»
 5. Тарченко І.П., Бодарецька О.І., Копчак А.В., Я. Аль-Хамуд (студентка ІУкурсу стоматологічного факультету) No. 22 , 29 листопада 2013 року – “No smoking day»  ” Газета «Медичні кадри»
 6. Яременко О.Б., Петелицька Л.Б., Юр’єва Г.О. Дисоціація між активністю системного червоного вовчаку та сироватковим рівнем С-реактивного білка // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – Вип. 22. – Ч. ІІ. – С. 194-197.
 7. Петелицька Л.Б., Федьков Д.Л., Юр’єва Г.О. // Сучасні аспекти патогенезу системних некротизуючих  васкулітів  // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – №1. – С. 73-75.
 8. Петелицька Л.Б., Федьков Д.Л., Юр’єва Г.О. // IgG4-асоційовані захворювання – нова класифікаційна одиниця в ревматології // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – №3. – С.33-39.
 9. Копчак А.В. Ураження скронево-нижньощелепного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит / А.В. Копчак, Д.Л. Федьков, А.А. Ходем // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Інновації в стоматології» (Київ, 24-25 квітня 2014 р.). Київ, 2014. – С. 22-24.
 10. Федьков Д.Л. Можливості прогнозування відповіді на лікування лефлуномідом з боку ураження шкіри у хворих на псоріатичний артрит / Д.Л.Федьков, І.О. Дитиненко, Ю.С. Барболіна // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції „Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.” (Одеса, 24-25 січня 2014 р.). – Одеса, 2014. – С. 99-100.
 11. Федьков Д.Л. Оцінка впливу лефлуноміду на кісткову деструкцію у хворих на псоріатичний артрит / Д.Л.Федьков, І.О. Дитиненко, Ю.С. Барболіна // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції „Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.” (Одеса, 24-25 січня 2014 р.). – Одеса, 2014. – С. 101-102.
 12. Яременко О.Б., Микитенко Г.М., Федьков Д.Л., Петелицька Л.Б., Дитиненко І.О., Барболіна Ю.С. Коморбідні стани при ревматологічних захворюваннях // Пріоритети сучасної медицини: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 11 квітня 2014 р. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 112-117.

 

 

Участь студентів в міжнародних студентських олімпіадах, конференціях,  симпозіумах, творчих конкурсах у 2014-2015 рр.

 

ПІБ Назва студентських олімпіад, конференцій,  симпозіумів, творчих конкурсів Дата проведення Нагороди, які отримали студенти
1 Ковальчук Г. М.

V курс медичний факультет № 3

ІІ етап Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі наук «Клінічна медицина» для студентів вищих навчальних закладів». 25 березня 2015р. Диплом  учасника
2 Ковальчук Г. М.

V курс медичний факультет № 3

Науково – практична конференція з міжнародною участю «Міжнародні та вітчизняні лікувально-діагностичні стандарти для лікаря загальної практики» .Конкурс наукових робіт(стендових доповідей) молодих вчених 13 травня 2015р.  Диплом ІІ ступеню
3 Ковальчук Г. М.

V курс медичний факультет № 3

Співорганізатор заходу в НМУ «День пам’яті, присвячений вшануванню початку депортації кримських татар та представників інших народів з території Криму» 18 травня 2015 р. Співорганізатор заходу за участі Студ. Парламенту НМУ
4 Ковальчук Г. М.

V курс медичний факультет № 3

Науково-практична конференцiя: «Актуальнi питання ввутрішньої  медицини» м. Дніпропетровськ. Доповідь на тему: «Жирнокислотний спектр крові при гострому коронарному синдромі, що ускладнився серцевою недостатністю» 14-15 травня 2015р. Співавтор доповіді
5 Ракітенко О.А.

ІV курс стомат.ф-т

«Доцільність  проведення спільних засідань наукових гуртків»// Укр.науково-мед.  Молодіжний журнал.-2014.-№4(83)-С.224 Автор тез
6 Довмантович М. В., ІV курс Науково – практична конференція з міжнародною участю«Міжнародні та вітчизняні лікувально-діагностичні стандарти для лікаря загальної практики» .Конкурс наукових робіт(стендових доповідей) молодих вчених 13 травня 2015р.  Диплом учасника
7 Резнікова Н.М.

