Кафедра внутрішньої медицини №3

СПІВРОБІТНИКИ

Яременко Олег Борисович

 

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор,  віце-президент і голова Етичного комітету Асоціації ревматологів України, президент Асоціації ревматологів м. Києва, член Європейської ліги з васкулітів (EUVAS), експерт Державного експертного центру МОЗ України, голова робочої групи з ревматології Центрального формулярного комітету МОЗ України, член кількох комісій та експертних груп МОЗ України.

 

У 1980 р. з відзнакою закінчив Київський медичний інститут, після чого навчався в клінічній ординатурі, заочній аспірантурі, працював молодшим науковим співробітником, асистентом, доцентом, а з 2003 р. – професором кафедри госпітальної терапії №1 (з 2008 р. – внутрішньої медицини №2). Кандидатську дисертацію («Транспорт кислорода у больных в начальном периоде инфаркта миокарда с различной выраженностью острой недостаточности кровообращения»), виконану під керівництвом члена-кореспондента АМН СРСР, професора Грицюка О.Й., захистив у 1988 році за фахом “кардіологія”, докторську (консультант – член-кореспондент АМН України, професор Амосова К.М.) – у 1999 році за фахом “ревматологія”. Тема докторської дисертації: “Клініко-патогенетична гетерогенність і шляхи оптимізації лікування ревматоїдного артриту та системного червоного вовчаку: значення змін кисневого забезпечення тканин та процесів, що його визначають”.

Вчене звання доцента присвоєно у 1996 році, професора – у 2005 році. Має вищу лікарську категорію зі спеціальностей „ревматологія” і „терапія”. Протягом 20 років виконував обов’язки відповідального за наукову роботу на кафедрі внутрішньої медицини №2. З 2011 року – завідувач кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, з 2017 року – завідувач кафедри внутрішньої медицини №3. З 2001 р. по 2005 р. був секретарем ректорату, з 2005 р. по 2014 р. – вченим секретарем Вченої ради НМУ.

Неодноразово нагороджувався дипломами конкурсів молодих вчених України, дипломами та медалями ВДНГ СРСР та України, Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, МОЗ України та МОН України, Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця, подяками Київського міського голови. Відзначений медаллю імені академіка М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» НАМН України, двома Почесними грамотами Президії Національної академії медичних наук України. Є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій з фахів Кардіологія. Ревматологія. Гастроентерологія. Нервові хвороби (в одній з них – голова ради). Голова ЦМК з терапевтичних дисциплін НМУ імені О.О. Богомольця, член Вчених рад університету та ФПЛЗСУ. У 2013-2017 рр. був головним позаштатним спеціалістом МОЗ України за спеціальністю «Ревматологія». Член редколегій 8 фахових журналів, в одному з них – заступник головного редактора.

Головні напрямки науково-практичних досліджень – теорія оптимальності в медицині, методи інтенсивної терапії в ревматології, імунобіологічна терапія, клінічна фармакологія протизапальних препаратів, удосконалення діагностики та лікування імунозалежних артропатій, системних васкулітів, система кисневого забезпечення організму, гостра серцева недостатність, інфаркт міокарда.

Автор понад 730 наукових праць (понад 90 – у зарубіжних англомовних виданнях), у т.ч. 3 підручників, 48 монографій, посібників і довідників, а також 7 методичних рекомендацій, 26 патентів, 52 рацпропозицій, 23 галузевих нововведень, включених в реєстр МОЗ України. З 2000 р. наукові та практичні розробки було представлено у понад 380 доповідях і лекціях на форумах різного рівня, включаючи симпозіуми, конгреси, конференції в Україні, Республіці Білорусь, Російській Федерації, Туреччині, Ізраїлі, Болгарії, Великобританії, Германії, Франції, Іспанії, Італії, Португалії, Канаді, Польщі. Учасник розробки 8 Уніфікованих клінічних протоколів по веденню хворих з ревматичними захворюваннями.

Проводить лікувально-консультативну роботу в КНП «Київська міська клінічна лікарня №3», Олександрівській клінічній лікарні м. Києва, інших медичних установах міста та МОЗ України.

 

 

 

Бурмак Юрій Григорович

 

Доктор медичних наук (1998 р.), професор (2003 р.), професор кафедри.

