Кафедрa загальної хірургії №1

Співробітники кафедри

dronov

Дронов Олексій Іванович, завідувач кафедри, д.мед.н., професор

Професор Дронов О.І. належить до наукової школи учнів Академіка О.О. Шалімова.

Закінчив у 1982 році медичний факультет Харківського медичного інституту за фахом «Лікувальна справа». У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Хірургічне лікування хронічного панкреатиту ускладненого утворенням псевдокіст».

В 2003 р. захистив докторську дисертацію «Діагностика та хірургічне лікування пухлин позапечінкових жовчних протоків». Ступінь доктора медичних наук присуджений ВАК України у 2003 р. Дронов О. І.

Рішенням Міністерства освіти України в 2004 р. присуджене звання професор.

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, науковий керівник Київського відділу хірургії печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози ім. В.С. Земскова.

Основні напрямки наукових досліджень: хірургія печінки, підшлункової залози, жовчних протоків, органів шлунково-кишкового тракту і заочеревинного простору – розробка комбінованих та двоетапних методів резекції з застосуванням кріотехнологій, дослідження по застосуванню розчину хлориду кальцiю для хімічної абляцiї пухлин та метастазів печiнки, експериментальнi роботи по потецiюванню низьких температур з застосуванням гiпертонiчного розчину NaCl. Науково доведена роль Іл-6 в ранній діагностиці раку жовчних проток. Розроблена система діагностично-лікувальних заходів при гострому панкреатиті, досліджені гемокоагуляційні порушення та їх кореляційні зв’язки з ступенем тяжкості гострого панкреатиту, концентрації мiкробнихметаболiтiв в крові. Вперше в світі застосовано низькі температури для деструкції низькодебітної кукси підшлункової залози. Вивчений якісний та кількісний характер ферментів та онкомаркерів вмісту кіст підшлункової залози, комбіновані резекції та радикальні оперативні втручання при генітальних та екстрагенітальних злоякісних пухлинах у вагітних.

Спеціалізація «Хірургія», «Онкологія», «Онкогінекологія», «Судинна хірургія», «Акушерство та гінекологія»,

Професор Дронов О.І. має найбільший досвід в Україні з виконання тотальних панкреатектомій та вивченню постпанкреаторезекційного синдрому, характеру мальасимiляцiї, особливостей виникнення та перебiгу порушень вуглеводного обмiну, стеатозу печiнки, остеопорозу як наслідків зовнiшньосекреторних порушень.

Наукові розробки, в галузі кріомедицини, пов’язані з вивченням механізмів кріодії на різні біологічні тканини (печінка, підшлункова залоза, судини).

За наукові розробки в галузі кріомедицини у 2011 та 2013 роках нагороджений «Золотою медаллю» Міжнародного товариства кріохірургів.

Його дослідження лягли в основу міжнародних та державних протоколів лікування гострого панкреатиту. Він має 40 галузевих нововведень МОЗ України.

У 2016 р. за видатні заслуги перед українським народом нагороджений грамотою та нагрудним знаком Верховної Ради України. Неодноразово нагороджений грамотами МОЗ України та Київської міської адміністрації за вагомий внесок в охорону здоров’я та організацію високваліфікованої медичної допомоги в Україні і високий професіоналізм.

Професор О.І.Дронов- створив власну науково-педагогічну  школу – 4 доктори та 11 кандидатів медичних наук.

О.І.Дронов – головний редактор міжнародного журналу “Хирургия. Восточная Європа”, член експертної групи МОН України з розгляду робіт, представлених на здобуття Премії Кабінету Міністрів України, член президії асоціації хірургів України, – правління асоціації хірургів Києва і Київської області, – робочої групи наукового товариства хірургів Києва і Київської області, – асоціації хірургів-гепатологів країн СНД, – асоціації спеціалістів по малоінвазивним, ендоскопічним та лазерним технологіям, – Європейського панкреатичного клубу, –  Віце-президент Міжнародного товариства кріохірургів. Член спеціалізованої Вченої ради  НМУ імені О.О. Богомольця.

Автор понад 400 друкованих праць, 25 посібників, 97 патентів України на винахід, 3 авторських свідоцтв на винахід СРСР, 2 методичних рекомендацій. Також має 8 раціоналізаторських пропозицій.

 

