Кафедра внутрішньої медицини №3

Навчально-методична робота

Відповідає за навчально- методичну роботу на кафедрі кандидат медичних наук, доцент Добрянський Д.В.

Відповідає за англомовну форму навчання на кафедрі кандидат медичних наук, доцент Ільницький Р.І.

 

 

2023-2024 н.р.

Тематичні плани 2023-2024 н.р.

 

 

 

2022-2023 н.р.

 

Графік чергувань викладачів для набуття практичних компетенцій

План навчально-методичних засідань кафедри на 2022/2023 н.р.

План роботи кафедри на 2022/2023 н.р.

Розклади: осінньо-зимовий семестр 2022-2023 н.р.

Тематичні плани 2022-2023 н.р.

Робочі програми

Силабуси

Working programs

Syllabus

Рейтинг штатних НПП кафедри за результатами 2022/2023 н.р.

 

 

2021-2022 н.р.

 

Робочі програми

СИЛАБУСИ

Розклади: осінньо-зимовий семестр 2021-2022 н.р.

Тематичні плани 2021-2022 н.р.

THE REGULATION of student’s educational activity evaluation

Лист-відповідь на розпорядження №120 2–76

Графік взаємовід. викладачами та зав.кафедри

Цифровий звіт про навчально-методичну роботу кафедри внутрішньої медицини №3  у  2019/2020 навчальному році

Рейтинг штатних НПП кафедри за результатами 2020/2021

 

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Додатковий графік консультацій

Регламенти ліквідації академічної заборгованості

Регламенти оцінювання

Regulations for FMC 6 yearM3 2019 Contemporary practice online

 

Список контактів викладачів для студентів

Графік взаємних та контрольних відвідувань практичних занять

 

Метод.рекомендації для студентів 4 курс

 

 

 

Навчальний процес на кафедрі проводиться зі студентами IV – VІ курсів медичних факультетів №1, №4, факультету підготовки лікарів для збройних сил України та факультету підготовки іноземних громадян згідно кредитно-модульної системи навчання.

 

Згідно з освітньою програмою спеціальності (ОПП) 222 «Медицина», другий (магістерський) рівень вищої освіти на кафедрі викладається «Внутрішня медицина»: «Внутрішня медицина (в тому числі ендокринологія» (4 курс), «Внутрішня медицина» (5 курс), «Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та з фтизіатрією» (6 курс), а також курси за вибором: «Військо-польова терапія», «Основи геронтології та геріатрії», «Основи ревматології, клінічні аспекти пульмонології»,  «Екстрена та невідкладна допомога в клініці внутрішньої медицини», «Геріатрія та геронтологія».

 

Проводиться виробнича практика  «Догляд за хворими (практика) в терапевтичному відділенні» зі студентами 4 курсу.

 

Підготовлено і щорічно оновлюються робочі програми з усіх дисциплін згідно вимог навчання за кредитно-модульною системою.

 

Кафедра брала активну участь у створенні та оновленні методичних матеріалів з усіх зазначених навчальних дисциплін: зошитів для СРС; методичних розробок для практичних занять; тестів для ПМК і практичних занять; перекладі і впровадженні в навчання рейтингових англомовних підручників, клінічних настанов, тестових завдань тощо.

 

Всі викладачі кафедри регулярно підвищують свій педагогічний рівень на курсах підвищення кваліфікації викладачів, а також впроваджують сучасні інтерактивні методи навчання у викладання лекцій і практичних занять.

 

 

 

Практичні заняття біля ліжка хворого (доцент Ільницький Р.І. зі студентами).

 

На практичному занятті доцента Добрянського Д.В.

 

На практичному занятті доцента Бондаренко Ю.М.

 

 

Асистент Іорданова Н.Х. проводить УЗ обстеження.

 

Аналіз історії хвороби пацієнта на практичному занятті з асистентом Тарченко І.П.

 

На практичному занятті асистента Антоненко А.В.

