НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №3

Навчально-методична робота

 

Робочі програми

 

СИЛАБУСИ

 

Розклади: осінньо-зимовий семестр 2021-2022 н.р.

Тематичні плани 2021-2022 н.р.

THE REGULATION of student’s educational activity evaluation

Лист-відповідь на розпорядження №120 2–76

 

Цифровий звіт про навчально-методичну роботу кафедри внутрішньої медицини №3  у  2019/2020 навчальному році

 

Рейтинг штатних НПП кафедри за результатами 2020/2021

 

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

 

Додатковий графік консультацій

Регламенти ліквідації академічної заборгованості

Регламенти оцінювання

Regulations for FMC 6 yearM3 2019 Contemporary practice online

 

Список контактів викладачів для студентів

Графік взаємних та контрольних відвідувань практичних занять

 

Метод.рекомендації для студентів 4 курс

 

 

 

Відповідальний за навчально-методичну роботу:

доцент кафедри внутрішньої медицини №3, к.м.н. Добрянський Дмитро Вікторович

(контактна інформація: тел.: +380936306646; +380992533834; e-mail: ddobr@meta.ua)

Відповідає за роботу з лікарями-інтернами за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» доктор медичних наук, професор Дудка П.Ф.

Відповідає за англомовну форму навчання на кафедрі кандидат медичних наук, доцент Ільницький Р.І.

Відповідає за методичну роботу на кафедрі кандидат медичних наук, асистент Тарченко І.П.

Навчальний процес на кафедрі проводиться зі студентами II – V курсів стоматологічного факультету, а також лікарями-інтернами за спеціальністю «Стоматологія» та «Медицина невідкладних станів» згідно кредитно-модульної системи навчання.

Згідно з навчальним планом на кафедрі викладаються дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Внутрішня медицина», «Медицина надзвичайних ситуацій» і «Екстрена і невідкладна медична допомога» українською, російською та англійською мовами.

Проводиться виробнича практика «Догляд за хворими» зі студентами 2 курсу стоматологічного факультету.

Співробітниками кафедри видано 5 підручник ів , у т.ч. національний (у співавторстві з іншими ВМНЗ України) , 5 навчальних посібників, 6 практичних керівництв, 12 методичних розробок для практичних занять студентів стоматологічного факультету англійською мовою . Підручник „Пропедевтика внутрішніх хвороб” (2007) ухвалою Президії АН ВО України від 14 листопада 2008 р. відзначено першою премією в номінації «Підручник» (п еревиданий в 2011 р., 2013 р.).

Підготовлено робочі програми з дисциплін «Пропедевтика внутрішньої медицини» , «Внутрішня медицина», «Медицина надзвичайних ситуац ій », «Екстрена і невідкладна медична допомога»¸ програма виробничої практики «Догляд за хворими» для студентів стоматологічного факультету, 4 програми з лікарської поліклінічної та виробничої практики згідно вимог навчання за кредитно-модульною системою.

Підготовлено навчальну програму для лікарів-інтернів та клінічних ординаторів за спеціальністю «Медицина невідкладних станів».


На практичному занятті професора Дудки П.Ф. з лікарями-інтернами за спеціальністю «медицина невідкладних станів».

Практичні заняття біля ліжка хворого (доцент Ільницький Р.І. зі студентами).

На практичному занятті доцента Бондаренко Ю.М.

Аналіз історії хвороби пацієнта на практичному занятті з асистентом Тарченко І.П.

На практичному занятті у асистента Бодарецької О.І.

Сучасне лікувально-діагностичне обладнання клінічної бази кафедри, залучене в навчальний процес:

 • ультразвукова система „Aloka (SSD-1700)” з лінійним, конвексним та кардіологічним датчиками (2001 р.)
 • лікувально-діагностичний апарат для проведення сеансів гіпоксітерапії „Гіпотрон” (2005 р.)
 • фібробронхоскоп FB 18 P (фірма Pentax, Японія)
 • спірометри „Masterscop” і „Spiroset-3000” (Німеччина)
 • апаратура для холтерівського моніторування ЕКГ (2012)
 • електрокардіограф „Bioset”
 • кисневий монітор (Oxygen monitor) OT-101 (1997 р.)
 • портативна ультразвукова система Sonoscape S2 (Південна Корея), 2014 р.
 • велоергометр
 • медичні ваги
 • ростомір

 

Наукові розробки кафедри, впроваджені в навчальний процес до 2013 р.:

                                                         

 1. Дудка П.Ф., Кузнєцова-Арабулі Ю.В. Роль гіпоксії в посиленні процесів інактивації трансмембранних транспортерів та виникненні електричної нестабільності міокарда при ХОЗЛ.
 2. Дудка П.Ф., Добрянський Д.В. Особливості гемореологічних та імунних порушень при ХОЗЛ
 3. Ільницький Р.І., Бодарецька О.І. Внутрішня медицина. Модуль 1. Тема: ХОЗЛ. Етіологія, патогенез, клініка, принципи діагностики та лікування. Емфізема легень. «Диференційоване застосування імуноактивних засобів при хронічному обструктивному захворюванні легень».
 4. Ільницький Р.І., Бодарецька О.І. Внутрішня медицина. Модуль 1. Тема: Системні захворювання сполучної тканини. «Стратегія базисної терапії у хворих з позасуглобовими проявами ревматоїдного артриту».
 5. Ільницький Р.І., Бодарецька О.І. Внутрішня медицина. Модуль 1. Тема: Системні васкуліти. Реактивні артрити та синдром Рейтера. «Раціональний алгоритм проведення імунологічних досліджень при підозрі на системні ревматичні захворювання.
 6. Внутрішня медицина. Модуль 1. Тема: Атеросклероз. ІХС. Класифікація ВООЗ. Раптова зупинка кровообігу. «Діагностика системного атеросклерозу шляхом ультразвукового дослідження стегнових артерій».

