Кафедрa загальної хірургії №1

Міжнародне співробітництво

Відповідальний співробітник: професор, д.мед.н. Сергій Володимирович Земсков

szemskov@yahoo.com

 

З 2013 року кафедра розпочала науково-педагогічну співпрацю з клініками Мюнхенського технічного університету в рамках міжнародного проекту «Міжуніверситетське академічне співробітництво».

На меті проекту є:

– обмін клінічним досвідом (телеконференції, клінічні розбори, білатеральні стажування)

– обмін академічним досвідом (лекції та телелекції для студентів, викладачів та лікарів)

– спільні дослідження та публікації (у вітчизняних та світових виданнях).

У 2013 році кафедра загальної хірургії №1 розпочала співпрацю з лабораторією циркулюючих пухлинних клітин Інституту Кюрі (Париж, Франція) в рамках Міжнародного договору про наукове співробітництво № MTA 20130067. Дослідження полягає у вивченні динаміки зміни концентрації циркулюючої пухлинної ДНК у зразках плазми крові хворих з неметастатичним раком підшлункової залози після хірургічного видалення первинної пухлини.

 

Співробітники кафедри є дійсними членами таких міжнародних асоціацій і товариств:

  • Міжнародна асоціація панкреатології (International Association of Pacncreatology(IAP )
  • Європейський панкреатичний клуб ( EuropeanPancreaticClub ( EPC )
  • Міжнародна гепато-панкреато-біліарна асоціація ( InternationalHepato – pancreato – biliaryAsociation ( IHPBA )
  • Європейська асоціація ендоскопічної хірургії ( European Association for Endoscopic Surgery ( EAES )
  • Європейське товариство медичної онкології ( EuropeanSocietyforMedicalOncology (ESMO)
  • Європейське товариство онкохірургії ( European Society for Surgical Oncology (ESSO )
  • Європейська асоціація лікування ран ( European Wound Management Association (EWMO)

та регулярно беруть участь у конференціях і майстер-класах цих товариств з доповідями та в якості слухачів.

 

Стажування співробітників, отримання співробітниками міжнародних премій, грантів, участь у міжнародних конференціях співробітників кафедри

Упродовж жовтня-листопада 2017 р. двоє співробітників кафедри загальної хірургії №1 доценти Сергій Земсков та Кирило Бурміч проходили стажування в провідних клініках Німеччини.

Зокрема фахівці НМУ стажувалися в клініці хірургії Університетської клініки Шлезвіг-Гольштейн (м. Любек, Німеччина).

У складі Університетської Клініки працює всесвітньо визнаний центр хірургії підшлункової залози, яким керує професор Тобіас Кек. Основна увага центру спрямована на розробку та впровадження новітніх методів хірургічного лікування захворювань органів гепатопанкреатобіліарної зони з використанням мініінвазивних та ендовідеохірургічних технологій.

Протягом стажування доц. К. Бурміч щоденно брав участь у ранкових конференціях, клінічних обходах і оглядах хворих, обстеженні та лікуванні хворих, госпіталізованих у клініку, чергуваннях, консультаціях хворих в інших підрозділах клінічного закладу та операціях. У клініці регулярно проводяться курси тематичного вдосконалення і семінари з різних напрямів хірургії. Під час свого стажування доц. К. Бурміч відвідав практичний семінар Німецького Товариства Загальної та Вісцеральної хірургії (DGAV) «Методи та навички в лапароскопічній хірургії підшлункової залози», практичний семінар компанії Olympus «Методи та навички в лапароскопічній хірургії підшлункової залози», практичний семінар компанії Pfizer «Методи та навички в лапароскопічній колоректальній хірургії».

В Університеті м. Любек був розроблений тренажер для освоєння та вдосконалення практичних навичок з лапароскопічної хірургії «LuebeckerToolbox». Програма навчання на тренажері включає чотири модулі та шість вправ на координацію очей і рук, бімануальні вправи та інтракорпоральний шов. Протягом стажування доц. К. Бурміч опанував та пройшов вказаний курс, після чого отримав відповідний сертифікат. Доцент кафедри загальної хірургії №1 Сергій Земсков пройшов стажування у двох клініках: хірургічній клініці Університету Шлезвіг-Гольштейн (м. Любек) та університетській клініці м. Гейдельберг (Німеччина).

