НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра неврології

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри неврології

Соколова Лариса Іванівна

Посада – завідувач кафедри неврології, професор

Науковий ступінь – доктор медичних наук

Вчене звання – професор

 

Після закінчення трьох курсів Харківського медичного інституту, продовжила навчання на медичному факультеті Київського медичного інституту, який закінчила у 1979 році з дипломом з відзнакою.

Наукові дослідження присвячені проблемам діагностики та лікування розсіяного склерозу, вірусних та судинних уражень нервової системи. У 1998 р. захистила докторську дисертацію на тему “Клініко-патогенетична характеристика розсіяного склерозу, сучасні підходи до діагностики та лікування”.

Має вищу кваліфікаційну категорію з неврології. Проводить лікувально-консультативну роботу у профільних відділеннях КМКЛ №4, є постійним консультантом служби санітарної авіації при МОЗ України.

Член апробаційної ради НМУ „Нервові хвороби та психіатрія”, член Європейського неврологічного товариства, головний редактор „Українського неврологічного журналу”. Керівник наукового студентського гуртка на кафедрі. Відповідальний виконавець планової НДР кафедри з проблеми розсіяного склерозу. Відповідає за підготовку методичних матеріалів і проведення навчання з групами англомовних студентів.

Автор більше 160 науково-методичних праць, має авторські свідоцтва на винахід, деклараційні патенти. Співавтор підручника „Нервові хвороби”, методичних реко­мендацій з нервових хвороб для викладачів і студентів, збірника тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів.

Соколова Л.І. володіє англійською мовою та постійно бере участь в закордонних конференціях світового масштабу з виступами та доповідями.

 

 

 

 

 

Ілляш Тетяна Іванівна

науковий ступінь – кандидат медичних наук,

посада – доцент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 1993 р.).

Закінчила з відзнакою Київський медичний інститут у 1972 році. Тривалий час відповідає за навчальну роботу на кафедрі. Основні напрямки наукової діяльності: судинні та демієлінізуючі захворювання нервової системи.

Автор 95 наукових праць, співавтор 3 підручників та 10 навчальних посібників.

 

 

 

 

 

 

Черенько Тетяна Макарівна

Науковий ступінь – доктор медичних наук

Вчене звання – професор

Наукові дослідження присвячені судинній патології, черепно-мозковій травмі, питанням нейроімунології.

1979 році закінчила з відзнакою лікувальний факультет Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. Після  закінчення  клінічної ординатури за фахом «нервові хвороби» у НДІ геронтології АМН України (1979-1983 рр), працювала  молодший науковим, науковим та старший науковим співробітником лабораторії нейроімунології Інституту нейрохірургії імені акад. А.П. Ромаданова  (1983-1993рр).  В 1989 р. захистила кандидатську дисертацію «Сенсибілізація до нейроспецифічних білків у хворих з ЗЧМТ».

З 1993 р. – асистент, з 2003 р. – доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця. В листопаді 2014 р. призначена на посаду професора кафедри неврології  НМУ, в грудні 2015 отримала звання «професор». У 2008 році захистила докторську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції запально-нейроімунних порушень у хворих з ішемічним інсультом». Автор та співавтор більше 150 наукових праць, в тому числі монографії та 12 деклараційних патентів, має численні доповіді на вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях та конгресах. Підготувала 2 кандидатів медичних наук та доктора медичних наук.

Співавтор підручників «Нервові хвороби» (2003), «Неврологія» (2008), «Неврология» російською мовою (2010), методичних рекомендацій та 3-х навчальних посібників. На кафедрі проводить весь обсяг навчально-педагогічної роботи зі студентами, інтернами; сертифікована на викладання англійською мовою неврології та читала лекції іноземним студентам. Підготувала навчальну програму  з неврології з спеціальності «Фізична терапії. Ерготерапії»

Черенько Т.М. – лікар вищої категорії, здійснює лікувальну та консультативну роботу в неврологічних відділеннях клінічних лікарень на базах кафедри та в медичних центрах м. Києва, консультант служби санітарної авіації при МОЗ України.