 

 

Навчальне приладдя та манекени, які використовуються у навчальному процесі:

 • Манекен реанімаційний з контрольним пристроєм
 • Модель для відпрацювання навичок крікотиреотомії
 • Модель руки для в/в ін’єкцій
 • Тренажер для навчання аускультації з генерацією звуків серця та легень

 

Сучасне лікувально-діагностичне обладнання кафедри, залучене в навчальний процес:

 • Ультразвуковий сканер «Aloka-1760»
 • Ультразвукова система SonoScapeSr
 • Ультразвукова діагностична система Logiq S7
 • Апарат для дослідження функції зовнішнього дихання
 • Велоергометр
 • Холтерівський ЕКГ-монітор
 • Пульсоксиметр

 

Залучається також і інше сучасне лікувально-діагностичне обладнання клінічних баз кафедри.

 

Видавнича діяльність кафедри з навчально-методичної роботи 2018-2022 н.р.:

Навчальні посібники

 1. Треумова С.І., Петров Є.Є., Бурмак Ю.Г., Іваницька Т.А. Деонтологія та етика в клінічній практиці.- Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2020.- 365 с.
 2. Степанова Н.М. Керівництво для пацієнтів, які лікуються методом перитонеального діалізу та їх родин // 11.02.2019р.ТОВ «Поліграф плюс». ISBN 978-966-8977-84-8
 3. Колесник М.О., Степанова Н.М. Скринінг, моніторинг та лікування хворих на хронічну хворобу нирок: посібник. – К.: ТОВ «Поліграф плюс», 2018. – 24 с. – ISBN 978-966-8977-77-0

 

Навчально-методичні посібники

 1. Антоненко А.В., Волкова Г.В., Іорданова Н.Х., Коляденко Д.І., Микитенко Г.М., Петелицька Л.Б., Федьков Д.Л., Яременко О.Б. та ін. Уніфіковані (для кафедр внутрішньої медицини №1-4) методичні розробки для практичних занять з дисципліни «Внутрішня медицина (в т.ч. клінічна фармакологія, медична генетика, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби)» українською мовою для студентів 5 курсу медичних факультетів. – Київ, видавництво apublisher.in.ua, 2022. – 449 с.
 2. Фещенко Ю.І., Гуменюк Г.Л., Добрянський Д.В., Распутняк С.С.; Рекалова О.М. Методичні рекомендації «Особливості проведення клінічних випробувань у хворих на бронхіальну астму» / ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України». – К.: 2020. 144 с.
 3. Біденко Н.В., Борисенко А.В., Васильчук О.В., Волинець В.М., Воловар О.С., Голубєва І.М., Григ Н.І., Дікова І.Г., Добрянський Д.В., Єгоров Р.І., Коленко Ю.Г., Костюк Т.М., Лось В.В., Любарець C.Ф., Маланчук В.А., Мєдвєдєва М.Б., Микитенко Г.М., Неспрядько В.П., Остапко О.І., Піотрович С.М., Савичук О.В., Сусак Я.М., Тутченко М.І., Тяжкороб Т.В., Філоненко В.В., Фліс П.С., Хоменко Л.О., Циж А.В., Чехова І.Л., Яковенко Л.М., Яременко О.Б. Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до атестації студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія» – К.: Книга-плюс, 2018. – 456 с. ISBN 978-966-460-093-1

 

Довідники

 1. Коваленко В.М., Шуба Н.М., Борткевич О.П., Гарміш О.О., Проценко Г.О., Яцишин Р.І., Станіславчук М.А., Яременко О.Б. Ревматичні хвороби. Класифікація, стандарти діагностики та лікування. – К., Моріон. – 399 с.