Під час стажування Сергій Земсков ознайомився з новітніми підходами в абдомінальній хірургії та брав безпосередню участь в таких операціях:
– Робот “DaVinci”-асистована тотальна мезоректумектомія з приводу раку прямої кишки.
-Лапароскопічна панкреато-дуоденектомія.
-Лапароскопчне формування біліо-дигестивного анастомозу.
– Формування різних видів панкреато-дигестивних анастомозів, панкреато-єюноанастомоз „ducttomucosa”, инвагінаційний панкреато-єюноанастомоз, панкреато-гастроанастомоз.
-ГерніопластикаТЕРР.
– Резекції печінки (5-го сегменту, лівобічна гемігепатектомія) з виконанням розділення паренхіми за методикою “crushandclamp” за допомогою апарату “Ligasure” при цирозах.
– Трансплантація нирки від живого донора: лапароскопічна нефректомія у донора – обробка нирки кустодіолом – відкрита нефректомія та імплантація нирки реципієнту.
– Внутрішньочеревна інтраопераційна хіміотерапія за методикою НІРЕС при коло ректальному раці.

Крім того доц. С. Земсков ознайомився з багатьма аспектами післяопераційного ведення таких хворих, у тому числі в умовах відділення інтенсивної терапії та аспектами викладання хірургії студентам та молодим лікарям-асистентам.

Свій досвід стажування співробітники кафедри загальної хірургії №1 оцінюють як вкрай позитивний, зважаючи на те, що він може бути корисним у клінічній роботі наших хірургів для оптимізації результатів комплексного лікування хворих, а також може бути використаний для наукової та педагогічної роботи кафедри.

 

 

У червні 2018 р. завідувач кафедри професор О.І.Дронов та професор  С.В.Земсков представили сумісну постерну доповідь з колегами Університетської клініки Шлезвіг-Гольштейн у Вашингтоні Puncreas-Club-2018 та пройшли стажування в Allegheny General Hospital, Cancer Institute (Пітсбург США).

 

4-5 вересня  2019 р. в м. Хайфа, Ізраїль відбувся  20 Міжнародний Конгрес Кріохирургів (ISC), де професора О.І.Дронова було обрано  Віце-президентом Міжнародного товариства кріохірургів.

З доповідями на конгресі виступили професор кафедри С.В.Земсков та асистент кафедри Є.С.Козачук.

20 вересня 2019 р. виступ професора О.І. Дронова на Міжнародному конгресі онкохірургів.

Весна 2018 р.: участь професора О.І.Дронова та співробітників кафедри у конференції з міжнародною участю “Гепато-панкреато-біліарна хірургія”

4-6 квітня 2019р. участь співробітників кафедри 13th EDSPostgraduate Course 2019

 

19-21 вересня 2018р. м.Алмати: участь у XXV Міжнародному конгресі “Актуальні проблеми гепатопанкреатобіліарної хірургії” професора І.Л.Насташенка та асистента Ю.П.Бакунця.

23-25.01.2019р. м.Любек 17-та Конференція трьох країн (17-thTthree-Country Conference on Minimally Invasive Surgery) (Німеччина, Швейцарія, Австрія) та практичний мастер-клас, який відвідали співробітники кафедри проф. С.В.Земсков, асистенти кафедри П.П.Бакунець та Ю.П.Бакунець.

