НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра неврології

Лікувально-консультативна робота

 

Клінічна база:

 

Олександрівська клінічна лікарня

м.Київ, вул.Мечникова, 39/1, корпус 10., 8 поверх.

 

Неврологічна служба міста вносить суттєвий вклад в надання спеціалізованої медичної допомоги жителям м. Києва та України та є однією з потужних ланок системи надання спеціалізованої допомоги.

 

У 2020 році у місті за медичною допомогою звернулося 152859 неврологічних  хворих,  де первинних – 32664. Загальна захворюваність склала 641,19 на 10 тис. населення, первинна – 137, 01; диспансеризацією охоплено 27,8%; летальність – 4,81.

 

В місті розгорнуто  1531 стаціонарних неврологічних ліжка, де кількість загальних неврологічних ліжок склала 1181, реабілітаційних -115, спеціалізованих для надання допомоги хворим з гострою цереброваскулярною патологією – 40,  для хворих – інвалідів, ветеранів війни – 10, геріатричних – 18. Амбулаторна мережа має 69 кабінетів в поліклініках і медсанчастинах, 122 ліжка в денних стаціонарах та реабілітаційне відділення на 30 ліжок в санаторії «Жовтень».

 

В Києві працює 509 лікаря-невролога, з них в системі закладів міського підпорядкування – 407 особи, а також 68 особи зайняті у підготовці медичних кадрів, працюють у науково-дослідних інститутах та апараті управління. Вищу лікарську кваліфікаційну категорію мають 245 неврологи міста. Забезпеченість лікарями складає 1,72 на 10 тис. населення, укомплектованість штатами – 81,9%.

 

Слід відмітити, що в м. Києві працюють колективи кількох кафедр неврології вищих навчальних закладів, де кафедра неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця робить великий науковий і практичний внесок у розвиток охорони здоров’я. На кафедрі неврології працюють доктори мед. наук, професори: Соколова Л.І.,  Черенько Т.М., Мельник В.С.; доктори мед. наук.,  доценти: Прокопів М.М, Турчина Н.С., кандидати мед. наук, доценти: Ілляш Т.І., Крилова В.Ю., Довбонос Т.А., Пантелеєнко Л.В., Антоненко К.В., Симоненко Г.Г., Мельник Т.М. Рогоза С.В. Крім того на кафедрі працюють асистенти, кандидати мед. наук: Заводнова З.І., Трепет Г.С,  Гелетюк Ю.Л., Гудзенко ГВ., Шандюк В.Ю., Потапова К.П., а також 6 сумісників.:  к.м.н., Радзіховська Н.С., к.м.н. Муравська Л.М., ас. Шоломон С.М., ас. Дроздова Н.В.,  Лащенко О.С., Кузміна Т.Ю. Над дисертаціями працюють асистент Потапова К.П., Лащенко О.С.,  та аспірант Марченко М.В.

 

Кафедра неврології розташована на шести клінічних базах:

 

  • Олександрівська клінічна лікарня (неврологічне відділення та відділення церебро-васкулярної патології);
  • Київська міська клінічна лікарня №4 (два неврологічних відділення і міський центр демієлінізуючих захворювань);
  • Київська міська клінічна лікарня №3 (неврологічне відділення);
  • Київська міська клінічна лікарня №6 (неврологічне відділення);
  • Центральний госпіталь МВС України ( неврологічне відділення);
  • Центральна поліклініка МВС України (неврологічне відділення).

 

Відповідальною за лікувальну роботу на кафедрі є доц. Прокопів М.М. – експерт ДОЗ КМДА з напрямку «Неврологія»

Відповідальними за лікувальну роботу на клінічних базах кафедри є:

Олександрівська клінічна лікарня – доц. Прокопів М.М.,

Київська міська клінічна лікарня №4 – доц.. Довбонос Т.А.;;

Київська міська клінічна лікарня №3 – доц.. Крилова В.Ю.;

Центральна поліклініка МВС України – доц.. Турчина Н.С.;

Київська міська клінічна лікарня №6 – доц.. Симоненко Г.Г..

