НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa загальної хірургії №1

Студентський науковий гурток

Інформація про діяльність студентського наукового гуртка

кафедри загальної хірургії №1 ім. М.М. Дітеріхса

 1. Кафедра загальної хірургії №1 (зав. кафедри: д.м.н., професор Дронов Олексій Іванович)
 2. Студентський науковий гурток кафедри загальної хірургії №1 імені Михайла Михайловича Дітеріхса
 3. Староста гуртка – студентка 2-го курсу, 1 гр., мед. факультет №2, Тетерина Вікторія, e-mail – vikateterina@ukr.net

Науковий керівник гуртка – д.мед.н., професор Насташенко Ігор  Леонідович, тел. +38 050 351 04 80    e-mail: nastashenko2010@mail.ru

 1. Історія створення гуртка

У 1915 році за участю М.М. Дітеріхса на кафедрі було засновано студентський науковий гурток. Перший набір складав лише 7 студентів, які заклали фундамент для подальшого розвитку. Членами гуртка було багато студентів, які в майбутньому стали видатними хірургами: член-кор. АН УРСР І.М. Іщенко, професор О.Я. Шефтель, професор О.О. Ожерельев, професор М.І. Коломийченко, професор Ю.Ю. Вороной, доцент В.П. Дзбановский. Практичні заняття зі студентами проводили М.Н. Москальов, М.І. Волкобой, С.О. Тимофеєв, О.М. Гоффенберг, І.В. Студзинський.

 1. Напрями наукової роботи гуртка:
 • Ендоскопічні методи лікування захворювань органів ШКТ.
 • Хірургія гострого та хронічного панкреатиту.
 • Клініка, діагностика і лікування жовчнокам’яної хвороби  та холециститу.
 • Лікування доброякісних та злоякісних новоутворень печінки, підшлункової залози, жовчовивідних проток, шлунково-кишкового тракту.
 • Застосування кріотехнологій в комплексному лікуванні злоякісних новоутворень органів гепатопанкреатобіліарної зони.
 • Баріатрична хірургія.
 • Сучасні методи діагностики і лікування в хірургії.
 • Комплексне лікування захворювань печінки та їх ускладнень.
 1. Склад студентського наукового гуртка:

 

  Прізвище, ім’я Медичний факультет  № Курс Група
1 Захарук Євгеній ФПЛ ЗСУ випуск
2 Захарук Наталія 2 випуск
3 Гарбовський Михайло ФПЛ ЗСУ випуск
4 Левченко Марія 2 4 17
5 Кравчук Станіслав 2 4 16
6 Сутєєв Павло ФПЛ ЗСУ 4 3
7 Дмитро Чернишов 2 випуск
8 Добржанський Олексій 2 5 6
9 Шигель Іванна 2 4 7
10 Харкавий Іван 3 випуск
11 Клімішин Михайло 3 випуск
12 Комлик Дмитро 2 4 20
13 Афанасенко Анастасія 2 випуск
14 Матвійчук Богдан 2 випуск
15 Сердюк Галина 3 5 4
16 Каштанов Вадим 2 5 4
17 Бабляк Дмитро 3 випуск
18 Карпінська Юлія 2 5 7
19 Ганул Влад 2 4 6
20 Гумбатова Айсель 2 5 26
21 Горошевиха Катерина 2 4 20
22 Андрій Швець 2 4 21
23 Бондаренко Ірина 2 випуск
24 Михальчук Дмитро 1 3 21
25 Раковський Олег ФПЛЗСУ випуск
26 Роїк Роман ФПЛЗСУ випуск
27 Новарчук Ірина ФПЛ ЗСУ 6 3
28 Вітовська Оксана 3 випуск
29 Сиворакша Олексій 2 3 17
30 Дарчик Юлія 2 3 26
31 Тюшкевич Даша 2 6 3
32 Ясько Олена 2 5 3
33 Никитюк Юлія 2 5 3
34 Кошман Ярослав 2 4 19
35 Каяфюк Дмитро 3 5 10
36 Притков Федір 2 2 7
37 Тетеріна Вікторія – староста гуртка 2 2 1
38 Івашина Вікторія 2 2 18
39 Гординяк Іванна 2 2 18
40 Гордієнко Ігор 1 1 9
41 Оніщенко Марія 2 5 18

 

На сьогодні в гуртку займаються 41 студент. Члени СНТ: Афанасенко А., Чернишов Д., Новарчук І., Захарук Є., Захарук Н.,

