Кафедра неврології

Студентський науковий гурток

 

Назва гуртка:

Студентський науковий неврологічний гурток (СН²Г)

Кафедра гуртка:

Кафедра неврології

 Керівник гуртка:

В.о. зав. каф.: д.мед.н., проф. Прокопів М.М.

 Відповідальний співробітник (керівник):

 Шоломон Світлана Миколаївна

Клінічна база: КМКЛ №4, неврологічне відділення

Староста гуртка:

Мішура Світлана Сергіївна студентка 6 курсу, 1 мед ф-ту, група 18,

телефон +380975183062

e-mail: svetams25102000@gmail.com

 

Telegram канал https://t.me/gurtok_neurology

Telegram чат https://t.me/joinchat/GhsIrFM3wyHwkgrO

Instagram https://instagram.com/sng_neurology?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Facebook група https://www.facebook.com/groups/nmuneurology/

 

Профіль гуртка: Клінічна медицина

Засідання гуртка проводяться на базах лікарень: Олександрівська клінічна лікарня, вул. Шовковична, 39/1, корпус 10, 8 поверх; Київська міська клінічна лікарня №4, вул. Солом’янська, 17; Університетська клініка, вул. Володимира Винниченка 9, 2 поверх, конференц-зала.

Періодичність проведення засідань: 1 засідання  на 2 тижні

Середня тривалість одного засідання: 1,5-2 години

Загальна кількість гуртківців: 30

Середня кількість відвідувачів одного засідання: 15-20

Способи інформування студентів про діяльність гуртка кафедри:
– розміщення інформаційних стендів на кафедрі гуртка;
– розміщення інформації на сайті/інтернет-сторінці кафедри та в Telegram-групі  гуртка (https://t.me/joinchat/GhsIrFM3wyHwkgrO);
– ведення сторінки гуртка у соціальній мережі (https://www.facebook.com/groups/nmuneurology)
– інформування студентів викладачами під час практичних занять/лекцій;

Методика проведення засідань:

ð доповідь викладача (зі співдоповідачем студентом);

ð доповідь студента (зі співдоповідачем викладачем);

ð співдоповіді студентів;

ð інше: обговорення теми із розбором підібраних питань у форматі «Що? Де? Коли?»

Засідання гуртка в осінньому семестрі проходять на базі клінічної лікарні №4 по вул. Солом’янській, 17, у весняному семестрі – Олександрівська клінічна лікарня по вул. Шовковична, 39/1, корпус 10. Початок засідань о 16.00.

Основні напрямки роботи гуртка:

 • проведення загальних засідань з актуальних питань неврології з демонстрацією хворих і розбором клінічних випадків з метою поглиблення знань студентів з дисципліни;
 • виступи студентів з оглядом літератури за тематикою засідань;
 • самостійна робота студентів-гуртківців на базах кафедри під керівництвом викладачів-кураторів;
 • поглиблення практичних навичок з неврології;
 • оволодіння студентами методології проведення досліджень й опанування базових знань для аналізу результатів наукової діяльності;
 • організація і проведення секційного засідання щорічного міжнародного науково-практичного конгресу студентів та молодих вчених;
 • допомога гуртківцям у підготовці до друку тез, статей і доповідей;
 • проведення неврологічного «Що? Де? Коли?»;
 • участь у спільних засіданнях Студентських наукових гуртків кафедр НМУ імені О.О. Богомольця

 

Наукова робота проводиться на клінічних базах кафедри неврології:

 • Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1;
 • Київська міська клінічна лікарня №4, м. Київ, вул. Солом’янська, 17;
 • Київська міська клінічна лікарня №3, м. Київ, вул. П. Запорожця, 26

На клінічних базах проводяться: допплерографія судин голови і шиї, електроенцефалографічне дослідження головного мозку, електронейроміографія.

