Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії

Навчально-методична робота

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

 

WORKING EDUCATIONAL PROGRAMS

 

Рейтинг штатних викладачів кафедри

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

SYLLABUSES OF EDUCATIONAL DISCIPLINES

 

Регламенти проведення та оцінювання поточного та кінцевих контролів

Regulations and evaluation criteria for current and final modular control

Календарно-тематичні плани лекцій

Thematic and calendar plans of Lectures

Розклади практичних занять

Schedules of classes for 4-6-th year students

Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять

Methodical instructions on preparation for practical classes

Питання для підготовки до кінцевого контролю

Questions to prepare for the final control

Графіки кінцевих контролів

Графіки консультацій

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

 

INTEGRATED PRACTICALORIENTED FINAL EXAMINATION

 

 

Навчання студентів є найважливішим напрямком діяльності кафедри. Щорічно на кафедрі навчається близько 1000 студентів 4, 5, 6 курсів та близько 500 іноземних студентів англомовної форми навчання.

Навчальний процес на кафедрі проводиться зі студентами медичного факультету № 2 на 4, 5 та 6 курсах за дисципліною “Хірургія” у відповідності з типовою навчальною програмою МОЗ України, що розроблена співробітниками кафедри та регламентована відповідними нормативними документами. Кафедра однією з перший в університеті розробила та затвердила дистанційні навчальні програми.

Навчання студентів проводиться на 5 клінічних базах, основною з яких є КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва». Для якісного проведення занять кафедра має у повному обсязі матеріальне забезпечення – починаючи з навчальних приміщень (лекційна аудиторія, 12 навчальних кімнат), закінчуючи спеціалізованими (операційні, маніпуляційні, перев’язувальні, палати) та допоміжними (гардероби, лаборантські, кладові).

 

 

Практичні заняття із студентами проводяться згідно навчальним планам не тільки в теоретично, але й, переважно, біля ліжка хворого, в маніпуляційних, перев’язочних, операційних, відділеннях діагностики (практична частина).

 

Для навчального процесу, відпрацювання практичних навичок, проведення держіспитів та підсумкового модульного контролю кафедра забезпечена необхідними муляжами та тренажерами. На базі КНП «КМКЛ ШМД» зроблено симуляційний тренінговий центр.

 

 

Особлива увага приділяється заняттям з іноземними студентами.

 

 

Згідно з вимогами сучасної освіти, одними з перших в Україні на кафедрі її співробітниками було створено власний комп’ютерний клас, в якому студенти в обов’зковому порядку проходять тестування з програми “Крок-2”, а інтерни – “Крок-3”.

 

Письмовий тестовий контроль

Комп’ютерний тестовий контроль

 

З 2014/2015 навчального року Міністерством охорони здоров’я України з метою організації вивчення студентами питань військової медицини та медицини надзвичайних ситуацій (лист МОЗ України № 08.01-47/14524 від 27.05.2014 р.) на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03 травня 2014 року № 15076/1/1-14 були внесені зміни до  діючих навчальних програм вищого навчального закладу, передбачивши теми з військової хірургії обсягом 45 годин. У цьому напрямку кафедрою проводяться заняття зі студентами, до яких залучаються інструктори та волонтери, які безпосередньо брали участь в бойових діях.

 

 

Підчас практичних занять постійно впроваджуються нові інтерактивні навчальні технології:

 

 

З 2005 року на базі кафедри успішно впроваджено (разом с кафедрою внутрішньої медицини № 2) складання комплексного державного випускного практично-орієнтовного іспиту з внутрішніх, інфекційних, професійних та хірургічних хвороб з дитячою хірургією для студентів медичного факультету № 2, що підвищило якість контролю знань студентів-випускників.

 ispit1  ispit2
Проведення консультацій перед державним іспитом (2016 рік) Відпрацювання практичних навичок перед державним іспитом (2016 рік)

Комплексний державний іспит з хірургії та внутрішньої медицини (2019 рік)

 

 

Основна увага на держіспиті приділяється перевірці практичних біля ліжка хворого, що полягає у вмінні студента правильно обстежити пацієнта та встановити попередній діагноз.

 

 

 

Співробітники приймають участь у післядипломному навчанні, зокрема лікарів-інтернів по фаху “хірургія”.  Під керівництвом кураторів та самостійно майбутні фахівці отримують теоретичні та практичні навички, отримують навики роботи з хворим у маніпуляційній, операційній, беруть участь в обходах професорів, чергують по швидкій допомозі.