 

Монографії

 1. Яременко О.Б., Біденко Н.В., Тарченко І.П., Добрянський Д.В. Шляхами історії кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. – Київ, «Книга-плюс», 2021. – 219 с.
 2. Мойсеєнко В.О., Канюра О.А., Шостка-Тарченко І.П., Тарченко Н.В. Милосердя та доброчинність на теренах України: науково-практичне видання.- Київ: Тов Видавництво “Юстон”, 2020.- 204 с. іл. 304

 

Інші видання

 1. Іваницька Т.А., Кузьменко Н.В., Петров Є.Є., Бурмак Ю.Г. Медіаграмотність як складова «soft scills» здобувача вищої медичної освіти / Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки: Матеріали навч.-наук. конф. з міжнародн. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р.- Полтава, 2022.- С 109-110.

https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18196

 1. Іваницька Т.А., Кузьменко Н.В., Петров Є.Є., Бурмак Ю.Г. Визначення рівня медіаграмотності серед здобувачів вищої медичної освіти/ // Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and Practice: Proceeding of the XVII International Scientific and Practical Conference: Tokyo, Japan, May 03-06.2022.- P. 538-540. ISBN 979-8-88526-741-0. DOI 10.46299/ISG.2022.1.17
 2. Бурмак Ю.Г., Петров Є.Є., Треумова С.І., Іваницька Т.А. Досвід викладання та шляхи удосконалення навчального процесу з внутрішньої медицини у іноземних студентів / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки», м. Київ, 19 травня 2021 р.- С. 68-73. https://openscilab.org/ru|?p=4289
 3. Andriy Sisetskiy STABILITY IN TODAY’S EXTREME CONDITIONS.  MODERN TECHNOLOGIES. IІІ Міжнародний форум науковців та дослідників. 01. 10 2021, м. Київ.  “SCIENCE AND STUDY 2021”. SPACETIME. Science Study Service.
 4. Сісецький А.П. СТАБІЛЬНІСТЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ. І міждисциплінарна науково-практична конференція: “Перспективи формування і розвитку всеохоплюючої системи громадського здоров‘я та біологічної безпеки України, як стратегічного пріоритету в досягненні цілей її сталого розвитку”. До 30-річчя Незалежності України. 14-15.07. Київ. 2021.
 5. Яременко О.Б., Добрянський Д.В., Федьков Д.Л., та ін.    Державний формуляр лікарських засобів. Випуск чотирнадцятий. – К.: 2022. – 2168 с.
 6. Яременко О.Б., Добрянський Д.В., Федьков Д.Л., та ін.    Державний формуляр лікарських засобів. Випуск дванадцятий. – К.: 2020. – 1182 с. Наказ МОЗ України 06.05.2020 № 1075.
 7. Іорданова Н.Х., Яременко О.Б. Сучасні проблеми етичної освіти у вищій медичній школі та можливі шляхи їх вирішення: Scientific and pedagogic internship “Development of medical, modern state and innovations in medicine education in Ukraine and UE countries”: Internship proceeding, October 21-November 29, 2019, Lublin, the Republic of Poland. – Lublin: Medical University of Lublin, 2019. – P. 38-44.
 8. Яременко О.Б., Федьков Д.Л., Добрянський Д.В., Дудка П.Ф., Ільницький Р.І., Тарченко І.П., Меліксетян А.В. Зміна формату проведення лекційних занять для студентів-медиків нового покоління // Медична освіта. – 2018. – №4(80). – С. 117-120.
 9. Iaremenko O.B., Dobryanskiy D.V., Ilnytskyy R.I., Reznikova N.M. Methodological aspects of teaching of educational course “Еmergency medicine” on the basis of the competent approach Scientific pedagogical internship “Innovative educational technologies: experience of the
 10. European Union and its implementation in the process of training medical workers”. – Lublin, Republic of Poland: Lublin Science and Technology Park S.A., August 14-20, 2017
 11. Antonenko A., Beregova T., Ostapchenko L., Falalyeyeva T., Voieikova D. The peculiarities of lipid compound of the inner mitochondrial membrane of hepatocytes due to glutamate-induced steatosis and variants of its correction Materials of EASL First NAFLD Summit “Target-oriented approach to diagnosis and pharmacotherapy of NASH: a dialogue between academia and industry” (Рим, Італія, 9-11 листопада 2017 р.)
 12. Антоненко А.В., Дубовенко З.О. Засвоєння практичних навичок з внутрішньої медицини у іноземних студентів з англомовною формою навчання Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» (Тернопіль, Україна, 25 травня 2018 р.)