З 2015 по 2018 роки – проректор з наукової роботи НМУ імені О.О. Богомольця, член вченої Ради університету. Міжнародний експерт зовнішнього аудиту специалізорованої акредитації освітніх програм.

Член атестаційної комісії МОЗ з неврології, член апробаційної Ради, Академії практикуючих неврологів.    Відзначена Почесними грамотами МОЗ України та Вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця.

 

 

 

 

 

 

 

Прокопів Марія Мирославівна

Науковий ступінь – кандидат медичних наук (1989), вчене звання – доцент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 1999 р.).

Заслужений лікар України. Головний позаштатний невролог ДОЗ м. Києва

Закінчила Івано-Франківський медичний інститут у 1981 році. Основні напрямки наукової діяльності: судинні та демієлінізуючі захворювання головного мозку.

Автор понад 60 наукових праць, авторського свідоцтва на винахід, 14 деклараційних патентів, раціоналізаторських пропозицій, співавтор монографії, 2 підручників, 5 методичних рекомендацій.

 

 

 

 

 

 

 

Турчина Наталя Степанівна

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Вчене звання – доцент

лікувальна робота – консультація хворих в неврологічному відділенні Олександрівської лікарні

У 1985 році закінчила Київський медичний інститут.

З 1985 по 1987 роки навчалася в інтернатурі, після закінчення якої зарахована на посаду лікаря-невропатолога неврологічного відділення Центральної міської клінічної лікарні м.Києва імені ордена Жовтневої революції. З грудня 1987 по грудень 1991 р. працювала старшим лаборантом лабораторії по вивченню проблем розсіяного склерозу науково-дослідного лабораторного центру Київського медичного інституту. В 1991 р. за конкурсом обрана на посаду асистента, а в травні 2004 року на посаду доцента кафедри неврології, де працює по теперішній час.

У 1993 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за темою “Клініко-генеалогічний аналіз деяких факторів ризику при розсіяному склерозі” за спеціальністю 14.01.15 – “Нервові хвороби”. Є автором 45 наукових праць та 5 деклараційних патентів на винахід. Стаж науково-педагогічної роботи 19 років. Наукова тематика за останній час – судинні захворювання нервової системи та вірусна інфекція.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії, в повному обсязі проводить лікувальну та консультативну роботу у відділенні ЦВЗ Олександрівської клінічної лікарні, консультує хворих з інших відділень, проводить консультативний прийом хворих в поліклініці Олександрівської клінічної лікарні, консультує хворих за лінією санітарної авіації.

Протягом 12 останніх років виконує суспільну роботу – працює вченим секретарем Вченої Ради медичного факультету №2 Національного медичного університету. Нагороджена Подякою міського голови та Грамотою МОЗ України.

 

Крилова Вікторія Юрієвна

Посада – доцент

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Вчене звання – доцент

Наукові інтереси – епілепсія, судинні захворювання.

Консультативна робота – консультація хворих в неврологічному відділенні Олександрівської клінічної лікарні.

Закінчила у 1981 році педіатричний факультет Київського медичного інституту, навчалась в інтернатурі по спеціальності «педіатрія» в обласній клінічній лікарні м. Житомира. Працювала дільничним педіатром, а з 1985 по 1989 рік – ординатором неврологічного відділення дитячої обласної лікарні м. Житомира.

З 1989 по 1991 рік навчалась в клінічній ординатурі, а з 1991 по 1994 – в очній аспірантурі на кафедрі дитячої психоневрології Київського інституту удосконалення лікарів.

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію «Клініко-біохімічне обґрунтування застосування антиоксидантів в комплексній терапії епілепсії у дітей». В тому ж році обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри нервових хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця., а з 2005 року обійняла посаду доцента кафедри неврології цього ж навчального закладу.

Автор понад 50 наукових праць, двох деклараційних патентів, двох раціоналізаторськіх пропозицій, співавтор підручників «Неврологія» (2008), «Неврология» російською мовою (2010), трьох сетодичних розробок для іноземних студентів англомовної системи навчання .

