Кафедра неврології

Виховна робота

Виховання студентів – багатогранна складна робота, яка охоплює всі сторони діяльності викладача закладу вищої освіти, як за допомогою навчального процесу (лекцій, семінарських та практичних занять, лабораторних та інших видів і форм практик), а також організації позааудиторної роботи і дозвілля студентів з метою сформувати в студентському середовищі міцний світоглядний фундамент, глибокі, всебічні професійні знання та мотивації до невпинного їх надбання.

Відомо, що у закладі вищої освіти виховний вплив педагога на вихованця помітно слабшає, але посилюється цілеспрямованість дій молодих людей, які здобувають спеціальність, в поєднанні з ініціативою студента, досягає високого рівня розвитку їх пізнавальних здібностей.

В своїй виховній роботі кафедра неврології керується певними принципами, серед них принцип виховання у праці. Він полягає в ініціації у студентської молоді бажання поповнювати та накопичувати свої знання шляхом плідної підготовки до навчальних занять, до позанавчальних заходів, як засідання студентського гуртка, навчальні ігри “ЩО?ДЕ?КОЛИ?” . Через реалізацію цього принципу у вихованні студентів досягається усвідомлення ними важливості цілеспрямованої праці задля досягнення встановленої мети.

Під час проведення кожного заняття викладачами кафедри акцентується увага на деонтологічних аспектах спілкування з неврологічним пацієнтами, необхідності чуйного та гуманного ставлення до них, на особливостях психологічних навичок спілкування з хворими. Формування професійної відповідальності за хворого, усвідомлення значення якості його обстеження та подальшого призначення адекватного лікування також є частиною виховної роботи.

Інтегративний принцип виховання, який поряд з іншими застосовується на кафедрі, спрямований на співпрацю та єдність педагогічних вимог, сім’ї та громадськості. Керуючись цим принципом студенти приймають участь у волонтерських проектах, оздоровчо-просвітницьких акціях (10-12.10.2023 року  – лекція  з нагоди відзначення Всесвітнього дня психічного здоров’я, безкоштовний відкритий доступ до повнотекстових електронних ресурсів в межах проекту Reserch4Life), в тому числі   проводяться зустрічі з видатними людьми, кваліфікованими фахівцями в різних галузях. Згідно Розпорядження ректора, з 13.10.2023 року на кафедрі неврології буде проводитись хвилина мовчання  кожного понеділка о 9.00 в усіх студентських групах.

Виховна робота зі студентами забезпечує комплексну реалізацію місії кафедри неврології та Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця в цілому не тільки як освітнього та наукового центру, а й як суспільного інституту виховання молоді, покликаного здійснити підготовку:

– висококваліфікованого фахівця, соціально зрілої особистості, яка має високий рівень громадянської і соціальної активності;

– особистості, здатної до ефективної адаптації та життєдіяльності в умовах  військового часу;

– особистості, ініціативної, діяльної, яка вміє знайти ефективний баланс між індивідуальними, груповими, корпоративними і громадськими інтересами.

 

Зустрічі із студентами після занять відбуваються у неформальному форматі за філіжанкою кави із зробленим власноруч солодким виробом. Під час таких зустрічей студенти отримають професійні поради та відповіді на чисельні питання про цікаву неврологію

 

1111

1

11

111