 13. Яременко О.Б., Матіящук І.Г., Федьков Д.Л., Петелицька Л.Б., Микитенко Г.М., Шинькарук Ю.Л., Шепетько І.С. Системні аутоімунні ревматичні захворювання та цукровий діабет: частота поєднання та клініко-інструментальні асоціації Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Цукровий діабет як інтегральна проблема внутрішньої медицини», присвяченої пам’яті професора В.М. Хворостинки та 140-річчю з дня заснування кафедри факультетської терапії (внутрішньої медицині №3) (м. Харків, 7 вересня 2017 р.)
 14. Яременко О. Б., Новосад Д. І., Петелицька Л.Б. Діагностичні проблеми при IgG4-залежному захворюванні    Збірник тез наукових робіт «Сучасні проблеми світової медицини та її роль у забезпеченні здоров’я світового співтовариства» (Одеса, 16-17 лютого 2018 р.)
 15. Яременко О. Б., Новосад Д. І., Петелицька Л.Б. Ураження периорбітальних тканин при IgG4-залежному захворюванні      Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання. Профілактика неінфекційних захворювань – пріоритети сучасної науки та практики» (Харків, 20 квітня 2018 р.)
 16. Iaremenko O. B., Iordanova N. Kh., Dudka P. F., Kuchmerovska T. M. Prediction of resistant / late heart failure in patients with st-elevation myocardial infarction and preserved systolic function of left ventricle: plasma level of glycine as an important marker of neurohumoral disturbances Materials of International research and practice conference “Relevant issues of modern medicine: the experience of Poland and Ukraine”, 20-21 October 2017. – Lublin: Izdevnieciba ”Baltija Publishing”, 2017. – 156 р.
 17. Дудка П. Ф., Добрянський Д. В., Іорданова Н. Х., Тарченко І. П., Бондаренко Ю. М., Вознюк В. В. Ефективність кардіопротекції мельдонію при хронічній серцевій недостатності “Щорічні терапевтичні читання. Профілактика неінфекційних захворювань – пріоритет сучасної науки та практики”: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 квітня 2018 р. / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Харків, 2018. – 305 с.
 18. Дудка П. Ф., Добрянський Д. В., Соколова Л. І., Іорданова Н. Х., Вознюк В. В., Бондаренко Ю. М. Застосування адаптогенної дії методу нормобаричної гіпокситерапії в клінічній практиці                   “Щорічні терапевтичні читання. Профілактика неінфекційних захворювань – пріоритет сучасної науки та практики”: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 квітня 2018 р. / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Харків, 2018. – 305 с.
 19. Яременко О. Б., Іорданова Н. Х., Дудка П. Ф. Гендерні відмінності амінокислотного складу плазми крові у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента st “Щорічні терапевтичні читання. Профілактика неінфекційних захворювань – пріоритет сучасної науки та практики”: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 квітня 2018 р. / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Харків, 2018. – 305 с.
 20. Степанова Н.М., Снісар Л. М., Лебідь Л. О. Застосування пробіотику з лактобактеріями як альтернатива антибактеріальній профілактиці рецидивуючого пієлонефриту у жінок Міжнародна науково-практична конференція «Медична наука та практика на сучасному історичному етапі», м. Київ, 4-5 травня 2018
 21. Яременко О.Б., Федьков Д.Л., Шинькарук Ю.Л. Подвійна рентгенівська денситометрія у хворих зі спондилоартритом: кореляція зі змінами в сакроіліальних суглобах та активністю захворювання           Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання. Профілактика неінфекційних захворювань – пріоритет сучасної науки та практики» (Харків, 20 квітня 2018)
 22. Волкова Г.В., Сович О.В. Новые подходы к лечению женщин с алиментарным ожирением    Збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Випуск 35.( 27 квітня 2018 року).
 23. Смирнова О.В., Заверюха Є. Ю.        Застосування сучасних технологій у визначенні рівня цукру у хворих на цукровий діабет           Збірник тез наукових робіт «Нові досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук», 17-18 листопада 2017

