НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa загальної хірургії №1

Співробітники кафедри

dronov

Дронов Олексій Іванович, завідувач кафедри, д.мед.н., професор

Професор Дронов О.І. належить до наукової школи учнів академіка О.О. Шалімова. Закінчив у 1982 році медичний факультет Харківського медичного інституту за фахом «лікувальна справа». У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Хірургічне лікування хронічного панкреатиту ускладненого утворенням псевдокіст». У 2003 р. захистив докторську дисертацію «Діагностика та хірургічне лікування пухлин позапечінкових жовчних протоків». Ступінь доктора медичних наук присуджено ВАК України у 2003 р., а рішенням Міністерства освіти України в 2004 р. присвоєно звання професор.

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, науковий керівник Київського відділу хірургії печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози ім. В.С. Земскова.

Спеціалізація «Хірургія», «Онкологія», «Онкогінекологія», «Судинна хірургія», «Акушерство та гінекологія». Основні напрямки наукових досліджень: хірургія печінки, підшлункової залози, жовчних протоків, органів шлунково-кишкового тракту і заочеревинного простору – розробка комбінованих та двоетапних методів резекції з застосуванням кріотехнологій, дослідження по застосуванню розчину хлориду кальцiю для хімічної абляцiї пухлин та метастазів печiнки, експериментальні роботи з потецiювання низьких температур із застосуванням гiпертонiчного розчину NaCl. Науково доведена роль Іл-6 в ранній діагностиці раку жовчних проток. Розроблено система діагностично-лікувальних заходів при гострому панкреатиті, досліджено гемокоагуляційні порушення та їх кореляційні зв’язки з ступенем тяжкості гострого панкреатиту, концентрації мiкробних метаболiтiв в крові. Вперше в світі застосовано низькі температури для деструкції низькодебітної кукси підшлункової залози. Вивчено якісний та кількісний характер ферментів та онкомаркерів вмісту кіст підшлункової залози, комбіновані резекції та радикальні оперативні втручання при генітальних та екстрагенітальних злоякісних пухлинах у вагітних.

Професор Дронов О.І. має найбільший досвід в Україні з виконання тотальних панкреатектомій та вивченню постпанкреаторезекційного синдрому, характеру мальасимiляцiї, особливостей виникнення та перебiгу порушень вуглеводного обмiну, стеатозу печiнки, остеопорозу як наслідків зовнiшньосекреторних порушень. Наукові розробки, в галузі кріомедицини, пов’язані з вивченням механізмів кріодії на різні біологічні тканини (печінка, підшлункова залоза, судини). За наукові розробки в галузі кріомедицини у 2011 та 2013 роках був нагороджений «Золотою медаллю» Міжнародного товариства кріохірургів. Його дослідження лягли в основу міжнародних та державних протоколів лікування гострого панкреатиту. Він має 40 галузевих нововведень МОЗ України.

У 2016 р. за видатні заслуги був нагороджений грамотою та нагрудним знаком Верховної Ради України. Неодноразово нагороджений грамотами МОЗ України та Київської міської адміністрації за вагомий внесок в охорону здоров’я та організацію висококваліфікованої медичної допомоги в Україні і високий професіоналізм.

Професор О.І. Дронов створив власну науково-педагогічну  школу, підготував 4 доктори та 11 кандидатів медичних наук.

О.І. Дронов – головний редактор міжнародного журналу “Хирургия. Восточная Європа”, член експертної групи МОН України з розгляду робіт, представлених на здобуття Премії Кабінету Міністрів України, член президії Асоціації хірургів України, правління Асоціації хірургів Києва і Київської області, робочої групи Наукового товариства хірургів Києва і Київської області, Асоціації хірургів-гепатологів країн СНД,  Асоціації спеціалістів по малоінвазивним, ендоскопічним та лазерним технологіям, Європейського панкреатичного клубу, віце-президент Міжнародного товариства кріохірургів. Член спеціалізованої Вченої ради  НМУ імені О.О. Богомольця.

Автор понад 400 друкованих праць, 25 посібників, 97 патентів України на винахід, 3 авторських свідоцтв на винахід СРСР, 2 методичних рекомендацій. Також має 8 раціоналізаторських пропозицій.