 

Після закінчення у 1981 році Ворошиловградського державного медичного інституту та інтернатури за фахом «Терапія» працював у місті Ворошиловграді спочатку ординатором в обласному клінічному Центрі серцево-судинної хірургії, обласному кардіологічному диспансері, а у подальшому – завідувачем відділення функціональної діагностики обласної клінічної лікарні. З 1988 року та по 2014 рік – період роботи у Ворошиловградському медичному інституті (у подальшому – Луганському державному медичному університеті), який було розпочато на посаді асистента кафедри терапії факультету післядипломної освіти. Після захисту у 1990 році кандидатської дисертації «Показатели бронхиальной проходимости и реактивность бронхов у больных хроническим гломерулонефритом» (під керівництвом професора В.Я. Плоткіна) продовжив працювати асистентом, а з 1994 року – доцентом тієї ж кафедри. Докторську дисертацію «Механизмы развития заболеваний внутренних органов у рабочих коксохимического производства и возможные пути их профилактики» (науковий консультант професор В.Я. Плоткін) було захищено у 1996 році з подальшим підтвердженням в Україні у 1998 році в спеціалізованій раді національного медичного університету імені О.О. Богомольця та працював у подальшому на адміністративних посадах в університеті (декан факультету, проректор) та в обласній клінічній лікарні (завідувач рематологічним відділенням, заступник головного лікаря). З 2002 року працював на посаді професора кафедри терапії факультету післядипломної освіти, а з 2003 року – завідувач кафедри сімейної медицини (з 2006 року – кафедра внутрішньої та сімейної медицини), яку очолював включно по 2014 рік. Протягом подальших 6 років працював в Українській медичній стоматологічній академії на посаді професора кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини). В НМУ імені О.О. Богомольця працює з 2020 року. Тривалий час був членом спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій Д 29.600.01 та Д 52.600.01, членом редакційних рад фахових видань «Український медичний альманах» та «Український морфологічний альманах», головою атестаційної комісії Луганського державного медичного університету та головним позаштатним спеціалістом і членом атестаційної комісії Головного управління охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації. На даний час є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Д 44.601.02 у Полтавському державному медичному університеті.

Є активним учасником наукових конгресів та конференцій, автором та співавтором більше 700 публікацій наукового, клінічного, навчального та методичного характеру, серед яких більше 170 статей, 3 монографії, 5 навчальних посібників; має 10 Патентів на винахід та біля 50 раціоналізаторських пропозицій клініко-діагностичного напряму. У період з 2003 включно по 2013 роки під його керівництвом було підготовлено 5 клінічних ординаторів, 4 аспіранта, захищено 5 магістерських робіт та 7 кандидатських дисертацій.

В останні роки вивчав особливості формування патології серцево-судинної, дихальної та травної систем в умовах синтропії.

Атестований на вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Терапія» з 2002 року. Лікувально-консультативну роботу здійснює в Державній Установі «ТМО МВС України по місту Києву».

 

 

 

 

Дудка Петро Федорович

 

Доктор медичних наук (з 1996 р.), професор (з 2004 р.), професор кафедри.

 

У 1972 році закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інститут імені М.І. Пирогова, після чого працював дільничним терапевтом. З 1977 по 1980 роки навчався в клінічній ординатурі на кафедрі терапії стоматологічного факультету Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клинико-инструментальная оценка кардиогемодинамики у больных с хроническим легочным сердцем при лечении гомфотином». З 1980 року працював на посаді асистента, а з 1994 – доцента кафедри терапії стоматологічного факультету НМУ. В 1996 році захистив докторську дисертацію на тему «Гемомікроциркуляторна та кінінова системи при ранніх стадіях серцевої недостатності» за спеціальністю «Кардіологія». Вчене звання професора присвоєно у 2004 році. З 2004 року по 2017 рік працював на посаді професора кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету. Впродовж 22 років відповідав за наукову роботу кафедри, керував студентським науковим гуртком, понад 19 років був відповідальним за підготовку лікарів-інтернів за спеціальністю «Медицина невідкладних станів». З листопада 2009 по березень 2011 року виконував обов’язки завідувача кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. З вересня 2017 року – професор кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця.

На високому науково-методичному рівні проводить практичні та семінарські заняття, читає лекції для студентів 4 та 5 курсів.

Є активним учасником конгресів, з’їздів та науково-практичних конференцій. Був одним із організаторів проведення чотирьох всеукраїнських та двох міських науково-практичних конференцій. Член Вченої ради ФПЛЗУ.

Головні напрямки науково-практичних досліджень: система енергетичного забезпечення серця, гемомікроциркуляція в пульмонології та кардіології, електрична нестабільність міокарда, гіпокситерапія, антигомотоксична терапія, метаболічна цитопротекція в кардіології та пульмонології.

Є автором понад 346 наукових публікацій, в тому числі 6 навчальних посібників та підручників для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, 1 типової навчальної програми для клінічних ординаторів за фахом «Медицина невідкладних станів», 6 методичних рекомендацій, 22 патентів на винаходи та 27 раціоналізаторських пропозицій. Під керівництвом професора П.Ф. Дудки успішно захищено дві кандидатські дисертації.