медичний факультет № 1

Міжнародна науково-практична конференція: «Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії та фармакології.» м. Запоріжжя. Доповідь на тему: «Аналіз рівня цитокінів у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень». 21-22 листопада 2014 року Співавтор доповіді
8 Резнікова Н.М.

медичний факультет № 1

Міжнародна науково-практична конференція: «Медичні та фармацевтичні науки», м. Київ. Доповідь на тему:  Можливості поліпшення імунного статусу у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень. 27-28 березня 2015 р. Співавтор доповіді
9 Джемилов Белял,

Асанов Амет

ІV курс

Доповідь на «Дні пам’яті, присвячений вшануванню початку депортації кримських татар та представників інших народів з території Криму» (Студ. Парламенту НМУ) 18 травня 2015 р. Диплом учасника
10 Довмантович М. В., ІV курс

Фасхутдинова И. В., ІV курс

Кулієва Е.Е., ІV курс, Федорова А.Я., ІV курс

Студентська кафедральна науково-практично конференція на тему: “Особливості надання першої медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях техногенного характеру” МНС 4 курс 27 листопада 2014 р.

 

Сертифікат учасника
11 Козоріз А., ІІІ курс

Горох А., ІІІ курс

Горох М., ІІІ курс

Студентська кафедральна науково-практично конференція на тему: “Боротьба з ХОЗЛ та проти паління” 19 листопада

2014 р.

Сертифікат учасника
12 Головко О., ІV курс

Козоріз А., ІІІ курс

Борисова Е., ІІІ курс

Творчий конкурс портерних робіт, присвячений Міжнародному дню боротьби з ХОЗЛ 18 листопада

2014 р.

Сертифікат учасника
13

 

Величко О., ІІІ курс, Ганенко О. ІІІк., Ганоль М. ІІІк., Колишкіна А. ІІІк., Константінова А., Лемко Т. ІІІк.,

Матвійчук О. ІІІк.,

Руденко М. ІІІк.,

Сокол О. ІІІк.,

Веснянцева К. ІІІк., Грищенко А.А. Волинець В.О. ІІІк.

Студентський захід в пульмонологічному відділенні КМКЛ № 3 «Профілактика ХОЗЛ» 17 листопада

2014 р.

 

 

Сертифікат учасника
14 Пензеник К., 5 к.

Головко О., ІV курс

Лемко Т. ІІІк.,

Козоріз А., ІІІ курс

Довмантович М.В., ІV курс

Захід серед студентів НМУ стоматологічного факультету за підтримки Студ. парламенту та стомат. деканату, присвячений Міжнародному дню відмови від куріння під назвою «Кинь палити – допоможи бійцю» (ініціатива струдгуртка кафедри внутрішніх хвороб стомат. ф-ту) 20 листопада

2014 р.

Сертифікат учасника
15 Довмантович М. В., ІV курс, Євшина К.С. ІV к.

Коломейчук Ю.В., ІV курс, Кулієва Е.Е., ІV курс

Молоткова А.С., ІV к, Тоцька А.О, ІV курс, Трапезніков В.Ю., ІV курс, Фасхутдинова І.В., ІV курс

Фурманець К,О., ІVк.

Студентський захід у гуртожитку № 2, 5 (постер) до Міжнародного дня запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів 20 листопада

2014 р.

Сертифікат учасника
16 Велинець Л., ІV курс, Дробот Л., ІV курс, Мартиненко В., ІV к., Мостіпан А., ІV курс, Невзгода Є., ІV курс, Осауленко І., ІV курс, Полторак О., ІV курс, Саченко А., ІV курс Скляр Д., ІV курс, Суткова Д., ІV курс Кафедральна навчально-методична конференція на тему: «Ожиріння, як фактор ризику »

 

 

 

 

2 лютого

2015 р.

 

Сертифікат учасника
Довмантович М. В., ІV курс

Головко О., ІV курс

Розлог Я., ІV курс

Остаповский В.,

ІV курс

Студентський кафедральний семінар на тему: “Вечір пам’яті, присвячений Героям «Небесної сотні»

 

25 лютого 2015 р.

