Кафедра неврології

Лікувально-консультативна робота

Неврологічна служба  Києва  є потужною ланкою системи надання спеціалізованої допомоги.  У 2021р. за неврологічною допомогою в місті  звернулося  141 074   хворих,  де число первинних склало   29959.  Загальна захворюваність у місті складає  58899    на 10 тис. населення, первинна – 12508;  диспансеризацією охоплено 29,77%; летальність  сягає 4,91. У порівнянні до минулих років у Києві зменшилася кількість звернень населення за медичною допомогою. Відповідно, зменшилася захворюваність  і  лише захворюваність на церебро-васкулярні  хвороби зросла майже на 3% і склала 106,888. Це сягає  75,8% від усіх хворих,  де первинних інсультів  було  зареєстровано 2094 випадки.  Розсіяного склерозу  у місті того року  зареєстровано 1700 випадків    (первинних – 54 );  епілепсії – 2040.

В місті розгорнуто  952 стаціонарних неврологічних ліжка, де було за рік проліковано 16042  хворих: на ліжках дня ветеранів війни  проліковано 778 особи; на 105 реабілітаційних ліжках – 1113;   на 50 геріатричних – 250 пацієнтів.

Всього в Києві працює 483   лікаря – невролога, вищу кваліфікаційну категорію мають 245;  також 68 особи зайняті у підготовці медичних кадрів, працюють у науково-дослідних інститутах та апараті управління.

Слід відмітити, що в м. Києві працюють колективи кількох кафедр неврології вищих навчальних закладів, де кафедра неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця робить великий науковий і практичний внесок у розвиток охорони здоров’я. На кафедрі неврології працюють доктори мед. наук, професори: Прокопів М.М., Соколова Л.І.,  Черенько Т.М., Мельник В.С.; докт. мед. наук.,  доцент: Турчина Н.С.; кандидати мед. наук, доценти: Ілляш Т.І., Рогоза С.В. , Крилова В.Ю., Довбонос Т.А., Симоненко Г.Г., Мельник Т.М., Пантелеєнко Л.В., Антоненко К.В.,  Крім того на кафедрі працюють асистенти, кандидати мед. наук: Трепет Г.С,  Гелетюк Ю.Л., Гудзенко ГВ., ас. Шоломон С.М.,  Муравська Л.М., Потапова К.П., а також зовнішні сумісники та з погодинною оплатою:  к.м.н., Радзіховська Н.С.,  Н.В., Михайліченко М.О.,  Лащенко О.С., Кузміна-Кутішенко Т.Ю., Самінін Я.Г, Єфремова А.М., Гаврилюк Я.А. Над дисертаціями працюють асистенти Потапова К.П., Лащенко О.С., Самінін Я.Г., Шоломон С.М., Михайліченко М.О.;  аспіранти Марченко М.В., Окунєва С-М. С.

Кафедра неврології базується на восьми клінічних базах та здійснює великий внесок у лікувально-консультативну роботу як у  місті,  та Україні.

Клінічними базами кафедри є:

  • КНП «Олександрівська клінічна лікарня» (неврологічне відділення та відділення церебро-васкулярної патології);
  • КНП «Київська міська клінічна лікарня №4» (два неврологічних відділення і міський центр демієлінізуючих захворювань);
  • КНП «Київська міська клінічна лікарня №3» (неврологічне відділення);
  • КНП «Київська міська клінічна лікарня №6» (неврологічне відділення);
  • Дитяча клінічна лікарня №4 Солом’янського району м.
  • ДУ «ГМЦ МВС України» ( неврологічне відділення);
  • Центральна поліклініка МВС України (неврологічне відділення);
  • Університетська клініка (неврологічне відділення)

 

Відповідальна  за лікувальну роботу кафедри  проф. Прокопів М.М. Відповідальні по базах: доц. Симоненко Г.Г., доц. Крилова В. Ю., доц.. Турчина Н. С., Мельник Т. М., доц.. Довбонос Т.А., доц.. Свистільник В.О. ,  ас. Гудзенко Г.В.