З 2004 року Крилова В.Ю. – заступник декана по роботі з іноземними студентами. Крилова В.Ю. відповідальна за роботу з іноземними студентами на кафедрі. На базі Олександрівської клінічної лікарні оглядає хворих, що поступили на госпіталізацію в неврологічне відділення за невідкладними показами та курує хворих, що знаходяться на лікуванні. Є постійним консультантом служби санітарної авіації при МОЗ України.

 

 

 

 

Довбонос Тетяна Анатоліївна 

Вчений ступінь –  кандидат медичних наук (2002), Вчене звання – доцент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 2002 р.), який закінчила з відзнакою в 1998 році. Основні напрямки наукової діяльності: судинні захворювання нервової системи.

Автор понад 20 наукових праць, методичної рекомендації, співавтор монографії, деклараційних патентів.

 

 

 

 

 

Мельник Володимир Степанович 

Вчений ступінь – доктор медичних наук,

Вчене звання – професор, декан медичного факультету №1

Лікувальна робота – консультування хворих в неврологічному відділенні №2, проведення транскраніальної допплерографії та допплерографії магістральних артерій голови (Київська міська клінічна лікарня №4).

Закінчив Вінницький Державний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 2000 році. У 2001-2002 роках пройшов навчання в інтернатурі та з 2002 по 2004 рік – в клінічній ординатурі на кафедрі Нервових хвороб НМУ імені О.О. Богомольця.

На кафедрі працює з 1 вересня 2004 року (асистент кафедри), потім в 2011 році обраний на посаду доцента кафедри, а з 30 грудня 2015 року – професор кафедри неврології.

З жовтня 2005 по вересень 2013 року – заступник декана медичного факультету №2. З 1 жовтня 2013 року – декан медичного факультету №1.

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Клінічні прояви та прогностичне значення стресової гіперглікемії після гострого ішемічного інсульту у хворих на цукровий діабет і без такого».

У 2015 році докторську дисертацію на тему «Перебіг ішемічного інсульту залежно від генетичного поліморфізму та змін системи гемостазу»

Автор та співавтор 86 наукових публікацій, в тому числі 6 у виданнях віднесених до науковометричної бази Scopus, 2 – розділи у монографіях, 1 – методичні рекомендації та 3  деклараційні патенти. Індекс Гірша –  1,0 в науковометричній базі Scopus (профіль в Scopus) та 4,0 – в науковометричній базі Google Scholar (профіль в Google Scholar)”.

Лауреат першої премії „Інтелект молодих на службу столиці” за 2005 рік в номінації „Нові методи лікування найпоширеніших хвороб. Нові аспекти поліпшення санітарно-епідеміологічного стану в місті. Нові продукти харчування. Новітні біотехнології.”

Двічі отримував грант від Європейського неврологічного товариства. В червні 2005 р. та березні 2017 р. – проходив навчання на семінарах з неврології від „Weill Medical College of Cornell University” в м. Зальзбург (Австрія).

 

 

 

 

 

 

 

Заводнова Зінаїда Іванівна

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

посада –  асистент кафедри.

У 1971 році закінчила з відзнакою Львівський медичний інститут, потім  рік навчалася в інтернатурі по  неврології, працювала лікарем невропатологом у Львівській залізничній лікарні, а з 1985 по 1994 рік зав. відділенням цієї ж лікарні, працювала головним невропатологом Львівської залізниці.

В 1981 році захистила кандидатську дисертацію.

З 1994 року працює на кафедрі, лікар вищої категорії, веде лікувально- консультативну роботу в неврологічному відділенні Центрального госпіталя МВС України.

Автор більш 67 науково-методичних робіт, співавтор методичних рекомендацій  по неврології для викладачів та студентів, збірника тестових завдань по неврології на українській та російських мовах для вищих медичних закладів, клінічних задач по неврології. Наукові інтереси – демієлінізуючі захворювання нервової системи.

Є  постійним консультантом служби сан. авіації при МОЗ України.

 

 

 

 

 

Пантелеєнко Лариса Василівна

Науковий ступінь – кандидат медичних наук,

Вчене звання – доцент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 2015 р.).