 

До основних наукових праць належать:  Диагностические и лечебные аспекты профилактики геморрагических осложнений острого панкреатита (Хирургия. Восточная Европа. – 2017. – № 3. – Т.6. – с.374-381), Video-assisted Retroperitoneal debridementin management of acute necrotizing Pancreatitis (23-rd International Congress of the EAES Bucharest, Romania, 3-6 June 2015. – p.374); Особливості прогнозування та профілактики гострої пострезекційної печінкової недостатності при резекції печінки (Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – В. 2 (54). – 2016. – с.69-73); Емперічна антибактеріальна терапія інфікованого некротичного панкреатиту в умовах антибіотикорезистентності збудників (Клінічна хірургія. – № 9. – 2017. – с.14-17), Effect of US-guided percutaneous catheter drainage on systemic inflammаatory response syndrome an dintraabdominal hypertension in coyrse of acute pancreatitis (Pancreatology 16(2016). – p.133-134); Вплив ожиріння на системні ускладнення гострого панкреатиту (Хірургія України. – № 4. – 2017. – с.119-125); Опыт применения криохирургического метода в комплексном лечении пациентов с очаговой патологией печени (Хирургия. Восточная Европа. – Т.7. – № 1. – 2018. – c.8-18), Термометрия процесса локального криовоздействия в биологической ткани на дискретних глубинах: разработка комплекса измерительного интраоперационного термопарного четырехканального (КИИТ-4) (Хирургия. Восточная Европа. – Т7. – № 1. – 2018. – с.102-110), Лучевая терапия в лечении рака поджелудочной железы: взгляд на проблему(Хирургия. Восточная Европа. – Т.7. – 2018. – № 2. – с.157-166), Ендовідеоскопічні технології лікування гострого інфікованого некротичного панкреатиту (Клінічна хірургія. – Збірник наукових робіт ХХV з’їзду хірургів України. – Київ. 26-28 вересня 2018. – с.182), Особенности морфологических изменений паренхимы печени крыс линии Wistar под влиянием комбинированного воздействия сверхнизких температур и химической деструкции 10%-м раствором кальция хлорида. Экспериментальное исследование (Хирургия. Восточная Европа. – Т.7. – 2018. – № 3. – с.278-288), Опухоль Клацкина: современные подходы в лечении острого некротического панкреатита (Хирургия. ВосточнаяЕвропа. – Т.8. – 2019. – № 1. – с.18-25), Современные хирургические подходы  в лечении острого некротического панкреатита (Хирургия. Восточная Европа. – Т.8. – 2019. – № 1. – с. 26-33)

 

 

 

 

kovalska

Ковальська Інна Олександрівна, професор кафедри, д.мед.н.

З 2007 р. по теперішній час займає посаду професора кафедри загальної хірургії  №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

Закінчила у 1984 році лікувальний факультет Саратовського державного медичного інституту. З вересня 1985 року після закінчення інтернатури з хірургії працювала на посаді лікаря-хірурга клінічної лікарні № 10 м. Києва. У 1995 році прийнята на посаду асистента кафедри загальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця. У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Хірургічна корекція діабетичної ангіопатії».

З 2000 р. після обрання за конкурсом працювала на посаді доцента кафедри загальної хірургії  № 1, у 2002 року їй присуджено вчене звання «доцент». У 2007 році захистила докторську дисертацію «Лікування гострого панкреатиту з пріоритетом збереження екзо- і ендокринної функцій підшлункової залози». З вересня 2007 року – професор кафедри, 2010 р. присвоєне вчене звання «професор».

Ковальська І.О. – висококваліфікований хірург, володіє усіма сучасними методами  екстрених та планових хірургічних втручань на органах черевної порожнини та заочеревиного простору, спеціалізація «Хірургія», «Онкогінекологія»,  «Лапароскопічна хірургія».

Наукова тематика та напрямками досліджень: лікування та профілактика захворювань печінки, лікування та профілактика жовчнокам`яної хвороби та її ускладнень, діагностика та лікування гострих та хронічних захворювань підшлункової залози, лікування та профілактика гнійно-септичних ускладнень в загальній хірургії, імунодіагностика та імунотерапія в хірургії, еферентна терапія  в лікуванні  гострого панкреатиту, малоінвазивна хірургія, комплексна програма лікування ускладнень цукрового діабету (трансплантація бета-клітин, метаболічна хірургія цукрового діабету).

Нині є відомим вченим не тільки в Україні, а й за її межами. Автор понад 170  друкованих праць,  співавтор 11 навчальних-методичних посібників, одного підручника, 3 свідоцтв про реєстрацію авторського права на винахід, 35 деклараційних патентів на винахід України. Під її керівництвом захищено  три кандидатські  дисертації.

Заслужений діяч науки і техніки України; є дійсним членом Міжнародної асоціації панкреатологів, членом Європейської асоціації хірургів гепатопанкреатобіліарної хірургії, Асоціації хірургів гепатологів країн СНД, членом Європейської асоціації панкреатологів, Європейського товариства ендоскопічних хірургів (EAES), Української асоціації спеціалістів з малоінвазивних, ендоскопічних та лазерних технологій (УАМЕЛТ), членом Асоціації хірургів України, Європейського товариства  онкохірургії (European Society for Surgical Oncology (ESSO), Європейського товариства  медичної онкології               (European Society for Medical Oncology (ESMO), заступник головного редактора міжнародного журналу «Хирургия. Восточная Европа», член  спеціалізованої Вченої Ради Д 26.631.01., член Вченої Ради медичного факультету №2 НМУ імені О.О. Богомольця.

