НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра неврології

Студентський науковий гурток

Назва гуртка: gurtok1

Студентський науковий неврологічний гурток (СН²Г)

Кафедра гуртка:

Кафедра неврології

 

Керівник гуртка:

Зав. каф.: д.мед.н., проф. Соколова Лариса Іванівна

 

Відповідальні співробітники (керівники):

 

Довбонос Тетяна Анатоліївна

Клінічна база: КМКЛ №4, неврологічне відділення

Антоненко Катерина Володимирівна

Клінічна база: Олександрівська клінічна лікарня, неврологічне відділення, вул.Шовковична, 39/1, корпус 10, 8 поверх.

 

Староста гуртка:

Полюхович Олена Іванівна, студентка 5 курсу, 1 мед ф-ту, група 13,

телефон +380501958625

e-mail: lena.plkhvch@gmail.com

 

Facebook група https://www.facebook.com/groups/nmuneurology/

Telegram група https://t.me/joinchat/GhsIrFM3wyHwkgrO

 

Профіль гуртка: Клінічна медицина

 

Засідання гуртка проводяться на базах лікарень: Олександрівська клінічна лікарня, вул. Шовковична, 39/1, корпус 10, 8 поверх; Київська міська клінічна лікарня №4, вул. Солом’янська, 17.

 

Періодичність проведення засідань: 1 засідання  на 2 тижні

 

Середня тривалість одного засідання: 1,5-2 години

 

Загальна кількість гуртківців: 30

 

Середня кількість відвідувачів одного засідання: 14-18

 

Способи інформування студентів про діяльність гуртка кафедри:
– розміщення інформаційних стендів на кафедрі гуртка;
– розміщення інформації на сайті/інтернет-сторінці кафедри та в Telegram-групі  гуртка (https://t.me/joinchat/GhsIrFM3wyHwkgrO);
– ведення сторінки гуртка у соціальній мережі (https://www.facebook.com/groups/nmuneurology)
– інформування студентів викладачами під час практичних занять/лекцій;

 

Методика проведення засідань:

ð доповідь викладача (зі співдоповідачем студентом);

ð доповідь студента (зі співдоповідачем викладачем);

ð співдоповіді студентів;

ð інше: обговорення теми із розбором підібраних питань у форматі «Що? Де? Коли?»

Засідання гуртка в осінньому семестрі проходять на базі клінічної лікарні №4 по вул. Солом’янській, 17, у весняному семестрі – Олександрівська клінічна лікарня по вул. Шовковична, 39/1, корпус 10. Початок засідань о 16.00.

Основні напрямки роботи гуртка:

 • проведення загальних засідань з актуальних питань неврології з демонстрацією хворих і розбором клінічних випадків з метою поглиблення знань студентів з дисципліни;
 • виступи студентів з оглядом літератури за тематикою засідань;
 • самостійна робота студентів-гуртківців на базах кафедри під керівництвом викладачів-кураторів;
 • поглиблення практичних навичок з неврології;
 • оволодіння студентами методології проведення досліджень й опанування базових знань для аналізу результатів наукової діяльності;
 • організація і проведення секційного засідання щорічного міжнародного науково-практичного конгресу студентів та молодих вчених;
 • допомога гуртківцям у підготовці до друку тез, статей і доповідей;
 • проведення неврологічного «Що? Де? Коли?»;
 • участь у спільних засіданнях Студентських наукових гуртків кафедр НМУ імені О.О. Богомольця

 

Наукова робота проводиться на клінічних базах кафедри неврології:

 • Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1;
 • Київська міська клінічна лікарня №4, м. Київ, вул. Солом’янська, 17;
 • Київська міська клінічна лікарня №3, м. Київ, вул. П. Запорожця, 26

На клінічних базах проводяться: допплерографія судин голови і шиї, електроенцефалографічне дослідження головного мозку, електронейроміографія.

 

 

План роботи студентського наукового гуртка на кафедрі неврології у весняному семестрі 2021-2022 навчального року

 

Тема засідання Дата Викладач
1. Диференційна діагностика прозопалгій

Методологія наукової роботи: види клінічних досліджень в медицині

17.02 Доц. Антоненко К.В.

Ст. лаборант каф., інтерн Карпів І.Я.

