НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії

Наукова робота

Відповідальний співробітник: доц. Маркулан Леонід Юрійович

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Лікування хірургічних захворювань черевної порожнини
 • Судинна хірургія
 • Пластична хірургія.

За цей час співробітниками кафедри було проведено дослідження в рамках 13 науково-дослідних ініціативно-пошукових НДР та 5 тем за державним замовленням.

НДР, які виконувались за державним замовленням:

 1. Розробка та обґрунтування методів хірургічного лікування хворих на хронічний панкреатит із збереженням функціонального стану підшлункової залози.
 2. Оптимізація лікування та реабілітації хворих на гострий інфаркт міокарда шляхом розробки і впровадження комплексної профілактики його ранніх та пізніх ускладнень (2009-2011).
 3. Розробка та обґрунтування методів хірургічного лікування хворих на атеросклероз аорти, брахіоцефальних і коронарних артерій» (2010-2012) .

 

 1. Розробка нових медичних технологій в лікуванні хворих з хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок (2011-2013).

 

 1. Нові методи діагностики та профілактики серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з різними клінічними формами серцевої недостатності (2017-2019).

 

Ініціативно-пошукові НДР:

 1. Індивідуалізація сучасних технологій у пластичній та реконструктивній хірургії (1997-2002 рр.).
 2. Оптимізація методів хірургічного лікування косметичних дефектів голови, тулуба, кінцівок (2002-2006 pp.) .
 3. Інновації в пластичній та реконструктивній хірургії (2007-2008 рр.).
 4. Розробка методів діагностики та комплексного лікування патології серця, магістральних судин, головного мозку та нижніх кінцівок (2001-2003 pp .).
 5. Вивчення причин незадовільного результату хірургічного лікування ускладненого холециститу та розробка шляхів покращення результатів операції у найближчому та віддаленому періодах (1999-2001 pp.).
 6. Комплексна терапія і профілактика шлунково-кишкових кровотеч ерозивно-виразкової етіології у хворих з ішемічною хворобою серця (2006-2007 рр.).
 7. Оптимізація діагностики, лікування та профілактики ранніх та пізніх ускладнень абдомінальних та проктологічних операцій (2010-2015).
 8. Інновації в пластичній та реконструктивній хірургії.
 9. Розробка нових медичних технологій в лікуванні хворих з хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок.
 10. Розробити та впровадити методи профілактики, діагностики та комплексного лікування тромбозів магістральних венозних судин нижніх кінцівок і тромбоемболії гілок легеневої артерії та їх наслідків.
 11. Новітні технології в пластичній та реконструктивній хірургії (2015-2019).
 12. Розробити та обґрунтувати методи діагностики, лікування та профілактики
 13. Клініко-морфологічне обґрунтування вибору методу лікування хронічних закрепів (2018-2020)

 

Нині сфера наукових інтересів кафедри обіймає питання хірургії серця і судин, органів черевної порожнини, захворювань крові, пластичної та реконструктивної хірургії. Розробляються наукові теми. Значна увага приділяється розробкам сучасних технологій у пластичній та реконструктивній хірургії. Виконується експериментальна робота в рамках наукових пошукових тем кафедри. Активно розвивається співробітництво з Каролінським інститутом (Стокгольм, Швеція) та з фірмою Політех (Німеччина).

Багатоцентрові рандомізовані клінічні дослідження, в яких брала участь кафедра:

Рік Назва дослідження Суть дослідження
2004-2005 BAP 00154 Лікування ускладнених інфекцій шкіри та її структур.
З 2004 SP777, ІІІ фаза Лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок
2005-2007 BAP 00414 Лікування ускладнених інфекцій шкіри та її структур.
2007-2008 RELIEF 11974 фаза lllb Лікування ускладнених інфекцій шкіри та її структур.
2008-2010 RECOVER фаза III Лікування гострого тромбозу глибоких вен
2008-2010 REMEDY фаза III Профілактика тромбозу глибоких вен
2009-2013 TAMARIS EFC6145 фаза III Лікування пацієнтів з хронічною ішемією нижніх кінцівок та шкірними ураженнями.
2010-2013 LEX-205, фаза ІІІ Лікування пацієнтів, які потребують ургентного оперативного втручання чи інвазивних процедур.
З 2013 EUCLID A фаза ІІІb Дослідження для порівняння тикагрелору з лікуванням клопідогрелю з ризиком серцево-судинної смерті, інфаркту міокарда та ішемічного інсульту у пацієнтів з встановленою хворобою периферичних артерій.