 

Наукові розробки кафедри, впроваджені в навчальний процес в 2013-2014 рр.:

 1. Яременко О.Б., Микитенко Г.М. Прогнозування швидкості рентгенологічного прогресування раннього ревматоїдного артриту.
 2. Яременко О.Б., Микитенко Г.М. Прогнозування швидкості рентгенологічного прогресування пізнього ревматоїдного артриту.
 3. Яременко О.Б., Дудка П.Ф., Іорданова Н.Х., Кучмеровська Т.М. Передбачення формування стійкої / пізньої лівошлуночкової недостатності в госпітальному періоді лікування гострого інфаркту міокарда.
 4. Яременко О.Б., Федьков Д.Л. Індивідуалізований підхід до призначення базисної терапії хворим на псоріатичний артрит.
 5. Яременко О.Б., Петелицька Л.Б., Федьков Д.Л. Диференційований підхід до лікування уражень шкіри у хворих на системний червоний вовчак.
 6. Яременко О.Б., Федьков Д.Л., Петелицька Л.Б. Імунобіологічна терапія системних некоротизивних васкулітів і хвороби Шегрена. – використовується в лекціях і на практичних заняттях.

 

Наукові розробки кафедри, впроваджені в навчальний процес в 2014-2015 рр.:

 1. Яременко О.Б., Петелицька Л.Б. Клінічні варіанти дебюту системних некротизивних васкулітів.
 2. Яременко О.Б. Раціональне застосування нестероїдних протизапальних препаратів з урахуванням шлунково-кишкового та серцево-судинного ризиків.
 3. Дудка П.Ф., Кузнєцова-Арабулі Ю.В. Застосування метаболічної цитопротекції при електричній нестабільності міокарда.
 4. Дудка П.Ф., Добрянський Д.В. Системні імунні порушення у разі загострення ХОЗЛ.
 5. Яременко О.Б., Іорданова Н.Х. Значення амінокислотного складу плазми крові в прогнозуванні розвитку ускладнень госпітального періоду гострого інфаркту міокарда із зубцем Q.
 6. Яременко О.Б., Іорданова Н.Х. Значення ароматичних амінокислот в оцінці стану ендогенних механізмів кардіопротекції.
 7. Яременко О.Б., Іорданова Н.Х. Прогнозування ефективності засобів метаболічної кардіопротекції у хворих з гострим інфарктом міокарда на основі дослідження амінокислотного складу плазми крові

За 2007 – 2016 рр. співробітниками кафедри складено, видано і розповсюджено серед ВМНЗ України:

Підручники, навчальні посібники, довідники:

 1. Пропедевтика внутрішніх хвороб: підруч. [для студ. вищ. мед. навч. закл.] / [Москаленко В.Ф., Сахарчук І.І., Дудка П.Ф. та ін.]; за ред. В.Ф.Москаленка, І.І.Сахарчука. – К.: Книга-плюс, 2007. – 632 с.
 2. Пропедевтика внутрішніх хвороб:[навч. видання] / Москаленко В.Ф., Сахарчук І.І., Дудка П.Ф. та ін. – К.: Книга-плюс, 2011. – 636 с.
 3. Пропедевтика внутрішніх хвороб: підруч. [для студ. вищ. мед. навч. закл.] / [Москаленко В.Ф., Сахарчук І.І., Дудка П.Ф. та ін.]; за ред. В.Ф.Москаленка, І.І.Сахарчука. – К.: Книга-плюс, 2013. – 620 с.
 4. Внутрішні хвороби: [навч. посіб.] / Сахарчук І.І., Ільницький Р.І., Дудка П.Ф. та ін.. – К.: Книга-плюс, 2008. – 408 с.
 5. Сахарчук І.І. Справочник по применению современных лекарственных средств. / І.І.Сахарчук. – К.: Архетип,  – 640 с.
 6. Внутренняя медицина: [навч. посіб.] / Сахарчук І.І., Дудка П.Ф., Коноплева Л.Ф. та ін. – К.: Книга плюс, 2011. – 545с.
 7. Внутренняя медицина: [навч. посіб.] / Сахарчук І.І., Дудка П.Ф., Коноплева Л.Ф. та ін. – К.: Книга плюс, 2013. – 680с.
 8. Внутрішня медицина: Підручник: у 3 т. – Т. 2. / [Свінціцький А.С., Конопльова Л.Ф., Фещенко Ю.І., Яременко О.Б. та ін.]; за ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 2009. – 1088 с.
 9. Практическая ревматология: современные акценты / Под ред. Яременко О.Б. – К.: ООО „Доктор-Медиа”, 2012. – 482 с.
 10. Внутрисуставное и околосуставное введение глюкокортикоидов (общие правила и техника манипуляций) / Яременко О.Б., Тер-Вартаньян С.Х. – Киев, 2013. – 78 с.
 11. Системная красная волчанка. Современные критерии диагноза, мониторинг активности и рекомендации по терапии [Пособие для врачей] / [Абасов Э.С., Ароян А.А., Бегларян А.А., … Яременко О.Б]; под ред. академика Е.Л. Насонова. – К.: МОРИОН, 2013. – 48 с.
 12. Внутрисуставное и околосуставное введение глюкокортикоидов (общие правила и техника манипуляций) / Яременко О.Б., Тер-Вартаньян С.Х. – Алматы (Казахстан), 2014. – 78 с.
 13. Пропедевтика внутрішньої медицини [національний підручник] / [К.О. Бобкович, Є.І. Дзісь,        В.М. Жебель,     Р.І. Ільницький, … О.Б. Яременко]; за ред. проф. М.С. Расіна. –  Вінниця: Нова Книга, 2014. – 208 с.
 14. Внутрішня медицина : національний підручник / [К.О. Бобкович, Є.І. Дзісь, В.М. Жебель, Р.І. Ільницький,… О.Б. Яременко]; за ред. проф. М.С. Расіна. – Вінниця: Нова Книга, 2015. – 328 с.
 15. Внутрисуставное и околосуставное введение глюкокортикоидов (общие правила и техника манипуляций)./ Яременко О.Б., Тер-Вартаньян С.Х./ – Алматы (Казахстан), 2014. – 78 с.
 16. Практическая ревматология: современные акценты / Под ред. Яременко О.Б. // Справочник врача «Практическая ревматология: современные акценты» – К.: ООО «Бібліотека «Здров’я України», 2015. – 536 с. – (Серия «Бібліотека «Здоров’я України»).
 17. Px indexR vademecum. Лікарські засоби для застосування в раціональній ревматології : довідкове видання / за редакцією акад. НАМН України д.м.н., проф. Г.В. Дзяка, д.м.н., проф. О.Б.Яременка. – К.:ТОВ «Фармацевт Практик», 2015. – 864 с.

 

Навчально-методичні видання:

 1. Виробнича практика. Програма лікарської виробничої практики в стаціонарі для студентів 4 курсу медичних факультетів №№1-4, Чернігівського філіалу, факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України, спільного факультету підготовки лікарів для сфери фізичної культури і спорту НМУ та Національного університету фізичної культури і спорту / Москаленко В.Ф., Пєрєдєрій В.Г., Захараш М.П. Ільницький Р.І. та інші // Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2009. – 24 с.
 2. Виробнича практика. Програма лікарської поліклінічної виробничої практики для студентів 5 курсу медичних факультетів №№1-4, Чернігівського філіалу, факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України, спільного факультету підготовки лікарів для сфери фізичної культури і спорту НМУ та Національного університету фізичної культури і спорту / Москаленко В.Ф., Амосова К.М., Свінціцький А.С., Ільницький Р.І. та інші // Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2010. – 23 с.
 3. Производственная практика. Программа врачебной производственной практики в стационаре для студентов 4 курса медицинских факультетов №№1-4, Черниговского филиала, факультета подготовки врачей для сферы физической культуры и спорта НМУ и Национального университета физической культуры и спорта Украины / Москаленко В.Ф., Передерий В.Г. , Ильницкий Р.И. и др. (російською мовою)// Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2010. – 24 с.
 4. Производственная практика. Программа врачебной поликлинической производственной практики для студентов 5 курса медицинских факультетов №№1-4, Черниговского филиала, факультета подготовки врачей для сферы физической культуры и спорта НМУ и Национального университета физической культуры и спорта Украины / Амосова Е.Н., Свинцицкий А.С., Ильницкий Р.И. и др. (російською мовою) // Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2010. – 24 с.
 5. Sakharchuk I.I., Ilnytskiy R.I. Study guide of the lectures course Propedeutics of Internal Medicine. (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2008. – 23 c.
 6. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lectures course Propedeutiсs to Internal Medicine. For second year students of Dentist faculty, spring (fourth) semester (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 31 c.
 7. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lessons course Propedeutiсs to Internal Medicine. Part 1. For second year students of Dentist faculty, spring (fourth) semester (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2011. – 48 c.
 8. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lessons course Propedeutiсs to Internal Medicine. Part 2. For second year students of Dentist faculty, spring (fourth) semester (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2011. – 61 c.
 9. Ilnytskyi R.I., Iordanova N. Study guide of the lectures course Internal Medicine. Part 2. For third year students of Dentist faculty, spring (sixth) semester (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 62 c.
 10. Ilnytskyi R.I., Iordanova N. Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 1. For third year students of Dentist faculty, spring (sixth) semester (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2011. – 56 c.
 11. Ilnytskyi R.I., Iordanova N. Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 2. For third year students of Dentist faculty, spring (sixth) semester (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2011. – 64 c.
 12. Ilnytskyi I. Internal Medicine. Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 1. For fourth year students of Stomatological faculty, autumn (seventh) semester (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 59 c.
 13. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 2. For fourth year students of Stomatological faculty, autumn (seventh) semester (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 62
 14. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lectures course Internal Medicine. Part 3. For fourth year students of Stomatological faculty, autumn (seventh) semester (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 36 c.
 15. Ilnytskyi R.I., Iordanova N. Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 1. For fourth year students of Stomatological faculty, spring (eighth) semester – Kyiv: National O. Bohomolets Medical University, 2011. – 64 p.
 16. Ilnytskyi R.I., Iordanova N. Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 2. For fourth year students of Stomatological faculty, spring (eighth) semester – Kyiv: National O. Bohomolets Medical University, 2011. – 65 p.
 17. Догляд за хворими (практика) / Програма виробничої практики для студентів 2 курсу стоматологічного факультету за ред. проф. Дудки П.Ф. і проф. Тишка Ф.О. – Київ: видавництво НМУ, 2011. – с. 21.
 18. Программа производственной практики по уходу за больными для студентов ІІ курса стоматологического факультета (специальность: 7.110106 „Стоматология”) Яременко О.Б., Дудка П.Ф., Ильницкий Р.И., Бодарецкая О.И., Бондаренко Ю.Н., Тарченко И.П. и др. – Киев, НМУ – 28 с.
 19. Nursing (Occupational Practice Training). Pragram of nursing occupational practical training for students of 2nd year of Dental Faculty / Iaremenko O. B.,  Ilnitskyi R. I., Bodaretskaya O. I., Iordanova N. H., Tutchenko M. I., Susak Ya. M., Yaroshuk D. V., Tyshko F. O. – Kyiv: National O. Bohomolets Medical University, 2012. – 23 p.
 20. Сестринська практика в стоматології. Програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Борисенко А. В., Федянович І.М. …, Ільницький Р.І. – Київ, НМУ. – 2012.
 21. Сестринская практика в стоматологии. Программа учебной дисциплины для студентов 2 курса стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации / Борисенко А. В., Федянович И.Н. …, Ильницкий Р.И. – Київ, НМУ. – 2012.
 22. Nursing practice in dentistry. The program of discipline for 2nd year students of dental faculties of Higher Medical Educational Institutions ІІІ-ІV accreditation levels Borisenko A., Fedyanovich I.M. …, Ilnytskyi R.I. – Kyiv: National O. Bohomolets Medical University, 2012.
 23. Програма виробничої практики лікарської та з психологічного консультування та психокорекції для студентів 4 курсу медико-психологічного факультету/ Максименко, С. Д., Тишко Ф. О., Ільницький Р. І.  та ін. // Видавництво НМУ. –Київ, 2012.–28 с.
 24. Програма виробничої практики з догляду та психологічного спостереження за хворими для студентів 2 курсу медико-психологічного факультету / Максименко, С. Д., Тишко Ф.О., Ільницький Р.І. – Київ, НМУ. – 2013.
 25. Програма виробничої практики сестринської та з психодіагностики й психотренінгу для студентів 3 курсу медико-психологічного факультету / Максименко, С. Д., Тишко Ф.О., Ільницький Р.І. – Київ, НМУ. – 2013.
 26. Програма виробничої практики сестринської та з психодіагностики й психотренінгу для студентів 4 курсу медико-психологічного факультету / Максименко, С. Д., Тишко Ф.О., Ільницький Р.І. – Київ, НМУ. – 2013.
 27. Програма виробничої практики лікарської загально-клінічної та з медичної психології, психіатрії для студентів 5 курсу медико-психологічного факультету/ Максименко, С. Д. Тишко Ф. О., Ільницький Р. І.  та ін. – Київ, НМУ. – 2013.
 28. Програма виробничої практики з медичної психології (для студентів 6 курсу медико-психологічного факультету) / Максименко, С. Д. Тишко Ф. О., Ільницький Р. І.  та ін. – Київ : НМУ імені О.О. Богомольця,
 29. Виробнича практика лікарська. Програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу стоматологічного факультету [Текст] Л. О. Хоменко, А. В. Борисенко, Р. І. Ільницький [та ін.]. – Київ : НМУ імені О.О. Богомольця, 2013.
 30. Производственная практика врачебная. Программа учебной дисциплины для студентов 3 курса стоматологического факультета [Текст] / Л. А. Хоменко, А. В. Борисенко, Р. И. Ильницкий[и др.]. – Киев: НМУ имени А.А. Богомольца, 2013.
 31. Occupational practice doctor in dentistry. The program of discipline for 3d year students of dental faculty [Text] / Khomenko, T. Shuminska, R. Ilnytskyi [at al.]. – Kyiv: National O.O. Bohomolets Medical University, 2013.
 32. Виробнича лікарська практика (програма навчальної дисципліни для студентів ІV курсу стоматологічного факультету) / В.П.Неспрядько, А.В.Борисенко… Р.І.Ільницький. – Київ, 2014.
 33. Виробнича лікарська практика з дитячої стоматології (програма навчальної дисципліни для студентів V курсу стоматологічного факультету) / Л.О.Хоменко, О.І.Остапенко… Р.І.Ільницький. – Київ, 2014.

