Кафедра внутрішньої медицини №3

Лікувально-консультативна робота

Відповідальна за лікувально-консультативну роботу – доцент кафедри внутрішньої медицини №3, к.м.н. Смирнова Олена Валеріївна.

 

Нові напрямки в діагностиці:

– оцінка протизапальної та антидеструктивної дії базисних лікувальних засобів при псоріатичному артриті шляхом вивчення динаміки рівня нових маркерів  деструкції сполучної тканини;

-удосконалення  діагностичного алгоритму при системних некротизивних васкулітах;

– удосконалення діагностики та лікування спондилоартритів на підставі вивчення маркерів кісткового метаболізму;

– визначення ролі маркерів запалення в моніторингу перебігу системного червоного вовчака;

– ультразвукове дослідження суглобів в діагностиці та оцінці ефективності лікування остеоартрозу та запальних артропатій;

– диференційна  діагностика  бронхообструктивних  захворювань з використанням сучасних методів оцінки функції зовнішнього дихання із застосуванням бронходилатаційного тесту на апараті SpiroCom Національного аерокосмічного університету «ХАІ»;

– сучасні методи серологічної діагностики (СРБ, ФНП-α, ІЛ-4, ІЛ-8в мокротинні та сироватці крові) в оцінці ефективності лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень;

– холтерівське моніторування ЕКГ у хворих на ІХС та бронхолегеневі захворювання;

– ультрасонографічне дослідження в діагностиці атеросклеротичних та запальних уражень серця і судин;

– дослідження амінокислотного та жирнокислотного мембранних АТФ-аз, показників гемореологічного та імунного статусу для прогнозування перебігу ХОЗЛ та інфаркту міокарда;

– створення нових та удосконалення існуючих методів діагностики  у  хворих  нефрологічного профілю;

– дослідження механізмів формування та прогресування імуноопосередкованих та бактеріально-обумовлених уражень нирок, діабетичної хвороби нирок;

– комплексна відеоезофагогастроскопія  стравоходу та шлунка, ендоскопічна ультрасонографія шлунка;

 • біопсійна діагностика захворювань стравоходу, шлунка та кишечнику.

 

Нові  напрямки  лікування

-диференційований вибір небіологічних базисних препаратів при різних клініко-лабораторних характеристиках та  тривалості ревматоїдного  артриту;

-розробка  методики  комбінованої базисної терапії псоріатичного артриту;

-впровадження та удосконалення імунобіологічної терапії  при імунозалежних запальних артропатіях;

– обгрунтування та розробка диференційованих підходів до профілактики/лікування раннього атерогенезу при системних  запальних ураженнях сполучної  тканини;

-удосконалення та стандартизація методики локальної  ін`єкційної  терапії та постін`єкційного ведення хворих із запальними та дегенеративними  ураженнями суглобів;

– участь в експертизі, стандартизації та впровадженні нових фармакотерапевтичних технологій ДЕЦ України та державної формулярної системи за пульмонологічним та ревматологічним напрямами роботи;

– впровадження і апробація новітніх методів лікування бронхообструктивних захворювань;

– покращення якості життя і поліпшення перебігу у хворих з важким перебігом хронічного обструктивного захворювання легень шляхом розробки і впровадження нових схем мукоактивної небулайзерної терапії;

-диференційований підхід до цитопротекторної терапії у хворих на гострий інфаркт міокарда;

-медикаментозна корекція гемомікроциркуляторних  та імунних порушень у хворих на ХОЗЛ;

– створення нових та удосконалення існуючих методів лікування, профілактики та реабілітації  хворих  нефрологічного профілю;

– підвищення виживаності хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються методами  гемодіалізу та перитонеального діалізу;

– розробка методичних аспектів удосконалення організації  спеціалізованої медичної допомоги  дорослим  з захворюваннями сечової системи;

– створення нових та удосконалення існуючих методів лікування, профілактики та реабілітації  хворих  гастроентерологічного профілю.

 

 

                               Клінічні бази кафедри

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 3»:

 • кардіологічне відділення з палатою інтенсивної терапії
 • терапевтичне відділення

 

                              

Центральний госпіталь МВС України:

 • кардіологічне відділення
 • пульмонологічне відділення
 • гастроентерологічне відділення
 • відділення променевої терапії

 

Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України в м. Києві»:

 • терапевтичне відділення №2
 • кардіологічне відділення
 • гастроентерологічне відділення
 • пульмонологічне відділення

 

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4»:

 • терапевтичне відділення №2

 

КМКЛ №3 на залізничному транспорті:

 • терапевтичне відділення

 

Медичний центр «Універсальна клініка «Оберіг»

 

ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

 

ТОВ «Нефроцентр»

Асистент Іорданова Н.Х. проводить ехокардіографію у хворого М. в кардіологічному відділенні для хворих на інфаркт міокарда.

 

Доцент Федьков Д.Л виконує ультразвукове дослідження суглобів пацієнта П.

 

 

Асистент Іорданова Н.Х. проводить УЗ обстеження.