 

Сертифікат учасника
17

 

Алієв Мурад.,

ІV курс

Студентська кафедральна науково-практична конференція на тему: “Коагулопатії а практиці лікаря-стоматолога “ 25 березня 2015 р. Сертифікат учасника
18 Білінська О.Ю.,

ІV курс

Студентська кафедральна науково-практична конференція на тему: ” «Укриття  населення м. Києва та порядок оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру» (із залученням студентів ІУ курсу стоматологічного факультету) 07 травня  2015 р. Сертифікат учасника
19 Васильєва О.С.

ІV курс

Студентська кафедральна науково-практична конференція на тему: “Невідкладні стани в стоматологічній практиці “ 25 травня 2015 р. Сертифікат учасника

 

 

Список публікацій гуртківців у 2014-2015 рр.

 

 1. Яременко О.Б., Петелицька Л.Б., Ковальчук Г.М. Клінічні прояви дебюту вузликового поліартеріїту: статеві й вікові особливості // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих учених» (м. Одеса, 24 квітня 2015 р.). – У 3 частинах. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – Частина ІІ. – С. 52-53.
 2. Дудка П.Ф., Добрянський Д.В., Іорданова Н.Х., Тарченко І.П., Ковальчук Г.М. Жирнокислотний спектр крові при гострому коронарному синдромі, що ускладнився серцевою недостатністю // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні питання внутрішньої медицини»: (м. Дніпропетровськ, 14-15 травня 2015 р.). – Дніпропетровськ: «Герда», 2015. – С. 52-53.
 3. Ковальчук Г. М. Стендова доповідь на Конкурсі наукових робіт молодих вчених в рамках Науково – практичної  конференції  з міжнародною участю «Міжнародні та вітчизняні лікувально-діагностичні стандарти для лікаря загальної практики». Київ.- 13 травня 2015р. Диплом ІІ ступеню
 4. Ковальчук Г. М. учасник ІІ етапу  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі наук «Клінічна медицина» для студентів вищих навчальних закладів». – 25 березня 2015р. – Диплом  учасника
 5. Ракітенко О.А. Доцільність проведення спільних засідань наукових гуртків // Укр.науково-мед. Молодіжний журнал. – 2014. – № 4 (83) -С.224.  (керівник доц.. Бодарецька О.І.)
 6. Дудка П.Ф., Добрянський Д.В., Ільницький Р.І., Резнікова Н.М. Аналіз рівня цитокінів у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : «Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії та фармакології.» (м. Запоріжжя, 21-22 листопада 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. С. 15 – 19.
 7. Добрянський Д.В., Дудка П.Ф., Ільницький Р.І., Резнікова Н.М. Можливості поліпшення імунного статусу у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 березня 2015 року) «Медичні та фармацевтичні науки» (м. Київ, 27-28 березня 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика” 2015. – C. 17-21.

 

 

 

Участь студентів в міжнародних студентських олімпіадах, конференціях,  симпозіумах, творчих конкурсах у 2015-2016 рр.

 

Підготовлена кафедрою студентка 5 курсу медичного факультету №2 Дарія Ігорівна Новосад стала переможницею І етапу та отримала Диплом ІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади серед ВМНЗ України з терапії (внутрішні хвороби) (Івано-Франківськ, 21-22 квітня 2016 р.).

 

 

 

ПІБ Назва студентських олімпіад, конференцій, симпозіумів, творчих конкурсів Дата проведення Нагороди, які отримали студенти
1. Новосад Д.І., V курс ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади серед ВМНЗ України з терапії (внутрішні хвороби) (Івано-Франківськ) 21-22 квітня 2016 р. Диплом ІІ ступеня
2. Яремчук П.О.

ІІІ курс

Міжнародна науково-практична конференція «Фармацевтичні та медичні науки: актуальні питання» 8-9 квітня  2016 р. Друковані тези
3. Бондаренко О.В., Борисенко О.В., Глущенко О.П., Коваль Т.О., Краглик О.І., Криворучко О.С., Кузьменко Я.В., Курочка А.В., Орловська О.В., Попов К.Є., Скорейко М.О., Чечертма Емір Ібр.