 

Методичні рекомендації для студентів, лікарів та клінічних ординаторів:

 1. Дудка П.Ф., Сахарчук І.І., Ільницький Р.І. Антигомотоксичні препарати в лікуванні хронічного обструктивного захворювання легень: Методичні рекомендації. – Київ, 2006. – 32с.
 2. Сісецький А.П. Особливості фізичної реабілітації пацієнтів похилого віку з ІХС та гіпертонічною хворобою. – Київ, 2009 р.
 3. Сісецький А.П. Особливості психологічної реабілітації пацієнтів похилого віку з ІХС та гіпертонічною хворобою. – Київ, 2009 р.
 4. Сісецький А.П. Психологічні та фізіологічні аспекти креативної реабілітації пацієнтів похилого віку з ІХС та гіпертонічною хворобою. – Київ, 2009 р.
 5. Сісецький А.П. Фармакологічні, психологічні та фізіологічні аспекти креативної реабілітації пацієнтів похилого віку з ІХС та гіпертонічною хворобою. – Київ, 2009 р.
 6. Раціональна фармакотерапія ревматоїдного артриту небіологічними базисними препаратами залежно від тривалості захворювання. (Яременко О.Б., Микитенко Г.М., Івашківський О.І., Тер-Вартаньян) – Київ, 2010. – 28с.
 7. Методичні рекомендації для клінічних ординаторів за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» (проф. Дудка П.Ф.) – Київ, 2011. – 22с.
 8. Псоріатичний артрит: клініко-лабораторна діагностика  та фармакотерапія : методичні рекомендації / Яременко О.Б., Федьков Д.Л., Івашківський О.І., Тер-Вартаньян С.Х., Петелицька Л.Б. –  Київ, 2015. – 32 с.

 

Публікації лекцій або статей навчально-методичного характеру (в республіканських журналах та збірниках) в 2014-2015 рр.

 1. Яременко О.Б., Петелицкая Л.Б. Анти-В-клеточная терапия – новое направление в лечении АНЦА-ассоциированных системных васкулитов // Медицина неотложных состояний. – 2014. – №3 (58). – С. 83-93.
 2. Яременко О.Б., Петелицька Л.Б. Дерматологічні прояви системних васкулітів // Практикуючий лікар. – 2014. – №3. – С. 60-66.
 3. Яременко О.Б., Микитенко Г.М., Федьков Д.Л., Петелицька Л.Б., Дитиненко І.О., Барболіна Ю.С. Коморбідні стани при ревматологічних захворюваннях // Пріоритети сучасної медицини: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 11 квітня 2014 р. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 112-117.
 4. Яременко О.Б. Нехирургическое лечение остеоартроза: тенденции последних лет // Новости медицины и фармации. – 2014. – №512. – С. 14-19.
 5. Яременко О.Б., Петелицька Л.Б., Яременко К.М., Федьков Д.Л. Діагностична цінність маркерів ураження стінки судин та запалення у хворих на системні некротизуючі васкуліти // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – Київ, 2014. – Випуск 23, книга 2. – С. 450-456.
 6. Яременко О.Б., Федьков Д.Л., Петелицька Л.Б. Ультразвукова діагностика у хворих на остеоартроз з ураженням колінних суглобів // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – Київ, 2014. – Випуск 23, книга 3. – С. 694-699.
 7. Яременко О.Б., Микитенко Г.М. Практичне значення визначення антитіл до цитрулінованих білків при ревматоїдному артриті // Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 21-22 листопада 2014 р. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 98-101.
 8. Яременко О.Б., Федьков Д.Л. Раціональний підхід у виборі нестероїдних протизапальних препаратів для лікування хворих на остеоартроз // Український медичний часопис. – 2014. – №6 (104). – C. 61-66.
 9. Хобзей М.К., Яременко О.Б., Борткевич О.П., Гарміш О.О., Єрахторіна Н.В., Коваленко В.М. та ін. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Ревматоїдний артрит». Коментарі робочої групи // Укр. ревматол. журн. – 2015. – №1 (59). – С. 9-27.
 10. Дудка П.Ф., Добрянський Д.В., Ільницький Р.І., Бодарецька О.І. Клініко-імунологічні особливості перебігу та фармакотерапії хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Випуск 23, Книга 3. – Київ – 2014 р. – C. 473–480.
 11. Дудка П. Ф., Добрянський Д. В., Бодарецька О. І., Тарченко І. П., Петелицька Л. Б. Сучасні принципи відновлення прохідності дихальних шляхів та проведення штучної вентиляції легень // Астма та алергія. –2014. – №3. – С. 38-45.
 12. Дудка П. Ф., Тарченко І. П., Бодарецька О. І., Добрянський Д. В. Молитва за героїв України в храмі Святого Пантелеймона на Галаганах // Науковий журнал «Молодий вчений» № 5 (20) – Частина 4 – травень,. – C. 146–148.
 13. Дудка П. Ф., Тарченко І. П., Бодарецька О. І., Добрянський Д.В. Проблема милосердя в медицині ХХІ сторіччя Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 березня 2015 року) «Медичні та фармацевтичні науки» (м. Київ, 27-28 березня 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”. – С. 25-29.
 14. Дудка П.Ф., Тарченко І.П., Бодарецька О.І., Добрянський Д.В. Розповідь про волелюбного пастиря о. Пимена (схиархимандрита Серафима) // Матеріали міжнародної конференції SWorld «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2015» http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/philosophy-and-philology-115/religious-115/24800-115-256#addcomments
 15. Тарченко І.П. Київський Поділ, як осередок милосердя // Практикуючий лікар. – 2014. – №4 (12) – С. 124-126.
 16. Тарченко І.П. Варнава Добронравов – лікар від Бога // Практикуючий лікар. – 2015. – №1 – С. 105-108.

