НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa загальної хірургії №1

Наукова робота

З 19.09.2017 по 22.09.2017 у Санкт-Петербурзі відбувся XXIV Міжнародний Конгрес Асоціації гепатопанкреатобіліарних хірургів країн СНД «Актуальні питання гепатопанкреатобіліарної хірургії». Одним з ключових питань, що обговорювались, було присвячено актуальної проблемі панкреатології – хірургічним аспектам лікування тяжкого гострого панкреатиту. Наголошено на пріоритетній ролі застосування мініінвазивних технологій для профілактики та лікування системних і місцевих ускладнень некротичного панкреатиту. Нами були представлені оригінальні авторські методики ендовідеоскпічних втручань, а саме спосіб лапароскопічної декомпресійної фасціотомії при синдромі внутрішньочеревної гіпертензії у хворих на гострий тяжкий панкреатит та спосіб комбінованої лапароскопічної і відеоасистованої ретроперитонеальної некрсеквестректомії при гострому інфікованому некротичному панкреатиті. Доповідь викликала жваву дискусію та зацікавленість з боку провідних фахівців спеціалізованих панкреатичних центрів – академіка С.Ф. Багненка (Санкт-Петербург), професора Т.Г. Дюжевої (Москва). З’ясовано питання щодо профілактики та лікування абдомінального компатрмент-синдрому у хворих на гострий панкреатит та досвіду клініки із застосування мініінвазивної «step-up approach» тактики при гострому некротичному панкреатиті. Модераторами секційного засідання «Тяжка форма панкреонекрозу» надано позитивну оцінку доповіді та представленому алгоритму лікування хворих на гострий некротичний панкреатит.

Участь співробітників кафедри у XXIV міжнародному конгресі гепатобіліарних хірургів країн СНД “Актуальні питання гепатобіліарної хірургії”, що проходив у м.Санкт-Петербург, Росія, 19-22.09.2017.

Участь співробітників кафедри у науково-практичній конференції з міжнародною участю та пленумі ААГУ “Акушерство, гінекологія ьа репрудоктологія: освіта, клініка, наука”, що проходив у м.Одеса, Україна, 21-22.09.2017

Участь співробітників кафедри у 19-тому всесвітньому конгресі міжнародного товариства кріохірургії, 13-15.09.2017, м.Каунас, Литва.

Науково-дослідницька робота кафедри загальної хірургії № 1

Наукові роботи за 2014-2016 роки