У 1997 році закінчила НМУ з відзнакою, у 1998 р. – інтернатуру з неврології та магістратуру, отримала диплом з відзнакою. Після закінчення клінічної інтернатури у 2000 р. працювала лікарем-неврологом в клінічних лікарнях м.Києва,

З 2002 по 2005 рр. перебувала в США. Склала ліцензійні лікарські іспити USMLE, отримала сертифікат. Проходила стажування в Госпіталі Маунт Синай (Нью-Йорк, США).

З 2007 по 2010 рр. навчалася в аспірантурі за фахом “неврологія”. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію.

2010-2012 рр. працювала головним лікарем ТОВ “АЦМС “Судинна безпека”.

З 2012 р. – асистент, а з 2015 р. – доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця.

Лікар віщої категорії. Має спеціалізацію з організації та управління охороною здоров’я. Основні напрямки наукової діяльності: судинні захворювання нервової системи.

Автор 32 наукових праць, з яких  – 1 розділ монографії, 1 патент на корисну модель

 

 

 

 

 

Гудзенко Ганна Володимирівна

Науковий ступінь – кандидат медичних наук (2013), Посада – асистент кафедри неврології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2012).

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2002 році.

У 2004 – 2006 роках навчалася у клінічній ординатурі на базі Відділу фізіології та патології екстрапірамідної нервової системи Інституту геронтології АМН України. З 2013 року займає посаду заступника декана медичного факультету №1.

Основні напрямки наукової діяльності: демієлінізуючі захворювання нервової системи.

Автор 27 наукових праць, 1 патенту на винахід.

 

 

 

antonenko

Антоненко Катерина Володимирівна

Науковий ступінь – кандидат медичних наук (2014 р.), доцент кафедри неврології (2017р.) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, який закінчила з відзнакою в 2009 році.

Автор та співавтор понад 65 наукових праць, 1 патенту на винахід, 2 інформаційних листів та 2 методичних рекомендацій. Основні напрямки наукової діяльності присвячені судинним захворюванням головного мозку. Приймає активну участь у вітчизняних та європейських неврологічних конференціях. Проходила стажування у клініках Австрії та Італії. Вільно володіє англійською та німецькою мовами.

Лікар першої кваліфікаційної категорії, в повному обсязі проводить лікувальну та консультативну роботу на базі Олександрівської клінічної лікарні.

 

 

 

Рогоза Світлана Володимирівна 

Науковий ступінь – кандидат медичних наук (2016), Вчене звання – асистент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 2012 р.), який закінчила у 2004 році.

З 2005 по 2007 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2005 по 2012 р. працювала на посаді лікаря-невролога Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії (з 2017 р.), в повному обсязі проводить лікувально-консультативну роботу на базі Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

Основний напрямок наукової діяльності – судинні захворювання нервової системи.

Автор 23 наукових праць, співавтор монографії.

 

 

 

 

 

 

Радзіховська Наталія Станіславівна

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Вчене звання – асистент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2001 році. З 2001 по 2002 р. навчалася в інтернатурі за фахом «нервові хвороби» в НМУ імені О.О. Богомольця. З 2002 по 2017 рік працювала лікарем-неврологом ІІ неврологічного відділення КМКЛ № 4. З 2012 по 2016 рр. навчалася в заочній аспірантурі за фахом «неврологія». Виконана кандидатська дисертація на тему «Сексуальна дисфункція у хворих на розсіяний склероз, залежність від перебігу захворювання та лікування». Основні напрямки наукової діяльності: демієлінізуючі захворювання нервової системи. З 2013 року по теперішній час працює на посаді асистента кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Бере участь у вітчизняних та європейських неврологічних конференціях. Автор та співавтор 19 наукових праць. Лікар вищої кваліфікаційної категорії (з 2014 р.), в повному обсязі проводить лікувально-консультативну роботу на базі КМКЛ №4.

 

 

 

 

 
Трепет Ганна Сергіївна 

Кандидат медичних наук, асистент кафедри неврології НМУ імені.О.О.Богомольця

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 2 ПО РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ 3-4 КУРСІВ

Закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О.Богомольця у 2011 році.