Чирко В.О.

4 гр. 3 курс.

Майстер-клас «Ведення пацієнта з ХОЗЛ» 18 жовтня  2015 р. Диплом  учасника
4. Краглик О.І.

4 гр. 3к,

Бабак М.В.,

12 гр. 3 к.

Конкурс постерних  робіт до дня захисту навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. 6.11.2016 Диплом  учасника
5. Коваль Т.О.

Краглик О.І. 4 гр. 3 к. та інш.

Конкурс постерних робіт, присвячений дню боротьби з ХОЗЛ 16.11.2016 Диплом  учасника
6. Горох Андрій 4 курс. Кафедральна конференція, присвячена Дню боротьби з ХОЗЛ  на тему «Паління як основа причини розвитку ХОЗЛ» 4.11.2015 Автор доповіді
7. Криворучко Ольга, Чечертма Емір

4 гр. 3 курс.

Кафедральна конференція, присвячена Дню відмови від паління  на тему «Паління основний фактор розвитку патологічних станів» 16.11.2015 Автор доповіді
8. Бондаренко О.В., Борисeнко О.В., Глущенко О.П., Коваль Т.О., Краглик О.І., Криворучко О.С., Кузьменко Я.В., Курочка А.В., Орловська О.В., Попов К.Є., Скорейко М.О., Чечертма Е.І., Чирко В.О.

4 гр. 3 курс.

Захід, присвячений  Всесвітньому  дню боротьби з ХОЗЛ на тему «Збережемо здоров’я та життя» 16.11.2015 Сертифікат учасника
9. Білько Р.С., Вангородська А.О., Горуха Д.В., Жуков Б.О., Кузьма М.А., Медвінська М.О., Мельник М.С., Микитюк А.В., Рябокляч Я.Р., Смакота О.О., Сучкова О.С., Тихомирова Д.О. Захід, присвячений  Всесвітньому  дню боротьби з ХОЗЛ на тему «Збережемо здоров’я та життя» 17.11.2015 Сертифікат учасника
10. Бабак М.В., Димура Н.Д., Ілієва А.О., Кот Ю.М., Котлярський С В., Куріцин А.В., Максименко Я.А.,

Мельник І.А., Мельниченко І.О.,

Олешко В. Г., Пантюшко В.В.,

Снігур В.В., Харчик А.Ю., 12 гр. 3 к., Довмантович М. 5 к.

Головко О. 5 курс.

Захід серед студентів НМУ, стоматологічного факультету, гуртожитках № 2,5 за підтримки Студ. парламенту та стоматологічного деканату, присвяченого  Міжнародному дню відмови від куріння під назвою «Поміняй цигарку на цукерку» 19.11.2015 Сертифікат учасника
11.  Рубленко О.А., 15 гр. 4 курс Студентський кафедральний семінар на тему: Вечір пам’яті, присвячений вшануванню Героїв «Небесної сотні» 22 лютого 2016 Автор доповіді
12. Діденко О.Ю., 21 гр. 4 курс Студентська науково-практична конференція «Мінімізація наслідків радіаційного та хімічного забруднення внаслідок масового ураження при аваріях на радіаційно-небезпечних та хімічно небезпечних об’єктах, а також в умовах підвищеного ризику терористичних актів та військових конфліктів» 30 березня 2016 Автор доповіді
13.  Молодик А.В., Пономаренко А.О.,

20 гр. 4 курс

Студентська науково-практична конференція «Мінімізація наслідків радіаційного та хімічного забруднення внаслідок масового ураження при аваріях на радіаційно-небезпечних та хімічно небезпечних об’єктах а також в умовах підвищеного ризику терористичних актів та військових конфліктів 30 березня Автор доповіді
14. Соловей С.В.,

27 гр. 4 к.

 

Навчально-методична конференція на тему «Медичні наслідки радіаційних уражень», присвячена 30 річниці Чорнобильської катастрофи (із залученням студентів ІУ курсу стоматологічного факультету) НМУ імені О.О.Богомольця, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 26 квітня 2016 р. Автор доповіді

 

 

 

Перелік науково-дослідних робіт, виконаних гуртківцями кафедри у 2017-2018 рр.