 

У рамках розроблюваних НДР співробітниками кафедри було захищено 5 докторських та 27 кандидатських дисертацій.

Докторські дисертації:

 1. Сморжевський В.Й. Хірургічне лікування поєднаних атеросклеротичних оклюзій магістральних артерій нижніх кінцівок та серця, 2002.
 2. Храпач В.В. Хірургічне лікування косметичних дефектів голови, тулуба, кінцівок з використанням опорних та фіксаційних систем м’яких тканин, 2007.
 3. Черняк В.А. Діагностика і хірургічне лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, поєднаної з мультифокальним атеросклерозом, 2008;
 4. Родін Ю.В. Клініка, діагностика і хірургічне лікування хронічної недостатності мозкового кровообігу, при атеросклеротичному стенозуванні та звивитості сонних артерій, 2010.
 5. Шудрак А.А. Диференційований підхід до вибору методу хірургічного лікування хронічного геморою, 2014.
 6. Цема Є.В. Диференційований підхід до вибору методу хірургічного лікування хронічного геморою пілонідальної хвороби, 2014.

Кандидатські дисертаії:

 1. Літвінова Н.Ю. Хірургічне лікування атеросклеротичних уражень брахіоцефальних артерій у хворих із супутньою ішемічною хворобою серця, 01.04 – серцево-судинна хірургія, 2005.
 2. Гойда С.М. Профілактика і лікування післяопераційного холедохолітіазу, 01.03 – хірургія, 2005.
 3. Волик О.Т. Діагностика та хірургічна тактика при хронічних порушеннях дуоденальної прохідності у хворих на хронічний калькульозний холецистит.01.03 – хірургія, 2006.
 4. Аль-Дабабсех Іслам Мохаммад Діагностика та лікування хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок (клініко-експериментальне дослідження)01.04 – серцево-судинна хірургія, 2007.
 5. Лещишин І.М. Комплексне лікування іпрофілпктика ерозивно-виразкових гострих гастродуоденальних кровотеч у хворих з інфарктом міокарда, 14.01.03 – хірургія, 2008.
 6. Гонза Р.В. Хірургічне лікування косметичних дефектів молочних залоз, 14.01.03 – хірургія, 2008.
 7. Кошевський Ю.І. Діагностка та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок ІІІ і ІV стадій14.01.03 – хірургія,
 8. Цема Є.В. Обґрунтування та оцінка ефективності малоінвазивних методів в лікуванні внутрішнього геморою. 14.01.03 – хірургія, 2009.
 9. Патлажан Г.І. Хірургічне лікування ускладнень корекції молочних залоз, проведеної за допомогою ін’єкцій поліакриламідного гелю, 14.01.03. – хірургія, 2010.
 10. Коваль Б.М. Діагностика та хірургічне лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет, 14.01.03 – хірургія, 2011р.
 11. Миргородський Д.С. Тромболітична терапія гострих венозних тромбозів (експериментально-клінічне дослідження), 14.01.03 – хірургія, 2011.
 12. Малиновська Л.Б. Профілактика кардиальних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок, поєднану з ішемічною хворобою серця, 14.01.03 – хірургія, 2011.
 13. Слюсарев І.Ю. Профилактика и лечение рецидивов косметических дефектов молочных желез после выполнения эстетической маммопластики, 14.01.03 – хірургія, 2011.
 14. Костромін Г.О. Хірургічне лікування хворих на аневризму черевного відділу аорти у поєднанні з ішемічною хворобою серця 14.01.04 – серцево-судинна хірургія, 2012.
 15. Козубович Р.М. Особливості діагностики та надання спеціалізованої допомоги хворим з гіпокоагуляційним синдромом в невідкладній абдомінальній хірургії, 14.01.31. – гематологія та трансфузіологія, 2012.
 16. Бейчук С.В. хірургічне лікування гострого варикотромбофлебіту у профілактиці тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок та тромбоемболії легеневої артерії, 14.01.03. – хірургія, 2012.
 17. Унукович Д.В. Different aspects of breast reconstruction. Contrateral profilactic mastectomy, postmastectomy radiotherapy, complications after biomaterials injection (Різні аспекти реконструкції молочної залози. Контрлатеральна профілактична мастектомія, постмастектомічна променева терапія, ускладнення після ін’єкцій біоматеріалів), Стокгольм, 2012.
 18. Сулік В.В. Діагностика і хірургічне лікування хворих з синдромом хребтової артерії та екстравазальною компресією, 01.04 – серцево-судинна хірургія, 2013.
 19. Щербинін І.М. Малоінвазивін резекційно-дренуючі операції в комплексному лікуванні лімфедеми кінцівок, 01.03 – хірургія, 2012.
 20. Охоцька О.І. Хірургічна корекція статі у хворих на жіночий транссексуалізм, 14.01.03. – хірургія, 2014.
 21. Криворчук І.Г. Гостра мезентеріальна ішемія: особливості діагностики лікування та шляхи їх корекції. 14.01.03. – хірургія, 2015.
 22. Бик П.Л. Профілактика та лікування злукової хвороби очеревини при відкритих абдомінальних операціях з розкриттям просвіту травного каналу, 01.03. – хірургія, 2015.
 23. Назаренко І.А. Хірургічне лікування ускладнень естетичної мамопластики. 14.01.03. – хірургія, 2015.
 24. Оссовський О.В. Обґрунтування та оцінка ефективності відеолапароскопічних методів в лікуванні хворих на гострий апендицит (клініко-експериментальне дослідження). 14.01.03. – хірургія, 2016.
 25. Іванцок В.М. Хірургічне лікування ускладнених форм гострого холециститу з використанням лапароскопічної техніки у людей похилого та старечого віку із супутньою ішемічною хворобою серця. 14.01.03. – хірургія, 2016.
 26. Заводовський Є.С. Профілактика та лікування хірургічних ускладнень перитонеального діалізу у хворих з термінальними стадіями хронічного захворювання нирок. 14.01.03. – хірургія, 2016.
 27. Матвеєв Р.М. Еферентні та мініінвазивні методи у комплексному лікуванні хворих з деструктивними формами гострого панкреатиту. 14.01.03. – хірургія, 2016.
 28. Кузьменко О.В. Ендовенозна лазерна коагуляція з різними типами світловодів у хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок. 14.01.03 – хірургія, 2018.
 29. Кондакова О. Ю. Хірургічне лікування хворих з поєднаними захворюваннями органів черевної порожнини та птозом її передньої стінки. 14.01.03 – хірургія, 2018.

