НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра неврології

Матеріали для складання іспиту КРОК-2

Рекомендації кафедри неврології щодо оптимізації підготовки студентів випускних курсів до складання ЛІІ «Крок 2».

1. Отримати інформацію про тестові питання, які містилися у буклетах тестових завдань за останні 10 років, можливо з офіційного сайту Центру тестування при МОЗ України (http://testcentr.org.ua):
Для студентів-громадян України
Для іноземних студентів російсько- та україномовного навчання
Для іноземних студентів англомовного навчання
2. Ознайомитись з вибіркою тестових питань з неврології для підготовки к ЛІІ «Крок 2»