До основних наукових праць належать:  Диагностические и лечебные аспекты профилактики геморрагических осложнений острого панкреатита (Хирургия. Восточная Европа. – 2017. – № 3. – Т.6. – с.374-381), Video-assisted Retroperitoneal debridementin management of acute necrotizing Pancreatitis (23-rdinternational Congress of the EAES Bucharest, Romania, 3-6 june 2015.-p.374); Особливості прогнозування та профілактики гострої пострезекційної печінкової недостатності при резекції печінки (Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – В. 2 (54). – 2016. – 69-73 с.); Емперічна антибактеріальна терапія інфікованого некротичного панкреатиту в умовах антибіотикорезистентності збудників (Клінічна хірургія. – № 9. – 2017. – 14-17 с.), Effect of US-guided percutaneous catheter drainage on systemic inflammatory response syndrome an dintraabdominal hypertension in coyrse of acute pancreatitis (Pancreatology 16(2016). – S.133-134); Вплив ожиріння на системні ускладнення гострого панкреатиту ( Хірургія України. – № 4. – 2017. – 118 с.119-125); Опыт применения криохирургического метода в комплексном лечении пациентов с очаговой патологией печени (Хирургия. Восточная Европа. – Т7. – № 1. – 2018. – 8-18 с.), Термометрия процесса локального криовоздействия в биологической ткани на дискретних глубинах: разработка комплекса измерительного интраоперационного термопарного четырехканального (КИИТ-4) (Хирургия. ВосточнаяЕвропа. – Т7. – № 1. – 2018. – 102-110 с.), Лучевая терапия в лечении рака поджелудочной железы: взгляд на проблему(Хирургия. ВосточнаяЕвропа. – Т.7. – 2018. – № 2. – с.157-166), Ендовідеоскопічні технології лікування гострого інфікованого некротичного панкреатиту (Клінічна хірургія. – збірник наукових робліт.  – ХХV з’їзду хірургів України. – 26-28 вересня 2018. – Київ. – с.182), Особенности морфологических изменений паренхимы печени крыс линии Wistar под влиянием комбинированного воздействия сверхнизких температур и химической деструкции 10%-м раствором кальция хлорида. Экспериментальное исследование (Хирургия. Восточная Европа. – Т.7. – 2018. – № 3. – 278-288 с.), Опухоль Клацкина: современные подходы в лечении острого некротического панкреатита ( Хирургия. Восточная Европа. – Т.8. – 2019. – № 1. – 18-25 с.), Современные хирургические подходы  в лечении острого некротического панкреатита (Хирургия. Восточная Европа. – Т.8. – 2019. – № 1. – 26-33 с.)

 

 

 

 

 

kovalska

Ковальська Інна Олександрівна, професор кафедри, д.мед.н.

З 2007 р. по теперішній час займає посаду професор кафедри загальної хірургії  №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Ковальська Інна Олександрівна у 1984 році закінчила лікувальний факультет Саратовського державного медичного інституту. З вересня 1985 року, після закінчення інтернатури з хірургії, працювала на посаді лікаря-хірурга клінічної лікарні № 10 м. Києва.

В 1995 році прийнята на посаду асистента кафедри загальної хірургії

№ 1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. В 1997 захистила кандидатську дисертацію за темою «Хірургічна корекція діабетичної ангіопатії».

З 26.06.2000 після обрання за конкурсом працювала на посаді доцента кафедри загальної хірургії  № 1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. 20 червня 2002 року присуджене вчене звання «доцент». В 2007 році захистила докторську дисертацію «Лікування гострого панкреатиту з пріоритетом збереження екзо –і ендокринної функцій підшлункової залози».

З вересня 2007 року – професор кафедри, в 2010 році присвоєне вчене звання «професор».

Ковальська І.О.– висококваліфікований хірург, володіє усіма сучасними методами  екстрених та планових хірургічних втручань на органах черевної порожнини та заочеревиного простору, спеціалізація – «Хірургія», «Онкогінекологія»,  «Лапароскопічна хірургія».

Наукова тематика та напрямками досліджень: лікування та профілактика захворювань печінки, лікування та профілактика жовчнокам`яної хвороби та її ускладнень, діагностика та лікування гострих та хронічних захворювань підшлункової залози, лікування та профілактика гнійно-септичних ускладнень в загальній хірургії, імунодіагностика та імунотерапія в хірургії, еферентна терапія  в лікуванні  гострого панкреатиту, малоінвазивна хірургія, комплексна програма лікування ускладнень цукрового діабету (трансплантація бета-клітин, метаболічна хірургія цукрового діабету).

Нині є відомим вченим не тільки в Україні, а й за її межами. Автор понад 170  друкованих праць,  співавтор 11 навчальних-методичних посібників, одного підручника, 3 свідоцтв про реєстрацію авторського права на винахід, 35 деклараційних патентів на винахід України. Під її керівництвом захищено  три кандидатські  дисертації.

Заслужений діяч науки і техніки України; є дійсним членом Міжнародної асоціації панкреатологів, член Європейської асоціації хірургів гепатопанкреатобіліарної хірургії, асоціації хірургів гепатологів країн СНД, член Європейської асоціації панкреатологів, Європейського товариства ендоскопічних хірургів (EAES), Української асоціації спеціалістів з малоінвазивних, ендоскопічних та лазерних технологій (УАМЕЛТ), член президіуму асоціації хірургів України, Європейського товариства  онкохірургії ( European Society for Surgical Oncology (ESSO), Європейського товариства  медичної онкології               (European Society for Medical Oncology (ESMO), заступник головного редактора міжнародного журналу «Хирургия. Восточная Европа», член  спеціалізованої Вченої Ради Д 26.631.01., член Вченої Ради медичного факультету №2 НМУ імені О.О.Богомольця.

