НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №3

Студентський науковий гурток

 

Завідувач кафедри доктор медичних наук, професор Яременко Олег Борисович
Науковий керівник доктор медичних наук, доцент кафедри

Загородній Максим Іванович

Староста СНГ студентка медичного факультету №3, V курсу

Литвин Наталя Олександрівна

Місце засідань госпіталь з поліклінікою ДУ МВС України 2 поверх (вул. Платона Майбороди, 19)
Частота засідань 1 раз на місяць
Посилання у соціальних мережах https://www.facebook.com/Кафедра-внутрішньої-медицини-3Group-of-department-of-internal-medicine-3-1564709303809214/

телеграм канал – t.me/internalmedicine3

 

Тематика та основні напрямки роботи студентського наукового гуртка:

 

Щомісячні засідання студентського наукового гуртка кафедри присвячені поглибленню знань, удосконаленню практичних вмінь студентів у різних напрямках внутрішньої медицини. Досліджується проблематика ревматологічних, серцево-судинних, пульмонологічних, гастроентерологічних захворювань. Надаються сучасні класифікаційні критерії різних нозологій, діагностичні алгоритми та наукове обґрунтування ефективності застосування різних методів лікування.

Діяльність гуртка направлена на формування майбутніх лікарів та науковців, розвиток клінічного мислення та диференційного підходу до діагностики та лікування захворювань завдяки:

  • Розгляду найактуальніших проблем внутрішньої медицини протягом засідань.
  • Можливості виступу доповідачем на засіданнях, удосконалення ораторських здібностей студента.
  • Міждисциплінарного підходу до вивчення окремих захворювань шляхом проведення спільних засідань з іншими студентськими науковими гуртками університету.
  • Клінічним обходам та розбору історій хвороб пацієнтів спільно з науковим керівником гуртка.
  • Відпрацюванню практичних навичок збирання анамнезу, проведення загального огляду та оволодіння технікою проведення фізикального обстеження пацієнта.
  • Навчанню трактування результатів лабораторних та інструментальних досліджень.
  • Проведенню майстер-класів викладачами кафедри з УЗД опорно-рухового апарату та Ехо-КГ серцево-судинної системи.

Основні напрямки наукової роботи гуртка:

Створюються умови для реалізації наукового потенціалу студентів й активного включення їх у науково-дослідну діяльність, участі у Всеукраїнській олімпіаді з внутрішньої медицини, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнських науково-практичних конференціях студентів, Квітневій студентській науковій сесії, наукових форумах за кордоном.

Перелік науково-дослідних робіт, виконаних гуртківцями кафедри протягом останніх 3 років

Назва НДР Науковий керівник Студенти-виконавці  Оприлюднення результатів (виступи на наукових форумах, публікація статей)
1 Результати ретроспективного аналізу стаціонарних хворих на псоріатичний артрит: демографічна, клініко-анамнестична характеристика, лікування д.мед.н., професор Яременко О.Б. Передерій О.В., Комкіна М.О. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «МЕДИЦИНА»

Сертифікат учасника

 

2 Correlation of DXA with disease duration, changes in sacroiliac joints on magnetic resonance imaging, disease activity and serum levels of sclerostin and dickkopf-1 in patients with spondyloarthritis д.мед.н., професор Яременко О.Б. K. Mazanko World Congress on Osteoporosis Osteoarthritis and Musculosceletal Diseases (Paris, France, 4-7 April 2019). Paris, 2019. – P. 244.  (Poster Presentations)
3 Approach to a patient with hepatic nodules к.мед.н., асистент Антоненко А.В. Шаповалов В.С., Качан С.І. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, інтернів та молодих науковців «Цікаві випадки у клінічній медицині 2018»

Диплом ІІІ ступеня

4 Рідкісний випадок аневризми міжпередсердної перегородки в поєднанні з її дефектом та легеневою гіпертензією, вперше діагностованих у хворої старечого віку к.мед.н., доцент Добрянський Д.В., к.мед.д., асистент Тарченко І.П. Манецька О.М., Янчук А.М. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, інтернів та молодих науковців «Цікаві випадки у клінічній медицині 2018»

Диплом ІІІ ступеня

 

5 Клінічний випадок негоспітальної пневмонії у хворого на дифузну В-великоклітинну лімфому к.мед.н., доцент Добрянський Д.В. Стадник А.-М., Антошків Л.І., Демко В.М. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, інтернів та молодих науковців «Цікаві випадки у клінічній медицині 2018»

Сертифікат учасника

6 Клініко-демографічна характеристика та ефективність лікування хворих на псоріатичний артит д.мед.н., професор Яременко О.Б. Комкіна М.О., Передерій О.В. Квітнева студентська наукова сесія, секція «Внутрішня медицина» 2018

 

Диплом ІІ ступеня

7 Поширеність та ступінь тютюнозалежності серед студентів НМУ, зміна показників Ps та SpO2 до і після паління к.мед.н., асистент Соколова Л.І. Куліда В.І., Передерій О.В., Рудоман Я.О. Квітнева студентська наукова сесія, секція «Внутрішня медицина» 2018

 

Сертифікат учасника

8 Патогенетичні аспекти лікування анемії при хронічних хворобах к.мед.н., доцент Федьков Д.Л. Мазанко К.В., Федьков Д.Л., Меліксетян А.В. Науково-практична конференція «Фармацевтичні та медичні науки: актуальні питання» (Дніпро, 13-14 квітня 2018 р.)
9 Тромбофілія як одна з проблем клінічної

медицини.

