НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №3

Лікувально-консультативна робота

Відповідальний за лікувально-консультативну роботу – доцент кафедри внутрішньої медицини №3, к.м.н. Бондаренко Юрій Миколайович.

Нові напрямки в діагностиці:

– оцінка протизапальної та антидеструктивної дії базисних лікувальних засобів при псоріатичному артриті шляхом вивчення динаміки рівня нових маркерів  деструкції сполучної тканини;

– удосконалення  діагностичного алгоритму при системних некротизивних васкулітах;

– удосконалення діагностики та лікування спондилоартритів на підставі вивчення маркерів кісткового метаболізму;

– визначення ролі маркерів запалення в моніторингу перебігу системного червоного вовчака;

– ультразвукове дослідження суглобів в діагностиці та оцінці ефективності лікування остеоартрозу та запальних артропатій;

– диференційна  діагностика  бронхообструктивних  захворювань з використанням сучасних методів оцінки функції зовнішнього дихання із застосуванням бронходилатаційного тесту на апараті SpiroCom Національного аерокосмічного університету «ХАІ»;

– сучасні методи серологічної діагностики (СРБ, ФНП-α, ІЛ-4, ІЛ-8 в мокротинні та сироватці крові) в оцінці ефективності лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень;

– холтерівське моніторування ЕКГ у хворих на ІХС та бронхолегеневі захворювання;

– ультрасонографічне дослідження в діагностиці атеросклеротичних та запальних уражень серця і судин;

– дослідження амінокислотного та жирнокислотного мембранних АТФ-аз, показників гемореологічного та імунного статусу для прогнозування перебігу ХОЗЛ та інфаркту міокарда;

– створення нових та удосконалення існуючих методів діагностики  у  хворих  нефрологічного профілю;

– дослідження механізмів формування та прогресування імуноопосередкованих та бактеріально-обумовлених уражень нирок, діабетичної хвороби нирок;

– комплексна відеоезофагогастроскопія стравоходу та шлунка, ендоскопічна ультрасонографія шлунка;

– біопсійна діагностика захворювань стравоходу, шлунка та кишечнику.

 

Нові  напрямки  лікування

– диференційований вибір небіологічних базисних препаратів при різних клініко-лабораторних характеристиках та  тривалості ревматоїдного  артриту;

– розробка  методики  комбінованої базисної терапії псоріатичного артриту;

– впровадження та удосконалення імунобіологічної терапії  при імунозалежних запальних артропатіях;

– обгрунтування та розробка диференційованих підходів до профілактики/лікування раннього атерогенезу при системних  запальних ураженнях сполучної  тканини;

– удосконалення та стандартизація методики локальної  ін’єкційної  терапії та постін’єкційного ведення хворих із запальними та дегенеративними  ураженнями суглобів;

– диференційований підхід до призначення повільно діючих симптоматичних засобів  (SYSADOA) при остеоартрозі;

– участь в експертизі, стандартизації та впровадженні нових фармакотерапевтичних технологій ДЕЦ України та державної формулярної системи за пульмонологічним та ревматологічним напрямами роботи;

– впровадження і апробація новітніх методів лікування бронхообструктивних захворювань;

– покращення якості життя і поліпшення перебігу у хворих з важким перебігом хронічного обструктивного захворювання легень шляхом розробки і впровадження нових схем мукоактивної небулайзерної терапії;

– диференційований підхід доцитопротекторної терапії у хворих на гострий інфаркт міокарда;

– медикаментозна корекція гемомікроциркуляторних  та імунних порушень у хворих на ХОЗЛ;

– створення нових та удосконалення існуючих методів лікування, профілактики та реабілітації  хворих  нефрологічного профілю;

– підвищення виживаності хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються методами  гемодіалізу та перитонеального діалізу;

– розробка методичних аспектів удосконалення організації  спеціалізованої медичної допомоги  дорослим  із захворюваннями сечової системи;

– створення нових та удосконалення існуючих методів лікування, профілактики та реабілітації  хворих  гастроентерологічного профілю.

 

 

                               Клінічні бази кафедри

КМКЛ №3:

 • пульмонологічне відділення
 • кардіологічне відділення для лікування хворих на інфаркт міокарда
 • терапевтичне відділення
 • ревматологічне відділення

Центральний госпіталь МВС України:

 • кардіологічне відділення
 • пульмонологічне відділення
 • гастроентерологічне відділення
 • відділення променевої терапії

Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України в м. Києві»:

 • терапевтичне відділення №1
 • терапевтичне відділення №2
 • кардіологічне відділення
 • гастроентерологічне відділення

КМКЛ №4:

 • терапевтичне відділення №2

КМКЛ №3 на залізничному транспорті:

 • терапевтичне відділення

ТОВ «Капітал» Універсальна клініка «Оберіг»:

 • гастроентерологічний відділ клініки

НДІ нефрології НАМН України:

 • відділ нефрології та діалізу