2. Самостійна робота гуртківців 24.02 викладачі
3. Особливості клініки, діагностики та лікування аутоімунного енцефаліту

Методологія наукової роботи: як підготувати гарну Power Point презентацію доповіді

3.03 Доц. Крилова В.Ю.

Студентка 6 курсу Полюхович О.І. (староста гуртка)

4. Самостійна робота гуртківців 10.03 викладачі
5. Неврологічні прояви гіпо- та гіпернатріємії

Методологія наукової роботи: поради успішного виступу на конференції

17.03 Ас. Єфремова А.М.

Студентка 6 курсу Полюхович О.І. (староста гуртка)

6. Самостійна робота гуртківців 24.03 викладачі
7. Ішемічний інсульт на фоні COVID-19

Методологія наукової роботи: шкали для оцінки хворого з інсультом

31.03 Ас., к.м.н. Трепет Г.С.

 

Ас. Гаврилюк Я.А.

8. Самостійна робота гуртківців 7.04 викладачі
9. Диференційна діагностика запаморочення в практиці невролога

Методологія наукової роботи: інформована згода пацієнта для участі в клінічному випробуванні (дослідженні)

14.04 Ас. Кузьміна Т.Ю.
10. Самостійна робота гуртківців 21.04 викладачі
11. Фізіологія сну. Види порушення сну.

Методологія наукової роботи: шкали для оцінки когнітивного статусу та емоційного стану

28.04 Доц. Ілляш Т.І.

Інтерни 1 року Харченко А.С.

Холодова М.І.

12. Самостійна робота гуртківців 5.05 викладачі
13. Діагностичні можливості ЕМГ в неврології

Методологія наукової роботи: як запобігти академічному плагіату при написанні наукової роботи

12.05 Доц. Рогоза С.В.

 

 

Ас. Самінін Я.Г.

14. Самостійна робота гуртківців 19.05 викладачі
15. Наслідки інсульту. Післяінсультний больовий синдром.

Методологія наукової роботи: типові помилки при написанні тез доповіді

26.05 Проф. Черенько Т.М.

 

Початок засідання о 16.00.

 

Зав. кафедри неврології,

д.м.н., професор                                                                                         Соколова Л.І.

 

 

 

ПРОВЕДЕНІ  ЗАХОДИ

 

18.06.2020 року відбулось чергове онлайн-засідання студентського наукового гуртка кафедри неврології під керівництвом доцента кафедри, к.мед.н. Крилової Вікторії Юріївни на тему: “Розлади сну в неврології”.

В своїй доповіді Вікторія Юріївна наголосила, що від безсоння страждає близько 30% населення України віком старше 55 років, причому, жінки частіше, ніж чоловіки. Ці розлади призводять до зниження працездатності у 2 рази, підвищення у 2,5 рази ризику розвитку психічних захворювань (ризик розвитку депресії — у 4 рази), зниження когнітивних функцій на 0,67% за рік (при зниженні тривалості сну на 1 год). Серед порушень сну виділяють: безсоння; гіперсомнію; порушення, пов’язані з апное під час сну; порушення циклічності сну та неспання; порушення рухів уві сні; парасомнію.

На засіданні гуртка детально були розглянуті особливості розладів сну у пацієнтів з депресією. Для таких хворих характерна наявність ознак депресії, неповноцінний сон, періодичні ранні пробудження. Під час засипання “спати хочеться, але заснути не може”, пацієнт проводить у ліжку без сну декілька годин в тяжких роздумах, пов’язаних з минулими подіями, лежить нерухомо, переважно на спині. Після пробудження, по мірі зникнення сонливості, наростає “душевна тяжкість”.

Для пацієнтів з тривожними розладами характерні наступні прояви: під час засипання знижена сонливість, часто змінює положення тіла, багато разів піднімається, думки направлені на проблеми пов’язані з майбутнім. У таких хворих сон поверхневий, з повторними пробудженнями і тривожними сновидіннями. Пробудження раптове, з задишкою, пітливістю, фіксацією на сновидіннях, відсутністю свіжості після сну.

Принципи лікування розладів сну ґрунтуються на Європейських рекомендаціях з діагностики та лікування безсоння (2017 р.) та рекомендаціях Американської спілки лікарів по веденню пацієнтів з хронічного інсомнією (2016 р.).