До основних наукових праць належать: «Лікування гострого панкреатиту з пріоритетом збереження екзо- і ендокринної функцій підшлункової залози»// автореф. д.мед.наук// Київ: «Науковий світ», 2006р. – 33с.; Курс лекцій з загальної хірургії // Київ: «Медінформ», 2011. – 487с.; Lecture course of general surgery // Kиїв: Medinform, 2011. – 343с.; Удосконалені алгоритми діагностики та лікування гострого панкреатиту // Методичні рекомендації МОЗ України. – 2012. – 80 с.; Аспекты лечения острого инфицированного некротического панкреатита (Хирургия. Восточная Европа. – № 2. – Т.7. – 2017. ); Влияние послеоперационных панкреатических свищей на выживаемость пациентов с раком головки поджелудочной железы после панкреатодуоденальной резекции (Материалы XXIV Международного Конгресса Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ «Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии», 19-22 сентября 2017, Санкт-Петербург. – с.184-185) Аспекты лечения острого инфицированного некротического панкреатита (Хирургия. Восточная Европа. – № 2. – Т.7. – 2017)

 

 

Корпан Микола Миколайович, д.мед.н., професор кафедри

Народився 1956 року в селі Гузіїв (сучасна Болехівська міська рада, Івано-Франківська область). 1976 року закінчив Івано-Франківське медичне училище (кваліфікація фельдшер).

1982 року закінчив Київський медичний інститут (вчився у Володимира Земскова), в якому й працював до 1992-го.

1990 року захистив дисертацію доктора медичних наук.

Стажувався у клініках Західної Європи та США. Є першим українським лікарем-стипендіатом в Австрії; співорганізатор Європейського товариства кріохірургії (2000).

Від 1995 року мешкає у Відні.

1997 року здобув вчене звання професора. Того ж року заснував і очолив Міжнародний інститут кріохірургії.

В 2004 році лікував Президента України Віктора Ющенка.

Напрями наукових зацікавлень: загальна хірургія, хірургія онкології та кріохірургія.

Досліджував проблеми застосування низьких температур у хірургії й онкології.

Є розробником нових приладів та методів для лікування гострих запальних процесів гепатопанкреатобіліарної зони.

Впровадив у практику кріогенну біопсію пухлин та методику лікування раку з використанням дозованих наднизьких температур.

Відкрив та описав

 • феномен кріохірургії васкулярної пухлини (так званий феномен місячного затемнення)
 • екзогенні провокації в живих системах
 • фазові процеси дії низьких температур на живу матерію.

За його редакцією видано «Atlas of Cryosurgery and Basics of Cryosurgery» (2001).

Є автором понад 200 наукових праць.

Нагороди та відзнаки:

 • приз «Золота фортуна» (2001)
 • кавалер бельгійського ордену (2002)
 • «Людина року» Американського біографічного інституту міжнародних досліджень (2003)
 • Золота медаль та Міжнародна премія «Victoria Award» (Брюссель, 2002)
 • Золота медаль за найкращий винахід на 32-й Міжнародній виставці технічних винаходів і нових технологій (Женева, 2004)
 • Золотий почесний хрест «За медично-наукові досягнення» (Австрія, 2006)
 • 2006 року нагороджений орденом «За заслуги» 3-го ступеня
 • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року — за роботу «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини»; співавтори Красносельський Микола Віллєнович, Лещенко Володимир Миколайович, Литвиненко Олександр Олександрович, Сандомирський Борис Петрович (посмертно), Сушко Віктор Олександрович, Худецький Ігор Юліанович.
 • Почесний знак «За заслуги перед Австрійською Республікою»
 • відзнака Оксфордського університету — золота медаль Марії Кюрі «За значний внесок у хірургію».

 

 

 

nastashenko

Насташенко Ігор Леонідович, професор кафедри, д.мед.н.

Закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця в 1988 році. Протягом 1988-1996 рр. працював лікарем-хірургом рентген-ендоскопічного операційного блоку Київського науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної хірургії.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Ендоскопічна папілосфінктеротомія у хворих з навколососочковими дивертикулами». З того ж року та до 2004 р. працював у медичному відділення ендоскопічної діагностики та хірургії Київського головного військового шпиталю МО України, за сумісництвом – старшим викладачем на кафедрі військово-польової хірургії Національної військово-медичної академії.