До основних наукових праць належать: «Лікування гострого панкреатиту з пріоритетом збереження екзо– і ендокринної функцій підшлункової залози»// автореф. д.мед.наук// Київ: «Науковий світ», 2006р.- 33с.; Курс лекцій з загальної хірургії // Київ: «Медінформ», 2011. – 487с. ; Lecture course of general surgery // Kиїв: Medinform, 2011. – 343с. ; Удосконалені алгоритми діагностики та лікування гострого панкреатиту // Методичні рекомендації МОЗ України.-2012.-80 с.; Аспекты лечения острого инфицированного некротического панкреатита (Хирургия. ВосточнаяЕвропа. – № 2. – Т.7. – 2017. )

Влияние послеоперационных панкреатических свищей на выживаемость пациентов с раком головки поджелудочной железы после панкреатодуоденальной резекции(Материалы XXIV Международного Конгресса Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ «Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии», 19-22 сентября 2017, Санкт-Петербург. – с.184-185) Аспекты лечения острого инфицированного некротического панкреатита (Хирургия. Восточная Европа. – № 2. – Т.7. – 2017)

 

 

 

 

 

Корпан Микола Миколайович, професор кафедри, д.мед.н.

Один із перших здібних хірургів та успішних науковців в когорті відомого і талановитого вітчизняного професора-хірурга зі світовим іменем, доктора медичних наук Володимира Сергійовича Земскова, завідувача кафедрою загальної хірургії Київського національного медичного університету (1981-2002).

Закінчивши медичне училище з відзнакою в 1976 році поступив на лікувальний факультет  Київського медичного інституту. Указом Міністра охорони здоров“я Української РСР отримував найвищу особисту стипендію  імені В.І. Леніна для вищих учбових закладів СРСР на протязі трьох останніх років навчання в медичному інституті.

Після закінчення 1-го лікувального факультету Київського медичного інституту з відзнакою – занесений в Золоту Книгу Пошани Київського медичного інституту –  розпочав свій професійний шлях практичного хірурга та майбутнього вченого саме в клінічній ординатурі при кафедрі загальної хірургії  Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця під керівництвом завідувача кафедрою, професора В.С. Земскова (1982-1984).

Після закінчення клінічної ординатури працював хірургом-ординатором в Київській міській лікарні № 14 імені Жовтневої революції, що була клінічною базою кафедри загальної хірургії столичного медичного інституту.

В 1985 році був зарахований старшим науковим співробітником кафедри загальної хірургії Київського медичного інституту по науково-господарській тематиці (завідувач професор, доктор медичних наук В.С. Земсков). В цьому ж році захистив кандидатську дисертацію з присвоєнням вченого ступеню кандидата медичних наук (науковий керівник професор, доктор медичних наук В.С. Земсков).

Із 1988 року, працюючи асистентом кафедри загальної хірургії Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця, продовжував активну педагогічно-наукову діяльність, в результаті якої була успішно захищена докторська дисертація. Науковими консультантами були професор В.С. Земсков та Директор інституту експериментальної та клінічної хірургії академік О.О. Шалімов (1990).

Корпану М.М. присвоєно вчене звання доцента (Міністерство освіти України, 1997 рік) та вчене звання професора (Міністерство освіти України, 1997 рік).

Професор Микола Корпан  є автором і співавтором  305 наукових публікацій в вітчизняних та міжнародних наукових журналах. Провів інновативні  теоретичні і практичні дослідження in vitro та in vivo з проблем застосування ультра-низьких температур в біомедичній науці та клінічній практиці. Вперше в світі впровадив цілий ряд нових методів лікування злоякісних захворювань з використанням ультра-низьких температур. Відкрив та описав цілий ряд феноменів в біомедичній науці і практиці, зокрема, в кріобіології, з приміненням низьких температур, а саме, фазові процеси дії низьких температур на живу матерію, екзогенні провокації в живих системах, явища кріогенного некрозу та апоптозу біологічних структур, місцевого та системного кріогенного імунітету.

Вперше в світі проведені експериментальні електронно-мікроскопічні дослідження в кріобіології, що відкрили нові механізми відповіді живих біологічних структур на дію зверх-низьких температур.

Автор та співавтор 46 національних, європейських та міжнародних патентів, в тому числі США і Японії. Автор, співавтор та головний редактор 11 наукових монографій, виданих в відомих вітчизняних та світових наукових видавництвах.

Присвоєна Державна премія України в галузі науки і техніки 2017 року разом з групою українських вчених. НАН України, 12/2017.

Почесний Президент Всесвітнього товариства кріохірургії, Почесний Член Японського товариства медицини низьких температур. Нагороджений багаточисленними вітчизняними та світовими науковими преміями. Рецензент ряду міжнародних наукових видань (Peer Reviewer), як  Low Temperature Medicine, Tokyo, Japan; Scandinavian Journal of Gastroenterology, Oslo, Norway; Cancer Medicine, USA; Cell and Tissue Banking (CATB), USA; Current Cancer Therapy Reviews (CCTR), USA.

 

 

 

 

 

zemskovЗемсков Сергій Володимирович, професор кафедри, д.мед.н.

У 1999 р. – закінчив з відзнакою лікувальний факультет №1 НМУ ім. О. О. Богомольця та вступив до інтернатури й магістратури при Кафедрі загальної хірургії №1 НМУ імені О. О. Богомольця.