Лютий 2019 р. участь співробітників кафедри та Київського центру хірургії печінки, підшлункової залози та жовчних протоків ім. В.С.Земскова на Науковому товаристві хірургів м.Києва і Київської області, присвяченому проблемам раку підшлункової залози  з нагоди 80-річчя з дня народження академіка, професора Земскова В.С. та 60-річного ювілею професора О.І.Дронова

Доповіді професора О.І. Дронова та професора С.В. Земскова

 

Участь у міжнародних проектах (освітніх, науково-лікувальних)

24-25 жовтня 2019 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні підходи в онкохірургії  підшлункової залози ” організаторами курсу стали Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, кафедра загальної хірургії №1, Київський центр хірургії печінки, підшлункової залози та жовчних протоків, Університетська клініка Федеральної землі “Шлезвіг-Гольштейн” (Любек, Німеччина).

Іноземні клінічні ординатори  (країни), іноземні аспіранти

Клінічні ординатори: Gogo Abithe Awofaa (Нігерія), Iheanacho Chukwuebuka Victor (Нігерія), Гоффманн Барбара Сергіївна (Німеччина), Аль-Таи Омар  (Ірак), Алмєтов Сардар Бахтіярович (Казахстан) та магістр Лю Юевень (Китай).

Завідувач кафедри загальної хірургії № 1 професор Дронов О.І. та клінічний ординатор Алмєтов Сардар Бахтіярович, Казахстан (Науково-практична конференція “Гепато-панкреато-біліарна хірургія”, 2018р.)

 

Протягом 2019 р. кафедра загальної хірургії № 1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця радо вітала студентів з різних куточків світу.

За програмою міжнародного обміну «IFMSA» (International Federationof Medical Students’ Associations) на клінічній базі кафедри загальної хірургії № 1 (Київській міській клінічній лікарні № 10) мали змогу пройти стажування студент 5-го курсу Джузеппе Пандольфо (Università degli Studi di Messina, Italy),  студентка 4-го курсу Памела Моралес (Universidad Autonomade Ciudad Juarez, Mexico), студент 5 курсу Доган Озен (Ufuc University School of Medecine, Туреччина).

Стажування студентів під керівництвом завідувача кафедри загальної хірургії № 1 професора Дронова О.І. за напрямом “загальна хірургія” дозволило студентам ознайомитися з особливостями організації роботи хірургічного стаціонару, мініінвазивними методиками діагностики та лікування пацієнтів з різними захворюваннями органів черевної порожнини і, зокрема, гепатопанкреатобіліарної зони (фото 1).


Фото 1. Завідувач кафедри загальної хірургії № 1 професор Дронов О.І.  та студентка 4-го курсу Памела Моралес (Universidad Autonomade Ciudad Juarez, Mexico)

 

Студенти активно брали участь у щоденних медичних нарадах, патологоанатомічних конференціях, обговореннях цікавих клінічних випадків  та лікувально-діагностичної тактики, а також мали змогу асистувати під час оперативних втручань (фото 2, фото 3,4).

Фото 2. Завідувач кафедри загальної хірургії № 1 професор Дронов О.І. та студент 5-го курсу Пандольфо Джузеппе (Università degliStudidiMessina, Italy)

Фото 3. Завідувач кафедри загальної хірургії № 1 професор Дронов О.І. та студентка 4-го курсу Памела Моралес (Universidad Autonomade Ciudad Juarez, Mexico)

Фото 4. Завідувач кафедри загальної хірургії №1 та студент 5 курсу Доган Озен (Ufuc University School of Medicine, Туреччина)  

 

Студент 5-го курсу Джузеппе Пандольфо набув наукового та практичного досвіду, взявши активну  участь у конференції та майстер-класі “Сучасні підходи в онкохірургії підшлункової залози”, що була організована кафедрою загальної хірургії №1 (Фото 5,6).

Фото 5. Джузеппе Пандольфо та асистенти кафедри Ю.П.Бакунець та П.П.Бакунець

Фото 6. Завідувач кафедри загальної хірургії № 1 професор Дронов О.І. та Джузеппе Пандольфо. Конференція “Сучасні підходи в онкохірургії підшлункової залози”.

 

Підсумовуючи результати стажування, студенти зазначили, що отримали надзвичайно позитивний та неоціненний досвід, який, безумовно, сприятиме їх подальшому навчанню та професійному розвитку.