У лікуванні пацієнтів із безсонням перше місце відведене когнітивно-поведінковій терапії, фармакотерапію ж рекомендовано призначати тільки у разі неефективності психотерапії.

На засіданні гуртківці також прослухали доповідь студента 4 курсу, медичного факультету № 1, 22 групи Кондрацького Арсенія Васильовича. У своїй презентації студент розкрив питання гігієни сну: облаштування спальної кімнати, умови засинання, правильної пози, правил вечірнього прийому їжі, підготовки до сну, балансування фізичної активності й релаксаційної техніки. Доповідач аргументував доцільність профілактичних заходів в сомнології для досягнення здорового сну без застосування фармакологічних препаратів.

В кінці засідання студенти-гуртківці різних курсів взяли активну участь в обговоренні прослуханих доповідей.

 

 

 

 

20  травня 2020 р.  відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця у новому онлайн-форматі під керівництвом асистента кафедри, к.мед.н. Гелетюк Юлії Леонідівни.

Зустріч студентської неврологічної спільноти була присвячена темі: «Особливості клініки, діагностики та лікування гострих вірусних енцефалітів», а також, враховуючи сучасну епідемічну ситуацію в світі –  впливу вірусу SARS-CoV-2 на нервову систему.

На засіданні були присутні: завідувач кафедри неврології, д.мед.н., проф. Соколова Лариса Іванівна, к.мед.н., доц. Антоненко Катерина Володимирівна, к.мед.н., ас. Гудзенко Ганна Володимирівна та гуртківці – студенти різних курсів.

У своїй доповіді Юлія Леонідівна підкреслила актуальність теми вірусних енцефалітів, детально зупинилась на описі клінічної картини, діагностичних і, особливо, специфічних нейровізуалізаційних ознаках енцефалітів, які викликані вірусами групи герпесу. Було наголошено на тому, що необхідно звертати увагу і на шкірні прояви інфекції та ураження слизових оболонок,  що в деяких випадках може допомогти при постановці діагнозу. Також було обговорено алгоритм лікування енцефалітів.

Наступним слово було надано студенту 4 курсу, 9 групи медичного факультету №4, Кулікову Владиславу Васильовичу, який, провівши грунтовний аналіз літературних даних, представив доповідь на тему: «Вплив SARS-CoV-2 на нервову систему». У своїй презентації він висвітлив сучасні дані  про можливі нейротропні властивості коронавірусної інфекції, патогенетичні механізми ураження нервової системи та акцентував на неврологічних проявах вірусу, серед яких описані випадки енцефалітів, гострих порушень мозкового кровообігу, розсіяного склерозу, синдрому Гійєна-Барре, полінейропатії та ураження черепних нервів.

Гуртківці активно прийняли участь у дискусії після  доповідей, задавали питання та ділились цікавою інформацією в рамках теми засідання.

Юлія Леонідівна завершила  засідання демонстрацією МРТ-знімків пацієнтів з вірусними енцефалітами, під час якого студенти самостійно змогли визначити етіологію вогнищевого ураження головного мозку. Наприкінці зустрічі було зроблено спільне фото та отримано висновок, що карантин не є перепоною для оволодіння новими знаннями.

 

 

 

 

26 лютого 2020 року на базі кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри неврології на тему: «Фактори ризику у хворих з дисфункцією гіпоталамуса та панічними розладами» під керівництвом к.мед.н., асистента кафедри неврології Трепет Ганни Сергіївни.

У вступному слові Ганна Сергіївна наголосила на важливості та актуальності теми дисфункції гіпоталамуса в практиці неврологів, кардіологів, ендокринологів, психіатрів, гінекологів, яка має медичне та соціальне значення, що визначається молодим віком пацієнтів, прогресуючим перебігом захворювання, вираженими нейроендокринними порушеннями, що часто супроводжуються зниженням або втратою працездатності.

Діагнози «вегето-судинна дистонія» та «нейроциркуляторна дистонія» – некоректні, оскільки є ознаками дисфункції гіпоталамуса, а не окремими захворюваннями.

