Кафедрa загальної хірургії №1

Лікувально-консультативна робота

 

Відповідальний співробітник: професор, д.мед.н Ковальська І.О. kovinna@gmail.com

 

Кафедра загальної хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця розміщена в Київській міській клінічній лікарні №10. Кафедра є базою, на якій крім теоретичних знань студенти, лікарі-інтерни, клінічні ординатори мають можливість отримати досвід практичної роботи хірурга, оскільки тут надається невідкладна допомога хворим з гострою хірургічною патологією цілодобово щоденно упродовж року та планова допомога хворим з абдомінальною патологією, захворюваннями органів гепатопанкреатобіліарної зони, різним групам онкологічних хворих, які потребують симультанних операцій з одномоментним втручанням на декількох органах (підшлункова залоза, печінка, шлунок, жовчні протоки, товста кишка, нирки, сечоводи, судини тощо).

 

Викладацький склад кафедри бере активну участь у консультативно-лікувальній роботі на базі КМКЛ № 10, в медичних закладах м. Києва. Щорічно надається консультативна та лікувальна допомога співробітникам та студентам Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

 

Основні напрямки роботи кафедри:

  • Хірургія підшлункової залози
  • Хірургія печінки
  • Хірургія жовчних протоків
  • Хірургічні ускладнення онкологічних захворювань
  • Лапароскопічні оперативні втручання
  • Ендоскопічні оперативні втручання

У клініці за рік лікується понад 6000 хворих, це дає змогу безпосередньо залучати студентів до обстеження та лікування хворих, підтримувати високий практичний рівень навчального процесу. Завідувач та співробітники кафедри проводять щоденні обходи хворих у реанімаційному та хірургічних відділеннях, консультують хворих в інших відділеннях КМКЛ №10, лікарнях Києва та міст України.

 

Кафедра має значний досвід в лікуванні хворих на гострий та хронічний панкреатит, рак підшлункової залози, доброякісні та злоякісні пухлини печінки, жовчних проток, пухлини черевної порожнини та заочеревинного простору. Також співробітниками кафедри проводяться пластичні операції з приводу косметичних дефектів тулубу та обличчя (абдомінопластика, блефаропластика, ринопластика тощо). Щорічно в клініці виконується понад 4000 складних оперативних втручань з приводу ургентної та планової хірургічної патології.

 

Кафедра оснащена сучасною хірургічною апаратурою, яка дозволяє проводити діагностично-лікувальні процедури, оперативні втручання відповідно до європейських стандартів лікування (кріохірургічна установка «Кріопульс», дуоденоскоп FUJINON з відеоприставкою, УЗ-апарат BIOMEDICA, лапароскопічна стійка OLYMPUS, Ligashure, відео-ендоскопічна техніка фірми «Strуker», електрокаутери фірми «Martin», «Erbe» та інше), що надає можливість демонструвати студентам сучасні методики оперативних обстеження та лікування хворих.

 

За допомогою сучасного лікувально-діагностичного обладнання, яке використовується і в навчальному процесі, виконується широкий спектр лапароскопічних операцій, ендоскопічних та мініінвазивних втручань на всіх відділах шлунково-кишкового тракту.

 

З 1982 року за ініціативи професора В.С.Земскова та співробітників кафедри було створено Київський міський центр хірургії печінки, підшлункової залози та жовчних проток, який є невід’ємною складовою кафедри протягом більше тридцяти років та носить ім’я професора В.С. Земскова. За участю співробітників кафедри щорічно виконується понад 1200 хірургічних втручань ІІІ-V рівнів складності.

 

Співробітниками кафедри було вперше запропоновано та впроваджено в практику багато новітніх наукових розробок з гепатопанкреатобіліарної хірургії, які на сьогодні загальновизнані. Членство співробітників кафедри в міжнародних організаціях дозволяє швидко впроваджувати світові технології діагностики та лікування хворих завдяки постійному науковому обміну фахівцями з Австрії, Німеччини, США, Японії, Росії та ін.

 

Наші фахівці беруть участь у світових та європейських конгресах, що сприяє безперервному оновленню тактики діагностики та лікування з урахуванням світового досвіду та прийнятих новітніх рекомендацій; обміну науковою періодикою та публікаціями; безпосереднього обміну досягнутими результатами зі спеціалізованими центрами у всьому світі. Як наслідок – показники хірургічної діяльності кафедри та центру відповідають загальноєвропейським стандартам.

 

Державний прапор України у 1996 та 1997 роках двічі підіймали в залі Європарламенту (Бельгія, Брюссель) під час вручення Ордену Гідності співробітникам кафедри. За останні п’ять років з науковими доповідями виступали на конгресах в Німеччині,  США, Ізраїлі, Росії, Білорусії.

 

З 2003 року на кафедрі приділяється велика увага комплексному лікуванню пухлин малого тазу та заочеревинного простору. На кафедрі працює 7 хірургів-онкологів.

 

Колектив кафедри, багатої своїми традиціями, всесвітньо відомими вченими хірургами і блискучими педагогами, продовжує активну та плідну діяльність з удосконалення й оптимізації навчального процесу для підготовки молодих лікарів, розробки сучасних хірургічних технологій і впровадженню сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я населення України.