НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра неврології

Наукова робота

Відповідальні співробітники:

 

Мяловицька Олена Анатоліївна (напрямок вивчення розсіяного склерозу)

 

 

 

 

 

Київська міська клінічна лікарня №3, неврологічне відділення

 

 

 

 

 

 

 

Антоненко Катерина Володимирівна (напрямок вивчення судинних патологій)

 

antonenko

 

м.Київ, вул.Мечникова, 39/1, корпус 10., 8 поверх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрями науково-дослідної роботи

 

 • Вивчити клініко-параклінічні та патогенетичні співставлення у хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу; оптимізувати методи лікування та профілактики рецидиву .
 • Вивчити епідеміологічні, клініко-патогенетичні, нейропсихологічні особливості у хворих на розсіяний склероз та розробити методи корекції когнітивних та психоемоційних порушень

 

Наукові розробки, здобутки, пріоритети, досягнення

 • Поширені та адаптовані для широкого застосування в неврологічній практиці шкали оцінки неврологічного дефіциту при інсульті
 • Зроблено значний внесок у вивчення та поширення у вітчизняній ангіоневрології уяви про підтипи інсультів та  ТІА, а також про  геморагічну трансформацію інфарктів.
 • інсульті та її впливу на наслідки інсульту.
 • Патогенетично обгрунтовано необхідність зменьшення проявів локального післяішемічного запалення та запропановані способи його корекції
 • Розроблено шкалу оцінки ризику інсульту після ТІА залежно від її патогенезу
 • Вивчені питання патогенетичної ролі стресової гіперглікемії при ішемічному інсульті та її впливу на наслідки інсульту. Узагальнено та доповнено патофізіологічні механізми розвитку дисфагії при інсульті та розроблено спосіб діагностики й оцінки її тяжкості
 • Вивчений спектр психо-емоційних та когнітивних порушень у хворих на розсіяний склероз та запропоновані способи їх корекції.
 • Розроблений алгоритм діагностики гострого розсіяного енцефаломієліту та клінічно ізольованого синдрому та запропоновані математичні моделі прогнозування їх в розсіяний склероз.
 • Обгрунтовані та запропоновані ефективні схеми лікування розсіяного склерозу залежно від перебігу, ступеня інвалідизації стадії та тривалості захворювання, які покращують якість життя хворих.

 

 

Захищені дисертації за останні 10 років

Докторські

 • Черенько Тетяна Макарівна. Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції запально-нейроавтоімуних порушень у хворих на ішемічний інсульт 2008
 • Кобись Тетяна Олександрівна. Перебіг та прогнозування активності демієлінізуючого процесу у хворих на розсіяний склероз та шляхи її корекції 2016.
 • Мельник Володимир Степанович. Перебіг ішемічного інсульту залежно від генетичного поліморфізму та змін системи гемостазу 2015.

Кандидатські

 1. Кругляк Ганна Олександрівна. Перебіг і лікування розсіяного склерозу (енцефаломієліту) у хворих з персистенцією герпесвіусної інфекції 2006
 2. Мельник Володимир Степанович. Клінічні прояви та прогностичне значення стресової гіперглікемії після гострого ішемічного інсульту у хворих на цукровий діабет і без такого 2007.
 3. Пантелеєнко Л.В. Особливості клінічного перебігу та якості життя хворих на ішемічний інсульт в гострому та ранньому відновному періоді залежно від різних способів лікування, 2010
 4. Лобанова І.С. Клініко-неврологічна, імунологічна і магнітно-резонансно-томографічна характеристика гострого розсіяного енцефаломієліту і його лікування,  2011
 5. Волосовець А.О. Нейрогенна ротоглоткова дисфагія в гострий період мозкового інсульту: механізми виникнення, методи діагностики та ведення хворих:, 2011.
 6. Фартушна О.Є. Патогенетичні підтипи транзиторних ішемічних атак: особливості неврологічної клініки та лікування, 2012.
 7. Сепіде Сепехрі Нур. Клінічно ізольований синдром: неврологічні прояви, діагностика та прогноз трансформації в розсіяний склероз 2013.
 8. Гудзенко Ганна Володимирівна.Клінічний перебіг, показники якості життя та інвалідизації хворих на розсіяний склероз залежно від виду лікування
 9. Антоненко Катерина Володимирівна.Фактори ризику, особливості клінічної картини та наслідки ішемічних інфарктів вертебрально-базилярного басейну

10.Карнаух Юрій Дмиторович.Клініко-нейрофізіологічна характеристика ураження периферичної нервової системи при розсіяному склерозі та хронічній запальній демієлінізуючій полінейропатії, сучасні підходи до лікування 2013.

11.Сепіханова Марина Мурадасівна. Перебіг, діагностика та лікування  розсіяного склерозу у хворих різних вікових груп 2015

 1. Рогоза Світлана Володимирівна. Клініко-нейровізуалізаційна характеристика та прогнозування перебігу супратенторіальних внутрішньомозкових крововиливів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією 2016.

 

 

За останні 15 років співробітниками кафедри опубліковано

Наукових статей – 291

Отримано патентів – 46

Монографій – 7

Результати проведених науково-дослідних робіт впроваджені в лікувально-діагностичний процес неврологічних відділень Олександрівскої клінічної лікарні, Київських міських лікарень № 3,4, 9, Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Розроблено нові методи діагностики та лікування   –    24

Впроваджено галузевих нововведень                          –    15

Участь у  виставках                                                        –     5

Виступи на наукових конференціях та форумах         –  175

Виступи співробітників кафедри на наукових форумах:  викладачі кафедри щорічно беруть участь у the Congress of European Neurology 2014, 2015, 2016  з усними та постерними доповідями: у 2014 році  -7; у 2015- 5, 2016- 2.

naukova-1 naukova-2 naukova-3 naukova-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базі кафедри проводяться курси підвищення кваліфікації з неврології, щомісяця проводиться (останній четверг) засідання неврологічного товариства м Києва ( куратор –головний позаштатний невролог ДОЗ м. Києва  доцент Прокопів М.М.),  двічі на місяць науково-практичні конференції  для лікарів Олександрівської лікарні, Київських  міських клінічних лікарень №3,№4,  інтернів та викладачів кафедри. Співробітники  кафедри беруть участь у проведенні міжнародних плацебо-контрольованих  досліджень.

naukova-5

 

 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

https://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-nevrologiyi/vydavnycha-diyalnist/