 1. Протягом одного академічного року відбувається близько 15 засідань, що проводяться у формі доповіді членами гуртка та дискусії в присутності представників кафедри. Студенти мають можливість бути залученими до лікувально-діагностичної роботи лікарні.
 2. Публікації:
 3. Захарук Є.Л. Пахалюк С.І. Насташенко І.Л. Сучасні методики малоінвазивного дренування гострих рідинних скупчень при гострому панкреатиті // Український науково-медичний молодіжний журнал, Міжнародна науково-практична конференція присвячена всесвітньому Дню Здоров’я, 7-8 квітня, 2015 рік, Київ, Україна.
 4. Чернишов Д.М. Аналіз досвіду хірургічного лікування морбідного ожиріння. // Український науково-медичний молодіжний журнал Міжнародна науково-практична конференція присвячена всесвітньому Дню Здоров’я, 7-8 квітня, 2015 рік, Київ, Україна.
 5. Новарчук І.С. Лапароскопічна резекція підшлункової залози в порівнянні з відкритою панкреатектомією . // Український науково-медичний молодіжний журнал Матеріали VI(68) міжнародного науково-практичного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини»
 6. Новарчук І.С. Метаболічні зміни після резекцій підшлункової залози при раку підшлункової залози // Журнал «Медичний вісник» 2015р.
 7. Чернишов Д.М. Первинний склерозуючий холангіт. // Український науково-медичний молодіжний журнал Міжнародна науково-практична конференція присвячена всесвітньому Дню Здоров’я, 7-8 квітня, 2015 рік, Київ, Україна.
 8. Захарук Є.Л. Насташенко І.Л. Удосконалення методу ендоскопічної папілектомії// Український науково-медичний молодіжний журнал,матеріали спеціального випуску №3 (90) 2015 Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців 15-16 жовтня, 2015 рік, Київ, Україна.
 9. Захарук Н.А. Насташенко І.Л. Значення ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії для визначення тактики лікування гострого панкреатиту// Український науково-медичний молодіжний журнал, матеріали спеціального випуску №3 (90) 2015 Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців 15-16 жовтня, 2015 рік, Київ, Україна.
 10. Новарчук І.С. Операція Фрея при хронічному панкреатиті// Український науково-медичний молодіжний журнал,матеріали спеціального випуску №3 (90) 2015 Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців 15-16 жовтня, 2015 рік, Київ, Україна.

Участь у Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, студентських олімпіадах, конгресах та наукових конкурсах:

 1. Захарук Є.В., Новарчук І.С., Северенчук А.М., Токарчук І.М., Чернишов Д.М., Афанасенко А.С. – учасники І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з хірургії, 17 лютого 2015 р. , Київ, Україна.
 2. Новарчук І.С. І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 26 січня 2015р., Київ.
 3. Новарчук І.С. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 19 березня, Чернівці.
 4. Захарук Є.Л.,Сова Н.А., Чернишов Д.М., відвідування курсів по підготовці військовослужбовців з тактичної медицини (Combat life support), 12-14 червня, Київ.
 5. Захарук Є.Л., Бухенко О.В., Епрікян Е. – участь в майстер-класі Храпача В.В. «Шкірний хірургічний шов»
 6. Захарук Є.Л. – 21-22 травня Науково-практична школа «ОБ’ЄДНАНІ МЕТОЮ
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОНКОЛОГІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»
 7. Захарук Є.Л. – 7-8 квітня 2015р, участь в Міжнародній науково-практичній конференції присвяченій Всесвітньому дню Здоров’я, «Безпека харчових продуктів»
 8. Захарук Є.Л. – 26 березня, участь в науково-практичній відеоконференції «Реформи медичної освіти і науки в Україні»
 9. Захарук Є.Л., Захарук Н.А., Чернишов Д.М, Новарчук І.С., Каштанов В.С. – 21-23 жовтня участь в ХХІІІ з’їзді хірургів України.
 10. Захарук Є.Л. – участь внауково практичній конференції присвячені до дня боротьби з раком.

 (диплом І ступеня)

Новарчук І.С. –  І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 26 січня 2015р., Київ.

 1. Студентський науковий гурток кафедри загальної хірургії №1 знаходиться на базі КМКЛ №10 (Київський міський центр хірургії печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози) та співпрацює з гуртками кафедри хірургії №1-4, онкології, гістології (експериментальної мікроскопії) та іноземних мов Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для підготовки доповіді на засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної хірургії №1 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця

Засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної хірургії №1 відбуваються з періодичністю 1 раз на 2 тижні, де студенти-гуртківці мають можливість познайомитись з актуальними питаннями хірургії, сучасними методами діагностики та лікування хірургічних хвороб.

Робота гуртка базується на ініціативі студентів ВУЗу, які заінтересовані у поглибленні своїх знань з хірургії. Щорічно, на початку навчального року, керівництвом гуртка створюється та затверджується «План роботи гуртка на поточний рік», в якому міститься перелік тем для занять з студентами-гуртківцями.  На кожне засідання гуртківці готують доповідь на обрану ними тему у формі мультимедійної презентації, завданням останньої є надання не максимальної, а мінімальної кількості інформації, достатньо виділити ключові моменти.