 

Співробітники кафедри ведуть велику діагностично-консультативну і лікувальну роботу на своїх лікувальних базах.  Професори та доценти консультують хворих у неврологічних відділеннях, які поступили в ургентному порядку та планових хворих, а також пацієнтів, які знаходяться в реанімаційних відділеннях; крім того вони беруть участь у консиліумах в різних відділеннях лікарень, ЛКК, паталого-анатомічних конференціях, ведуть амбулаторний прийом пацієнтів за направленнями.

Протягом поточного року співробітниками кафедри проконсультовано та проліковано 6970 хворих. Поточне лікувальне навантаження  було меншим у зв’язку з тим, що  КНП «КМКЛ №4», КНП  «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва», КНП «КМКЛ №3», частково КНП «КМКЛ №6» являлися опорними лікарнями у боротьбі з COVID -19. Разом з тим, співробітники кафедри були залучені до надання допомоги інфікованим хворим: працювали у перепрофільованих відділеннях, безперервно здійснювали консультативну роботу на всіх лікувальних базах кафедри.

 

За допомогою обладнання, що належить НМУ імені О.О.Богомольця (транс краніальний допплерограф «Multigon-500», ЕЕГ-85, Комплекс комп’ютерний для дослідження ЕМГ, ВП,ЕРГ та ОАЕ «Нейро МВП-4»,  Нейрософт) обстежувались хворі, що проходили лікування в неврологічних відділеннях.

 

Співробітниками кафедри розробляються та впроваджуються в лікувальний процес нововведення з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи. Протягом останніх 5 років. було подано та впроваджено 7 нововведень (Соколова Л.І., Мяловицька О.А., Матюшко М.Г., Прокопів М.М.,Трепет Г.С., Антоненко К.В., Кобись. Т.О., Хижняк Ю.В.), у 2020 р. видано 2 Патенти на корисну модель .( Соколова Л.І., Мяловицька О.А., Радзіховська ; Черенько Т.М., Гелетюк Ю.Л). На кафедрі проводиться ряд  міжнародних та регіональних клінічних досліджень щодо оцінки ефективності та безпеки ряду медичних препаратів.

 

Співробітники кафедри приймають участь в чергуванні Української станції екстреної медичної допомоги МОЗ України.

 

Професори Соколова Л.І.,Черенько Т.М. та доц. Прокопів М.М. , Мельник Т.М. беруть участь в роботі робочих груп МОЗ України та ДОЗ КМДА.

 

Всі співробітники підвищують свій професійних рівень шляхом активної участі у заходах з безперервного професійного розвитку, проходять навчання і стажування за спеціалізацією «неврологія» за кордоном (Даллас, Флоріда (США), Лондон (UK), Кремс ( Австрія) та отримували гранти.

 

Проф. Соколова Л.І., Мельник В.С., Чернько Т.М., доц..Антоненко К.В. , Пантелеєнко Л.В., Прокопів М.М., Турчина Н.С. неодноразово виступали з доповідями та друкували роботи у збірниках закордонних і вітчизняних медичних конференцій, симпозіумів, конгресів (Сан-Франціско (США), Ліверпуль (UK), Осака , Кіото (Японія), Ташкент ( Узбекистан), Алмати (Казахстан). Доц. Прокопів отримала подяку Ректора ташкентської медичної академії  Шадманова А.К. за наставницьку роботу серед лікарів республіки.

 

Проф. Соколова Л.І., проф.. Мельник В.С. та доц.. Прокопів М.М. неодноразово виступали на радіо і телебаченні з актуальних питань неврології ( розсіяний склероз,  цереброваскулярні захворювання,  неврологічні ускладнення COVID -19 та ін.). брали участь у круглих столах, прес-конференціях.

 

 

 

img_0191

imgp4520

imgp4521

lik_kons1