 

Починаючи з 2016 р., кафедра проводить всеукраїнські науково – практичні конференції «Міждисциплінарні проблеми ревматології», включені в реєстр заходів МОЗ України.

 

Кафедра також бере участь в удосконаленні навчально-методичного процесу через активну діяльність в ЦМК з терапевтичних дисциплін університету, де завідувач кафедри, професор Яременко О.Б. є головою, асистент Іорданова Н.Х. – секретарем,  доценти Добрянський Д.В. та Смірнова О.В. – членами цього органу.

 

 

За 2007 – 2017 рр. співробітниками кафедри складено, видано і розповсюджено серед ВМНЗ України:

Підручники, навчальні посібники, довідники:

 1. Пропедевтика внутрішніх хвороб: підруч. [для студ. вищ. мед. навч. закл.] / [Москаленко В.Ф., Сахарчук І.І., Дудка П.Ф. та ін.]; за ред. В.Ф.Москаленка, І.І.Сахарчука. – К.: Книга-плюс, 2007. – 632 с.
 2. Пропедевтика внутрішніх хвороб:[навч. видання] / Москаленко В.Ф., Сахарчук І.І., Дудка П.Ф. та ін. – К.: Книга-плюс, 2011. – 636 с.
 3. Пропедевтика внутрішніх хвороб: підруч. [для студ. вищ. мед. навч. закл.] / [Москаленко В.Ф., Сахарчук І.І., Дудка П.Ф. та ін.]; за ред. В.Ф.Москаленка, І.І.Сахарчука. – К.: Книга-плюс, 2013. – 620 с.
 4. Внутрішні хвороби: [навч. посіб.] / Сахарчук І.І., Ільницький Р.І., Дудка П.Ф. та ін.. – К.: Книга-плюс, 2008. – 408 с.
 5. Сахарчук І.І. Справочник по применению современных лекарственных средств. / І.І.Сахарчук. – К.: Архетип,  – 640 с.
 6. Внутренняя медицина: [навч. посіб.] / Сахарчук І.І., Дудка П.Ф., Коноплева Л.Ф. та ін. – К.: Книга плюс, 2011. – 545с.
 7. Внутренняя медицина: [навч. посіб.] / Сахарчук І.І., Дудка П.Ф., Коноплева Л.Ф. та ін. – К.: Книга плюс, 2013. – 680с.
 8. Внутрішня медицина: Підручник: у 3 т. – Т. 2. / [Свінціцький А.С., Конопльова Л.Ф., Фещенко Ю.І., Яременко О.Б. та ін.]; за ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 2009. – 1088 с.
 9. Практическая ревматология: современные акценты / Под ред. Яременко О.Б. – К.: ООО „Доктор-Медиа”, 2012. – 482 с.
 10. Внутрисуставное и околосуставное введение глюкокортикоидов (общие правила и техника манипуляций) / Яременко О.Б., Тер-Вартаньян С.Х. – Киев, 2013. – 78 с.
 11. Системная красная волчанка. Современные критерии диагноза, мониторинг активности и рекомендации по терапии [Пособие для врачей] / [Абасов Э.С., Ароян А.А., Бегларян А.А., … Яременко О.Б]; под ред. академика Е.Л. Насонова. – К.: МОРИОН, 2013. – 48 с.
 12. Внутрисуставное и околосуставное введение глюкокортикоидов (общие правила и техника манипуляций) / Яременко О.Б., Тер-Вартаньян С.Х. – Алматы (Казахстан), 2014. – 78 с.
 13. Пропедевтика внутрішньої медицини [національний підручник] / [К.О. Бобкович, Є.І. Дзісь, В.М. Жебель,     Р.І. Ільницький, … О.Б. Яременко]; за ред. проф. М.С. Расіна. –  Вінниця: Нова Книга, 2014. – 208 с.
 14. Внутрішня медицина : національний підручник / [К.О. Бобкович, Є.І. Дзісь, В.М. Жебель, Р.І. Ільницький,… О.Б. Яременко]; за ред. проф. М.С. Расіна. – Вінниця: Нова Книга, 2015. – 328 с.
 15. Внутрисуставное и околосуставное введение глюкокортикоидов (общие правила и техника манипуляций)./ Яременко О.Б., Тер-Вартаньян С.Х./ – Алматы (Казахстан), 2014. – 78 с.
 16. Практическая ревматология: современные акценты / Под ред. Яременко О.Б. // Справочник врача «Практическая ревматология: современные акценты» – К.: ООО «Бібліотека «Здров’я України», 2015. – 536 с. – (Серия «Бібліотека «Здоров’я України»).
 17. Px indexR vademecum. Лікарські засоби для застосування в раціональній ревматології : довідкове видання / за редакцією акад. НАМН України д.м.н., проф. Г.В. Дзяка, д.м.н., проф. О.Б.Яременка. – К.:ТОВ «Фармацевт Практик», 2015. – 864 с.

