НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра неврології

Навчально-методична робота

Відповідальний співробітник

 

Рогоза Світлана Володимирівна 

Асистент кафедри неврології, кандидат медичних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клінічна база:

 

Олександрівська клінічна лікарня

м.Київ, вул.Мечникова, 39/1, корпус 10., 8 поверх.

 

E-mail: neurology.nmu@gmail.com

 

2020-2021 н.р.

 

План навчально-методичних засідань кафедри неврології

Розподіл груп між викладачами

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ 2020-2021

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

2019-2020 н.р.

 

Графік консультацій з неврології для студентів
Графік складання ПМК з неврології

Календарно-тематичний план проведення повторного поглибленого вивчення неврології для студентів IV курсу медичних факультетів у 2019-2020 році

Поточні тематичні плани та розклад лекцій для медико-психологічного факультету

Поточні тематичні плани та розклад лекцій для медичних факультетів

Поточні тематичні плани та розклад лекцій для стоматологічного факультету

Розклад

Тематичний план практичних занять

Перелік питань з неврології для підготовки студентів медичних факультетів до підсумкового модульного контролю на 2019-2020 навч. рік

Перелік питань з неврології для підготовки студентів стоматологічного факультету до підсумкового модульного контролю на 2019-2020 навч. рік

 

Робочі програми 2018

Робочі програми 2019

 

 

 

Навчально-методична робота є пріоритетним напрямом діяльності кафедри. У зв ’ язку з переходом НМУ на кредитно-модульну систему навчання співробітниками кафедри напрацьовані та впроваджені в навчальний процес робочі навчальні програми для студентів медичних та медико-психологічного факультетів, тематичні плани лекцій, практичних занять, самостійної позааудиторної роботи.

Для забезпечення навчального процесу в останні роки співробітниками кафедри підготовлені підручники, посібники та інші методичні матеріали українською, російською та англійською мовами.

На кафедрі щорічно навчаються близько 1000 вітчизняних студентів та понад 100 студентів із 60 країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. Неврологію вивчають студенти IV курсу медичних факультетів №№1,2,3,4, ФПЛЗСУ та медико-психологічного. З 2007 року викладання дисципліни для частини іноземних студентів проводиться англійською мовою.

На лекціях та практичних заняттях приділяється велика увага наочності викладання. Застосовуються комп’ютерні технології, сучасні демонстраційні матеріали. Підготовлена велика кількість кольорових слайдів, тематичних відеофільмів, таблиць, схем. На практичних заняттях демонструються хворі з різноманітними неврологічними порушеннями, опрацьовуються практичні навички та сучасні методи лікування.

Професор Л.І. Соколова читає Практична підготовка студентів
лекцію студентам

Практична підготовка студентів лекцію студентам передбачає освоєння ними практичних навичок обстеження неврологічних хворих

Для проведення поточного та підсумкового модульного контролю рівня знань студентів на кафедрі підготовлено понад 500 ситуаційних клінічних задач та 800 тестових завдань з усіх розділів дисципліни українською, російською та англійською мовами, тести формату А для підготовки до складання ліцензійних іспитів “Крок- 2” та “Крок- 3”.

Підсумковий модульний контроль проводиться в три етапи:

Перевірка засвоєння студентами практичних навичок

Контроль теоретичних знань під час комп ’ютерного тестування

Письмове вирішення ситуаційних клінічних задач

В рамках післядипломної освіти на кафедрі протягом 9 місяців проходять очне навчання лікарі-інтерни за спеціальністю “Неврологія”, а також проводяться циклові заняття з неврології з інтернами за спеціальністю “Сімейна медицина” та “Невідкладні стани”.

Щорічно на кафедрі проходять навчання на циклі підвищення кваліфікації «Сучасні технології вищої медичної освіти, проблеми та перспективи освітньої євроінтеграції» викладачі навчальних медичних закладів України І-ІІ та ІІІ-ІУ рівнів акредитації. За останні 3 навчальних роки проведено 27 циклів навчання, які відвідали 51 слухач ( з них 37 – викладачі медичних коледжів та 14 – медичних університетів та академій).

Заняття лікарів-інтернів в електрофізіологічному кабінеті

Лікарі-інтерни вивчають результати ультразвукового дослідження церебральних судин

 

Навчально-педагогічна робота на базі Київської міської клінічної лікарні №3

3gb1

3gb2

3gb3

3gb4

3gb5

3gb6