Кафедра неврології

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ)

Підготовка до Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ)

  1. Етапи проведення ЄДКІ та компоненти кожного етапу визначені Постановою КМУ від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».
  2. Інтегрований тестовий іспит «КРОК» (далі – іспит) є тестовим компонентом Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Іспит проводиться в один або два тестових етапи – «КРОК 1» та «КРОК 2».

На першому етапі оцінюється рівень професійної компетентності із загальнонаукових (фундаментальних) дисциплін.

На другому етапі оцінюється рівень професійної компетентності із професійно орієнтованих (клінічних) дисциплін.

Інформація про результат складання іспиту здобувачем вноситься Центром тестування до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, а також зазначається у додатку до диплома.

Порядком здійснення ЄДКІ визначено проведення:

іспиту КРОК 1 – на третьому році навчання здобувачів спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Медична психологія», «Фармація, промислова фармація», «Педіатрія»;

іспиту КРОК 2 – на п’ятому році навчання для здобувачів спеціальностей «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» та на шостому році навчання для здобувачів спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія».

Іспит проводиться у письмовій (бланковій) тестовій формі.

(Згідно інформації, наданій на сайті Центру тестування при МОЗ України)

Для ознайомлення з Графіком проведення іспиту перейдіть за посиланням https://www.testcentr.org.ua/uk/ispyty/potochna-informatsiia/hrafik-litsenziinykh-ispytiv

  1. ЄДКІ, Етап 2.
  • Порядок проведення реєстрації на іспит, процедури іспиту та надання його результатів наведений на сайті Центру тестування при МОЗ України.
  • Методологічною основою підготовки до іспиту в НМУ імені О.О.Богомольця є тестування на платформі Likar https://likar.nmuofficial.com/, яке проводиться з жовтня до квітня кожного навчального року відповідно до складеного деканатом графіку. Застосовується навчальний та контролюючий режими тестування. Результати заключного контролюючого тестування підлягають обробці та аналізу з подальшим формуванням груп ризику студентів, які потребують додаткової підготовки.
  • Накази та поточна інформація про підготовку до іспиту з кожної спеціальності.

 

Матеріали для складання іспиту КРОК-2

 

Рекомендації кафедри неврології щодо оптимізації підготовки студентів випускних курсів до складання ЛІІ «Крок 2».

1. Отримати інформацію про тестові питання, які містилися у буклетах тестових завдань за останні 10 років, можливо з офіційного сайту Центру тестування при МОЗ України (http://testcentr.org.ua):
Для студентів-громадян України
Для іноземних студентів російсько- та україномовного навчання
Для іноземних студентів англомовного навчання
2. Ознайомитись з вибіркою тестових питань з неврології для підготовки к ЛІІ «Крок 2»