Має вищу лікарську категорію за спеціальністю «Терапія».  Проводить лікувально-консультативну роботу в КНП «Київська міська клінічна лікарня №3», є куратором кардіологічного відділення.

 

 

 

Степанова Наталя Михайлівна

 

Доктор медичних наук, професор медицини, Заслужений лікар України, професор кафедри.

 

Після закінчення Національного Донецького медичного університету (1997) та проходження інтернатури за спеціальністю  терапія, працювала на посаді лікаря-нефролога у нефрологічному відділенні ДОК ТМО ім. Калініна м. Донецьк з 1998 по 2002 рік.

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю внутрішні хвороби: «Обґрунтування та ефективність системної ензимної і сінглетно-кисневої терапії у хворих на системний червоний вовчак» (науковий керівник – чл.-кор. НАМН України, проф. Ігнатенко Григорій Анатолійович).

У 2006 році присвоєно наукове звання старшого наукового співробітника (доцента).

Доктор медичних наук з 2008 року: захищено дисертацію «Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи» (науковий консультант – чл.-кор. НАМН України, проф. Колесник Микола Олексійович).

З 2002 року по теперішній час працюю у ДУ «Інститут нефрології НАМН України»:

  • провідний науковий співробітник (2002-2004),
  • головний лікар Інституту (2004-2010),
  • головний науковий співробітник (2010-2017),
  • завідувач відділу нефрології та діалізу (на цей час).

У 2018 році я отримав звання «Заслужений лікар України», а в 2020 році звання професора медицини. Мої постійні наукові інтереси — інфекції сечової системи, хронічна хвороба нирок, перитонеальний діаліз та гемодіаліз. Я є заступником головного редактора «Українського журналу нефрології та діалізу», рецензентом високоякісних наукових журналів, опублікувала понад 500 рецензованих статей.

На сьогодні, я є віце-президентом Української асоціації нефрологів та фахівців з трансплантації нирки, науковим керівником 5 здобувачів наукового ступеня доктора філософії, член ряду міжнародних асоціфцій нефрологів, член Експертної комісії МОЗ та НАМН України зі спеціальності «Нефрологія» та спеціалізованої вченої ради Д 26.565.01 ДУ «Інститут нефрології НАМН України», лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Нефрологія» (з 2010 р.).

Стажування в клініці Rambam Health Care Campus (Ізраїль, 2017).

Володію англійською мовою (рівень В 2).

Лікувально-консультативна робота − в клініці ДУ «Інститут нефрології НАМН України».

 

 

 

 

Загородний Максим Іванович

 

Доктор медичних наук (з 2016 р.), доцент (з 2016 р.), доцент кафедри.

 

З відзнакою закінчив НМУ імені О.О. Богомольця (1999), навчався за спеціальністю «внутрішні хвороби» в магістратурі, аспірантурі, працював асистентом кафедри госпітальної терапії №2 (далі − внутрішньої медицини №3), доцент кафедри внутрішньої медицини №3. Відповідає за роботу студентського наукового гуртка на кафедрі.

Кандидатську дисертацію „Обґрунтування ефективності комбінованої терапії гастропатій, викликаних диклофенаком натрію, у хворих на остеоартроз (експериментально-клінічне дослідження)” (науковий керівник – проф. А.С. Свінціцький) захистив у 2003 році. Пройшов стажування на кафедрі фізіотерапії і реабілітації Віденського університету (2000). Лауреат премії Національної академії наук України для молодих вчених (2005). Вчене звання доцента присвоєно в 2016 р. Доктор медичних наук з 2016 р.: захищено дисертацію „Метаболічні препарати в лікуванні артеріальної гіпертензії (клініко-експериментальне дослідження)”  (науковий консультант – проф. А.С. Свінціцький).

Автор 210 наукових і науково-методичних публікацій, у т.ч. 3 монографій, 7 патентів України на винахід.

Вища кваліфікаційна категорія з терапії (з 2014). Лікувально-консультативна робота – в ДУ «ТМО МВС України по місту Києву».

Володіє англійською та німецькою мовами.

 

 

 

 

Бондаренко Юрій Миколайович

 

Кандидат медичних наук (з 1985 р.), доцент кафедри (з 1993 р.)