 

Назва НДР Науковий керівник Студенти-виконавці  Оприлюднення результатів (виступи на наукових форумах, публікація статей)
1. Результати ретроспективного аналізу стаціонарних хворих на псоріатичний артрит: демографічна, клініко-анамнестична характеристика, лікування Д.мед.н., професор Яременко О.Б. Передерій О.В., Комкіна М.О. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «МЕДИЦИНА»

Сертифікат учасника

 

2. Клінічний випадок синдрому Золлінгера-Елісона у практиці лікаря-терапевта К.мед.н., доцент Смирнова О.В., к.мед.н., асистент Бардах Л.Б., к.мед.н., асистент Афендикова Г.П. Марчук О.Г.

 

 

Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика розвитку наукових знань»

(28-29 грудня 2017 р. м. Київ)

3. Застосування сучасних технологій у визначенні рівня цукру у хворих на цукровий діабет К.мед.н., доцент Смирнова О.В., Заверюха Є.Ю.

 

Міжнародна науково-практична конференція  «Нові досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук»

(17-18 листопада 2017р. м. Одеса 2017 р.)

4. Клінічний випадок ураження печінки при лімфомі Ходжкіна у терапевтичній клініці К.мед.н., доцент Смирнова О.В., к.мед.н., асистент Бардах Л.Б. Корецька І.В. Науково-практична конференція «Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»

(20-21 жовтня 2017р. м. Одеса)

5. Рідкісний випадок аневризми міжпередсердної перегородки в поєднанні з її дефектом та легеневою гіпертензією, вперше діагностованих у хворої старечого віку К.мед.н., доцент Добрянський Д.В., к.мед.д., асистент Тарченко І.П. Манецька О.М., Янчук А.М. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, інтернів та молодих науковців «Цікаві випадки у клінічній медицині 2018»

Диплом ІІІ ступеня

 

6. Клінічний випадок негоспітальної пневмонії у хворого на дифузну В-великоклітинну лімфому К.мед.н., доцент Добрянський Д.В. Стадник Анна-Марія, Антошків Л.І., Демко В.М. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, інтернів та молодих науковців «Цікаві випадки у клінічній медицині 2018»

Сертифікат учасника

7. Клініко-демографічна характеристика та ефективність лікування хворих на псоріатичний артит Д.мед.н., професор Яременко О.Б. Комкіна М.О., Передерій О.В. Квітнева студентська наукова сесія, секція «Внутрішня медицина» 2018

Диплом ІІ ступеня

8. Поширеність та ступінь тютюнозалежності серед студентів НМУ, зміна показників Ps та SpO2 до і після паління К.мед.н., асистент Соколова Л.І. Куліда В.І., Передерій О.В., Рудоман Я.О. Квітнева студентська наукова сесія, секція «Внутрішня медицина» 2018

Сертифікат учасника

9. Патогенетичні аспекти лікування анемії при хронічних хворобах К.мед.н., доцент Федьков Д.Л. Мазанко К.В., Федьков Д.Л., Меліксетян А.В. Науково-практична конференція «Фармацевтичні та медичні науки: актуальні питання» (Дніпро, 13-14 квітня 2018 р.)
10. Тромбофілія як одна з проблем клінічної

медицини.

 

К.мед.н., асистент Соколова Л.І.

 

Ларченко А.О.

 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження представників медичної науки –

прогрес медицини майбутнього»

(м. Київ, 6-7 квітня 2018 р.)

11. Сітка Кіарі у хворої з аномалією міжпередсердної перегородки та

легеневою гіпертензією, вперше діагностованих у хворої старечого віку

Д.мед.н., професор Дудка П.Ф., к.мед.н., доцент Добрянський Д.В., к.мед.н., асистент Тарченко І.П. Манецька О.М., Янчук А.М.

 

 

 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної

Практики» (м. Дніпро, 9-10 березня 2018 р.)

12. Зв’язок порушень жирних кислот мембран тромбоцитів і лімфоцитів з ішемічною та ектопічною активністю міокарда при ішемічній хворобі серця Д.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №4 Богдан Т.В.

