НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa загальної хірургії №1

Громадська та виховна робота

Кафедра загальної хірургії № 1 проводить всебічну громадську роботу: на кафедрі, в стінах університету та за його межами. Громадська робота здійснюється за такими напрямками:

  • Робота з молодими спеціалістами
  • Активна участь у громадських заходах НМУ
  • Публічні виступи і публікації
  • Публікації в пресі

На кафедрі загальної хірургії № 1 громадська робота проводиться з молодими викладачами, аспірантами, клінічними ординаторами, інтернами та студентами. Найбільш досвідчені викладачі кафедри сприяють формуванню світогляду, здорового способу життя, етично-моральних норм та громадянської позиції у молодих спеціалістів.

Співробітники кафедри беруть активну участь у житті університету. Завідувач кафедри професор Дронов О.І. є членом Спеціалізованої вченої ради з питань хірургії НМУ імені О.О. Богомольця та Апробаційної ради «Загальні питання хірургії» НМУ імені О.О. Богомольця. Професор Насташенко І.Л. та доцент Горлач А.І. – члени Апробаційної ради «Загальні питання хірургії» НМУ імені О.О. Богомольця.

Досягнення фахівців кафедри високо оцінені державою. Завідувач кафедри професор Дронов О.І. та професор Ковальська І.О. мають почесні звання Заслуженого діяча науки і техніки України.

Співробітники кафедри згідно з розпорядженнями здійснюють чергування у ректораті, студентському гуртожитку № 7.

Викладачами кафедри здійснюються виїзди в історично значимі місця. У 2010 році було організовано екскурсійну поїздку до Національного музею-садиби М.І. Пирогова у місті Вінниця. У 2011 році співробітниками кафедри була відвідана могила М.І. Дітеріхса у місті Москва (Росія), який був другим завідувачем кафедри загальної хірургії з 1912 по 1918 роки та засновником студентського наукового гуртка з хірургії.

Співробітники кафедри регулярно публікують статті в газетах та виступають на радіо та телебаченні з метою медико-просвітницької поінформованості населення.