 

План роботи студентського наукового гуртка на кафедрі неврології в осінньо-зимовому семестрі 2023-2024 навчального року

 

 

№ п/п Тема засідання Дата Викладач
1. Організаційні питання, визначення тематики. Історія кафедри неврології. 27.09 проф. М.М. Прокопів
ас. С.М. Шоломон
Студентка 6-го курсу Мішура С.С.
(староста гуртка)
2. Правила підготовки презентації доповіді. 04.10
онлайн
ас. С.М. Шоломон
Студентка 6-го курсу Мішура С.С.
(староста гуртка)
3. Як формувати мету та завдання досліджень. Поняття про нульову гіпотезу та контрольну групу. 11.10
онлайн
ас. С.М. Шоломон
Студентка 6-го курсу Мішура С.С.
(староста гуртка)
4. Формування больового синдрому при остеохондрозі хребта. Комплексний підхід до лікування. Кінезіологічне тейпування. 18.10

 

ас. Михайліченко М. О.
лікар-невролог Забара О.В.
5. Епілепсія: ключові аспекти діагностики та лікування. Сучасна класифікація епілепсії та епілептичних нападів. Електроенцефалографія. 25.10 ас. Михайліченко М.О.
лікар-невролог Орловська А.Л.
6. Збір матеріалу, статистична обробка результатів дослідження.

 

01.11
онлайн
ас. С.М. Шоломон
Студентка 6-го курсу Мішура С.С.
(староста гуртка)
7. Застосування блокад під ультразвуковим контролем при менеджменті больового синдрому. 08.11 ас. Михайліченко М.О.
лікар-невролог Нагай Д.О.
8. Написання тез доповідей. Принцип IMRAD. Структура наукової статті. 15.11
онлайн
ас. С.М. Шоломон
Студентка 6-го курсу Мішура С.С.
(староста гуртка)
9. Транскраніальна доплерографія в діагностиці цереброваскулярної патології. 22.11 ас. Михайліченко М.О.
лікар-невролог Нагай Д.О.
10. Лікування та вторинна профілактика ішемічного інсульту (за матеріалами клінічної настанови 2023). 29.11

 

Проф. Черенько Т.М.
11. Сучасні уявлення про диференціальну діагностику та лікування полінейропатій.  Електронейроміографія. 06.12 ас. Михайліченко М. О.
лікар-невролог Забара О.В.
12. Сучасні методи статистичної обробки отриманих результатів досліджень. 13.12
онлайн
ас. С.М. Шоломон
Студентка 6-го курсу Мішура С.С.
(староста гуртка)
13 Спадкові хвороби з переважним ураженням нервово-м’язової системи. Класифікація, клініка, діагностика. Лікування. 20.12 Доц. Свистільник В.О.

 

Засідання гуртка в осінньому семестрі проходять в змішаному режимі.

Початок засідання о 16.00.

В.о. зав. кафедри неврології,

д.м.н., професор                                                              Прокопів М.М.

 

 

 

Члени СНГ взяли участь у науковій конференції Clinical Annual Scientific Experience (CASE) 2023

 

Мішура С.С. “Сімейний випадок оливопонтоцеребелярної атрофії: особливості діагностики та перебігу”

Самінін Я.Г. “Клінічний випадок забою головного мозку з вираженими когнітивними та поведінковими розладами”

Юсипчук І.В. “Гостра демієлінізуюча полінейропатія (синдром Гійена-Барре)”

Диплом за чіткість та правильність відповідей на запитання отримали Божко Є.О., Орел М.Я. “Клінічний випадок екстрапонтинного мієлінолізу у пацієнтки зі спадковою дисплазією обох нирок”

 

 

Члени СНГ взяли участь у науковій конференції Annual Young Medical Scientific Conference 2022

 

Галайба А.Д. (науковий керівник Шоломон С.М.) “Зміни в гемостазу у хворих з розсіяним склерозом, які перехворіли на COVID-19”

 

Кунець І.Я. (науковий керівник Гудзенко Г.В.) “Втома як прояв тривалого COVID-19”

 

Мішура С.С., Меленчук С.А. (науковий керівник Турчина Н.С) “Комплексна реабілітація пацієнтів із посттравматичним головним болем внаслідок мінно-вибухової травми”

 

Холоша О.О. (науковий керівник Шоломон С.М.) “Рівень тривоги та депресії у хворих на розсіяний склероз, що перенесли COVID-19”