К.мед.н., доцент Смирнова О.В.

Богдан В.В.

 

Науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини»

(м.Львів, 22-23 червня 2018р.)

13. Клінічний випадок пацієнта з жовтяницею неясного ґенезу К.мед.н., асистент Антоненко А.В. Комкіна М.О. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, інтернів та молодих науковців «Цікаві випадки у клінічній медицині 2018»

Диплом ІІІ ступеня

 

 

Участь гуртківців у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з внутрішньої медицини 2018р.

 

 1. Комкіна Марія Олексіївна, лікар-інтерн, старший лаборант кафедри внутрішньої медицини № 3 – Диплом за І місце

 

 

Перелік науково-дослідних робіт, виконаних гуртківцями кафедри у 2019-2022 рр.

 

Назва НДР Науковий керівник Студенти-виконавці  Оприлюднення результатів (виступи на наукових форумах, публікація статей)
1. Correlation of DXA with disease duration, changes in sacroiliac joints on magnetic resonance imaging, disease activity and serum levels of sclerostin and dickkopf-1 in patients with spondyloarthritis Д.мед.н., професор Яременко О.Б. Мазанко К.В. World Congress on Osteoporosis Osteoarthritis and Musculosceletal Diseases (Paris, France, 4-7 April 2019). Paris, 2019. – P. 244.  (Poster Presentations)
2. Langerhans cell histiocytosis complicated by fungal infection Яременко О.Б. Мазанко К.В. Abstract book “Antwerp Medical Student’s Congress” (Antwerp, 10-14 September 2019). Antwerp, 2019. – P. 118.
3. Пульс – терапія глюкокортикоїдами в ревматології: кому, як, скільки? К.мед.н., доцент Федьков Д.Л. Мазанко К.В. Медична газета «Здоров’я України»
4. Вікові та статеві особливості спондилоартриту Яременко О.Б., Шинькарук Ю.Л., Федьков Д.Л. Мазанко К.В. Укр. ревматол. журн. – 2020. – № 2 (80). – С. 48-54. DOI: 10.32471/rheumatology.2707-6970.80.15283
5. Serum levels of transforming growth factor beta1 and sclerostin and their correlations with MRI and laboratory findings in patients with spondyloarthritis Яременко О.Б. Мазанко К.В. Ann. Rheum. Dis. – 2020. – Vol. 79(Suppl 1). – P. 1652.
6. Застосування розчину натрію гідрокарбонату з метою корекції

кислотно-основного стану у хворих із коморбідною патологією – ХОЗЛ і

негоспітальною пневмонією

Добрянський Д.В., Ільницький Р.І., Гуменюк Г.Л. Завацька А.І., Ілик

О.О.

IV Міжнародний конгрес з

інфузійної терапії. Науковий журнал  “Інфузія & Хіміотерапія”

Онлайн-додаток. 3.1 / 2020. С. 30 – 32. DOI:

10.32902/2663-0338-2020-3.1-25

7. Сучасні аспекти терапевтичної курації дорослих пацієнтів з хірургічно корегованою вродженою транспозицією магістральних судин залежно від довгострокових наслідків оперативного втручання: огляд рекомендацій європейського товариства кардіологів. Іорданова Н. Х., Федьков Д. Л. Делікатний М. Л. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції: Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього (м. Дніпро, 12–13 листопада 2021 р.). Дніпро, Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 17 с.
8. Low back pain in men and women without spondyloarthritis Iaremenko O., Fedkov D., Dobrianskyi D., Smirnova O. Mazanko K., Zhukova V. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO) Virtual Congress 2021, August 26-28.