 

к.мед.н., асистент Соколова Л.І.

 

Ларченко А.О.

 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього»

(м. Київ, 6-7 квітня 2018 р.)

10 Сітка Кіарі у хворої з аномалією міжпередсердної перегородки та

легеневою гіпертензією, вперше діагностованих у хворої старечого віку

д.мед.н., професор Дудка П.Ф., к.мед.н., доцент Добрянський Д.В., к.мед.н., асистент Тарченко І.П. Манецька О.М., Янчук А.М.

 

 

 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної

Практики» (м. Дніпро, 9-10 березня 2018 р.)

11 Langerhans cell histiocytosis complicated by fungal infection I. Shynkaruk, O. Iaremenko, D. Fedkov Mazanko K. Abstract book “Antwerp Medical Student’s Congress” (Antwerp, 10-14 September 2019). Antwerp, 2019. – P. 118.
12 Клінічний випадок синдрому Золлінгера-Елісона у практиці лікаря-терапевта к.мед.н., доцент Смирнова О.В., к.мед.н., асистент Бардах Л.Б., к.мед.н., асистент Афендикова Г.П. Марчук О.Г.

 

 

Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика розвитку наукових знань»

(28-29 грудня 2017 р. м. Київ)

13 Застосування сучасних технологій у визначенні рівня цукру у хворих на цукровий діабет

 

к.мед.н., доцент Смирнова О.В.

 

Заверюха Є.Ю.

 

 

Міжнародна науково-практична конференція  «Нові досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук»

(17-18 листопада 2017 р. м. Одеса 2017 р.)

14 Зв’язок порушень жирних кислот мембран тромбоцитів і лімфоцитів з ішемічною та ектопічною активністю міокарда при ішемічній хворобі серця д.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №4 Богдан Т.В.,

к.мед.н., доцент Смирнова О.В.

Богдан В.В.

 

Науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини»

(м. Львів, 22-23 червня 2018 р.)

15 Пульс – терапія глюкокортикоїда-ми в ревматології: кому, як, скільки? к.мед.н., доцент Федьков Д.Л. Мазанко К.В. Медична газета «Здоров’я України»
16 Клінічний випадок пацієнта з жовтяницею неясного ґенезу к.мед.н., асистент Антоненко А.В. Комкіна М.О. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, інтернів та молодих науковців «Цікаві випадки у клінічній медицині 2018»

Диплом ІІІ ступеня

17 Клінічний випадок ураження печінки при лімфомі Ходжкіна у терапевтичній клініці

 

 

к.мед.н., доцент Смирнова О.В., к.мед.н., асистент Бардах Л.Б. Корецька І.В.

 

 

Науково-практична конференція «Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»

(20-21 жовтня 2017р. м. Одеса)

 

Участь та публікації тез студентів у наукових форумах за кордоном

Назва наукового форуму Дати, країна та місто проведення Назва роботи Студенти-автори
1. Antwerp Medical Student’s Congress Belgium, Antwerp, 11-15 September 2018 Results of dual energy X-ray absorptiometry in patients with spondyloarthritis: correlation with disease duration, changes in sacroiliac joints on magnetic resonance imaging and disease activity Мазанко К.В.,

студентка медичного факультету №1, 6 курсу, 17 групи

2. Antwerp Medical Student’s Congress Antwerp, 10-14 September 2019 Langerhans cell histiocytosis complicated by fungal infection Мазанко К.В., студентка медичного факультету №1, 6 курсу, 17 групи

 

Участь гуртківців у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з внутрішньої медицини 2018 р.

 

  1. Комкіна Марія Олексіївна, лікар-інтерн, старший лаборант кафедри внутрішньої медицини №3 – Диплом за І місце

 

 

План роботи СНГ кафедри внутрішньої медицини №3 на осінній семестр 2019/2020 н.р.

 

Тема засідання Орієнтовні дати проведення Відповідальні за проведення/ доповідачі
1. Серцева недостатність. Маркери діагностики. Рекомендації ведення пацієнтів за АНА та ESC. Клінічний випадок. 11.02.20 р. д.мед.н., доцент кафедри Загородній М.І.
2. Системний червоний вовчак. Нові погляди на лікування. 25.02.20 р. д.мед.н., доцент кафедри Загородній М.І.
3. Кардіоміопатія. Діагностика у практиці сімейного лікаря. 17.03.20 р. к.мед.н., доцент кафедри  Федьков Д.Л.
4. Майстер-клас по ЕХО – КГ 14.04.20 р. д.мед.н., доцент кафедри Загородній М.І.
5. Гострий коронарний синдром. Діагностика та лікування. 19.05.20 р. д.мед.н., доцент кафедри Загородній М.І.

До активу СНГ кафедри входять понад 20 студентів різних факультетів НМУ імені О.О. Богомольця від 3 до 6 курсу.

Студентський науковий гурток запрошує до активної співпраці та залучення до наукового життя університету студентів усіх факультетів та курсів!

Електронні адреси для довідок:

zagorodny_m@yahoo.com – д.мед.н., доцент Загородній Максим Іванович (науковий керівник СНГ кафедри внутрішньої медицини №3)

natka.futboler@gmail.com – Литвин Наталя Олександрівна (староста СНГ кафедри внутрішньої медицини №3)