 

Навчально-методичні видання:

 1. Виробнича практика. Програма лікарської виробничої практики в стаціонарі для студентів 4 курсу медичних факультетів №№1-4, Чернігівського філіалу, факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України, спільного факультету підготовки лікарів для сфери фізичної культури і спорту НМУ та Національного університету фізичної культури і спорту / Москаленко В.Ф., Пєрєдєрій В.Г., Захараш М.П. Ільницький Р.І. та інші // Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2009. – 24 с.
 2. Виробнича практика. Програма лікарської поліклінічної виробничої практики для студентів 5 курсу медичних факультетів №№1-4, Чернігівського філіалу, факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України, спільного факультету підготовки лікарів для сфери фізичної культури і спорту НМУ та Національного університету фізичної культури і спорту / Москаленко В.Ф., Амосова К.М., Свінціцький А.С., Ільницький Р.І. та інші // Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2010. – 23 с.
 3. Производственная практика. Программа врачебной производственной практики в стационаре для студентов 4 курса медицинских факультетов №№1-4, Черниговского филиала, факультета подготовки врачей для сферы физической культуры и спорта НМУ и Национального университета физической культуры и спорта Украины / Москаленко В.Ф., Передерий В.Г. , Ильницкий Р.И. и др. (російською мовою)// Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2010. – 24 с.
 4. Производственная практика. Программа врачебной поликлинической производственной практики для студентов 5 курса медицинских факультетов №№1-4, Черниговского филиала, факультета подготовки врачей для сферы физической культуры и спорта НМУ и Национального университета физической культуры и спорта Украины / Амосова Е.Н., Свинцицкий А.С., Ильницкий Р.И. и др. (російською мовою) // Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2010. – 24 с.
 5. Sakharchuk I.I., Ilnytskiy R.I. Study guide of the lectures course Propedeutics of Internal Medicine. (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2008. – 23 c.
 6. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lectures course Propedeutiсs to Internal Medicine. For second year students of Dentist faculty, spring (fourth) semester (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 31 c.
 7. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lessons course Propedeutiсs to Internal Medicine. Part 1. For second year students of Dentist faculty, spring (fourth) semester (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2011. – 48 c.
 8. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lessons course Propedeutiсs to Internal Medicine. Part 2. For second year students of Dentist faculty, spring (fourth) semester (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2011. – 61 c.
 9. Ilnytskyi R.I., Iordanova N. Study guide of the lectures course Internal Medicine. Part 2. For third year students of Dentist faculty, spring (sixth) semester (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 62 c.
 10. Ilnytskyi R.I., Iordanova N. Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 1. For third year students of Dentist faculty, spring (sixth) semester (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2011. – 56 c.
 11. Ilnytskyi R.I., Iordanova N. Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 2. For third year students of Dentist faculty, spring (sixth) semester (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2011. – 64 c.
 12. Ilnytskyi I. Internal Medicine. Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 1. For fourth year students of Stomatological faculty, autumn (seventh) semester (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 59 c.
 13. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 2. For fourth year students of Stomatological faculty, autumn (seventh) semester (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 62
 14. Ilnytskyi R.I. Study guide of the lectures course Internal Medicine. Part 3. For fourth year students of Stomatological faculty, autumn (seventh) semester (англ. мовою). – Видавництво КІМ. – Київ, 2010. – 36 c.