2001 р.- закінчив магістратуру та інтернатуру за фахом загальна хірургія та працевлаштувався на посаду лікаря-хірурга у Київський центр хірургії печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози на базі Київської міської клінічної лікарні №10. Цього ж року вступив  до аспірантури заочної форми навчання при Інституті онкології АМН України.

2002 р.- закінчив передатестаційні курси за фахом онкохірургія. Цього ж року на конкурсній основі отримав стипендію Німецької служби академічного обміну (DAAD).

2002-2003рр. – проходив клінічне стажування у Центрі онкологічної, ендокринологічної та мініінвазивної хірургії, м. Ной Ульм та виконував науково-дослідницьку роботу у молекулярно-біологічній лабораторії Робочої групи по дослідженню рака підшлункової залози при Ульмському Університеті, Ульм, Німеччина під керівництвом проф. Х.Г. Бегера.

У 2004 р. захистив дисертаційну роботу на звання Доктора медицини в Ульмському Університеті, Ульм, Німеччина. Тема дисертації: “Молекулярне визначення метастазів у регіональних лімфовузлах хворих на рак підшлункової залози. Клінічне значення.”

2006 р. – переатестація дисертації отримання звання Кандидата медичних наук (Україна).

2012 р. – спеціалізація з онкології.

2015 р. присуджене звання доцента.  По кафедрі відповідає за навчання англомовних студентів.

2017р.отримавстипендію для проходження докторантури від Німецького Товариства Академічного Обміну (DAAD)

У 2018р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук  “Діагностика та комплексне лікування злоякісних новоутворень підшлункової залози”

Основні напрямки наукових та практичних досліджень: біотерапія в онкології; абдомінальна онкологія; рак підшлункової залози.

У 2020 році присуджено  звання «Професор»

З вересня 2019 року – проректор з наукової роботи та інновацій

Земсков С.В. має більше 30 друкованих робіт у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.

Член Європейського панкреатичного клубу та міжнародної асоціації панкреатологів, президіуму асоціації хірургів України, Європейського товариства  онкохірургії ( European Society for Surgical Oncology (ESSO), Європейського товариства  медичної онкології ( European Society for Medical Oncology (ESMO)

 

 

 

nastashenko

Насташенко Ігор Леонідович, професор кафедри, д.мед.н.

Закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця в 1988 році. Протягом 1988-1996 рр. працював лікарем-хірургом рентген-ендоскопічного операційного блоку Київського науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної хірургії.

В 1996 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Ендоскопічна папілосфінктеротомія у хворих з навколососочковими дивертикулами». З того ж року та до 2004 р. працював в медичному відділення ендоскопічної діагностики та хірургії Київського головного військового шпиталю МО України, за сумісництвом – старшим викладачем на кафедрі військово-польової хірургії Національної військово-медичної академії.

З 2004 року за основним місцем роботи займає посаду асистента кафедри загальної хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук за темою «Ендовідеоскопічна діагностика та транспапілярна корекція непрохідності жовчовивідних проток не пухлинного походження.

10.10.13 р. Насташенко І.Л. присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної хірургії. З 01.09.14 р. переведений на посаду професора цієї ж кафедри.

Насташенко І.Л. відповідає за методичну роботу на кафедрі, очолює роботу студентського наукового гуртка кафедри, є членом Вченої ради медичного факультету №2, де очолює роботу з молодими вченими, членом апробаційної Вченої ради  НМУ з хірургії,  членом Української, Російської та Європейської асоціацій хірургів-гепатологів та ендоскопістів, членом редакційної колегії фахового видання «Хирургия. Восточная Європа», член президіуму асоціації хірургів України. Основний напрямок наукової та практичної діяльності: ендоскопічна діагностика та лікування патології органів гепатопанкреатодуоденальної ділянки.

Насташенко І.Л. є автором 150 наукових робіт, 34 патентів України на винахід, 5 авторських свідоцтв на винахід СРСР, 1 монографії, 1 методичних рекомендацій, 1 учбового посібника. Під керівництвом професора І.Л. Насташенка захищено 3 кандидатських  1 докторська дисертація.

До основних наукових праць належать: Профилактика развития постдекомпрессионного синдрома при эндобилиарном стентировании (Хирургия. ВосточнаяЕвропа. – 2018. – vol.7. – №1. – С.19-23), Анализ причин неудовлетворительных результатов эндоскопических транспапиллярных вмешательств ( Хирургия. ВосточнаяЕвропа. – 2018. – vol.7. – №2. – С.260-264), Профилактика постдекомпрессионного синдрома при эндобилиарном стентировании (Материалы ХХV международного конгресса ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ «Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии» 8-21 сентября, 2018 г., Алма-Ата, С.70), Проблемные вопросы эндоскопического билиарного стентирования (Клінічна хірургія. – 2019. – №7. – с.13-17), Проблемные вопросы эндоскопического билиарного стентирования ( Клінічна хірургія. – 2019. – №7. – с.13-17)

 

 

 

 

 

 

skomarovskiiСкомаровський Олексій Алімович, доцент кафедри, к.мед.н.