Співробітники кафедри ведуть велику діагностично-консультативну і лікувальну роботу на своїх лікувальних базах.  Професори та доценти консультують хворих у неврологічних відділеннях, які поступили в ургентному порядку та планових хворих, а також пацієнтів, які знаходяться в реанімаційних відділеннях; крім того вони беруть участь у консиліумах в різних відділеннях лікарень, ЛКК, паталого-анатомічних конференціях, ведуть амбулаторний прийом пацієнтів за направленнями. Асистенти кафедри курують пацієнтів у відділеннях та здійснюють планові та ургентні консультації  хворих у  відділеннях лікарень. Протягом поточного року співробітниками кафедри проконсультовано та проліковано 6058 хворих. Поточне лікувальне навантаження  було дещо меншим у зв’язку з тим, що  КНП «КМКЛ №4», КНП  «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва», КНП «КМКЛ №3», частково КНП «КМКЛ №6» являлися опорними лікарнями у боротьбі з COVID -19. Разом з тим, співробітники кафедри були залучені до надання допомоги інфікованим хворим: працювали у перепрофільованих відділеннях, безперервно здійснювали консультативну роботу на всіх лікувальних базах кафедри.

За допомогою обладнання, що належить НМУ імені О.О.Богомольця (транс краніальний допплерограф «Multigon-500», ЕЕГ-85, Комплекс комп’ютерний для дослідження ЕМГ, ВП,ЕРГ та ОАЕ «Нейро МВП-4»,  Нейрософт) обстежувались хворі, що проходили лікування в неврологічних відділеннях.

Співробітниками кафедри розробляються та впроваджуються в лікувальний процес нововведення з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи. Протягом останніх 5 років. було подано та впроваджено 7 нововведень (Соколова Л.І., Мяловицька О.А., Матюшко М.Г., Прокопів М.М.,Трепет Г.С., Антоненко К.В., Кобись. Т.О., Хижняк Ю.В.), у 2020 р. видано 2 Патенти на корисну модель .( Соколова Л.І., Мяловицька О.А., Радзіховська; Черенько Т.М., Гелетюк Ю.Л). На кафедрі проводиться ряд  міжнародних та регіональних клінічних досліджень щодо оцінки ефективності та безпеки ряду медичних препаратів.

Співробітники кафедри приймають участь в чергуванні Української станції екстреної медичної допомоги МОЗ України.

Професори Соколова Л.І., Прокопів М.М., Черенько Т.М., Мельник В.С. та доц. Мельник Т.М. беруть участь в роботі робочих груп МОЗ України та ДОЗ КМДА. Проф. Прокопів М.М. є консультантом Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України.

Всі співробітники підвищують свій професійних рівень шляхом активної участі у заходах з безперервного професійного розвитку:  проходили навчання і стажування за спеціалізацією «неврологія» за кордоном (Даллас, Флоріда (США), Лондон, Ліверпуль (UK), Кремс ( Австрія), неодноразові навчання на міжнародних та всеукраїнських тренінгах, фахових школах, майстер-класах, ТУ, стажуваннях, брали участь у освітніх проектах, слухали курси лекцій, отримували гранти.

Проф. Соколова Л.І., Мельник В.С., Черенько Т.М., Прокопів М.М., доц. Антоненко К.В. , Турчина Н.С., Пантелеєнко Л.В., Рогоза С.В.,  Крилова В.Ю., Симоненко Г.Г., Свистільник В.О. неодноразово виступали з доповідями та друкували роботи у збірниках закордонних і вітчизняних медичних конференцій, симпозіумів, конгресів (Сан-Франціско, Чікаго  (США), Ліверпуль (UK), Токіо, Осака , Кіото (Японія), Берлін (Німеччина), Мадрид ( Іспанія), Торонто, Ванкувер ( Канада), Мілан (Італія), Ташкент ( Узбекистан), Алмати (Казахстан). Доц. Прокопів отримала подяку Ректора ташкентської медичної академії  Шадманова А.К. за наставницьку роботу серед лікарів республіки.

Проф. Мельник В.С., Прокопів М.М.  Соколова Л.І., ас. Трепет Г.С., Кузьміна- Кутішенко Т.Ю. неодноразово виступали на радіо і телебаченні з актуальних питань неврології (цереброваскулярні захворювання,  розсіяний склероз,  неврологічні ускладнення COVID -19, поради лікаря та ін.). брали участь у круглих столах, прес-конференціях.

 

 

 

 

img_0191

imgp4520

imgp4521

lik_kons1