Кафедрa загальної хірургії №1

Наукова робота

 

На кафедрі у 2020 році затверджено тему НДР «Розробка та вдосконалення мініінвазивних та абляційних технологій хірургічного лікування хворих» (№ держреєстрації 0120U100658, термін виконання 2020-2022 рр.)

 

Співробітники кафедри приймали участь у роботі наукових форумів за кордоном та в Україні.

 

 1. «COMPARATIVE ANALYSIS OF LOCAL DESTRUCTION METHODS EFFICIENCY IN COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FOCAL LIVER NEOPLASIA» «20 World Congress of the ISC», Ізраїль, Хайфа, доповідач Козачук Є.С.

 1. Cryoablation In Treatment Of Pancreatic Cancer With Vascular Invasion «20 World Congress of the ISC», Ізраїль, Хайфа, доповідач професор Земсков С.В.

 1. «Single centre experience of total pancreatectomies», «52-th meeting of the EPC», 2 – 3 July 2020, Франція, Париж, доповідач Дронов О.І., Оніщенко М.О.
 2. «Effect of hypertriglyceridemia on the risk of recurrence of acute pancreatitis» «52-th meeting of the EPC», 2 – 3 July 2020, Франція, Париж, доповідач Горлач А.І., Щигель І.А.
 3. «Change in the level of antimicrobial resistance and stricture of microbial isolates during acute infected necrotizing pancreatitis» «52-th meeting of the EPC», 2 – 3 July 2020, Франція, Париж, доповідач Ковальська І.О., Левченко Л.В.
 4. «The use of early achievable severity (EASY) index is beneficial for rapid risk stratification in acute pancreatitis at hospital admission» «UEG Week 2020», Нідерланди, Амстердам, доповідач Ковальська І.О.
 1. «Екстрапанкреатична інфекція як фактор ризику антибіотикорезистентності збудників панкреатичної інфекції у хворих на гострий некротичний панкреатит» “Перший міжнародний медичний онлайн-форум між секторальної взаємодії лікарів «Інфекції в практичній діяльності лікаря первинної і вторинної ланки» 22.05.2020, Україна, Київ, доповідачі Дронов О.., Щигель І.А.
 2. «Гіпертригліцерид–асоційований гострий панкреатит: клінічні характеристики» 29 Міжнародна медична виставка Public Health 2020 Науково-практична конференція: «Сучасні досягнення науки в медичній практиці» Секція «Хірургія» 09 жовтня 2020 року, Україна, Київ, доповідачі: Горлач А.І., Щигель І.А.

 

Приймали участь у роботі 29 Міжнародна медична виставка Public Health 2020 Науково-практична конференція: «Сучасні досягнення науки в медичній практиці» Секція «Хірургія» 09 жовтня 2020 року

 

 

У звітному році опубліковано:

 

Три статті, які індексуються в Scopus та Web of Science

 1. Bolm, L, Zghurskyi, P, Lapshyn, H, Petrova, E, Zemskovetal. Alignment of stroma fibers, microvessel density and immune cell populations determine overall survival in pancreatic cancer-An analysis of stromal morphology //PLOS ONE. – 2020. – V. 15. – 7. – AN e0234568 SCOPUS. Q1

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602948507

 

 1. Bolm, L, Mueller, K, May, K, Sondermann, S, Petrova, E, Lapshyn, H, Honselmann, KC, Bausch, D, Zemskov, S et al. Systematic Analysis of Accuracy in Predicting Complete Oncological Resection in Pancreatic Cancer Patients-Proposal of a New Simplified Borderline Resectability Definition //CANCERS. – 2020. – V. 12. – 4. – AN. 882 SCOPUS. Q1

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602948507

 

 1. Korpan, N.N., Chefranov, S.G. Estimation of the stable frozen zone volume and the extent of contrast for a therapeutic substance //PLoS ONE, 2020, 15(9 September 2020), e0238929 SCOPUS. Q1

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602087811

 

Дві статі в журналі “Український науково-медичний молодіжний журнал”

 

1. Маркулан Г.-Ю., Щигель І.А., Юркін Д.Є., Левченко Л.В., Горлач А.І. Таксономічна структура збудників панкреатичної інфекції у пацієнтів на гострий некротичний панкреатит //Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2019. – 3 (111) – 29-39
http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/148

 

2. OnishchenkoM., ShchigelI., IvanetsT., LevchenkoL., GorlachA.

Hypertriglycerid-associated pancreatitis. Clinical characteristics and treatment results // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2020. – 1 (115) – 47-52

 

Асистент кафедри Козачук Є.С. у грудні 2020 року захистила дисертаційну роботу на здобуття вченого званя кандидат медичних наук на тему «Оцінка ефективності кріохірургічного методу в комплексному лікуванні хворих з вогнищевою патологією печінки».

 

 

 

Членство співробітників кафедри у редколегіях наукових видань

 

 

Прізвище та ініціали співробітника

Назва журналу Scopus/WoS (так/ні)

 

Квартиль SCIMAGO (Q 1-4)1 або категорія А/Б* Веб адреса журналу
Дронов Олексій Іванович – головний редактор Хирургия. Восточная Европа http://surgery.recipe.by/ua/
Дронов Олексій Іванович – член редколегії Клінічна хірургія Б https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal
Хірургія України http://surgukraine.com.ua/
Шпитальна хірургія Б https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/surgery
Науковий вісник Ужгородського університету серія Медицина https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17976
Український журнал хірургії http://www.ujs.dsmu.edu.ua/
Ковальська Інна Олександрівна – член редколегії Хирургия. Восточная Европа http://surgery.recipe.by/ua/
Земсков Сергій Володимирович – головний редактор Український науково-медичний молодіжний журнал http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal
Земсков Сергій Володимирович – член редколегії Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія Б http://jcees.endocenter.kiev.ua/
Насташенко Ігор Леонідович – член редколегії Хирургия. Восточная Европа http://surgery.recipe.by/ua/

 

 

 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

25 підручників та посібників

 

DSCN6958_1.JPG

 

 

DSCN6970.JPG

 

 

DSCN6978.JPG

DSCN6979_1.JPG

 

 

DSCN6987.JPG