Завуч кафедри

Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця у 1992 році.

З 1996 по 1999 р.р. навчався в аспірантурі на кафедрі торако-абдомінальної та судинної хірургії Київської медичної академії післядипломної освіти, де захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук по темі: «Профілактика та лікування парезів шлунково-кишкового тракту після операцій на товстій кишці».

Скомаровський О.А. працює викладачем на кафедрі з 2000 р. До вересня 2003 р. працював асистентом кафедри.

В 2007 році присуджене звання доцента кафедри.

Приймає активну участь у науковій роботі, неодноразово виступав на практичних та навчально-методичних конференціях, з’їздах, симпозіумах в Україні та за кордоном. Має 57 наукових праць, 8 винаходів та 7 раціоналізаторських пропозицій.

На кафедрі виконує значний обсяг навчально-методичної роботи, розробляє методичні рекомендації для студентів та викладачів для вивчення дисципліни «Загальна хірургія» в умовах кредитно-модульної системи навчання. Є співавтором навчальних програм з загальної хірургії.

На сучасному професійному рівні читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття на 2-3 курсах медичних факультетів №2, №3, №4 та медико-психологічному.

Має 102 друкованих праць та 7 патентів України на винахід.

Член президіуму асоціації хірургів України.

 

 

 

 

 

 

 

gorlachГорлач Андрій Іванович, доцент кафедри, к.мед.н.

У 1999 році закінчив медичний факультет №2 Донецького державного медичного університету ім. М. Горькогоза спеціальністю «лікувальна справа».

Після закінчення медичного університету з 1999 по 2001 проходив інтернатуру на базі Донецького міського центру шлунково-кишкових кровотеч при МКЛ № 16. З 2001 по 2002 роки працював хірургом у центральній районній лікарні м. Пирятин, Полтавської області, з травня 2002 по грудень 2003 року хірург-комбустіолог Київського міського опікового центру МКЛ № 2. З 2003 по серпень 2004 року працював хірургом поліклініки № 2 Дарницького району м. Києва. З 2004р. по2006р. навчався у клінічній ординатурі на базі кафедри загальної хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця. З 2006 р. по 2010 р. працював на посаді лікаря-хірурга міського центра хірургії захворювань печінки, підшлункової залози та жовчовивідних шляхів імені В.С. Земскова при КМКЛ № 10. В 2006 р. вступив до заочної аспірантури НМУ ім. О.О.Богомольця зі спеціальності «загальна хірургія». З вересня 2010 р. асистент кафедри загальної хірургії № 1 НМУ імені О.О. Богомольця. З 2014 року – доцент кафедри загальної хірургії № 1 НМУ імені О. О. Богомольця.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностика та хірургічне лікування кістозних уражень підшлункової залози з урахуванням їх патоморфологічних особливостей».

Має 43 наукових праць, є співавтором 10 деклараційних патентів на корисну модель України.

Член президіуму асоціації хірургів України, ЧленЄвропейського панкреатичного клубу та міжнародної асоціації панкреатологів.

 

 

 

 

 

burmichБурміч Кирило Сергійович, доцент кафедри, к.мед.н.

У 2004 закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, був рекомендований Вченою Радою медичного факультету №2 на подальшу наукову роботу з правом вступу до магістратури і направлений на роботу в Київську міську клінічну лікарню №10 на посаду лікаря-хірурга.

З 2004 по 2006р. навчався в магістратурі за спеціальністю «загальна хірургія», під час якої виконав магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему: «Прогнозування, профілактика та лікування гемокоагуляційних порушень у хворих на тяжкий гострим панкреатитом».

З 2006р. після закінчення інтернатури з хірургії працює на посаді лікаря-хірурга Київського центру хірургії печінки, підшлункової залози та жовчних проток імені В.С.Земскова, з 2010 р. за сумісництвом.

З 2006 по 2010 рр. навчався в заочній аспірантурі НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «загальна хірургія».

З 2010 по 2014 рр. працював асистентом кафедри

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Корекція гемокоагуляційних порушень у комплексному лікуванні хворих з важким гострим панкреатитом»

З 2015р. працює доцентом кафедри загальної хірургії №1НМУ імені Богомольця.

У 2017р. отримав Грант EAES, Німеччина

2017р. пройшов стажування в Університетській клініці Шлезвіг-Гольштейн, м.Любек, Німеччина

Член асоціації Європейського Товариства ендоскопічних хірургів (EAES), Європейського товариства гастроінтестинальних хірургів (EDS) та Європейського панкреатичного клубу (EPC), Української Асоціації фахівців з малоінвазивним, ендоскопічним і лазерним технологіям (УАМЕЛТ), член президіуму асоціації хірургів України, Європейського товариства  медичної онкології ( European Society for Medical Oncology (ESMO), Європейського товариства онкохірургії ( European Society for Surgical Oncology (ESSO )

Автор 36 статей, 5 патентів України на винахід.

 

 

roshinaРощина Лариса Олександрівна, доцент кафедри, к.мед.н.

Закінчила з відзнакою лікувальний факультет №3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця у 1998 році.

