Кафедра неврології

Навчально-методична робота

Відповідальний співробітник

 

Гелетюк Юлія Леонідівна

Асистент  кафедри неврології, кандидат медичних наук

 

 

 

 

 

Клінічна база:

Державна установа «Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України»,

м. Київ,  вул. Бердичівська, 1

Олександрівська клінічна лікарня

м.Київ, вул.Мечникова, 39/1, корпус 10., 8 поверх.

 

E-mail: neurology.nmu@gmail.com

 

2023-2024 н.р.

Робочі програми

Силабуси

 

 

2022-2023 н.р.

 

Силабуси:

Силабус навчальної дисципліни “Неврологія в тому числі з особливостями дитячого віку”
Силабус навчальної дисципліни “Неврологія”
Силабус навчальної дисципліни “Неврологія, в т.ч. нейростоматологія”
Силабус з неврології в межах циклу “Медико-психологічна допомога при неврологічних захворюваннях” 

Силабус навчальної дисципліни “Неврологія” для спеціальності «Фізична терапія. Ерготерапія»

Силабус. Внутрiшня медицина (невідкладні стани в неврології)

 

Робочі навчальні програми:

Робоча програма навчальної дисципліни “Неврологія”
Робоча програма навчальної дисципліни “Неврологія в тому числі з особливостями дитячого віку”
Робоча програма навчальної дисципліни “Неврологія, в т.ч. нейростоматологія”
Робоча програма в межах циклу “Медико-психологічна допомога при неврологічних захворюваннях”

Робоча програма навчальної дисципліни «Неврологія та нейрохірургія»

Робоча програма з Внутрішньої медицини (невідкладні стани в неврології) 

 

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Неврологія, в тому числі нейростоматологія”

Методичні рекомендації до лекцій з дисципліни “Неврологія, в тому числі нейростоматологія”

 

Робочі зошити

Робочий зошит для СРС з дисципліни “Неврологія, в тому числі нейростоматологія”

 

 

Графік відкритих лекцій 

 

 

2021-2022 н.р.

 

Відпрацювання фахових компетенцій на кафедрі неврології.

Шановні студенти!

Кафедра неврології запрошує Вас на відпрацювання практичних навичок, яке буде проводитись на клінічних базах кафедри. Для участі вам необхідно заздалегідь записатись за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yk7KekSyhmI2RISCxERWidKvChDcoqIsq2JZSomx0A0/edit?usp=sharing,

після чого кафедрою будуть призначені місце проведення заходу та викладач.

Напередодні обраної дати викладач кафедри вийде з Вами на зв’язок за номером телефону, який Ви зазначите у таблиці.

 

Розклад та тематичний план лекцій для студентів 4 курсу стоматологічного, медичного та педіатричного факультетів

 

Розклад та тематичний план лекцій з дисципліни “Неврологія” в межах циклу “Неврологія та нейрохірургія” для студентів спеціальності “Фізична терапія. Ерготерапія”

 

Методичні вказівки до практичних занять з неврології із завданнями для самостійного опрацювання тем для студентів медичних, медико-психологічного, педіатричного та стоматологічного факультетів 

 

Перелік питань з неврології для усного опитування студентів під час проведення ПК в період дистанційного навчання педіатричного, стоматологічного та медичних факультетів 

 

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового контролю з дисципліни «Неврологія» в межах циклу «Неврологія та нейрохірургія» для студентів IV курсу спеціальності «Фізична терапія. Ерготерапія»

 

Тематичний план практичних занять для студентів IV курсу педіатричного, стоматологічного та медичних факультетів

 

Тематичний план практичних занять з дисципліни “Неврологія” в межах циклу “Неврологія та нейрохірургія” для студентів IV курсу спеціальності “Фізична терапія. Ерготерапія”

 

Тематичний план самостійної роботи студентів IV курсу стоматологічного, педіатричного, медичних факультетів та студентів спеціальності “Фізична терапія. Ерготерапія”

 

Графік консультацій з неврології для студентів ІV курсу медичних, стоматологічного факультетів, студентів спеціальностей «Педіатрія» та «Фізична терапія. Ерготерапія»

 

Графік проведення кінцевих контролів на кафедрі неврології в осінньому семестрі

 

Робочі навчальні програми 2021-2022 н.р. для медичного, стоматологічного, педіатричного факультетів та спеціальності “Ерготерапія”

 

Силабуси навчальних дисциплін 2021-2022 н.р.

 

Критерії оцінювання теоретичних знань та практичних навичок студентів на практичних заняттях з неврології

Регламент проведення ПМК для студентів 4 курсу стоматологічного факультету у 2021-2022 н.р.

Регламент проведення ПМК для студентів 4 курсу медичних факультетів, медико-психологічного факультету та спеціальності «Педіатрія» у 2021-2022 н.р.