У 2017 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Ізольовані інфаркти мозочка: особливості координаторних та нейропсихологічних порушень у динаміці лікування в гострий і відновний періоди».

Працювала старшим лаборантом кафедри неврології  з 2011 р.  по  2016 р.  і  за сумісництвом асистентом  кафедри з 2014 р. по квітень  2016 р.

З 2016 р. асистент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Виконує  лікувально-консультативну роботу у відділенні церебро-васкулярної патології КНП «Олександрівської клінічної лікарні м.Києва».

Вільне володіння англійською мовою-рівень В2, проводить викладання іноземним студентам англомовної форми навчання.

Автор понад 30 наукових робіт, є співавтором 10-ти патентів на корисну модель, має 8 міжнародних стендових доповідей. Член Європейської Інсультної Організації Ангелів(ESО Angels), проходила стажування в інсультних відділеннях м.Барселона, Чеська Республіка(м.Брно).

Цитування за індексом Scopus – 0, за індексом Google Scholar – 2.

 

Закінчила навчання в Національній Академії Державного Управління при Президентові України – має ступінь Магістра державного управління(2016-2018рр.)

 

 

 

 

 

simonenko

Симоненко Григорій Геннадійович

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Вчене звання – доцент

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1986 році. З 1986 по 1989 роки працював лікарем в установах практичної охорони здоров’я м.Києва.

З 1989 по 2000 роки працював на посаді молодшого наукового співробітника в Інституті фтизіатрії та пульмонології. У 1993 році за конкурсом обраний на посаду асистента, а у 2015 році – на посаду доцента кафедри неврології та реабілітаційної медицини.

 

 

 

 

 

 

 

Гелетюк Юлія Леонідівна

Науковий  ступінь – кандидат медичних наук

Посада – асистент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 2012 року), який закінчила з відзнакою в 2012 році. Наукові роботи присвячені проблемам судинних захворювань нервової системи.

Автор 13 наукових праць.

 

 

 

 

 

 

potapovaПотапова Катерина Павлівна

Посада – асистент та аспірант кафедри неврології. З відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2016 році, занесена до Книги Пошани університету. У 2018 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “Неврологія”, наразі працює над виконанням кандидатської дисертації. Сфера наукових інтересів демієлінізуючі та аутоімунні захворювання.

Автор 10 наукових праць. Опубліковано 2 постерні доповіді на іноземних конгресах у Мадриді та Варшаві. Член Європейської асоціації неврологів.

 

 

 

 

Дроздова Н.В. 

Посада – асистент кафедри

Закінчила Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця в 2018 році.

У 2020 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “Неврологія”

З 2020 року працює лікарем-неврологом у КНП “Київській міській студентській поліклініці”.

З 2020 року працює асистентом кафедри неврології.

Учасник багатьох медичних конференцій.

 

 

 

 

 

Лащенко Ольга Сергіївна

Посада – асистент кафедри

Закінчила Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця у 2018 році за спеціальністю «Лікувальна справа» .

У 2020 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “Неврологія”

З 2020 року працює лікарем-неврологом у відділенні неврології КНП “Київська міська клінічна лікарня №6 ”.

З 2020 року працює асистентом кафедри неврології.

Учасник багатьох медичних конференцій.

 

 

 

 

 

Саніна Наталя Олександрівна 

Посада – асистент та аспірант кафедри неврології Національного Медичного Університет ім.О.О.Богомольця. Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2016 році.

У 2018 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “Неврологія”.

Працює над виконанням кандидатської дисертації.

Основні напрямки наукової діяльності: демієлінізуючі захворювання нервової системи.

З 2020 року працює лікарем-неврологом у Центральній поліклініці МВС України.

 

 

 

 

 


Шоломон Світлана Миколаївна
1976 року народження. Закінчила Запорізький державний медичний університет в 2001р, інтернатура на базі НМУ 2001-2002р. З 2002р працює в КМКЛ №4, лікар вищої категорії