В 2001 р. закінчила інтернатуру за фахом загальна хірургія та працевлаштувалась на посаду лікаря-хірурга у Київський центр хірургії печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози на базі Київської міської клінічної лікарні №10.

В 2001 р. пройшла стажування з пластичної хірургії в місці Москва, в інституті «Краси».

З 2001 по 2012 рік працювала лікарем-хірургом Київської міської клінічної лікарні № 10.

У 2006 році отримала вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Хірургія».

У 2006 р. пройшла  стажування з торакальної хірургії та лапароскопічної хірургії.

З 2011 року – асистент кафедри загальної хірургії № 1 НМУ імені О. О. Богомольця.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості змін показників гомеостазу у хворих з дефектами передньої черевної стінки та ожирінням після абдомінопластики».

В 2016 році – стажування з пластичної хірургії та спеціалізацію з онкогінекології в місті Києві.

Має 28 друкованих праць та 8 патентів України на винахід.

Член  Європейського панкреатичного клубу (EPC), член президіуму асоціації хірургів України

 

 

 

tsimbalyukЦимбалюк Руслан Степанович, доцент кафедри, к.мед.н.

Закінчив медичний факультет № 2 Київського медичного університету імені О.О.Богомольця у 1996 році.

З 1996 по 1998рр. навчався  в інтернатурі за фахом “Хірургія” на базі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

З 1999р. працює на посаді асистента кафедри загальної хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

В 1999р. – курс онкології в міжнародній онкологічній школі (Відень).

З 2007р. є дійсним членом Всеукраїнської асоціації озонотерапевтів та виробників озонотерапевтичного обладнання.

У 2019р. захистив дисертаційну роботу на тему: «Раннє хірургічне лікування гострого біліарного панкреатиту».

З 2019р. працює на посаді доцента кафедри.

Має  27 друкованих робіт (з яких 9 за темою дисертації, 7 в міжнародних виданнях), 12 патентів на винахід.

Бере участь у розробці методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі.

На кафедрі організовує роботу відділу еферентної терапії, впроваджує методики озонотерапії, лапароскопічної хірургії, проводить активну лікувально-діагностичну роботу на клінічній базі – київській міській клінічній лікарні № 10.

Протягом останніх  років є відповідальним за кураторську та виховну роботу кафедри.

З 2009 по 2014 рр. працював на посаді заступника декана медичного факультету № 2 з навчальної та виховної роботи.

З 2014 по 2015 рр. працював на посаді заступника декана з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів.

Починаючи з лютого 2015 року працює на посаді заступника начальника відділу лікувально-консультативної роботи НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2011 році відзначений подякою Міністра охорони здоров’я України.

У 2018р. присвоєне почесне звання “Заслужений лікар України”.

У 2019 році захистив кандидатську дисертацію.

З вересня 2020 року – декан медичного факультету № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Дійсний член асоціації хірургів-гепатологів країн СНД, член президіуму асоціації хірургів України, асоціації спеціалістів по малоінвазивним, ендоскопічним та лазерним технологіям, Європейського панкреатичного клубу та міжнародної асоціації панкреатологів, член президіуму асоціації хірургів України.

До основних наукових праць належать: Вплив ожиріння на системні ускладнення гострого панкреатиту (Хірургія України. – № 4. – 2017. – 118 с.119-125), Хірургічне лікування хворих на гострий біліарний панкреатит з жовчною гіпертензією (Клінічна хірургія. – 2018. – № 4. – с. 5-8.), Застосування озоно-кисневої суміші у хворих на гострий біліарний панкреатит з жовчною гіпертензією ( Медицина неотложных состояний. – 2018. -№ 4 (91). с. 94-98.), Лапароскопічна холедохолітотомія в лікуванні хворих на гострий панкреатит з жовчною гіпертензією (Шпитальна хірургія ім. Л.Я. Ковальчука. 2018. – № 4.), Вибір хірургічної технології у пацієнтів з гострим біліарним панкреатитом у ранній фазі захворювання (VII Міжнародний Медичний Конгрес, 25-27 квітня 2018. Київ.  –  с. 41.)

 

 

 

uvarovУваров Вадим Юрійович, доцент кафедри, к.мед.н.

Закінчив медичний факультет № 4 Київського медичного університету імені О.О. Богомольця у 1998 році.

З 1998 по 2000 рр. навчався в інтернатурі за фахом «Хірургія» на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2002 р. пройшов курси еферентної терапії в центрі гемокорекції м. Санкт-Петербурга (Росія).

З 2005 р. – асистент кафедри загальної хірургії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2007 року є дійсним членом Всеукраїнської асоціації озонотерапевтів та виробників озонотерапевтичного обладнання.

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Профілактика та лікування ускладнень гострого панкреатиту».

Має 26 друкованих робіт, 7 патентів на винаходи.

На кафедрі організовує роботу відділу еферетної терапії, впроваджує методики детоксикації,гепатотропної терапії проводить активну лікувально-діагностичну роботу на клінічній базі – міської клінічної лікарні № 10, постійно вдосконалює свої практичні навички та поглиблює теоретичний рівень знань.

Член президіуму асоціації хірургів України.