 

У 1976 році закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту, потім інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби», працював лікарем-терапевтом в лікарні для вчених АН України. З 1980 по 1982 рік навчався в клінічній ординатурі на кафедрі терапії стоматологічного факультету НМУ. З 1983 року – асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. В 1985 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Кардіогемодинаміка у хворих з хронічним легеневим серцем до та після антиоксидантної терапії». В 1993 році обраний на посаду доцента кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ. З 1 вересня 2017 року – доцент кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця. Читає лекції з циклу «Військова терапія» студентам 5 курсу. Відповідає за лікувально-консультативну роботу кафедри.

Сфера наукових інтересів: діагностика та лікування хронічної серцевої недостатності та хронічного легеневого серця.

Є автором та співавтором 110 наукових праць, 5 підручників та посібників для студентів медичних ВНЗ, 1 патенту на винахід.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «терапія».

Лікувально-консультативну роботу здійснює в КНП «Київська міська клінічна лікарня №3».

 

 

 

 

Добрянський Дмитро Вікторович

 

Кандидат медичних наук (з 2011 р.). Асистент кафедри (з 2010 р.). Доцент кафедри (з 2017 р.).

 

З початку 2016 р. відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри.

 

В 2003 р. закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю “Лікувальна справа”, у 2005 році – інтернатуру за фахом “Медицина невідкладних станів”. В 2005-2007 рр. навчався в клінічній ординатурі за фахом “Медицина невідкладних станів” на кафедрі внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця.

В 2010 р. присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Пульмонологія».

В 2011 р. захистив кандидатську дисертацію за темою “Ефективність лікування хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень І та ІІ стадії з урахуванням показників гемореологічного та імунного статусу”.

З 2013 р. експерт, з 2018 р. заступник голови, а з 2020 р. співголова Консультативно-експертної групи «Пульмонологія. Фтизіатрія. Лікарські засоби» Державного експертного центру МОЗ України. З 2015 р. експерт з розробки розділу 4 «Пульмонологія. Лікарські засоби, що застосовуються при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів» Центрального формулярного комітету МОЗ України.

З 2015 р. член ЦМК терапевтичних дисциплін.

З 2017 р. член Вченої ради факультету підготовки лікарів для ЗСУ.

Є автором та співавтором більше 300 друкованих робіт присвячених переважно актуальним питанням пульмонології, 2 навчальних посібників, 12 патентів та 8 галузевих нововведень.

Член редакційної ради фахового науково-практичного журналу «Астма та алергія».

Підтверджене володіння англійської мови на рівні В2.

Лікувально-консультативну роботу здійснює в КНП «Київська міська клінічна лікарня №3».

 

 

 

 

Ільницький Роман Іванович

 

Кандидат медичних наук (з 1993 р.), доцент кафедри (з 2006 р.)

 

Закінчив у 1980 році з відзнакою 2-й лікувальний факультет Київського медичного інституту. Після закінчення в 1987 році клінічної ординатури на кафедрі терапії стоматологічного факультету працював у різних ланках практичної охорони здоров’я м. Києва, а з 1991 по 2001 рік – завідувачем пульмонологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №3. У грудні 2001 року перейшов на науково-педагогічну роботу до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на кафедру. У 1993 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: „Особливості гемореології та внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих з хронічним легеневим серцем при лікуванні мілдронатом”. У період з 2005 по 2015 роки виконував адміністративні обов’язки заступника декана з виробничої практики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1 вересня 2017 року – доцент кафедри внутрішньої медицини №3.

Є досвідченим викладачем, вільно володіє англійською мовою, викладає внутрішню медицину іноземним студентам з англомовною формою навчання.

Сфера наукових інтересів: клінічна пульмонологія та проблеми легенево-серцевої недостатності. Є автором та співавтором понад 255 друкованих наукових та навчально-методичних праць, 5 підручників і 3 навчальних посібників для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти, 5 клінічних монографій: „Клінічна пульмонологія”, „Антибактеріальна і протимікозна терапія у клінічній медицині”, „Воспалительные заболевания бронхов: дифференциальная диагностика и лечение” (російською мовою), „Воспалительные заболевания легких и плевры: дифференциальная диагностика и лечение” (російською мовою), „Антигомотоксическая терапия заболеваний внутренних органов” (російською мовою), виданих за останні 10 років. Отримав 9 патентів на способи діагностики і лікування пацієнтів, що страждають на хронічне обструктивне захворювання легень і бронхіальну астму. Бере активну участь у проведенні клінічних багатоцентрових наукових досліджень новітніх медикаментозних засобів для лікування хронічного обструктивного захворювання легень та бронхіальної астми.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію з пульмонології. Лікувально-консультативну роботу здійснює в КНП «Київська міська клінічна лікарня №3».