 15. Ilnytskyi R.I., Iordanova N. Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 1. For fourth year students of Stomatological faculty, spring (eighth) semester – Kyiv: National O. Bohomolets Medical University, 2011. – 64 p.
 16. Ilnytskyi R.I., Iordanova N. Study guide of the lessons course Internal Medicine. Part 2. For fourth year students of Stomatological faculty, spring (eighth) semester – Kyiv: National O. Bohomolets Medical University, 2011. – 65 p.
 17. Догляд за хворими (практика) / Програма виробничої практики для студентів 2 курсу стоматологічного факультету за ред. проф. Дудки П.Ф. і проф. Тишка Ф.О. – Київ: видавництво НМУ, 2011. – с. 21.
 18. Программа производственной практики по уходу за больными для студентов ІІ курса стоматологического факультета (специальность: 7.110106 „Стоматология”) Яременко О.Б., Дудка П.Ф., Ильницкий Р.И., Бодарецкая О.И., Бондаренко Ю.Н., Тарченко И.П. и др. – Киев, НМУ – 28 с.
 19. Nursing (Occupational Practice Training). Pragram of nursing occupational practical training for students of 2nd year of Dental Faculty / Iaremenko O. B., Ilnitskyi R. I., Bodaretskaya O. I., Iordanova N. H., Tutchenko M. I., Susak Ya. M., Yaroshuk D. V., Tyshko F. O. – Kyiv: National O. Bohomolets Medical University, 2012. – 23 p.
 20. Сестринська практика в стоматології. Програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Борисенко А. В., Федянович І.М. …, Ільницький Р.І. – Київ, НМУ. – 2012.
 21. Сестринская практика в стоматологии. Программа учебной дисциплины для студентов 2 курса стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации / Борисенко А. В., Федянович И.Н. …, Ильницкий Р.И. – Київ, НМУ. – 2012.
 22. Nursing practice in dentistry. The program of discipline for 2nd year students of dental faculties of Higher Medical Educational Institutions ІІІ-ІV accreditation levels Borisenko A., Fedyanovich I.M. …, Ilnytskyi R.I. – Kyiv: National O. Bohomolets Medical University, 2012.
 23. Програма виробничої практики лікарської та з психологічного консультування та психокорекції для студентів 4 курсу медико-психологічного факультету/ Максименко, С. Д., Тишко Ф. О., Ільницький Р. І. та ін. // Видавництво НМУ. –Київ, 2012.–28 с.
 24. Програма виробничої практики з догляду та психологічного спостереження за хворими для студентів 2 курсу медико-психологічного факультету / Максименко, С. Д., Тишко Ф.О., Ільницький Р.І. – Київ, НМУ. – 2013.
 25. Програма виробничої практики сестринської та з психодіагностики й психотренінгу для студентів 3 курсу медико-психологічного факультету / Максименко, С. Д., Тишко Ф.О., Ільницький Р.І. – Київ, НМУ. – 2013.
 26. Програма виробничої практики сестринської та з психодіагностики й психотренінгу для студентів 4 курсу медико-психологічного факультету / Максименко, С. Д., Тишко Ф.О., Ільницький Р.І. – Київ, НМУ. – 2013.
 27. Програма виробничої практики лікарської загально-клінічної та з медичної психології, психіатрії для студентів 5 курсу медико-психологічного факультету/ Максименко, С. Д. Тишко Ф. О., Ільницький Р. І. та ін. – Київ, НМУ. – 2013.
 28. Програма виробничої практики з медичної психології (для студентів 6 курсу медико-психологічного факультету) / Максименко, С. Д. Тишко Ф. О., Ільницький Р. І. та ін. – Київ : НМУ імені О.О. Богомольця,
 29. Виробнича практика лікарська. Програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу стоматологічного факультету [Текст] Л. О. Хоменко, А. В. Борисенко, Р. І. Ільницький [та ін.]. – Київ : НМУ імені О.О. Богомольця, 2013.
 30. Производственная практика врачебная. Программа учебной дисциплины для студентов 3 курса стоматологического факультета [Текст] / Л. А. Хоменко, А. В. Борисенко, Р. И. Ильницкий[и др.]. – Киев: НМУ имени А.А. Богомольца, 2013.
 31. Occupational practice doctor in dentistry. The program of discipline for 3d year students of dental faculty [Text] / Khomenko, T. Shuminska, R. Ilnytskyi [at al.]. – Kyiv: National O.O. Bohomolets Medical University, 2013.
 32. Виробнича лікарська практика (програма навчальної дисципліни для студентів ІV курсу стоматологічного факультету) / В.П.Неспрядько, А.В.Борисенко… Р.І.Ільницький. – Київ, 2014.
 33. Виробнича лікарська практика з дитячої стоматології (програма навчальної дисципліни для студентів V курсу стоматологічного факультету) / Л.О.Хоменко, О.І.Остапенко… Р.І.Ільницький. – Київ, 2014.