 

 

 

 

 

 

Любенко Дмитро Леонідович, к.мед.н., доцент кафедри

У 2003 р. закінчив I медичний факультетНаціональногомедичного университету іменіО.О.Богомольця

У 2005 р. закінчивінтернатуру за спеціальністю «хірургія», з 2005 р. працюєлікарем-хірургом в Центріхірургії печінки, підшлункової залози та жовчних протоків в КМКЛ №10.

З 2006 року займається плановою та ургентною лапароскопічною хірургією.

З 2009 року працює асистентом кафедри загальної хірургії №1.

У 2010 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: “Прогнозування, профілактика та лікування гострого післяопераційного панкреатиту після рентгенендоскопічних втручань”.

З 2019 року – завідувач відділу хірургії захворювань печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози імені В.С. Земскова.

 

 

 

 

shvetsШвець Юрій Павлович, асистент кафедри, к.мед.н.

У 1994 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 1996 року по 1998 рік проходив інтернатуру за спеціальністю “хірургія” на базі Київської міської клінічної лікарні №10.

З 1994 року по 2014 року працював старшим лаборантом на кафедрі загальної хірургії№1 НМУ імені О.О.Богомольця.

Швець Ю.П. є високопрофесійним спеціалістом, займається плановою та ургентною хірургією, володіє лапароскопічними методиками хірургічних втручань, постійно вдосконалює свої практичні навички та поглиблює теоретичний рівень знань.

З вересня 2014 року зарахований на посаду асистента кафедри загальної хірургії №1.

У 2015 році захистив дисертаційну роботу на тему «Діагностика та корекція порушень жовчевідтоку у хворих на хронічний панкреатит», керівник —  професор кафедри загальної хірургії №1 Ковальська І.О.

У червні 2015 року присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук.

Швець Ю.П. має 22 друкованих праць, 7 патентів України на винахід.Член президіуму асоціації хірургів України.

 

 

 

 

procukПроцюк Анатолій Васильович, асистент кафедри, к.мед.н.

У 1971 році закінчив Тернопільський медичний інститут.

З вересня 1985 р. зарахований на посаду старшого лаборанта кафедри загальної хірургії № 1 Київського медичного університету імені О.О. Богомольця.

В 1989 році за конкурсом обраний на посаду асистента кафедри загальної хірургії №1, де працює до теперішнього часу. В 1990 році захистив дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук.

Процюк А.В. досвідчений та принциповий викладач, на високому методичному рівні проводить практичні заняття із студентами.

Автор 98 наукових праць із 21 присвячені удосконаленню викладання загальної хірургії. Має 7 авторських свідоцтв на винаходи та 22 раціональні пропозиції.

 

 

 

 

 

 

Бакунець Юрій Петрович, к.мед.н., асистент кафедри

У 2006 році закінчив І медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2006 року по 2009 рік проходив інтернатуру по спеціальності «хірургія» на базі кафедри загальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2009 року по 2011 рік проходив клінічну ординатуру при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця по спеціальності «хірургія».

З 2011 року працює лікарем-хірургом в Київському центрі хірургії захворювань печінки, жовчних протоків та підшлункової залози імені В.С. Земскова.
З 2011 року по 2015 рік проходив аспірантуру на кафедрі загальної хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2014 року являється молодшим науковим співробітником відділення оперативної гінекології ГУ «ІПАГ НАМНУ».

В 2015 році пройшов курси спеціалізації по онкогінекології.

В 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностика, прогнозування та профілактика печінкової недостатності при резекції печінки».

Член асоціації хірургів України, член асоціації гепатологів СНГ.

Автор 22 научних робіт, 13 патентів України на винахід.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакунець Петро Петрович, к.мед.н, асистент кафедри

У 2006 році закінчив І медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2006 року по 2009 рік проходив інтернатуру по спеціальності «хірургія» на базі кафедри загальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2009 року по 2011 рік проходив клінічну ординатуру при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця по спеціальності «хірургія».

З 2011 року працює лікарем-хірургом в Київському центрі хірургії захворювань печінки, жовчних протоків та підшлункової залози імені В.С. Земскова.

З 2011 року по 2015 рік проходив аспірантуру на кафедрі загальної хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2014 року являється молодшим науковим співробітником відділення оперативної гінекології ДУ «ІПАГ ім.акад. О.М. Лук’янової НАМН України».

В 2015 році пройшов курси спеціалізації по онкогінекології.

В 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Оцінка ефективності методів хірургічного лікування пухлин підшлункової залози з інвазією в магістральні судини».

Член асоціації хірургів України, член асоціації гепатологів СНГ.

Бакунец П.П. автор 23 наукових робіт, 13 патентів України на винахід.

 

 

 

 

 

 

 

fedorukФедорук Володимир Ілліч, асистент кафедри

Закінчив у 1990 році медичний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця.

З  1990 по 1991р. навчався в інтернатурі з хірургії на кафедрі загальної хірургії №1, що знаходилась на базі КМКЛ №10. З 1992 по 1994р. працював старшим лаборантом кафедри загальної хірургії №1.