 

 

Смирнова Олена Валеріівна

 

Кандидат медичних наук (з 1994 р.), доцент кафедри.

 

У 1989 році закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

З 1989 по 1991 рр. навчалася в клінічній ординатурі, з 1991 – 1994 рр.  – в аспірантурі на кафедрі кардіології НМАПО імені П.Л. Шупика.

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Дослідження електрофізіологічних та гемодинамічних ефектів боннекору у хворих з пароксизмальними надшлуночковими тахіаритміями». З 1994 року працювала асистентом на кафедрі кардіології НМАПО імені П.Л. Шупика, з 2001 року – асистентом на кафедрі госпітальної терапії №2 (далі − внутрішньої медицини №3).

З 2003 року – доцент кафедри внутрішньої медицини №3.

З 2017 р. член ЦМК терапевтичних дисциплін.

З 2017 р. член Вченої ради ФПЛ ЗСУ.

Є досвідченим викладачем. Сфера наукових інтересів: клінічна кардіологія.

Є автором та співавтором 65 друкованих наукових та навчально-методичних праць, одного навчального посібника.

Має вищу категорію за спеціальністю “Терапія”. Лікувально-консультативна робота проводиться  в терапевтичному відділенні №2, пульмонологічному, гастроентерологічному відділеннях Державної установи «Головного медичного центру МВС України».

 

 

 

 

Антоненко Антоніна Володимирівна

 

Кандидат медичних наук (з 2016 р.), асистент кафедри (з 2016 р.)

 

У 2011 р. з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, навчалася за спеціальністю «внутрішні хвороби» в магістратурі, аспірантурі, працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №3 з 2016 року.

Кандидатську дисертацію «Особливості виникнення і прогнозування та підвищення ефективності лікування гастропатій, спричинених прийомом нестероїдних протизапальних препаратів, у хворих на остеоартроз» захистила достроково (2016).

Має 27 наукових праць, з них 7 статей у наукових фахових виданнях, 5 статей у міжнародних журналах з індексацією в міжнародній наукометричній базі SCOPUS, 3 тези доповідей у матеріалах вітчизняних наукових конференцій, 9 тез у матеріалах закордонних наукових конференцій, 1 інформаційний лист. З 2012 р. наукові та практичні розробки було представлено у доповідях і лекціях на форумах різного рівня, включаючи конгреси та конференції в Україні, Австрії, Бельгії, Іспанії, Угорщині, Швейцарії, Португалії та Німеччині.

У 2018 р. проходила стажування у гепатологічному відділенні клініки Inselspital (м. Берн, Швейцарія), у 2019 р. – стажування в гастроентерологічному відділенні клініки Wilhelminenspital (м. Відень, Австрія).

Відзнаки: International Scholarship Award – 2013 (20th United European Gastroenterology Week), лауреат премії Президента України для молодих вчених 2016 року. З 2015 року – член Європейської Асоціації з вивчення хвороб печінки (EASL).

Має першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “Терапія” та другу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “Гастроентерологія”. Проводить лікувально-консультативну роботу в Київській клінічній лікарні на залізничному транспорті №3.

Головні напрямки науково-практичних досліджень: сучасні методи лікування вірусних гепатитів та цирозів печінки, удосконалення діагностики та лікування гепатоцелюлярної карциноми.

Володіє англійською (рівень С1 – сертифікат British Council), німецькою (рівень С1 – Goethe-Zertifikat) та італійською мовами.

 

 

 

Афендікова Ганна Петрівна

 

Кандидат медичних наук (з 1986 р.), асистент кафедри (з 1984 р.)

 

У 1978 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З 1978 по 1979 рр. проходила інтернатуру на базі клінічної лікарні №2 (м. Вінниця); з 1979 по 1984 рр. навчалася в аспірантурі при КНДІ профзахворювань. З 1984 року по теперішній час працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №3.

У 1986 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив сірковуглецю на функціональний стан симпато-адреналової та ваго-інсулярної систем організму».

Науково-педагогічний стаж – 37 років. Є автором та співавтором 51 наукової праці.

Лікувальний стаж – 38 років, має вищу категорію за спеціальністю “Терапія”. Лікувально-консультативна робота − у відділеннях пульмонологічного, гастроентерологічного та геріатричного профілю Центрального госпіталю МВС України.

Володіє англійською мовою.

 

 

 

 

Вознюк Віталій Васильович

 

Кандидат медичних наук (з 1988 р.), асистент кафедри (з 1990 р.)

 

В 1973 році закінчив з відзнакою Київський медичний інститут. В 1988 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук «Особливості інструментальної діагностики хронічного легеневого серця в похилому та старечому віці». З 1990 р. працює на посаді асистента кафедри терапії стоматологічного  факультету НМУ, з 1 вересня 2017 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №3. Є матеріально відповідальною особою на кафедрі.