Регламент проведення ПМК з дисципліни «Неврологія та нейрохірургія» для студентів 4 курсу спеціальності «Фізична терапія. Ерготерапія» у 2021-2022 н.р.

Робоча навчальна програма 2021-2022 н.р. для медико-психологічного факультету

Робоча програма навчальної дисципліни “Актуальні проблеми неврології”

 

2020-2021 н.р.

 

План навчально-методичних засідань кафедри неврології

Розподіл груп між викладачами

Тематичний план практичних занять для медико-психологічного факультету на 2020-2021 н.р.

Тематичний план лекцій для медико-психологічного факультету на 2020-2021 н.р

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ 2020-2021

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 2020-2021

 

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри неврології за результатами 2020/2021 навчального року

 

 

2019-2020 н.р.

 

Графік консультацій з неврології для студентів
Графік складання ПМК з неврології

Календарно-тематичний план проведення повторного поглибленого вивчення неврології для студентів IV курсу медичних факультетів у 2019-2020 році

Поточні тематичні плани та розклад лекцій для медико-психологічного факультету

Поточні тематичні плани та розклад лекцій для медичних факультетів

Поточні тематичні плани та розклад лекцій для стоматологічного факультету

Розклад

Тематичний план практичних занять

Перелік питань з неврології для підготовки студентів медичних факультетів до підсумкового модульного контролю на 2019-2020 навч. рік

Перелік питань з неврології для підготовки студентів стоматологічного факультету до підсумкового модульного контролю на 2019-2020 навч. рік

 

Робочі програми 2018

Робочі програми 2019

 

 

 

Навчально-методична робота є пріоритетним напрямом діяльності кафедри. У зв ’ язку з переходом НМУ на кредитно-модульну систему навчання співробітниками кафедри напрацьовані та впроваджені в навчальний процес робочі навчальні програми для студентів медичних та медико-психологічного факультетів, тематичні плани лекцій, практичних занять, самостійної позааудиторної роботи.

Для забезпечення навчального процесу в останні роки співробітниками кафедри підготовлені підручники, посібники та інші методичні матеріали українською, російською та англійською мовами.

На кафедрі щорічно навчаються близько 1000 вітчизняних студентів та понад 100 студентів із 60 країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. Неврологію вивчають студенти IV курсу медичних факультетів №№1,2,3,4, ФПЛЗСУ та медико-психологічного. З 2007 року викладання дисципліни для частини іноземних студентів проводиться англійською мовою.

На лекціях та практичних заняттях приділяється велика увага наочності викладання. Застосовуються комп’ютерні технології, сучасні демонстраційні матеріали. Підготовлена велика кількість кольорових слайдів, тематичних відеофільмів, таблиць, схем. На практичних заняттях демонструються хворі з різноманітними неврологічними порушеннями, опрацьовуються практичні навички та сучасні методи лікування.

Професор Л.І. Соколова читає Практична підготовка студентів
лекцію студентам

Практична підготовка студентів лекцію студентам передбачає освоєння ними практичних навичок обстеження неврологічних хворих

Для проведення поточного та підсумкового модульного контролю рівня знань студентів на кафедрі підготовлено понад 500 ситуаційних клінічних задач та 800 тестових завдань з усіх розділів дисципліни українською, російською та англійською мовами, тести формату А для підготовки до складання ліцензійних іспитів “Крок- 2” та “Крок- 3”.

Підсумковий модульний контроль проводиться в три етапи:

Перевірка засвоєння студентами практичних навичок

Контроль теоретичних знань під час комп ’ютерного тестування

Письмове вирішення ситуаційних клінічних задач

В рамках післядипломної освіти на кафедрі протягом 9 місяців проходять очне навчання лікарі-інтерни за спеціальністю “Неврологія”, а також проводяться циклові заняття з неврології з інтернами за спеціальністю “Сімейна медицина” та “Невідкладні стани”.

Щорічно на кафедрі проходять навчання на циклі підвищення кваліфікації «Сучасні технології вищої медичної освіти, проблеми та перспективи освітньої євроінтеграції» викладачі навчальних медичних закладів України І-ІІ та ІІІ-ІУ рівнів акредитації. За останні 3 навчальних роки проведено 27 циклів навчання, які відвідали 51 слухач ( з них 37 – викладачі медичних коледжів та 14 – медичних університетів та академій).

Заняття лікарів-інтернів в електрофізіологічному кабінеті

Лікарі-інтерни вивчають результати ультразвукового дослідження церебральних судин

 

Навчально-педагогічна робота на базі Київської міської клінічної лікарні №3

3gb1

3gb2

3gb3

3gb4

3gb5

3gb6