З 2004 року за основним місцем роботи займає посаду асистента кафедри загальної хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. У 2010 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук на тему «Ендовідеоскопічна діагностика та транспапілярна корекція непрохідності жовчовивідних проток не пухлинного походження.

2013 р. Насташенко І.Л. було присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної хірургії, з 2014 р. переведено на посаду професора цієї ж кафедри.

Відповідає за методичну роботу на кафедрі, очолює роботу студентського наукового гуртка кафедри, є членом Вченої ради медичного факультету №2, де очолює роботу з молодими вченими, членом апробаційної Вченої ради  НМУ з хірургії,  членом Української, Російської та Європейської асоціацій хірургів-гепатологів та ендоскопістів, членом редакційної колегії фахового видання «Хирургия. Восточная Європа», член асоціації хірургів України. Основний напрямок наукової та практичної діяльності: ендоскопічна діагностика та лікування патології органів гепатопанкреатодуоденальної ділянки.

Насташенко І.Л. є автором 150 наукових робіт, 34 патентів України на винахід, 5 авторських свідоцтв на винахід СРСР,  монографії,  методичних рекомендацій, учбового посібника. Під керівництвом професора І.Л. Насташенка захищено одну кандидатську дисертацію.

До основних наукових праць належать: Профилактика развития постдекомпрессионного синдрома при эндобилиарном стентировании (Хирургия. ВосточнаяЕвропа. – 2018. – vol.7. – №1. – С.19-23), Анализ причин неудовлетворительных результатов эндоскопических транспапиллярных вмешательств ( Хирургия. ВосточнаяЕвропа. – 2018. – vol.7. – №2. – С.260-264), Профилактика постдекомпрессионного синдрома при эндобилиарном стентировании (Материалы ХХV международного конгресса ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ «Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии» 8-21 сентября, 2018 г., Алма-Ата, С.70), Проблемные вопросы эндоскопического билиарного стентирования (Клінічна хірургія. – 2019. – №7. – с.13-17), Проблемные вопросы эндоскопического билиарного стентирования (Клінічна хірургія. – 2019. – №7. – с.13-17)

 

 

 

 

zemskovЗемсков Сергій Володимирович, професор кафедри, д.мед.н.

У 1999 р. – закінчив з відзнакою лікувальний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця та вступив до інтернатури й магістратури при кафедрі загальної хірургії №1 НМУ імені О. О. Богомольця.

2001 р. закінчив магістратуру та інтернатуру за фахом «загальна хірургія» та працевлаштувався на посаду лікаря-хірурга у Київський центр хірургії печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози на базі Київської міської клінічної лікарні №10. Цього ж року вступив  до аспірантури заочної форми навчання при Інституті онкології АМН України.

2002 р. закінчив передатестаційні курси за фахом онкохірургія. Цього ж року на конкурсній основі отримав стипендію Німецької служби академічного обміну (DAAD). 2002-2003 рр. – проходив клінічне стажування у Центрі онкологічної, ендокринологічної та мініінвазивної хірургії м. Ной Ульм та виконував науково-дослідницьку роботу у молекулярно-біологічній лабораторії робочої групи по дослідженню рака підшлункової залози при Ульмському Університеті (Німеччина) під керівництвом проф. Х.Г. Бегера.

У 2004 р. захистив дисертаційну роботу на звання доктора медицини в Ульмському Університеті (Німеччина). Тема дисертації: «Молекулярне визначення метастазів у регіональних лімфовузлах хворих на рак підшлункової залози. Клінічне значення». За два роки в Україні пройшов переатестацію дисертації на отримання звання кандидата медичних наук.

2012 р. – спеціалізація з онкології. 2015 р. присуджено звання доцента. 2017 р. отримав стипендію для проходження докторантури від Німецького Товариства Академічного Обміну (DAAD). У 2018 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Діагностика та комплексне лікування злоякісних новоутворень підшлункової залози».

На кафедрі відповідає за навчання англомовних студентів. Основні напрямки наукових та практичних досліджень: біотерапія в онкології; абдомінальна онкологія; рак підшлункової залози.

Земсков С.В. має більше 30 друкованих робіт у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.  Член Європейського панкреатичного клубу та міжнародної асоціації панкреатологів, асоціації хірургів України, Європейського товариства  онкохірургії (European Society for Surgical Oncology (ESSO), Європейського товариства  медичної онкології (European Society for Medical Oncology (ESMO).

Починаючи з вересня 2019 року – проректор з наукової роботи та інновацій.