Регламент доповіді складає від 10 до 30хв. з наступною дискусією по темі, в присутності представників кафедри.

Доповідь повинна складатися з таких пунктів:

 1. Назва теми, яка обрана студентом, з указанням ПІБ, факультету, курсу та групи, де він навчається.
 2. Обґрунтування актуальності вибраної теми, її наукового та практичного значення, з наведенням статистичних даних в Україні та світі.
 3. Визначення мети і завдань доповіді.
 4. Демонстрація етіопатогенетичних аспектів захворювання з визначенням факторів ризику серед населення.
 5. Застосування сучасних інструментальних (інвазивних та малоінвазивних) та лабораторних методів в діагностиці даної нозологічної форми з ілюстрацією графічних елементів результатів цих досліджень.
 6. Алгоритм лікування хірургічної патології, з урахуванням специфіки перебігу захворювання.
 7. Хірургічний метод лікування даної патології, показання та протипоказання, переваги та недоліки кожного методу, особливості техніки їх виконання, післяопераційні ускладнення (ранні та пізні), результати лікування.
 8. Медикаментозна терапія хірургічної патології, демонстрація сучасних терапевтичних засобів та схем їх застосування, результати лікування.
 9. Профілактичні заходи.
 10. Заключна частина – висновок.

При виступі немає необхідності просто читати зміст слайдів, слухачі

презентації зможуть прочитати інформацію,  надану  на слайдах, самостійно.

Супроводжуйте  показ слайдів своїми коментарями, використовуючи розміщену на слайдах  інформацію  як  ілюстрацію своїх слів. Для себе під час  виступу ви можете використовувати вміст слайдів як підказку, орієнтири, за якими ви будуєте  усну презентацію. Можете підготувати письмову шпаргалку, тезиси вашого виступу на окремому аркуші. При оформленні презентації візьміть до уваги наступні поради:

 1. Використовуйте максимум тільки 3 кольори
 2. Використовуйте максимум тільки 2 шрифти.
 3. Не використовуйте шрифти, що важко читаються: шрифти з різними завитками і т.д.
 4. Не використовуйте шрифт з розміром кегля менше 12.
 5. Не використовуйте картинки тільки для прикраси. Будь-який  матеріал, включений в презентацію, в тому числі і графічний,  повинен нести  змістове навантаження. Якщо ілюстративного матеріалу не вистачає,  використовуйте пошук картинок в Інтернеті.
 6. Використовуйте по максимуму графічний матеріал, по можливості зводьте числові дані в графіки і діаграми.
 7. Використовуйте наглядні картинки, таблиці, структуруйте матеріал для кращого розуміння інформації. Однак уникайте дуже великих таблиць.
 8. Пам’ятайте, що із всіх варіантів надання інформації перевага надається графічному. Не зловживайте анімацією. Використовуйте її тільки при необхідності показати рух або розвиток дій. Не  використовуйте  анімацію в місцях, де без неї цілком можна обійтись.

N.B. Презентація потрібно виконувати в програмі Microsoft PowerPoint 97-2003.

 

 

 

 

План роботи студентського наукового гуртка

кафедри загальної хірургії №1 ім. М.М. Дітеріхса

на 1-й семестр 2016-2017 н.рр.:

 1. Лапароскопічні втручання на товстій кишці.

Доповідач: Тюшкевич Дар’я Андріївна – М1, 21гр., 6 курс.

 1. Виразкова хвороба. Оперативні втручання лапароскопічном методом.

Доповідач: Кошман Ярослав Ігорович – М2, 19гр., 4 курс.

 1. Кишкова непрохідність. Тактика хірургічного лікування.

Доповідач: Каяфюк Дмитро Русланович – М3, 10гр., 5 курс.

 1. Апендицит. Особливості хірургічних втручан при гострій формі.

Доповідач: Притков Федір Олегович – М2, 7гр., 2 курс.

 1. Грижі передньої черевної стінки. Пластика. Способи лікування.

Доповідач: Тетеріна Вікторія Валентинівна – М2, 1гр., 2 курс.

 1. Особливості військової травми на сучасному етапі. Можливі ускладнення.

Доповідачі: Івашина Вікторія Олександрівна – М2, 18гр., 2 курс; Гординяк Іванна Євгенівна – М2, 18гр., 2 курс.

 1. Методики хуріргічних втручань при внутрішньочеревних кровотечах.

Доповідачі: Гордієнко Ігор Андрійович – М1, 9гр., 1 курс; Оніщенко Марія Олександрівна – М2, 18гр., 5 курс.