На засіданні студентка 6 кусу, медичного ф-ту №1, 4 групи Гаврилюк Яна Андріївна представила анатомо-фізіологічні особливості гіпоталамуса та інших розділів автономної нервової системи, роль основних факторів ризику та дефіциту ГАМК в етіопатогенезі даної патології, клінічні форми та діагностичні критерії, методи діагностики, диференційної діагностики, принципи лікування. Доповідач представила клінічний випадок та результати  наукового дослідження проведеного під керівництвом к.мед.н., асистента Трепет Ганни Сергіївни на тему: «Фактори ризику у хворих з вегето-судинною формою дисфункції гіпоталамуса та панічними розладами».

Своєчасне виявлення  та лікування пацієнтів з проявами дисфункції гіпоталамусу дозволить попередити прогресування захворювання, розвиток панічних атак та  можливих цереброваскулярних ускладнень.

Засідання проходило у формі діалогу, учасники мали змогу взяти
участь у дискусії, задати запитання, які їх зацікавили, поглибити свій багаж
знань.

 

 

 

5 лютого 2020 року на базі кафедри неврології НМУ імені О.О.Богомольця відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри неврології на тему: «Диференційна діагностика розсіяного склерозу. Оптикомієліт Девіка».

 

 

Захід відвідали студенти 2-6 курсів. Засідання розпочалось із вступного слова професора кафедри неврології, д.мед.н. Мяловицької О.А.

З доповіддю на тему: «Критерії Макдональда та MAGNIMS у діагностиці розсіяного склерозу» виступив студент 4 курсу, медичного факультету №4, 9 групи Куліков Владислав Васильович. У своєму вступі він  зауважив, що метою його презентації було компетентно передати суть та зміст критеріїв Макдональда у діагностиці розсіяного склерозу.  Владислав Куліков детально пояснив патогенез розсіяного склерозу, його клінічні прояви, діагностичний алгоритм. Свою основну думку щодо діагностики розсіяного  склерозу він висловив таким чином «У моєму розумінні, цього можна досягти, лише детально пояснивши, що являє собою хвороба і які вона має клінічні прояви. Зрештою, презентація наголошує на важливості неврологічного обстеження та взаємодії між лікарем та хворим, як основи діагностики розсіяного склерозу».

У своїй презентації Олена Анатоліївна висвітлила питання патогенезу, клініки, сучасних аспектів діагностики та лікування оптиконевромієліту Девіка, необхідності проведення диференційної діагностики з такими захворюваннями: як гострий розсіяний енцефаломієліт, нейробореліоз, сирингомієлія, судинні захворювання головного мозку, енцефаліти, саркоїдоз, системний червоний вовчак, синдром Шегрена  а також врахувати можливість поєднаної патології.

Засідання проходило у формі діалогу, учасники мали змогу взяти участь у дискусії, задати запитання, які їх зацікавили, поглибити свій багаж знань і першими дізнатись про найактуальніші проблеми в неврології і шляхи їх вирішення.

 

 

