НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра неврології

Виховна робота

Виховання студентів – багатогранний процес, який охоплює всі сторони діяльності як за допомогою навчального процесу (лекцій, семінарських та практичних занять, лабораторних та інших видів і форм практик), а також організації позааудиторної роботи і дозвілля студентів з метою сформувати в студентському середовищі міцного світоглядного фундаменту, глибоких, всебічних професійних знань та мотивації до невпинного їх надбання.

Відомо, що у вищому навчальному закладі виховний вплив педагога на вихованця помітно слабшає, але посилюється цілеспрямованість дій молодих людей, які здобувають спеціальність, в поєднанні з ініціативою студента, досягає високого рівня розвитку їх пізнавальних здібностей.

В своїй виховній роботі кафедра неврології керується певними принципами, серед них принцип виховання у праці. Він полягає в ініціації у студентської молоді бажання поповнювати та накопичувати свої знання шляхом плідної підготовки до навчальних занять, позанавчальних заходів. Через реалізацію цього принципу у вихованні студентів досягається усвідомлення ними важливості цілеспрямованої праці задля досягнення встановленої мети.

Під час проведення кожного заняття викладачами кафедри акцентується увага на деонтологічних аспектах спілкування з неврологічним пацієнтами, необхідності чуйного та гуманного ставлення до них, особливостей психологічних навичок спілкування з хворими. Формування професійної відповідальності за хворого, усвідомлення значення якості його обстеження та подальшого призначення адекватного лікування також є частиною виховної роботи.

Інтегративний принцип виховання, який поряд з іншими застосовується на кафедрі, спрямований на співпрацю та єдність педагогічних вимог, сім’ї та громадськості. Керуючись цим принципом студенти приймають участь у волонтерських проектах, оздоровчо-просвітницьких акціях (29.10.2016 – акція  з нагоди відзначення Всесвітнього дня боротьби з інсультом та 175-річчя Національного медичного університету), в тому числі   проводяться зустрічі з видатними людьми, кваліфікованими фахівцями в різних галузях.

Виховна робота зі студентами забезпечує комплексну реалізацію місії кафедри неврології та Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця в цілому не тільки як освітнього та наукового центру, а й як суспільного інституту виховання молоді, покликаного здійснити підготовку:

– висококваліфікованого фахівця, соціально зрілої особистості, яка має високий рівень громадянської і соціальної активності;

– особистості, здатної до ефективної адаптації та життєдіяльності в умовах динамічно мінливого соціуму;

– особистості, ініціативної, діяльної, яка вміє знайти ефективний баланс між індивідуальними, груповими, корпоративними і громадськими інтересами.

1111

1

11

111