 

 

 

skomarovskiiСкомаровський Олексій Алімович, доцент кафедри, к.мед.н.
Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1992 році.
З 1996 по 1999 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі торако-абдомінальної та судинної хірургії Київської медичної академії післядипломної освіти, де захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Профілактика та лікування парезів шлунково-кишкового тракту після операцій на товстій кишці».
Скомаровський О.А. працює викладачем на кафедрі з 2000 р. До вересня 2003 р. працював асистентом кафедри. У 2007 році йому було присуджено звання доцента.
Завуч кафедри. Береактивну участь у науковій роботі, неодноразово виступав на практичних та навчально-методичних конференціях, з’їздах, симпозіумах в Україні та за кордоном. Має 57 наукових праць, 8 винаходів та 7 раціоналізаторських пропозицій.
На кафедрі виконує значний обсяг навчально-методичної роботи, розробляє методичні рекомендації для студентів та викладачів для вивчення дисципліни «Загальна хірургія» в умовах кредитно-модульної системи навчання. Є співавтором навчальних програм із загальної хірургії.
На сучасному професійному рівні читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття на 2-3 курсах медичних факультетів №2, №3, №4 та медико-психологічному.
Має 102 друкованих праць та 7 патентів України на винахід.
Член асоціації хірургів України.

 

 

gorlachГорлач Андрій Іванович, доцент кафедри, к.мед.н.

У 1999 році закінчив медичний факультет №2 Донецького державного медичного університету ім. М. Горького за спеціальністю «лікувальна справа».

Після закінчення медичного університету з 1999 по 2001 рр.  проходив інтернатуру на базі Донецького міського центру шлунково-кишкових кровотеч при МКЛ № 16.  2001-2002 рр. працював хірургом у центральній районній лікарні м. Пирятин Полтавської області, з травня 2002 по грудень 2003 року хірургом-комбустіологом Київського міського опікового центру МКЛ № 2. З 2003 р. по серпень 2004 року працював хірургом поліклініки № 2 Дарницького району м. Києва. 2004-2006 рр. навчався у клінічній ординатурі на базі кафедри загальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця. 2006-2010 рр. працював на посаді лікаря-хірурга Міського центра хірургії захворювань печінки, підшлункової залози та жовчовивідних шляхів імені В.С. Земскова при КМКЛ № 10. У 2006 р. вступив до заочної аспірантури НМУ імені О.О. Богомольця зі спеціальності «загальна хірургія». З вересня 2010 р. асистент кафедри загальної хірургії № 1, з 2014 р. – доцент кафедри загальної хірургії № 1 НМУ імені О. О. Богомольця.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностика та хірургічне лікування кістозних уражень підшлункової залози з урахуванням їх патоморфологічних особливостей».

Має 43 наукових праць, є співавтором 10 деклараційних патентів на корисну модель України.

Член асоціації хірургів України, Член Європейського панкреатичного клубу та міжнародної асоціації панкреатологів.

 

 

burmichБурміч Кирило Сергійович, доцент кафедри, к.мед.н.

У 2004 закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, був рекомендований Вченою Радою медичного факультету №2 на подальшу наукову роботу з правом вступу до магістратури і направлений на роботу в Київську міську клінічну лікарню №10 на посаду лікаря-хірурга.

2004-2006 рр. навчався в магістратурі за спеціальністю «загальна хірургія», під час якої виконав магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему: «Прогнозування, профілактика та лікування гемокоагуляційних порушень у хворих на важкий гострий панкреатит».

З 2006 р. після закінчення інтернатури з хірургії працює на посаді лікаря-хірурга Київського центру хірургії печінки, підшлункової залози та жовчних проток імені В.С.Земскова, з 2010 р. за сумісництвом.

2006-2010 рр. навчався в заочній аспірантурі НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «загальна хірургія».

З 2010 по 2014 рр. працював асистентом кафедри. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Корекція гемокоагуляційних порушень у комплексному лікуванні хворих з важким гострим панкреатитом»

З 2015р. працює доцентом кафедри загальної хірургії №1НМУ імені Богомольця.

У 2017 р. отримав Грант EAES та пройшов стажування в Університетській клініці Шлезвіг-Гольштейн  м.Любек (Німеччина).

Член асоціації Європейського Товариства ендоскопічних хірургів (EAES), Європейського товариства гастроінтестинальних хірургів (EDS) та Європейського панкреатичного клубу (EPC), Української Асоціації фахівців з малоінвазивним, ендоскопічним і лазерним технологіям (УАМЕЛТ), член асоціації хірургів України, Європейського товариства  медичної онкології (European Society for Medical Oncology (ESMO), Європейського товариства онкохірургії (European Society for Surgical Oncology (ESSO). Автор 36 статей, 5 патентів України на винахід.

 

 

 

roshinaРощина Лариса Олександрівна, доцент кафедри, к.мед.н.

