НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра неврології

Інформація для студентів

 

Регламент перескладання ПМК (дистанційне навчання)

Регламент проведення ПМК ( дистанційне навчання)

Регламент проведення ПМК (стоматологічний факультет, дистанційне навчання)

Регламент проведення ПМК для студентів 4 курсу стоматологічного факультету під час дистанційного навчання

 

 

Інформація для студентів 4 курсу медичних та стоматологічного факультетів на весняний семестр 2020-2021 н.р.

 

Тематичний план практичних занять з неврології для студентів IV курсу медичних факультетів

Тематичний план практичних занять з неврології для студентів IV курсу медико-психологічного факультету

Тематичний план практичних занять для студентів IV курсу стоматологічного факультету

Тематичний план практичних занять з дисципліни “Неврологія з особливостями дитячого віку” для студентів педіатричного факультету

Розклад занять кафедри

Календарно-тематичний план лекцій для педіатричного факультету

Календарно-тематичний план лекцій для стоматологічного факультету

Календарно-тематичний план лекцій для медико-психологічного факультету

Календарно-тематичний план лекцій для медичних факультетів

Календарно-тематичні плани практичних, семінарських та СРС

Перелік питань для підготовки до ПМК (педіатричний факультет)

Перелік питань для підготовки до ПМК (стоматологічний факультет)

Питання для підготовки до ПМК

Перелік практичних навичок, якими повинен оволодіти студент при підготовці до ПМК

Методичні вказівки до практичних занять

Графік консультацій з неврології для студентів медичних факультетів та студентів спеціальності “Педіатрія” на весняний семестр 2020-2021 н.р.

Розклад занять по часу на кафедрі неврології

 

 

Посилання на лекції на платформі лікар для медичного факультету

Посилання на лекції на платформі лікар для студентів за спеціальністю “Фізична терапія. Ерготерапія”

Посилання на лекції на платформі лікар для стоматологічного факультету

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ (РУССКИЙ ЯЗЫК) 2020-2021