Наукові інтереси: проблеми діагностики та лікування в кардіології та пульмонології, хронічне легеневе серце, інструментальна діагностика, метаболічна терапія хворих із серцево-судинною та легеневою патологією.

Автор та співавтор понад 65 наукових публікацій, серед яких 5 навчальних посібників, 1 методична рекомендація, 2 раціоналізаторські пропозиції.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «кардіологія».

Лікувально-консультативну роботу здійснює в КНП «Київська міська клінічна лікарня №3».

 

 

 

Волкова Ганна Віталіївна

 

Кандидат медичних наук (з 1991 р.), асистент кафедри (з 1994 р.)

 

У 1985 році закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. З У 1985-1987 рр. проходила клінічну ординатуру в  НДІ ПАГ за спеціальністю «терапія», у 1987 – 1991 рр. навчалася в  заочній аспірантурі в НДІ ПАГ за спеціальністю «кардіологія». Кандидатську дисертацію «Вагітність, пологи, стан кардіореспіраторної та фетоплацентарної систем у жінок з вродженими вадами серця» захистила у 1991 році. З 1994 року працює асистентом кафедри госпітальної терапії №2 (далі − внутрішньої медицини №3).

Автор та співавтор більше 35 друкованих робіт.

Має вищу категорію з терапії, першу категорію з кардіології.

Вільно володіє англійською мовою.

 

 

 

 

Дубовенко Зоя Олексіївна

 

Кандидат медичних наук (з 1986 р.), асистент кафедри (з 1995 р.)

 

У 1979 році закінчила ІІ лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. Інтернатуру з терапії проходила на базі клінічної лікарні №22 (тепер – КЛ №18). З 1980 по 1995 рік працювала лікарем-терапевтом відділення для вагітних з екстрагенітальною патологією НДІ педіатрії, акушерства та гінекології. У 1986 році закінчила заочну аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему “Вагітність, пологи та стан скоротливої функції міокарда у жінок з мітральними вадами серця”. У 1995 році на конкурсній основі була обрана на посаду асистента кафедри госпітальної терапії №2 (з 2008 р. – кафедра внутрішньої медицини №3) НМУ, де і працює по сьогоднішній день. З 2002 по 2015 рік обіймала посаду заступника декана по роботі з іноземними студентами. З 1995 по 2017 рік проводила лікувально-консультативну роботу в ДЗ «Республіканська клінічна лікарня МОЗ України».

Автор та співавтор 28 друкованих робіт.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «терапія». Лікувально-консультативна робота у відділеннях терапевтичного та неврологічного профілю вузлової лікарні №3 станції Дарниця.

 

 

 

 

Іорданова Наталія Харитонівна

 

Кандидат медичних наук (з 2017 р.), асистент кафедри (з 2009 р.).

 

В 2000 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа», в 2002 році – інтернатуру за спеціальністю «Медицина невідкладних станів». У 2005 р. отримала звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Кардіологія». В 2002-2006 рр. працювала лікарем виїзної бригади та лікарем-кардіологом Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф. В 2006-2008 рр. навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» на кафедрі внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. В 2008-2009 рр. працювала лікарем-кардіологом та лікарем функціональної діагностики Центральної районної поліклініки Дніпровського району м. Києва. З 2009 р. – асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, з вересня 2017 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця. У березні 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Зміни амінокислотного спектру крові під впливом лікування гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST з різним клінічним перебігом» (науковий керівник – д.мед.н., проф. Яременко О.Б.).

Є автором та співавтором 103 друкованих наукових та навчально-методичних робіт, 4 патентів, 3 галузевих нововведень.

Відповідальна за наукову роботу кафедри з 2022 року.

Секретар ЦМК з терапевтичних дисциплін.

Має вищу лікарську категорію за спеціальністю «кардіологія». Лікувально-діагностичну роботу здійснює на базі кардіологічного та терапевтичного відділень КМКЛ №3.

Володіє (рівень В2) та викладає англійською мовою.

 

 

 

Микитенко Ганна Михайлівна

 

Кандидат медичних наук (з 2011 р.), асистент кафедри (з 2011 р.)

 

В 2004 році з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа», в 2005 році – інтернатуру за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» та магістратуру (здобула кваліфікацію «магістр»). З 2004 по 2012 рік працювала лікарем-кардіологом в Центральній районній поліклініці Деснянського району м. Києва. З 2011 р. – асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця, з 1 вересня 2017 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №3.  В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Диференційований підхід до призначення небіологічних базисних препаратів хворим на ревматоїдний артрит».