Закінчила з відзнакою лікувальний факультет №3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця у 1998 році.

У 2001 р. закінчила інтернатуру за фахом загальна хірургія та працевлаштувалась на посаду лікаря-хірурга у Київський центр хірургії печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози на базі Київської міської клінічної лікарні №10. У 2001 р. пройшла стажування з пластичної хірургії  в Інституті краси м. Москва (РФ).

2001-2012 рр. працювала лікарем-хірургом Київської міської клінічної лікарні № 10. У 2006 році отримала вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Хірургія» та пройшла  стажування з торакальної хірургії та лапароскопічної хірургії. З 2011 р. – асистент кафедри загальної хірургії № 1 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості змін показників гомеостазу у хворих з дефектами передньої черевної стінки та ожирінням після абдомінопластики».

У 2016 р. стажування з пластичної хірургії та спеціалізація з онкогінекології в місті Києві. Має 28 друкованих праць та 8 патентів України на винахід. Член  Європейського панкреатичного клубу (EPC), член асоціації хірургів України.

 

 

 

tsimbalyukЦимбалюк Руслан Степанович, доцент кафедри, к.мед.н.

Закінчив медичний факультет № 2 Київського медичного університету імені О.О. Богомольця у 1996 році.

1996-1998 рр. навчався  в інтернатурі за фахом “хірургія” на базі НМУ імені О.О. Богомольця.

З 1999 р. працює на посаді асистента кафедри загальної хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 1999 р. пройшов курс онкології в міжнародній онкологічній школі м. Відень (Австрія). З 2007 р. є дійсним членом Всеукраїнської асоціації озонотерапевтів та виробників озонотерапевтичного обладнання.

У 2019 р. захистив дисертаційну роботу на тему: «Раннє хірургічне лікування гострого біліарного панкреатиту». З 2019 р. працює на посаді доцента кафедри. Має  27 друкованих робіт (з яких 9 за темою дисертації, 7 в міжнародних виданнях), 12 патентів на винахід.

На кафедрі бере участь у розробці методичного забезпечення навчального процесу, організовує роботу відділу еферентної терапії, впроваджує методики озонотерапії, лапароскопічної хірургії, проводить активну лікувально-діагностичну роботу на клінічній базі – Київській міській клінічній лікарні № 10. Протягом останніх  років є відповідальним за кураторську та виховну роботу кафедри.

2009-2014 рр. працював на посаді заступника декана медичного факультету № 2 з навчальної та виховної роботи. З 2014 по 2015 рр. працював на посаді заступника декана з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів. З лютого 2015 р. працює на посаді заступника начальника відділу лікувально-консультативної роботи НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2011 р. відзначений подякою Міністра охорони здоров’я України. У 2018 р. присвоєно почесне звання “Заслужений лікар України”

Дійсний член Асоціації хірургів-гепатологів країн СНД, член Асоціації хірургів України, Асоціації спеціалістів по малоінвазивним, ендоскопічним та лазерним технологіям, Європейського панкреатичного клубу та міжнародної асоціації панкреатологів, член президіуму Асоціації хірургів України.

До основних наукових праць належать: Вплив ожиріння на системні ускладнення гострого панкреатиту (Хірургія України. – № 4. – 2017. – с.119-125), Хірургічне лікування хворих на гострий біліарний панкреатит з жовчною гіпертензією (Клінічна хірургія. – 2018. – № 4. – с. 5-8.), Застосування озоно-кисневої суміші у хворих на гострий біліарний панкреатит з жовчною гіпертензією (Медицина неотложных состояний. – 2018. – № 4 (91). – с. 94-98), Лапароскопічна холедохолітотомія в лікуванні хворих на гострий панкреатит з жовчною гіпертензією (Шпитальна хірургія ім. Л.Я. Ковальчука. – 2018. – № 4.), Вибір хірургічної технології у пацієнтів з гострим біліарним панкреатитом у ранній фазі захворювання (VII Міжнародний Медичний Конгрес, 25-27 квітня 2018. Київ.  –  с. 41).

 

 

 

uvarovУваров Вадим Юрійович, доцент кафедри, к.мед.н.

Закінчив медичний факультет № 4 Київського медичного університету імені О.О. Богомольця у 1998 році.

1998-2000 рр. навчався в інтернатурі за фахом «хірургія» на базі НМУ імені О.О. Богомольця. У 2002 р. пройшов курси еферентної терапії в центрі гемокорекції м. Санкт-Петербурга (РФ).
З 2005 р. – асистент кафедри загальної хірургії № 1 НМУ імені О.О. Богомольця. З 2007 р. є дійсним членом Всеукраїнської асоціації озонотерапевтів та виробників озонотерапевтичного обладнання.
У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Профілактика та лікування ускладнень гострого панкреатиту». Має 26 друкованих робіт, 7 патентів на винаходи.
На кафедрі організовує роботу відділу еферентної терапії, впроваджує методики детоксикації, гепатотропної терапії проводить активну лікувально-діагностичну роботу на клінічній базі – міської клінічної лікарні № 10, постійно вдосконалює свої практичні навички та поглиблює теоретичний рівень знань.
Член асоціації хірургів України.