 

 

В 2013-2014 навчальному році за участю співробітників кафедри організовано та проведено на базі НМУ або на базі інших ВНМЗ України та організацій 21 нараду-семінар та навчально-методичну конференцію:

 

з/п

 

Назва наради-семінару або конференції

Місце проведення

(назва кафедра або факультету НМУ,  іншого закладу)

1. Міждисциплінарна університетська нарада-семінар «Шляхи удосконалення підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю медицина невідкладних станів» КМКЛ №3, Київ,

25 січня 2014 р.

2. Міжкафедральна факультетська конференція-нарада студентських наукових гуртків «Особливості стоматологічних розладів при патології органів дихання» КМКЛ №3, Київ,

10 жовтня 2013 р.

3. Кафедральна навчально – методична конференція «Сучасні аспекти надання першої медичної допомоги при травмах та кровотечах» (із залученням студентів ІУ курсу стоматологічного факультету) НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 22 квітня 2014 р.

4. Міждисциплінарна факультетська нарада-семінар присвячена організації проведення виробничої практики «Догляд за хворими»  студентів ІІ курсу стоматологічного факультету (із залученням кафедри хірургії стоматологічного факультету) НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 11червня  2014 р.

5. Кафедральна навчально – методична конференція «Значення плану клінічного обстеження хворого для лікаря- стоматолога» (із залученням студентів ІІ курсу стоматологічного факультету) НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 22 квітня 2014 р.

6. Кафедральна навчально – методична конференція «Значення збору анамнезу життя в практиці лікаря-стоматолога» (із залученням студентів ІІ курсу стоматологічного факультету) НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 29 квітня 2014 р.

7. Кафедральна навчально – методична конференція на тему «Медичні наслідки радіаційних уражень», присвячена 28 річниці Чорнобильської катастрофи (із залученням студентів ІУ курсу стоматологічного факультету) НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 28 квітня 2014 р.

8. Кафедральна навчально – методична конференція «Укриття  населення м. Києва та порядок оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру» (із залученням студентів ІУ курсу стоматологічного факультету) НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 26 травня 2014 р.

9. Кафедральна навчально – методична конференція присвячена Дню боротьби з ХОЗЛ  на тему «Паління як основа причини розвитку ХОЗЛ» НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 19 листопада 2013 р.

10. Захід серед студентів НМУ, стоматологічного факультету за підтримки Студ.парламенту та стоматол. деканату, присвяченого Міжнародному дню відмови від куріння під назвою «Поміняй цигарку на цукерку» (ініціатива студгуртка кафедри вн.хвороб стом.ф-ту) НМУ імені О.О.Богомольця

Стоматологічний, морфологічний  корпуси, Київ, 21 листопада 2013 р.

11. Захід серед студентів НМУ, які проживають у гуртожитках №2, 5  за підтримки Студ. парламенту та стом.деканату, присвяченого Міжнародному дню відмови від куріння під назвою «Поміняй цигарку на цукерку»(ініціатива студгуртка кафедри вн.хвороб стом.ф-ту) НМУ імені О.О.Богомольця,

гуртожитки № 2, 5

Київ,

21 листопада 2013 р.

12. Нарада-семінар за участі співробітників КМКЛ № 3 м.Києва, присвячена Всесвітньому  дню боротьби з ХОЗЛ на тему «Збережемо здоров’я та життя» НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, пуль монологічне відділення КМКЛ № 3, Київ, 18 листопада 2013 р.

13. Зустріч студентів стоматологічного факультету з керівником студентського наукового гуртка  кафедри внутрішніх хвороб 80-90 рр. доцентом Денисенко Г.Т. НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 23 жовтня 2013 р.

14. Міжкафедральна факультетська конференція-нарада студентських наукових гуртків  «Єдність професійного та етико-морального» НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ,16 листопада 2013 р.

15. Майстер – клас  «Організація медичної допомоги хворому з гострим інфарктом міокарда” НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету,

інфарктне відділення КМКЛ № 3, Київ,6 грудня 2013 р.

16. День відкритих дверей студентських наукових гуртків кафедр НМУ імені О.О.Богомольця  НМУ імені О.О.Богомольця

12 грудня 2013 р. Постер “Студентський науковий гурток кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету»

Київ,12 грудня 2013 р.

17. Міждисциплінарна факультетська конференція

«Етико-деонтологічні аспекти в процесі проведення виробничої практики «Догляд за хворими»  студентами  ІІ курсу стоматологічного факультету»  (із залученням студентів  та керівників практики кафедри хірургії стоматологічного факультету).

НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 18 червня  2014 р.

18. Щорічна нарада опорної кафедри Української державної медичної академії (м. Полтава) у режимі «online» за допомогою програми «Skype»: «Оптимізація навчання внутрішнім хворобам студентами стоматологічних факультетів за допомогою сучасних інформаційних технологій» Українська державна стоматологічна академія, м. Полтава, 27 травня 2014 р.
19. Нарада-семінар з викладачами-керівниками виробничої практики стоматологічного, фармацевтичного і медико-психологічного факультетів «Зимова виробнича практика: вимоги, документація, особливості проведення» НМУ імені О.О.Богомольця

Фізико-хімічний корпус, ауд №1, 30.12.2013 р.

20. Нарада-семінар з викладачами-керівниками виробничої практики медичних факультетів №№1-4, стоматологічного і медико-психологічного факультетів «Літня виробнича практика: вимоги, документація, особливості проведення НМУ імені О.О.Богомольця

Фізико-хімічний корпус, ауд №3, 22.05.2014 р

21. Нарада-семінар зі студентами медичних №№1-4, медико-психологічного і стоматологічного факультетів, які направлені на літню виробничу практику «Літня виробнича практика: допуск до практики, вимоги до проведення, оформлення документації» НМУ імені О.О.Богомольця

Фізико-хімічний корпус, ауд №2, 27.05.2014 р

 

В 2014-2015 навчальному році за участю співробітників кафедри організовано та проведено на базі НМУ або на базі інших ВНМЗ України та організацій 25 нарад-семінарів та навчально-методичних конференцій:

з/п

 

Назва наради-семінару або конференції

Місце проведення

(назва кафедра або факультету НМУ,  іншого закладу)

1. Кафедральний навчально-методичний семінар: «Матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни “Екстрена та невідкладна медична допомога”» Київ, НМУ  імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

17 жовтня 2014

2. Тренінг для студентів 5 курсу стоматологічного факультету: “Оволодіння засобами для надання екстреної медичної допомоги” Київ, НМУ  імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

з 20 по 24 жовтня 2014 р.

3. Студентська кафедральна науково-практична конференція на тему: “Особливості надання першої медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях техногенного характеру”  МНС 4 курс Київ, НМУ  імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

4 листопада 2014 р.

4. Майстер-клас «Серцево-легенева реанімація. Оволодіння навичками проведення дефібриляції» Київ, НМУ  імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

4 листопада 2014 р.

5. Студентська кафедральна науково-практична конференція на тему: “Боротьба з ХОЗЛ та проти паління “ Київ, НМУ  імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 19 листопада 2014 р.
6. Творчий конкурс постерних робіт, присвячений Міжнародному дню боротьби з ХОЗЛ Київ, НМУ  імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, пуль монологічне віділення КМКЛ № 3,

18 листопада 2014 р.

7. Захід серед студентів НМУ стоматологічного факультету за підтримки Студ. парламенту та стомат. деканату, присвячений Міжнародному дню відмови від куріння під назвою «Кинь палити – допоможи бійцю» (ініціатива студгуртка кафедри внутрішніх хвороб стомат. ф-ту) Київ, НМУ  імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 20 листопада 2014 р.

 

8. Нарада-семінар за участі співробітників КМКЛ № 3, присвячена Всесвітньому дню боротьби з ХОЗЛ на тему «Збережемо здоров’я та життя»

 

Київ, НМУ  імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, пуль монологічне віділення КМКЛ № 3,

18 листопада 2014 р.

9. Студентський захід в пульмонологічному відділенні КМКЛ № 3 «Профілактика ХОЗЛ» Київ, НМУ  імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, пуль монологічне віділення КМКЛ № 3,

18 листопада 2014 р.

10. Студентський захід у  гуртожитку № 2 (постер) до Міжнародного дня запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів Київ, НМУ  імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету,  6 листопада 2014 р.
11. Студентська кафедральна навчально-методична конференція на тему: «Ожиріння як фактор ризику» (із залученням студентів 4 курсу стоматологічного факультету) Київ, НМУ  імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету,  2 лютого 2015 р.
12. Студентська кафедральна науково-практична конференція на тему: “Надання медичної допомоги на догоспітальному етапі при надзвичайних ситуаціях” Київ, НМУ  імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету
13. Студентський кафедральний семінар на тему: “Вечір пам’яті, присвячений Героям небесної сотні” Київ, НМУ  імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

25 лютого 2015 р.

14. Міжкафедральний студентський семінар на тему: “Вечір пам’яті, присвячений Героям небесної сотні” Київ, НМУ  імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

3 березня 2015 р.

15. День пам’яті, присвячений  початку депортації кримських татар та представників інших народів із території Криму. Київ, НМУ  імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету,

18 травня 2015 р.

16. Міждисциплінарна університетська нарада-семінар «Шляхи удосконалення підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю медицина невідкладних станів» КМКЛ №3, Київ,

30 січня 2015 р.

17 Студентська кафедральна науково-практична конференція на тему: “Коагулопатії а практиці лікаря-стоматолога “ Київ, НМУ  імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету,

25 березня 2015 р.

 

18.

