НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa загальної хірургії №1

Новини кафедри

Майстер-клас “Сучасні підходи в онкохірургії підшлункової залози”, 5-6 жовтня 2017 року, Київ, Україна​

Квітнева студентська наукова сесія

25 квітня на кафедрі загальної хірургії № 1 в рамках проведення “Квітневої студентської наукової сесії” відбулося засідання секції “Загальна хірургія”.

На засіданні було представлено 14 доповідей студентських наукових гуртків кафедр загальної хірургії № 1 та № 2:

 1. Шень Георгій Юрійович«Новий погляд на блефаропластику». Науковий керівник – к.мед.н. Рощіна Л.О.
 2. Полюхович Вікторія Іванівна «Використання малоінвазивних технологій в діагностиці та лікуванні вогнищевих утворень щитоподібної залози». Науковий керівник – доцент Антонів В.Р.
 3. Медведєв Тарас Миколайович «Використання сучасних електрозварювальних апаратів під час операцій на щитоподібній залозі».  Науковий керівник – доцент Антонів В.Р.
 4. Юркін Денис Евгенович«Абдомінальний компартмент синдром при гострому панктреатиті» Науковий керівник – к.мед.н., доцент Горлач А.І.
 5. Фесенко Микита Леонідович«Кріофіксація резектабельного раку підшулкнової залози» Науковий керівник – аспірант Хоменко Д.І.
 6. Шпак Ілля Миколайович«Клініко-експериментальне обгрунтуваннявибору видуімпланту при інтраабдомінальнійгерніопластиці».  Науковий керівник – доцент Тарасюк Т.В.
 7. Леготіна Діана Вадимівна«Дослідження якості життя пацієнтів після панкреатодуоденальної резекції» Науковий керівник – доцент Земсков С.В.
 8. Новікова Любов Олегівна«Оцінка ефективності застосування сучасних хірургічних методів лікування хворих на ожиріння та метаболічний синдром»». Науковий керівник – доцент Тарасюк Т.В
 9. Патрах Денис Михайлович«Ендоскопічне стентування жовчних проток у хворих з бластоматозною біліарною обструкцією» Науковий керівник – д.мед.н., професор Насташенко І.Л.
 10. Правдюк Юлія Вікторівна«Сучасні тенденції фотодинамічної діагностики непластичних процесів товстої кишки». Науковий керівник – ас. Перепадя В.М.
 11. Притков Федір Олегович«Лімфодисекція при раку шлунка» Науковий керівник – к.мед.н,, доцент Земсков С.В.
 12. Юхимчук Олександра Олегівна«Принципи використання Fast track методики в коло ректальній хірургії». Науковий керівник – доцент Стеценко О.П
 13. Гейдарлі Гойчак Сахіб Кизи«Операція split in situ» Науковий керівник – к.мед.н. Бакунець Ю.П.
 14. Шостак Роман Русланович«Хірургічна тактика при судинній інвазії пухлин підшлункової залози» Науковий керівник – к.мед.н. Бакунець П.П.

Жюрі конкурсу у складі: проф.Насташенко І.Л., Стець М.М., доц.Земсков С.В., Тарасюк Т.В. оцінювало доповіді конкурсантів за наступними показниками: Зацікавленість аудиторіїї; актуальність теми; наукова новизна роботи; практична значимість роботи; володіння іноземними мовами; сучасність (новизна) застосованих методик; оформлення презентації; володіння доповідачем матеріалом; вміння подачі матеріалу

І місце з загальним результатом 165 балів зайняла Леготіна Д.В.

ІІ місце з результатом 163 бали Правдюк Ю.В. та Новікова Л.О. з результатом 159 балів.

ІІІ місце з результатом 158 балів Притков Ф.О. , Гейдарлі Гойчак Сахіб Кизи з результатом 157 балів та Патрах Д.М. з результатом 156 балів.

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! Коллектив редколлегии журнала «Хирургия. Восточная Европа» благодарит авторов опубликованных статей и рад сообщить всем читателям, что в Киеве с 21 по 23 октября под эгидой Министерства здравоохранения Украины, Национальной академии медицинских наук Украины, Ассоциации Хирургов Украины, главного хирурга МОЗ Украины, директора Национального института хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова НАМН Украины профессора Усенко Александра Юрьевича состоится XXIII съезд хирургов Украины.