 

 

 

shvetsШвець Юрій Павлович, асистент кафедри, к.мед.н.

У 1994 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.
1996-1998 рік проходив інтернатуру за спеціальністю “хірургія” на базі Київської міської клінічної лікарні №10. З 1994 року по 2014 року працював старшим лаборантом на кафедрі загальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця.
Швець Ю.П. є високопрофесійним спеціалістом, займається плановою та ургентною хірургією, володіє лапароскопічними методиками хірургічних втручань, постійно вдосконалює свої практичні навички та поглиблює теоретичний рівень знань.
З вересня 2014 р. зарахований на посаду асистента кафедри загальної хірургії №1. У 2015 р. захистив дисертаційну роботу на тему «Діагностика та корекція порушень жовчевідтоку у хворих на хронічний панкреатит», керівник —  професор кафедри загальної хірургії №1 Ковальська І.О.
Швець Ю.П. має 22 друкованих праць, 7 патентів України на винахід. Член асоціації хірургів України.

 

 

procukПроцюк Анатолій Васильович, асистент кафедри, к.мед.н.

У 1971 р. закінчив Тернопільський медичний інститут.  З вересня 1985 р. зарахований на посаду старшого лаборанта кафедри загальної хірургії № 1 Київського медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 1989 році за конкурсом обраний на посаду асистента кафедри загальної хірургії №1, де працює до теперішнього часу. У 1990 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук.

Процюк А.В. – досвідчений та принциповий викладач, на високому методичному рівні проводить практичні заняття із студентами.

Автор 98 наукових праць, 21 з яких присвячено удосконаленню викладання загальної хірургії. Має 7 авторських свідоцтв на винаходи та 22 раціональні пропозиції.

Член асоціації хірургів України.

 

 

 

fedorukФедорук Володимир Ілліч, асистент кафедри
Закінчив у 1990 р. медичний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.
З  1990 по 1991 р. навчався в інтернатурі з хірургії на кафедрі загальної хірургії №1, що знаходилась на базі КМКЛ №10. 1992-1994 рр. працював старшим лаборантом кафедри загальної хірургії №1. З 1994 р. по теперішній час працює  асистентом кафедри загальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця.
Федорук В.І. має вищу кваліфікаційну категорію з хірургії, здатний вирішувати складні клінічні завдання. Його відзначає вмінняяя налагоджувати психологічний контакт з хворими, чуйність, дисциплінованість. Сумлінно виконує посадові обов’язки, користується повагою колег та студентів. Бере активну участь у науковій та навчально-методичній роботі кафедри.
З метою підвищення та удосконалення професійного рівня брав участь у Всесвітньому з’їзді пластичних та реконструктивних хірургів у Ріо-де-Жанейро (Бразилія, 2006), Мюнхені (Німеччина, 2007) та Стокгольмі (Швеція, 2010), постійно відвідує локальні та міжнародні конгреси та конференції присвячені пластичній хірургії.
Член асоціації хірургів України.

 

 

kozachukКозачук Єлизавета Сергіївна, асистент кафедри
У 2006 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця з відзнакою. 2006-2011 рр. працювала старшим лаборантом на кафедрі онкології НМУ імені О.О. Богомольця. Сферою наукового та клінічного інтересу були діагностика та лікування хворих на онкогінекологічну патологію.
Проходила інтернатуру за спеціальністю “хірургія” на базі кафедри загальної хірургії №2 НМУ імені О.О.Богомольця з 2006 по 2009 роки.
З вересня 2011 року по 2014 рік працювала старшим лаборантом кафедри загальної хірургії №1. З вересня 2014 року зарахована  асистентом кафедри загальної хірургії №1.
У 2012 році затверджено тему дисертаційної роботи на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук: «Оцінка ефективності кріохірургічного методу в комплексному лікуванні хворих з вогнищевою патологією печінки» (клініко-експериментальне дослідження). Науковий керівник – завідувач кафедри загальної хірургії №1 професор О.І.Дронов, У листопаді 2019 р. успішно пройшла апробаційну раду.

Є співавтором 7-х патентів України на корисну модель та 26 друкованих праць.
Вільно володіє англійською мовою, викладає іноземним студентам, є відповідальним викладачем по підготовці студентів до ОСКІ-1, з 2018 р. –вчений секретар Вченої ради, медичного факультету №2.  Член асоціації хірургів України.