24.04.19 р. відбулось засідання студентського наукового гуртка кафедри неврології під керівництвом к.мед.н.,доц. Антоненко Катерини Володимирівни , к.мед.н.,ас.Трепет Ганни Сергіївни на тему : «Етіологічні особливості розвитку інсульту у пацієнтів молодого віку.
Сирингомієлія. Етіологія, клінічна картина, сучасні методи діагностики та лікування.»
Катерина Володимирівна надала інформацію,що частота інсультів у пацієнтів молодого віку ,становить 2,5-8% специфічними особливостями яких є причини ,наслідки та розвиток під час вагітності, неспецифічними-клінічна картина та лікувальна тактика.
Основними факторами ризику гострих порушень мозкового кровообігу являється артеріальна гіпертензія,атеросклероз,цукровий діабет,захворювання серця,куріння,мігрень,прийом гормональних контрацептивів.
ВІЛ-інфекція може призводити до розвитку інсультів внаслідок таких патологічних процесів:васкулітів,зниження активності інгібіторів згортання,ендокардитів,токсичної ангіопатії.
CADASIL(Церебральна аутосомно-домінантна артеріопатія з субкортикальними інфарктами та лейкоенцефалопатією)Характерні ознаки:мігрень з аурою у віці 20-30 років,повторні субкортикальні ішемічні інсульти в 40-50 років,КП субкортикального типу,афективні порушення(депресія,тривога),відсутня АГ та судинні фактори ризику,виявляється мутація гена North3 на 19 хромосомі .
До більш рідкісних причин належать:диссекція цервікальних артерій ,хвороба Мойя-Мойя,цереральні васкуліти ,ревматичні (СЧВ,РА та ін.),гематологічні ,метаболічні захворювання(хвороба Фабрі ,гіпергомоцистеїнемія).
Особливості діагностики:
-МРТ+МР-ангіографія;
-ЕКГ,Ехо-кг;
-маркери антифосфоліпідного синдрому;
-показники гемостазу;
-рівень гомоцистеїну.
Наступну доповідь представила студентка 4 курсу,Коломийченко Дар’я.
Сирингомієлія (від грецької syrinx — порожнина; myelon — спинний мозок) — хронічне захворювання нервової системи, яке характеризується утворенням порожнин вздовж спинного мозку.
Етіологія сирингомієлії до кінця ще не з’ясована.
Призвести до сирингомієлії можуть аномалія Арнольда-Кіарі, хребтово-спінальна травма, пухлини, інфекції, крововиливи в спиний мозок, наслідки операцій та інших медичних маніпуляцій. Найбільш частою причиною з перерахованих вище є травма.
Клінічна картина
Початок захворювання, як правило, поступовий.
Іноді маніфестацію клінічних проявів провокують кашель, чхання, фізичне навантаження.
«status dysraphicus», дисоційований тип розладів чутливості,рухові ,трофічні,вегетативні розлади,
Діагностика:
Оглядова рентгенографія черепа й краніовертебрального переходу: ознаки підвищення внутрішньочерепного тиску;
Рентгенографія хребта в двох проекціях з функціональними навантаженнями: розширення хребтового каналу, особливо в шийному відділі, ерозія дужок хребців;
Рентгенографія уражених суглобів;
електронейроміографія;
дослідження отоневрології з включенням ларингоскопії та електроністагмографії;
лабораторні методи: біохімічні, гормональні, імунологічні
СКТ і МРТ шийного відділу і задньої черепної ямки, їх поєднання з контрастними методами дослідження
Лікування
1. Медикаментозне.
2. Хіругічне.
Медикаментозне – симптоматична терапія:
• Метаболічні, нейротрофні й вазоактивні препарати— Альфа-ліпоєва кислота, НуклеоЦМФ, Цитіколін, Ніцерголін
• Вітаміни групи В
• При наявності клінічних проявів млявого парезу — антихолінестеразні препарати— Іпідакрин, Неостигмін
• При спастичних явищах — міорелаксанти (мідокалм)
• При виражених нейропатичних болях — антиконвульсанти: габапентин, карбамазепін
• При стійкості синдрому болю — поєднання антиконвульсантів з трициклічними антидепресантами
• Нестероїдні протизапальні засоби — мелоксикам, натрію диклофенаку, целекоксибу,німесуліду;
• При виражених артропатіях — остеохондропротектори (остеогенон, хондроїтину сульфат)
Хірургіче лукування ідиопатичної сирингомієлії
• У випадках ідіопатичної сирингомиелії і при відсутності ефекту від декомпресивних операцій пацієнтам проводяться сирингошунтувальні операції.
Гуртківці – студенти різних курсів прийняли участь у активному обговоренні доповідей,після чого оглядали пацієнтів у відділенні .

 

 

 

Засідання студентського наукового гуртка кафедри неврології

27 березня 2019 р. на базі Олександрівської клінічної лікарні відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця, присвячене темі бокового аміотрофічного склерозу,етіології ,критеріям діагностики,терапевтичним підходам під керівництвом ас.кафедри,к.мед.н., Рогози Світлани Володимирівни.
Викладач повідомила,що бічний аміотрофічний склероз (БАС)залишається фатальним нейродегенеративним захворюванням, що руйнує структури моторної системи, а також часто впливає на нейроанатомічні області, що беруть участь у пізнанні та поведінці.
Ідентифіковані генетичні причини, які є потенційними цілями для створення нового ефективного лікарського засобу, значні досягнення у з’ясуванні патогенезу БАС. Зі збільшенням розуміння цих патологічних механізмів, ми сподіваємося бути поінформовані про фактори навколишнього середовища, які можуть відігравати важливу роль. Два препарати, рілузол і нещодавно схвалений едаравон, виявилися ефективними для лікування БАС, але необхідно
більше досліджень.
Існуючі стратегії лікування в більшості випадків є паліативними, спрямовані на забезпечення кращої якості життя та тривалої виживаності, а допомога на вентиляцію є найпотужнішим підходом. Завдяки кращому розумінню основних генетичних причин і патогенезу БАС, багато нових підходів до лікування знаходяться в стадії розробки, і ми сподіваємося, що це призведе до більш ефективного лікування в найближчому майбутньому.
Гуртківці – студенти різних курсів прийняли участь у активному обговоренні доповідей,після чого здійснили похід у відділенні неврології,де змогли оглянути пацієнтів з цікавими клінічними випадками ,провести оцінку неврологічного та соматичного статусу хворих,визначити попередній діагноз ,план діагностики та лікування.