Студентська кафедральна науково-практична конференція на тему: ” «Укриття  населення м. Києва та порядок оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру» (із залученням студентів ІУ курсу стоматологічного факультету) НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 07 травня  2015 р.

19.

 

Міждисциплінарна факультетська нарада-семінар, присвячена організації проведення виробничої практики «Догляд за хворими»  студентів ІІ курсу стоматологічного факультету (із залученням кафедри хірургії стоматологічного факультету) НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 12 червня 2015 р.

20. Студентська кафедральна науково-практична конференція на тему: “Невідкладні стани в стоматологічній пратиці “ Київ, НМУ  імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету,

25 травня 2015 р.

21. ЦМК з терапевтичних дисциплін Київ, НМУ  імені О.О.Богомольця,

 

22. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах, та уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Бронхіальна астма». Введення основних положень в педагогічний процес ЦМК з терапевтичних дисциплін
23. Про підготовку студентів до зимової виробничої практики та про відпрацювання заборгованості з літньої виробничої практики студентами з Донецького та Луганського медичних університетів, тимчасово допущених до навчання в НМУ Деканат з виробничої практики, Фіз.-хім. корпус, аудиторія №1
24. Про підготовку до проведення лікарської виробничої практики студентів 4 і 5 курсів медичних факультетів №№1-4, інтегрованої у розклад весняно-літнього семестру 2014/2015 навчального року Деканат з виробничої практики, Фіз.-хім. корпус, аудиторія №2
25. Про підготовку до проведення літньої виробничої практики студентів стоматологічного, медико-психологічного і фармацевтичного факультетів у 2014/2015 навчального року Деканат з виробничої практики, Фіз.-хім. корпус, аудиторія №3

 

В 2015-2016 навчальному році за участю співробітників кафедри організовано та проведено на базі НМУ або на базі інших ВНМЗ України та організацій 17 нарад-семінарів та навчально-методичних конференцій:

з/п

 

Назва наради-семінару або конференції

Місце проведення

(назва кафедра або факультету НМУ,  іншого закладу)

1. Майстер-клас «Ведення пацієнта з ХОЗЛ» НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 18 жовтня  2015 р.

2. ЦМК з терапевтичних дисциплін Київ, НМУ  імені О.О. Богомольця, кожні 2 місяці
3. Кафедральна навчально – методична конференція «Сучасні аспекти надання першої медичної допомоги при травмах та кровотечах» (із залученням студентів ІУ курсу стоматологічного факультету) НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 22 жовтня 2015 р.

4. Конкурс постерних  робіт до дня захисту навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 6 листопада  2015 р.

5. Конкурс постерних робіт присвячений дню боротьби з ХОЗЛ

 

НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 16 листопада  2015 р.

6. Захід, присвячений  Всесвітньому  дню боротьби з ХОЗЛ на тему «Збережемо здоров’я та життя»  в пульмонологічному відділенні КМКЛ № 3, (Сан-просвіт. бесіди в палатах пульмонологічного відділення) НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 16 листопада  2015 р.

7. Захід, присвячений  Всесвітньому  дню боротьби з ХОЗЛ на тему «Збережемо здоров’я та життя»  в інфарктному відділенні КМКЛ № 3, (Сан-просвіт. бесіди в палатах інфарктного відділення) НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 17 листопада  2015 р.

8. Студентська науково-практична конференція, присвячена Дню боротьби з ХОЗЛ НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 4 листопада  2015 р.

9. Студентська науково-практична конференція, присвячена Дню відмови від тютюнопаління НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 16 листопада  2015 р.

10. Акція, присвячена дню відмови від паління (ініціатива студ. гуртка, за участю студ парламенту) НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету,

біля стомат. корпусу

Київ, 19 листопада  2015 р.

11. Конкурс постерних робіт до дня боротьби з цукровим діабетом НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, грудень  2015 р. (інфарктне відділення)

12. Конкурс портерних робіт, присвячений боротьбі з ожирінням НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, грудень  2015 р. (інфарктне відділення)

13. Захід, присвячений дню боротьби із цукровим діабетом НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 19 січня  2016 р. (інфарктне відділення)

14. Студентський кафедральний семінар на тему: “Вечір пам’яті, присвячений Героям небесної сотні” НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 22 лютого  2016 р.

15. Студентська кафедральна науково-практична конференція «Мінімізація наслідків радіаційного та хімічного забруднення внаслідок масового ураження при аваріях на радіацийно- та хімічнонебезпечних об’єктах, а також в умовах підвищеного ризику терористичних актів та військових конфліктів» НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 30 березня 2016 р.

16. Кафедральна навчально – методична конференція на тему «Медичні наслідки радіаційних уражень», присвячена 30 річниці Чорнобильської катастрофи (із залученням студентів ІУ курсу стоматологічного факультету) НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 26 квітня 2016 р.

17. Кафедральна  науково-практична конференція молодих вчених на тему: «Цукровий діабет як коморбідний стан при системних запальних ревматичних захворюваннях» та «Кіотскій консенсус щодо  H.pylori-асоційованих  гастритів» НМУ імені О.О.Богомольця

кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Київ, 4 травня 2016 р.