 

Методичні рекомендації для студентів, лікарів та клінічних ординаторів:

 1. Дудка П.Ф., Сахарчук І.І., Ільницький Р.І. Антигомотоксичні препарати в лікуванні хронічного обструктивного захворювання легень: Методичні рекомендації. – Київ, 2006. – 32с.
 2. Сісецький А.П. Особливості фізичної реабілітації пацієнтів похилого віку з ІХС та гіпертонічною хворобою. – Київ, 2009 р.
 3. Сісецький А.П. Особливості психологічної реабілітації пацієнтів похилого віку з ІХС та гіпертонічною хворобою. – Київ, 2009 р.
 4. Сісецький А.П. Психологічні та фізіологічні аспекти креативної реабілітації пацієнтів похилого віку з ІХС та гіпертонічною хворобою. – Київ, 2009 р.
 5. Сісецький А.П. Фармакологічні, психологічні та фізіологічні аспекти креативної реабілітації пацієнтів похилого віку з ІХС та гіпертонічною хворобою. – Київ, 2009 р.
 6. Раціональна фармакотерапія ревматоїдного артриту небіологічними базисними препаратами залежно від тривалості захворювання. (Яременко О.Б., Микитенко Г.М., Івашківський О.І., Тер-Вартаньян) – Київ, 2010. – 28с.
 7. Методичні рекомендації для клінічних ординаторів за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» (проф. Дудка П.Ф.) – Київ, 2011. – 22с.
 8. Псоріатичний артрит: клініко-лабораторна діагностика  та фармакотерапія : методичні рекомендації / Яременко О.Б., Федьков Д.Л., Івашківський О.І., Тер-Вартаньян С.Х., Петелицька Л.Б. –  Київ, 2015. – 32 с.