НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №3

Міжнародне співробітництво

Відповідальний за міжнародне співробітництво на кафедрі – к. мед. н., доцент Д.Л. Федьков

Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних проектах з вивчення епідеміології та ведення хворих із системним червоним вовчаком,  спондилоартритами, нефритами, захворюваннями травної системи та легенів, є членами The European Vasculitis Society  (EUVAS), European Renal Association – European Dialysisand Transplant Association (ЕRA-EDTA), European Association for the Study of the Liver (EASL), The International Society of Nephrology (ISN), European Associacion of Urology (EAU), є рецензентами іноземних журналів, які цитуються у SCOPUS та Web of Science.

Щоб опанувати сучасні міжнародні методики діагностики та лікування, співробітники беруть участь в європейських освітніх програмах, успішне закінчення яких підтверджено сертифікатами про проходження іспитів (річні освітні курси  EULAR Education for Professionals  з ревматології та ультразвукової діагностики в ревматології), беруть участь у міжнародних клінічних дослідженнях з вивчення ефективності та безпеки імунобіологічних та синтетичних препаратів при ревматоїдному артриті, псоріатичному артриті, серонегативних спондилоартритах, системному червоному вовчаку, остеоартрозі, хронічному обструктивному захворюванні легень. Періодично проходять стажування у Європейських клініках (Австрія, Італія, Швейцарія). Також до міжнародних програм залучаються і гуртківці кафедри, які виступають на європейських студентських конференціях та беруть участь в стажуваннях (Італія, Японія).