 

 

Міждисциплінарне засідання студентських наукових гуртків кафедр
неврології та внутрішньої медицини №1

14 березня 2018р. на базі КМКЛ №18 відбулося спільне засідання студентських наукових гуртків кафедр НМУ імені О.О. Богомольця – неврології (завідувач – професор Л.І.Соколова) та внутрішньої медицини №1(завідувач – професор В.П.Шипулін), присвячене детальному розгляду етіопатогенетичних аспектів, клініко-діагностичних критеріїв і сучасних стандартів лікування двох видів енцефалопатій – печінкової та енцефалопатії Гайє-Верніке.

У вступному слові завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 В.П.Шипулін звернув увагу присутніх на актуальність і міждисциплінарний характер проблеми соматогенної патології головного мозку. Вадим Петрович також зауважив, що дане зібрання відбувається в стінах закладу, де 1881 року за ініціативи професора Ф.Мерінга були започатковані засідання Клінічного товариства студентів-медиків Університету Святого Володимира. Першими гуртківцями на час створення товариства стали студенти О.А.Кисіль, Ф.Г.Яновський та Є.Г.Черняхівський. Шануючи давні традиції, кафедра внутрішньої медицини №1 підтримала пропозицію завідувача кафедри неврології Л.І.Соколової про проведення спільного засідання гуртків за даною тематикою.

З першою доповіддю виступив студент 5 курсу медичного факультету №4 Іван Варнаков. У своїй презентації староста студентського наукового гуртка кафедри неврології висвітлив сучасні уявлення про предиктори і патогенетичні механізми розвитку енцефалопатії Верніке. Характеризуючи спектр клінічних проявів захворювання, доповідач представив відеоматеріали, що демонструють окорухові і координаторні розлади у таких хворих, а також патогномонічні ознаки на МРТ зображеннях головного мозку. Головний акцент було зроблено на алгоритмі діагностики і лікування енцефалопатії Верніке згідно з сучасними міжнародними настановами.

Доповідь на тему «Печінкова енцефалопатія. Минуле і теперішнє» презентував студент 6 курсу медичного факультету №1 Олександр Пономарьов. Окреслюючи проблему дисметаболічних енцефалопатій, гуртківець СНГ кафедри внутрішньої медицини №1 провів ретроспективний аналіз перебігу хвороби американського письменника Вільяма Сідні Портера (О. Генрі), який страждав на цукровий діабет, цироз печінки та печінкову енцефалопатію, що призвели до смерті письменника у віці 47 років. Доповідач зупинився на досягненнях сучасної медицини у менеджменті пацієнтів із печінковою енцефалопатією на тлі цирозу печінки, можливостях поліпшенні якості і пролонгації життя таких хворих.

Обидві доповіді викликали зацікавлення аудиторії. Студенти різних курсів і представники кафедр взяли участь у жвавому обговоренні. Із запитаннями до доповідачів і власними міркуваннями виступили завідувач кафедри внутрішньої медицини №1, професор В.П.Шипулін, доценти кафедри  В.В.Чернявський, Л.С.Гвоздецька, старший лаборант О.О.Шумейко. До дискусії долучились доценти кафедри неврології Т.А.Довбонос, К.В.Антоненко, Г.Г.Симоненко, асистент Г.С.Трепет. Учасники засідання наголошували, що проведення спільного засідання з актуальної проблеми соматоневрології продемонструвало ефективність такої форми наукових студентських зібрань не тільки у поглибленні знань з різних галузей медичної науки, але й розвитку загальноклінічного мислення майбутніх лікарів. Оскільки головними доповідачами на засіданні були студенти, це змінювало пасивну роль гуртківців і сприяло їх активному залученню до процесу пізнання та формування наукового світогляду.

