НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa загальної хірургії №1

Міжнародне співробітництво

З 2013 року кафедра розпочала науково-педагогічну співпрацю з клініками Мюнхенського технічного університету в рамках міжнародного проекту «Міжуніверсітетське академічне співробітництво». На меті проекту є:

– обмін клінічним досвідом (телеконференції, клінічні розбори, білатеральні стажування)

– обмін академічним досвідом (лекції, та телелекції для студентів, викладачів та лікарів)

– спільні дослідження та публікації (у вітчизняних та світових виданнях).

В 2013 році кафедра загальної хірургії №1 розпочала співпрацю з лабораторією циркулюючих пухлинних клітин Інституту К’юрі ( Париж, Франція) в рамках Міжнародного договору про наукове співробітництво № MTA 20130067. Дослідження полягає у вивченні динаміки зміни концентрації циркулюючої пухлинної ДНК в зразках плазми крові хворих з не метастатичним раком підшлункової залози після хірургічного видалення первинної пухлини.

 

Співробітники кафедри є дійсними членами таких міжнародних асоціацій і товариств:

  • Міжнародна асоціація панкреатології ( International Association of Pacncreatology (IAP )
  • Європейський панкреатичний клуб ( European Pancreatic Club ( EPC )
  • Міжнародна гепато-панкреато-біліарна асоціація ( International Hepato – pancreato – biliary Asociation ( IHPBA )
  • Європейська асоціація ендоскопічної хірургії ( European Association for Endoscopic Surgery ( EAES )
  • Європейське товариство медичної онкології ( European Society for Medical Oncology (ESMO)
  • Європейське товариство онкохірургії ( European Society for Surgical Oncology ( ESSO )
  • Європейська асоціація лікування ран ( European Wound Management Association (EWMO)

та регулярно приймають участь в конференціях і мастер-классах цих товариств з доповідями та в якості слухачів.