 

Виконання НДР також супроводжувалося широкою публікацією отриманих результатів у періодичних фахових виданнях, монографіях, посібниках тощо. Так, за ці роки співробітниками кафедри було видано 42 підручники та наукових посібники для медичних вузів III-IV рівнів акредитації, за якими вивчають хірургію студенти України, 18 монографій, 16 методичних рекомендацій, 12 брошур та збірок наукових праць, 3 інформаційні листи. Також слід зазначити, що кафедра брала участь у розробці трьох Українських консенсусів: лікування пацієнтів з варикозною хворобою нижніх кінцівок; діагностика і лікування пацієнтів з хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок, поєднаною з мультифокальним атеросклерозом; застосування протиемболічних кавафільтрів для профілактики тромбоемболії легеневої артерії.

Отже, за роки існування кафедри її фахівцями було надруковано 18 монографій, 3 томи лекцій з хірургічних хвороб у двох виданнях, понад 968 наукових праць, у тому числі 582 статей (з них 61 — в іноземних журналах) та 386 тез з актуальних проблем абдомінальної, пластичної, серцево-судинної хірургії зроблено 350 доповідей на науково-практичних конференціях, одержано 140 патентів на винахід, ними захищено 29 кандидатських дисертацій та 6 докторських.

До суттєвих надбань наукової діяльності кафедри слід віднести отримання 140 патентів України на винахід.

 

ПАТЕНТИ КАФЕДРИ

 

Наукові досягнення кафедри всебічно освітлювалися на міжнародних (72) та українських (223) наукових форумах. Кафедра була організатором 17 та співорганізатором більше 50 міжнародних науково-практичних конференцій.