 

 

    Щорічна медична конференція молодих науковців. Секційне засідання, 16.10.2015 р

gurtok3

gurtok4

Неврологічне «Що? Де? Коли?», 24.11.2015 р.

gurtok5

gurtok6

gurtok7

gurtok8

gurtok9

Благодійний MedLectorium, 17.02.16

gurtok10

gurtok11

Спільне засідання Студентських наукових гуртків Кафедри неврології, Кафедри  радіології та радіаційної медицини, Кафедри анатомії людини НМУ, 18.02.2016

gurtok12

gurtok13

gurtok14

gurtok15

Всесвітній День боротьби з інсультом, 29.10.16

Міністерство охорони здоров’я України

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Студентське наукове товариство імені О.А. Киселя

Товариство молодих вчених та спеціалістів

 

Ministry of Health of Ukraine

Bogomolets National Medical University

O.A. Kysil Students’ Scientific Society

Young Scientists’ and Specialists’ Society

 

ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«НЕВРОЛОГІЯ »

 

SESSION WORKPLAN

«NEURULOGY »

gurtok17

 

 

 

 

 

 

 

«Щорічна медична конференція молодих науковців»

 

«Annual Young Medical Scientists Conference – AYMSConf»

  

28-30 жовтня 2016 року

м. Київ, Україна

October, 28-30, 2016

Kyiv, Ukraine

gurtok16

gurtok18

Щорічна медична конференція молодих науковців.

Секційне засідання, 28-30.10.2016 р.

Члени СНГ взяли участь у наукових конференціях, семінарах,  конгресах і нейросаміті:

 • Щорічна медична конференція молодих науковців. Секційне засідання, 16 жовтня 2015 р., м. Київ
 • ХІІІ Міжнародній науковій конференції студентів і молодих вчених «Перший крок в науку – 2016», 7-8 квітня 2016 р., м. Вінниця
 • Семінар, присвячений Всесвітньому дню здоров’я, 7-8 квітня 2016 р., м. Київ
 • Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, 14-15 квітня 2016 р., м. Харків;
 • ІІІ Міжнародний Медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки», 6-8 червня 2016, м. Чернівці
 • VIII Міжнародного неврологічного саміту “NeuroSummit 2016” 8-10 вересня 2016

Зюлковський А.Р. отримав диплом ІІІ ступеня за доповідь на ХІІІ Міжнародній науковій конференції студентів і молодих вчених «Перший крок в науку – 2016», 7-8 квітня 2016 р.,  м. Вінниця

Чижевська О.С. нагороджена грамотою за оригінальне наукове дослідження, ІІІ Міжнародний Медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки», 6-8 червня 2016, м. Чернівці

Турук Л.С. одержала диплом І ступеня, ІІІ Міжнародний Медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки», 6-8 червня 2016, м. Чернівці

Мельник Б.Р. нагороджений дипломом ІІІ ступеня, ІІІ Міжнародний Медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки», 6-8 червня 2016, м. Чернівці

Кирилюк Б.В. відзначена дипломом за кращу презентацію, ІІІ Міжнародний Медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки», 6-8 червня 2016, м. Чернівці

Бордіженко О.С. відзначена дипломом ІІ ступеня за активну участь в роботі VIII Міжнародного неврологічного саміту “NeuroSummit 2016”, 8-10 вересня 2016

gurtok19
gurtok20
gurtok21 gurtok22

 

 

 

 

ДРУКОВАНІ НАУКОВІ РОБОТИ ГУРТКІВЦІВ

Студент-автор (ПІБ) Курс,

факуль-тет

Науковий керівник (посада на каф., ПІБ) Тема наукової роботи Друковане видання
1. Мельник Б.Р. 6 курс,

медичний

№2, 6 група

к.мед.н., ас. Гудзенко Г.В Особливості формування когнітивних розладів у хворих на розсіяний склероз  «Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2016. – Випуск 18. – С. 304.
2.

 

Турук Л.С., Мельник Б.Р. 6 курс,

медичний

№2, 6 група

к.мед.н., ас. Гудзенко Г.В Задоволеність навчанням студентів 5 курсу медичного факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця  «Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених – 2016. – Випуск 18. – С. 154.
3. Чижевська О.С. 5 курс,

медичний

№2, 16 група

к.мед.н., доц.