(постерна доповідь)

9. Взаємозв’язок між рівнями антинейтрофільних цитоплазматичних антитіл та активністю системних васкулітів. Петелицька Л.Б. Завацька А.І. VIII Національний конгрес ревматологів України (Київ, 26-29 жовтня 2021 р.). Укр. ревматол. журн., 85(3): 86. (постерна доповідь, тези)
10. Можливості прогнозування відповіді на ініціальне лікування у хворих на спондилоартрит. Федьков Д.Л. Мазанко К.В., Жукова В.С. VIII Національний конгрес ревматологів України (Київ, 26-29 жовтня 2021 р.). Укр. ревматол. журн., 85(3): 86. (постерна доповідь, тези)
11. Сучасні аспекти лікування бронхіальної астми моноклональними антитілами Добрянський Д.В. Чечель М.Ф. Матеріали 83-го всеукраїнського наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя» з міжнародною участю присвяченого 91-й річниці Донецького національного медичного університету та 91-й річниці студентського наукового товариства імені професора М. Д. Довгялло м. Лиман 18-19 листопада 2021 р. С. 218.
12. Профілактика TRALI-синдрому у пацієнтів з COVID-19 під час лікування реконвалесцентною плазмою Добрянський Д.В. Стаднік Є.А. Матеріали 83-го всеукраїнського наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя» з міжнародною участю присвяченого 91-й річниці Донецького національного медичного університету та 91-й річниці студентського наукового товариства імені професора М. Д. Довгялло м. Лиман 18-19 листопада 2021 р. С.  204-205.
13. Побічні ефекти та ефективність вакцинації проти COVID-19 серед студентів Петелицька Л.Б. Нагірна М.І. «Щорічна міжнародна конференція молодих науковців» «Annual Young Medical Scientists’ Conference 2021, AYMSConf 2021» 25-26 листопада 2021. Український науково-медичний молодіжний журнал, 126 (3): 43. https://doi.org/10.32345/USMYJ.SUPPLEMENT.3.2021 (усна доповідь, 1 місце)
14. Частота та характеристики болю в спині у осіб без спондилоартриту залежно від віку Сидорова А.О., Яременко О.Б Кошева Т.О. «Щорічна міжнародна конференція молодих науковців» «Annual Young Medical Scientists’ Conference 2021, AYMSConf 2021» 25-26 листопада 2021. Український науково-медичний молодіжний журнал, 126 (3): 42. https://doi.org/10.32345/USMYJ.SUPPLEMENT.3.2021 (усна доповідь, 3 місце)
15. Питання безпеки і вибору оптимального методу застосування рентгенографії і комп’ютерної томографії у пульмонологічній практиці. Добрянський Д.В. Журавльова А.С. Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ – ОСНОВА ВСІХ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ» 18-19 листопада 2021 року. Український науково-медичний молодіжний журнал, 126 (3): 13.
16. Азилсартан медоксоміл – ефективний блокатор рецепторів ангіотензину з плейотропним ефектом Смирнова О. В. Дудченко Ю. О. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5–6 листопада 2021 р.). Київ: «Київський медичний науковий центр», 65 с.
17. «Щаслива» реперфузія. Випадок із практики Смирнова О. В. Дудченко Ю. О. Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1–2 жовтня 2021 р.). Київ: «Київський медичний науковий центр», 30 с.
18. Опис клінічного випадку виявлення негоспітальної пневмонії на фоні коронавірусної хвороби. Бардах Л.Б., Смирнова О.В., Афендикова Г.П., Волкова Г.П., Бодак Є.М. Лук’янчук К.С. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково- практичної конференції: Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної науки. (м. Львів, 25–26 лютого 2022 р.). Львів, 7 с.
19. Роль статинів у профілактиці ішемічної хвороби серця Добрянський Д.В. Барченко Т.В. Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні наукові дослідження в умовах світових змін»  (м. Вінниця, 29-30 квітня 2022 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2022. – 62 с.
20. Obesity a feature of the constitution or an acquired disease? Добрянський Д.В. Buturlina I.S. Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових т 38 досліджень: матеріали III Міжнародної наукової конференції (Т. 2), м. Львів, 15 квітня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022, — 92 с.
21. Синдром Стілла у дорослих. Опис клінічного випадку. Петелицька Л.Б. Нагірна М.І. Тези наукових доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю «СASE 2022» («Clinical Annual Scientific Experience 2022»), 15 червня 2022. Український науково-медичний молодіжний журнал (подано до друку) (усна доповідь, 3 місце).
22. COVID-19-асоційований міокардит. Опис клінічного випадку. Петелицька Л.Б. Жигалкевич Д.В. Тези наукових доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю «СASE 2022» («Clinical Annual Scientific Experience 2022»), 15 червня 2022. Український науково-медичний молодіжний журнал (подано до друку) (усна доповідь, 2 місце).
23. Ексудативний перикардит з високим ризиком тампонади як ізольований прояв гострої COVID-19 у імунізованого проти SARS-COV-2 пацієнта молодого віку. Іорданова Н.Х. Марчук О.П., Приходько Є.С Тези наукових доповідей науково- практичної конференції з міжнародною участю «СASE 2022» («Clinical Annual Scientific Experience 2022»), 15 червня 2022. Український науково-медичний молодіжний журнал (подано до друку) (усна доповідь, 3 місце).
24. The role of antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) in assessment of disease activity in systemic vasculitis Petelytska L., Iaremenko O. Nahirna M. Annals of the Rheumatic Diseases 2022;81:1445-1446.

