Кафедра неврології

Студентський науковий гурток

 

Назва гуртка:

Студентський науковий неврологічний гурток (СН²Г)

Кафедра гуртка:

Кафедра неврології

 

Керівник гуртка:

В.о. зав. каф.: д.мед.н., проф. Прокопів М.М.

 

Відповідальний співробітник (керівник):

 

Шоломон Світлана Миколаївна

Клінічна база: КМКЛ №4, неврологічне відділення

 

Староста гуртка:

Мішура Світлана Сергіївна студентка 5 курсу, 1 мед ф-ту, група 18,

телефон +380975183062

e-mail: svetams25102000@gmail.com

 

Telegram канал https://t.me/gurtok_neurology

Telegram чат https://t.me/joinchat/GhsIrFM3wyHwkgrO

Instagram https://instagram.com/sng_neurology?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Facebook група https://www.facebook.com/groups/nmuneurology/

 

Профіль гуртка: Клінічна медицина

 

Засідання гуртка проводяться на базах лікарень: Олександрівська клінічна лікарня, вул. Шовковична, 39/1, корпус 10, 8 поверх; Київська міська клінічна лікарня №4, вул. Солом’янська, 17; Університетська клініка, вул. Володимира Винниченка 9, 2 поверх, конференц-зала.

 

Періодичність проведення засідань: 1 засідання  на 2 тижні

 

Середня тривалість одного засідання: 1,5-2 години

 

Загальна кількість гуртківців: 30

 

Середня кількість відвідувачів одного засідання: 15-20

 

Способи інформування студентів про діяльність гуртка кафедри:
– розміщення інформаційних стендів на кафедрі гуртка;
– розміщення інформації на сайті/інтернет-сторінці кафедри та в Telegram-групі  гуртка (https://t.me/joinchat/GhsIrFM3wyHwkgrO);
– ведення сторінки гуртка у соціальній мережі (https://www.facebook.com/groups/nmuneurology)
– інформування студентів викладачами під час практичних занять/лекцій;

 

Методика проведення засідань:

ð доповідь викладача (зі співдоповідачем студентом);

ð доповідь студента (зі співдоповідачем викладачем);

ð співдоповіді студентів;

ð інше: обговорення теми із розбором підібраних питань у форматі «Що? Де? Коли?»

Засідання гуртка в осінньому семестрі проходять на базі клінічної лікарні №4 по вул. Солом’янській, 17, у весняному семестрі – Олександрівська клінічна лікарня по вул. Шовковична, 39/1, корпус 10. Початок засідань о 16.00.

Основні напрямки роботи гуртка:

 • проведення загальних засідань з актуальних питань неврології з демонстрацією хворих і розбором клінічних випадків з метою поглиблення знань студентів з дисципліни;
 • виступи студентів з оглядом літератури за тематикою засідань;
 • самостійна робота студентів-гуртківців на базах кафедри під керівництвом викладачів-кураторів;
 • поглиблення практичних навичок з неврології;
 • оволодіння студентами методології проведення досліджень й опанування базових знань для аналізу результатів наукової діяльності;
 • організація і проведення секційного засідання щорічного міжнародного науково-практичного конгресу студентів та молодих вчених;
 • допомога гуртківцям у підготовці до друку тез, статей і доповідей;
 • проведення неврологічного «Що? Де? Коли?»;
 • участь у спільних засіданнях Студентських наукових гуртків кафедр НМУ імені О.О. Богомольця

 

Наукова робота проводиться на клінічних базах кафедри неврології:

 • Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1;
 • Київська міська клінічна лікарня №4, м. Київ, вул. Солом’янська, 17;
 • Київська міська клінічна лікарня №3, м. Київ, вул. П. Запорожця, 26

На клінічних базах проводяться: допплерографія судин голови і шиї, електроенцефалографічне дослідження головного мозку, електронейроміографія.

 

 

План роботи студентського наукового гуртка на кафедрі неврології у весняному семестрі 2022-2023 навчального року

№ п/п Тема засідання Дата Викладач
1. Пухлини головного мозку. Мультидисциплінарний підхід до лікування. Молекулярно-генетичні основи та поняття про таргетну терапію. 01.02 ас. С.М. Шоломон
Студентка 5-го курсу Мішура С.С.
(староста гуртка)
2. Самостійна робота гуртківців. 08.02
онлайн
Викладачі
3. Особливості розладів сну в умовах воєнних дій та екстремальних ситуацій 15.02 ас. Я.Г. Самінін
4. Самостійна робота студентів. 22.02
онлайн
Викладачі
5. Диференційна діагностика прозопалгій. 01.03 доц. Г.Г. Симоненко
6. Самостійна робота студентів. 08.03
онлайн
Викладачі
7. Спадкові моногенні хвороби із ураженням координаторної системи та міотонія. 15.03 доц. Н.С. Турчина
Студентка 5-го курсу Мішура С.С.
(староста гуртка)
8. Самостійна робота студентів. 22.03
онлайн
Викладачі
9. БАС. Сучасні аспекти діагностики та лікування. 29.03 ас. Г.В. Гудзенко
10. Самостійна робота студентів. 05.04
онлайн
Викладачі
11. Наслідки інсультів. Післяінсультний больовий синдром. 12.04 проф. Т.М. Черенько
12. Самостійна робота студентів. 19.04
онлайн
Викладачі
13 Насильницький плач та сміх у структурі псевдобульбарного синдрому. 26.04 ас. С.М. Шоломон
Студентка 4-го курсу Є.В. Руденко
14 Самостійна робота студентів. 03.05
онлайн
Викладачі
15 Фізіологія сну та його порушення. Судинна деменція. 10.05 Лікарі інтерни: Харченко Анастасія, Холодова Маргарита
16 Самостійна робота студентів. 17.05
онлайн
Викладачі
17 Сучасні аспекти лікування пацієнтів з розсіяним склерозом. 25.05 проф. Соколова Л.І.
18 Самостійна робота студентів. 31.05
онлайн
Викладачі

 

Засідання гуртка в весняному семестрі проходять в змішаному режимі.

Початок засідання о 16.00.

В.о. зав. кафедри неврології,

д.м.н., професор                                                          Прокопів М.М.

 

 

 

Члени СНГ взяли участь у науковій конференції Annual Young Medical Scientific Conference 2022

 

Галайба А.Д. (науковий керівник Шоломон С.М.) “Зміни в гемостазу у хворих з розсіяним склерозом, які перехворіли на COVID-19”

 

Кунець І.Я. (науковий керівник Гудзенко Г.В.) “Втома як прояв тривалого COVID-19”

 

Мішура С.С., Меленчук С.А. (науковий керівник Турчина Н.С) “Комплексна реабілітація пацієнтів із посттравматичним головним болем внаслідок мінно-вибухової травми”

 

Холоша О.О. (науковий керівник Шоломон С.М.) “Рівень тривоги та депресії у хворих на розсіяний склероз, що перенесли COVID-19”