Є автором та співавтором понад 100 друкованих наукових робіт, 5 патентів, 1 методичної рекомендації, 1 керівництва для лікарів.

Стаж роботи за спеціальністю – 18 років. В 2008 р. присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ревматологія». У 2020 р. отримала вищу кваліфікаційну категорію лікаря за фахом «Кардіологія».

Вільно володіє та викладає англійською мовою.

Лікувально-консультативну роботу здійснює в КНП «Київська міська клінічна лікарня №3».

 

 

 

petelitska

Петелицька Любов Богданівна

 

Кандидат медичних наук (з 2021 р.), асистент кафедри (з 2017 р.)

 

У 2010 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. У 2012 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “внутрішні хвороби” на базі кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2014 р. закінчила клінічну ординатуру на кафедрі внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. З 2017 року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №3.

У 2021 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Удосконалення діагностики і прогнозування перебігу вузликового поліартеріїту та АНЦА-асоційованих системних васкулітів на основі вивчення особливостей клінічних проявів, імунобіохімічних маркерів запалення та ураження судинної стінки”.

З 2012 по 2017 рік – член Ради ТМВ НМУ імені О.О.Богомольця. За грантами відвідала Міжнародний симпозіум по системним васкулітам (16th International ANCA & Vasculitis Workshop) (Париж, 2013 р.) та навчальний курс Європейської протиревматичної ліги із проблеми системного червоного вовчаку (Systemic Lupus Erythematosus EULAR Course) (Піза, 2013 р.). З 2015 по 2018 рік – онлайн навчальний курс з ревматології від Європейської протиревматичної ліги. З 2014 року є членом Європейського товариства по вивченню васкулітів (EUVAS). Автор та співавтор 94 наукових публікацій, 3 патентів на корисну модель, 3 нововведень, 14 тез у матеріалах закордонних наукових конференцій, 1 монографії  та 2 підручників. З 2012 р. наукові та практичні розробки було представлено у доповідях і лекціях на форумах різного рівня, включаючи конгреси та конференції в Україні, Франції, Великобританії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Данії та США.

Рецензент іноземних журналів з імпакт-фактором «Rheumatology»,  «Rheumatology International» та «Сlinical rheumatology». Член редакційної колегії Українського науково-медичного молодіжного журналу (УНММЖ).

Основні напрямки науково-практичної роботи: діагностика та лікування хворих на системні захворювання сполучної тканини та застосування імунобіологічної терапії для лікування ревматологічних захворювань.

Має другу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “Ревматологія”. Проводить лікувально-консультативну роботу в КНП “Київська міська клінічна лікарня №3”.

Володіє англійською (рівень B2) та німецькою (рівень A2) мовами.

З квітня 2022 року – за програмою міжнародної академічної мобільності виконує наукову роботу в ревматологічному відділенні Університетської клініки м. Цюриха (Швейцарія) за грантом Стипендіатів ризику (SAR Scholar).

 

 

 

Сісецький  Андрій Петрович

 

Кандидат медичних наук (з 1995 р.), асистент кафедри (з 2018 р.)

 

Закінчив Вінницький медичний інститут з відзнакою у 1984 р. Є автором та співавтором понад 100 наукових робіт. За активну наукову діяльність був нагороджений грантом фонду Сороса та Кембріджcького унiверсiтету. У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Функціональна активність еритроцитів при лікуванні серцевої недостатності мілдронатом у хворих з ішемічною хворобою серця». Зараз працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю кардіологія, психологія: «Предиктори  дестабілізації  при  стенокардії   III ФК, гіпертонічній хворобі II cт., соматоформних розладах та їх корекція».

Розробив напрямок кардіологічної реабілітації – кардіопсихологію (1995), антистресову програму (2001), методи образно-асоціативної корекції (2013) та ландшафтно-образної кінезіотерапії (2014). Проводить лекції та семінари з кардіологічної реабілітації у випадку ІХС, гіпертонічної хвороби, соматоформних розладів, зокрема лікарів, учасників АТО, їх сімей та волонтерів.

Досліджує функціональний стан ендотелію, еритроцитів та психологічний статус у хворих з ІХС, гіпертонічною хворобою та соматоформними розладами. Розробляє нові інформаційні технології в кардіології, зокрема голографічне моделювання.

Лікувально-консультативну роботу здійснює в терапевтичному відділенні КМКЛ №4.

Вільно володіє та викладає англійською мовою.

 

 

 

 

Соколова Лариса Іванівна

 

Кандидат медичних наук (з 2013 р.), асистент кафедри (з 2006 р.)