 

 

Бакунець Петро Петрович, к.мед.н, асистент кафедри

У 2006 році закінчив І медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2006 року по 2009 рік проходив інтернатуру по спеціальності «хірургія» на базі кафедри загальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2009 року по 2011 рік проходив клінічну ординатуру при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця по спеціальності «хірургія».

З 2011 року працює лікарем-хірургом в Київському центрі хірургії захворювань печінки, жовчних протоків та підшлункової залози імені В.С. Земскова.

З 2011 року по 2015 рік проходив аспірантуру на кафедрі загальної хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2014 року являється молодшим науковим співробітником відділення оперативної гінекології ДУ «ІПАГ ім.акад. О.М. Лук’янової НАМН України».

В 2015 році пройшов курси спеціалізації по онкогінекології.

В 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Оцінка ефективності методів хірургічного лікування пухлин підшлункової залози з інвазією в магістральні судини».

Член асоціації хірургів України, член асоціації гепатологів СНГ.

Бакунец П.П. автор 23 наукових робіт, 13 патентів України на винахід.

 

 

 

 

Бакунець Юрій Петрович, к.мед.н., асистент кафедри

У 2006 році закінчив медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.  2006-2009 рр. проходив інтернатуру зі спеціальності «хірургія» на базі кафедри загальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця;  2009-2011 рр. – клінічну ординатуру в НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «хірургія».

З 2011 р. працює лікарем-хірургом в Київському центрі хірургії захворювань печінки, жовчних протоків та підшлункової залози імені В.С. Земскова.  З 2011 року по 2015 рік навчався в аспірантурі на кафедрі загальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця. З 2014 року є молодшим науковим співробітником відділення оперативної гінекології ГУ «ІПАГ НАМНУ». У 2015 році пройшов курси спеціалізації з онкогінекології. В 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностика, прогнозування та профілактика печінкової недостатності при резекції печінки».

Член Асоціації хірургів України, член Асоціації гепатологів СНГ. Автор 22 наукових робіт, 13 патентів України на винахід.

 

 

 

 

 

Любенко Дмитро Леонідович, к.мед.н., асистент кафедри

У 2003 р. закінчив медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

У 2005 р. закінчив інтернатуру за спеціальністю «хірургія», з 2005 р. працює лікарем-хірургом в Центрі хірургії печінки, підшлункової залози та жовчних протоків в КМКЛ №10.

З 2006 р. займається плановою та ургентною лапароскопічною хірургією. З 2009 р. працює асистентом кафедри загальної хірургії №1. У 2010 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Прогнозування, профілактика та лікування гострого післяопераційного панкреатиту після рентгенендоскопічних втручань».

Член асоціації хірургів України.

 

 

 

 

 

 

 

Добуш Роман Данилович, асистент кафедри

У 2003 р. закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа».

2003-2004 рр. проходив інтернатуру на базі МКЛ № 10 м. Києва. 2017- 2019 рр. навчався в заочній аспірантурі НМУ імені О.О. Богомольця на кафедрі загальної хірургії № 1. Затверджено тему кандидатської дисертації на тему «Хірургічне лікування хворих із пухлинними ураженнями підшлункової залози з застосуванням кріотехнологій». Автор 33 публікацій, з них 19 статей, 2 в англомовних виданнях, 14 патентів на корисну модель.

Член асоціації хірургів України.

 

 

 

 

 

 

 

Левченко Людмила Вікторівна, аспірант кафедри

У 2015 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О.  Богомольця. 2016-2019 рр. працювала старшим лаборантом кафедри. 2019 р. вступила до аспірантури (очна, вечірня форма навчання). У листопаді 2019 р. була затверджена тема дисертаційної роботи: «Обґрунтування тактики хірургічного лікування у пацієнтів з обтураційною жовтяницею пухлинного генезу» (науковий керівник: професор, д.мед.н. О.І. Дронов).

Співавтор 9 наукових статей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенко Дмитро Анатолійович, старший лаборант кафедри

У 2015 р. закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2016 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри загальної хірургії № 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлов Костянтин Володимирович, старший лаборант кафедри

У 2017 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2017 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри загальної хірургії № 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іванець Тетяна Юріївна, старший лаборант кафедри

У 2018 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2018 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри загальної хірургії № 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онищенко Марія Олександрівна, старший лаборант кафедри

У 2018 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2018 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри загальної хірургії № 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завійський Всеволод Ігорович, старший лаборант кафедри

У 2019 р. закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2019 р. працює на посаді старшого лаборанта кафедри загальної хірургії № 1.