Матюшко М.Г.

Особливості головного болю у хворих на розсіяний склероз  «Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2016. – Випуск 18. – С. 314
4. Собченко

М.Я.

6 курс, медичний

№2, 11 група

к.мед.н., доц.

Прокопів М.М.

Роль поліморфізму гена етилентетрагідрофолатредуктази c677t у розвитку ішемічного інсульту в дитячому віці «Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2016. – Випуск 18. – С. 312
5. Собченко

М.Я.

6 курс, медичний

№2, 11 група

к.мед.н., доц.

Прокопів М.М.

Роль методу внутрішньотканинної електростимуляції в процесах реіннервації Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2016», 7-8 квітня 2016 // Наук. Журнал. – 2016. – С. 303.
6. Кирилюк Б.

В., Юртин Б.І.

 

5 курс, медичний

№2

к.мед.н., ас

Гудзенко Г.В.

Особливості перебігу розсіяного склерозу в осіб жіночої статі в

різні періоди репродуктивного віку

«Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених – 2016. – Випуск 18. – с. 302.
7. Шеметюк І.Ю. 5 курс,

медичний

№2

к.мед.н., ас.

Заводнова З. І.

Вплив препарату «Наталізумаб» на пацієнтів із розсіяним склерозом та аналіз основних побічних ефектів Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2016», 7-8 квітня 2016 // Наук. Журнал. – 2016. – С. 310.
8. Зюлковський А.Р., Басенко Є.В., Ничипорук О.Ф 5 курс,

медичний

№2, 23 група

ас. Радзіхов-ська Н.С. Епідеміологія ішемічного інсульту на прикладі даних КМКЛ №4 у січні 2016 р. Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2016», 7-8 квітня 2016 // Наук. Журнал. – 2016. -286-287
9. Мамина А.В. 5 курс,

медичний

№2, 9 група

 

к.мед.н., ас.

Заводнова З. І.

Якість життя у хворих на розсіяний склероз з розладами сечопуску Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини», 14-15 квітня 2016 р., м. Харків. – С. 88
10 Семенових Д.А. 5 курс,

медичний

№2, 18 група

 

Ас. Рогоза С.В. Вплив цукрового діабету та стресової гіперглікемії на перебіг та функціональний вихід гострого періоду ішемічного інсульту Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2016. –  № 1 (92).– С. 45-46.
11 Веркасова Є.П. 6 курс медичний №1, 7 група к.м.н., доц. Ілляш Т.І. Зорові порушення у хворих на ішемічний інсульт в басейні задньої мозкової артерії

 

Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2016. –  № 1 (92) – С. 29.
12 Єременко К.С.

 

6 курс,

медичний

№2, 9 група

 

к.м.н., доц. Турчина Н.С. Порівняльна характеристика випадків спадкових мотосенсорних невропатій – невральних аміотрофій Русі-Леві і Шарко-Марі-Тута

 

Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2016. –  № 1 (92) – С. 31.
13 Козій Х.І. 6 курс,

медичний група

 

к.м.н., доц. Крилова В.Ю. Диференційна діагностика оптикомієліту Девіка та розсіяного склерозу

 

Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2016. –  № 1 (92) – С. 31.
14 Макаренко Г.В. 6 курс,

медичний №2, 9 група

 

к.м.н., доц. Турчина Н.С. Сучасні напрямки лікування інсомнії

 

Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2016. –  № 1 (92) – С. 32.
15 Мартиненко Ю.В. 6 курс,

медичний група

 

к.м.н., доц. Крилова В.Ю. Диференцій на діагностика гострого розсіяного енцефаломієліту і розсіяного склерозу Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2016. –  № 1 (92) – С. 33.
16 Мельник Б.Р. 6 курс,

медичний №2, 6 група

 

к.м.н., ас Гудзенко Г.В. Особливості когнітивних порушень при розсіяному склерозі Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2016. –  № 1 (92) – С. 33.
17 Макєєва О.М. Живоложний А.Ю. 6 курс, медичний№1, 19 група доц. Турчина Н.С. Постінсультний больовий синдром: сучасне бачення патогенезу та діагностики Молодий вчений. – 2016. – №5 (32). – С. 293-296.