 

В 1989 році закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа». Працювала лікарем-терапевтом. У 2002 році закінчила клінічну ординатуру, в 2006 році – аспірантуру на кафедрі внутрішніх хвороб стоматологічного факультету. В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив інтервальної гіпокситерапії та фенспіриду на жирнокислотний метаболізм та ультраструктурну організацію клітин у хворих на ХОЗЛ І та ІІ стадій».

Відповідає за виробничу практику студентів на кафедрі.

Сфера наукових інтересів: клінічна пульмонологія, проблеми легенево-серцевої недостатності, вплив гіпокситерапії на склад біологічних мембран та ультраструктурну організацію клітин.

Є автором та співавтором 46 друкованих наукових робіт, 1 патенту, 1 методичної рекомендації.

Лікар вищої категорії за спеціальністю «Терапія».

Лікувально-консультативну роботу здійснює в КНП «Київська міська клінічна лікарня №3».

 

 

 

 

Тарченко Інна Петрівна

 

Кандидат медичних наук (з 1975 р.), асистент кафедри (з 1973 р.)

 

Закінчила в 1966 році Київський медичний інститут. Працювала дільничим терапевтом поліклініки №4, пізніше – лікарем-ординатором Обласної лікарні в м. Чернігові. З 1973 року працює на посаді асистента кафедри. У 1975 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічний перебіг і патогенетичні механізми легеневої гіпертензії». Відповідає за методичне забезпечення навчального процесу. Профгрупорг кафедри. Проводить велику загально-освітню роботу серед студентів. Член Вченої ради ФПЛЗУ з 2017 року.

Сфера наукових інтересів: діагностика та лікування хронічної серцевої недостатності та хронічного легеневого серця.

Автор та співавтор понад 160  друкованих наукових праць, присвячених актуальним проблемам сучасної кардіології та пульмонології, культурології, історії медицини. Є співавтором і упорядником підручника «Пропедевтика внутрішніх хвороб» (видано в 2007 р, перевидано в 2011 р., 2013 р.), 4 навчальних посібників, рекомендованих МОЗ України для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, 1 монографії.

Лікар вищої категорії за спеціальністю «Терапія».

Лікувально-консультативну роботу здійснює в КНП «Київська міська клінічна лікарня №3».

 

 

 

 

reznikova

Кузьменко Ніна Михайлівна

 

Аспірант кафедри (з 2017 р.)

 

В 2013 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. В 2015 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “медицина невідкладних станів”.  В 2015-2017 рр. – клінічний ординатор, у 2015 – 2016 рр. працювала асистентом кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця, у 2018 – 2020 рр. – асистентом кафедри внутрішньої медицини №3. З 2017 по 2020 рр. працювала терапевтом приймального відділення КМКЛ №3 за сумісництвом. З 2017 р. – аспірант кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця.

Тематика наукового пошуку: “Оцінка ефективності та безпечності застосування препаратів для небулайзерної терапії у хворих на ХОЗЛ”.

Автор більше 30 наукових публікацій.

Лікувально-консультативну роботу здійснює в КНП «Київська міська клінічна лікарня №3»

 

 

 

 

Коляденко Дарія Ігорівна

 

Асистент кафедри (з 2019 р.)

 

У 2017 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. В 2019 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “внутрішні хвороби”. З 2019 р. – аспірант кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця. Тематика наукового пошуку: “Значення маркерів запалення, інтерлейкіну-10 та специфічних аутоантитіл для оцінки активності і прогнозування перебігу системного червоного вовчака”.

Проводить лікувально-консультативну роботу в КНП “Київська міська клінічна лікарня №3”.

Співавтор 30 наукових публікацій, 2 монографій.

Вільно володіє англійською мовою.

 

 

 

Комкіна Марія Олексіївна

 

Старший лаборант кафедри (з 2019 р.)

 

У 2019 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мазанко Ксенія Володимирівна

 

Асистент кафедри (з 2022 р.)

 

У 2020 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. В 2022 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “внутрішні хвороби”. З 2022 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця.

 

Співавтор 10 наукових публікацій.

Вільно володіє англійською та німецькою мовами.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайфулліна Марія В’ячеславівна

 

Старший лаборант кафедри (з 2020 р.)

 

У 2020 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа». В 2022 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорохова Аліна Олегівна

 

Закінчила медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2021 році.

Старший лаборант кафедри внутрішньої медицини №3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateryna Kozhevnikova

 

Completed her higher education at the 1st Faculty of Medicine of Bohomolets National Medical University in 2021.

Sr Assistant at the 3rd Internal Medicine Dept