 

 

 

Участь та публікації тез студентів на наукових форумах за кордоном у 2018-2022 рр.

 

Назва наукового форуму Дати, країна та місто проведення Назва роботи Студенти-автори
1. Antwerp Medical Student’s Congress Belgium, Antwerp, 11-15 September 2018 Results of dual energy X-ray absorptiometry in patients with spondyloarthritis: correlation with disease duration, changes in sacroiliac joints on magnetic resonance imaging and disease activity Мазанко К.В.

Студентка медичного факультету №1, 6 курсу, 17 групи.

2. Antwerp Medical Student’s Congress Belgium, Antwerp, 10-14 September 2019 Langerhans cell histiocytosis complicated by fungal infection Мазанко К.В.

Студентка медичного факультету №1, 6 курсу, 17 групи.

3. World Congress on Osteoporosis Osteoarthritis and Musculosceletal Diseases Paris, France, 4-7 April 2019 Correlation of DXA with disease duration, changes in sacroiliac joints on magnetic resonance imaging, disease activity and serum levels of sclerostin and dickkopf-1 in patients with spondyloarthritis Мазанко К.В.

Студентка медичного факультету №1, 6 курсу, 17 групи.

4. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO) Virtual Congress 2021 Онлайн, 25 серпня 2021 Low back pain in men and women without spondyloarthritis Жукова В. С.

Студентка медичного факультету №1, 6 курсу, 6123

5. EULAR 2022 Данія, м. Копенгаґен The role of antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) in assessment of disease activity in systemic vasculitis. Нагірна М.І.

Студентка медичного факультету №4, 5 курсу, 7407

 

 

Участь студентів-гуртківців у  Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (ВКСНР) у 2021/2022 н.р.

 

Назва роботи Науковий керівник Студент ВНЗ, які подали роботи Загальна кількість призових місць Кількість призерів із НМУ імені О.О. Богомольця
1. Частота та характеристики болю в спині в залежності від віку Яременко О.Б. Кошева Т.О. НМУ ім. О.О. Богомольця ІІІ місце секції “внутрішня медицина” Робота відібрана для участі у II етапі

 

До активу СНГ кафедри входять понад 40 студентів різних факультетів НМУ імені О.О. Богомольця від 3 до 6 курсу. В онлайн-засіданнях СНГ регулярно беруть участь також студенти з інших ВМНЗ (Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Донецький національний медичний університет) та лікарі з різних регіонів України (Львів, Вінниця, Запоріжжя, Дніпро, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Хмельницький, Волинська, Донецька, Черкаська, Сумська область).

 

Студентський науковий гурток запрошує до активної співпраці та залучення до наукового життя університету студентів усіх факультетів та курсів!

 

Електронні адреси для довідок:

l.petelytska@gmail.com – к.мед.н., асистент Петелицька Любов Богданівна (науковий керівник СНГ кафедри внутрішньої медицини №3)

dasha_novosad@ukr.net – асистент Коляденко Дарія Ігорівна (т.в.о. наукового керівника СНГ кафедри внутрішньої медицини №3)

Martelos1008@gmail.com  – Нагірна Марта Іванівна (староста СНГ кафедри внутрішньої медицини №3)

 

 

Фотозвіт засідань СНГ у 2021/2022 навчальному році