Проходить XXIII съезд хирургов Украины будет в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова НАМН Украины. В программу съезда входят организационные и научные вопросы. Секционные заседания включают пять секций: сердечнососудистая хирургия; детская хирургия; комбустиология и пластическая хирургия; хирургическая эндокринология; ранние послеоперационные осложнения. В пленарные заседания, помимо организационных вопросов войдут секции: огнестрельные повреждения, связанные с военными действиями; современные технологии хирургической коррекции патологии органов системы пищеварения.

Также, в Харькове 2-3 апреля будет проведена ежегодная конференция «Актуальные вопросы неотложной хирургии», основная тематика которой -редкие заболевания и сложные ситуации плановой и ургентной хирургии; новые технологии в абдоминальной, эндоскопической, рентгенэндоваскулярной и торакальной хирургии; профилактика осложнений в неотложной хирургии.

А 15-16 мая в Харьковской медицинской академии последипломного образования состоится научно-практическая конференция с международным участием « Актуальные вопросы торакоабдоминальной хирургии», посвященная 55-летию кафедры торакоабдоминальной хирургии основанной академиком НАН и АМН Украины А.А. Шалимовым, а так же 75-летию заслуженного деятеля науки и техники, лауреата Государственной премии Украины, профессора Николая Николаевича Велигоцкого.

Коллектив искренне поздравляет юбиляра и коллектив кафедры и приглашаем принять участие в работе конференций и в знаковом событии – очередном, XXIII съезде хирургов Украины, где Вас ожидают новые интересные сообщения, научные идеи, решения организационных вопросов, встречи с коллегами.

 

С уважением, А.И.Дронов главный редактор в Украине

 

 

 

18-19 вересня 2014 р. в м.Ужгород відбулася Міжнародна науково-практична міждисциплінарна конференція «Вісцеро-васкулярний контінуум – фізіологія, патологія, клінічні прояви, шляхи корекції»

 

Головними питаннями конференції були :

 • міждисциплінарний підхід до лікування захворювань гепатопанкреатодуоденобілі арної зони, шлунково-кишкового тракту, заочеревинного простору;
 • взаємозв’язок патології судин та патології внутрішніх органів;
 • анестезіологічний супровід та інтенсивна терапія при патології органів травного тракту та заочеревинного простору, захворюваннях судин

 

Завідувач кафедри, професор Дронов О.І. виступив з доповіддю на тему «Вибір хірургічної тактики при пухлинах підшлункової залози та органів малого тазу з ураженням магістральних судин».

DSCN7542.jpg

14-16 жовтня 2014 р. у ВЦ «Київ-Експо-Плаза» відбудеться 5-й Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров`я нації» на якому буде представлено стендову доповідь «Ендоскопічні технології в діагностиці захворювань органів гепатопанкреатодуоденальної зони».

 

 

Перший досвід в Україні двоетапної розширеної гемігепатектомія по методиці in situ split при колоректальному метастатичному уражені печінки з одномоментною кріофіксацією пухлини

Ризик пострезекційної печінкової недостатності є одним з основних причин відмови від операції при пухлинному ураженні печінки. Описуємо перший досвід двоетапної розширеної гемігепатектомії по методиці in situ split виконаної професором Дроновим О.І. 26 вересня 2014 р.

У хворої Рак сигмовидної кишки з синхронним метастатичним ураженням печінки. Метастатичний вузол локалізується в правій долі печінки з розповсюдженням на IV сегмент. В доопераційному обстежені за допомогою КТ-волюметрії виконано віртуальну резекцію печінки та визначено, що об’єм залишкової паренхіми печінки, а це латеральна секція (ІІ-ІІІ) + І сегмент, становить 240,5 см³ , що складає 20,17% від об’єму паренхіми всієї печінки (1192см³). Першим етапом виконано кріофіксацію метастазу печінки, лігування правої гілки ворітної вени та гілки IV сегменту, повне розділення паренхіми печінки, лівобічна геміколектомія, парааортальна лімфаденектомія, двоствольна ілеостомія. Через 10 днів хворій виконано КТ органів грудної клітки та КТ- органів черевної порожнини з КТ- волюметрією. При обстежені виявлено, що об ’ єм всієї печінки складає 1307 см³, а латеральної секції становить 373 см³ (28,5%). Тобто, об ’ єм латеральної секції збільшився на 70,8%. Планується другий етап операції.

DSC024242