З 1994р. по теперішній час працює  асистентом кафедри загальної хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця.

Федорук В.І. – сформований кваліфікований лікар (має вищу кваліфікаційну категорію з хірургії), здатний вирішувати складні клінічні завдання. Його відзначає здатність налагоджувати психологічний контакт з хворими, чуйність, дисциплінованість. Сумлінно виконує посадові обов’язки, користується повагою колег та студентів. Приймає активну участь у науковій та навчально-методичній роботі кафедри.

З метою підвищення та удосконалення професійного рівня брав участь та відвідав Всесвітній з’їзд пластичних та реконструктивних хірургів у Ріо-де-Жанейро (Бразилія, 2006), Мюнхені (Німеччина, 2007) та Стокгольмі (Швеція, 2010), постійно відвідує локальні та міжнародні конгреси та конференції присвячені пластичній хірургії.

 

 

 

 

 

 

 

kozachukКозачук Єлизавета Сергіївна, асистент кафедри

У 2006 році закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця з відзнакою.

З 2006 по 2011 рік працювала старшим лаборантом на кафедрі онкології НМУ імені О.О.Богомольця. Сферою наукового та клінічного інтересу були діагностика та лікування хворих на онкогінекологічну патологію.

Проходила інтернатуру за спеціальністю “хірургія” на базі кафедри загальної хірургії №2 НМУ імені О.О.Богомольця з 2006 по 2009 роки.

З вересня 2011 року по 2014 рік працювала старшим лаборантом кафедри загальної хірургії №1.

З вересня 2014 року зарахована  асистентом кафедри загальної хірургії №1.

У 2012 році затверджено тему дисертаційної роботи на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук: «Оцінка ефективності кріохірургічного методу в комплексному лікуванні хворих з вогнищевою патологією печінки» (клініко-експериментальне дослідження). Науковий керівник – завідувач кафедри загальної хірургії №1 професор О.І.Дронов, У листопаді 2019р. успішно пройшла апробаційну раду.

Є співавтором 7-х патентів України на корисну модель та 26 друкованих праць.

Вільно володіє англійською мовою, проводить викладання студентам – іноземцям з англомовною формою навчання, відповідальний викладач по підготовці студентів до ОСКІ-1, з 2018р.-вчений секретар Вченої ради, медичного факультету №2.  Член президіуму асоціації хірургів України.

 

 

 

 

 

Добуш Роман Данилович, асистент кафедри

У 2003 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2003 по  2004 проходив інтернатуру на базі МКЛ № 10 м. Києва.

З 2017 по 2019 рр. навчався в заочній аспірантурі НМУ імені О.О. Богомольця на кафедрі загальної хірургії № 1. Затверджено тему кандидатської дисертації на тему «Хірургічне лікування хворих із пухлинними ураженнями підшлункової залози з застосуванням кріотехнологій». Автор 33 публікацій, з них 19 статей, 2 в англомовних виданнях, 14 патентів на корисну модель.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенко Дмитро Анатолійович, асистент кафедри

У 2015 році закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

З 2016 по 2020 рік працював на посаді старшого лаборанта кафедри загальної хірургії № 1.

З вересня 2020 року – асистент кафедри загальної хірургії № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левченко Людмила Вікторівна, аспірант кафедри

У 2015р. закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. 2016-2019р. працювала старшим лаборантом кафедри. 2019р. вступила до аспірантури (очна, вечірня форма навчання). У листопаді 2019р.затверджена тема дисертаційної роботи: “Обгрунтування тактики хірургічного лікування у пацієнтів з обтураційною жовтяницею пухлинного генезу” – науковий керівник професор, д.мед.н.О.І.Дронов.

Співавтор 9 наукових статей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іванець Тетяна Юріївна, старший лаборант кафедри

У 2018 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2018 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри загальної хірургії № 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онищенко Марія Олександрівна, старший лаборант кафедри

У 2018 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2018 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри загальної хірургії № 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завійський Всеволод Ігорович, старший лаборант кафедри

У 2019 р. закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2019 р. працює на посаді старшого лаборанта кафедри загальної хірургії № 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щигель Іванна Андріївна, старший лаборант

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» у 2019 році.

З 2019 року навчається в інтернатурі за спеціальністю «Хірургія» на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З вересня 2020 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри загальної хірургії № 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юркін Денис Євгенович, старший лаборант кафедри

У 2020р. закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

З 2020 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри загальної хірургії № 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притков Федір Олегович, старший лаборант кафедри

Закінчив з відзнакою 2 медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» у 2021 році. Занесений до Золотої книги пошани університету.

З 2021 року навчається в інтернатурі за спеціальністю «Хірургія» на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З жовтня 2021 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри загальної хірургії № 1.

Співавтор 7 наукових статей.

 

 

 

 

 

 

Мордовець Андрій Олександрович, старший лаборант кафедри

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» у 2019 році. З 2021 р. працює на посаді старшого лаборанта кафедри загальної хірургії № 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швець Андрій Сергійович старший лаборант кафедри

У 2019 р. закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2021 р. працює на посаді старшого лаборанта кафедри загальної хірургії 1.