Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії

Наукова робота

Відповідальний співробітник: доц. Маркулан Леонід Юрійович

(т. +380677450014, e-mail: markulan@ukr.net)

 

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Лікування хірургічних захворювань органів черевної порожнини
 • Невідкладна хірургія
 • Бойова травма
 • Судинна хірургія
 • Пластична хірургія.

За цей час співробітниками кафедри було проведено дослідження в рамках 13 науково-дослідних ініціативно-пошукових НДР та 5 тем за державним замовленням.

НДР, які виконувались за державним замовленням:

 1. Нові методи діагностики та профілактики серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з різними клінічними формами серцевої недостатності (2017-2019).
 2. Розробка нових медичних технологій в лікуванні хворих з хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок (2011-2013).
 3. Розробка та обґрунтування методів хірургічного лікування хворих на атеросклероз аорти, брахіоцефальних і коронарних артерій» (2010-2012) .
 4. Оптимізація лікування та реабілітації хворих на гострий інфаркт міокарда шляхом розробки і впровадження комплексної профілактики його ранніх та пізніх ускладнень (2009-2011).
 5. Розробка та обґрунтування методів хірургічного лікування хворих на хронічний панкреатит із збереженням функціонального стану підшлункової залози.

 

Ініціативно-пошукові НДР:

 1. Комбіновані мініінвазивні технології в лікування хворих з обструктивними захворюваннями органів гепатопанкреатобіліарної зони (2020-2023).
 2. Клініко-морфологічне обґрунтування вибору методу лікування хронічних закрепів (2018-2023)
 3. Новітні технології в пластичній та реконструктивній хірургії (2015-2019).
 4. Розробити та впровадити методи профілактики, діагностики та комплексного лікування тромбозів магістральних венозних судин нижніх кінцівок і тромбоемболії гілок легеневої артерії та їх наслідків.
 5. Розробка нових медичних технологій в лікуванні хворих з хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок.
 6. Інновації в пластичній та реконструктивній хірургії.
 7. Оптимізація діагностики, лікування та профілактики ранніх та пізніх ускладнень абдомінальних та проктологічних операцій (2010-2015).
 8. Комплексна терапія і профілактика шлунково-кишкових кровотеч ерозивно-виразкової етіології у хворих з ішемічною хворобою серця (2006-2007 рр.).
 9. Вивчення причин незадовільного результату хірургічного лікування ускладненого холециститу та розробка шляхів покращення результатів операції у найближчому та віддаленому періодах (1999-2001 pp.).
 10. Розробка методів діагностики та комплексного лікування патології серця, магістральних судин, головного мозку та нижніх кінцівок (2001-2003 pp .).
 11. Інновації в пластичній та реконструктивній хірургії (2007-2008 рр.).
 12. Оптимізація методів хірургічного лікування косметичних дефектів голови, тулуба, кінцівок (2002-2006 pp.) .
 13. Індивідуалізація сучасних технологій у пластичній та реконструктивній хірургії (1997-2002 рр.).

 

 

Багатоцентрові рандомізовані клінічні дослідження, в яких брала участь кафедра:

Рік Назва дослідження Суть дослідження
2004-2005 BAP 00154 Лікування ускладнених інфекцій шкіри та її структур.
З 2004 SP777, ІІІ фаза Лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок
2005-2007 BAP 00414 Лікування ускладнених інфекцій шкіри та її структур.
2007-2008 RELIEF 11974 фаза lllb Лікування ускладнених інфекцій шкіри та її структур.
2008-2010 RECOVER фаза III Лікування гострого тромбозу глибоких вен
2008-2010 REMEDY фаза III Профілактика тромбозу глибоких вен
2009-2013 TAMARIS EFC6145 фаза III Лікування пацієнтів з хронічною ішемією нижніх кінцівок та шкірними ураженнями.
2010-2013 LEX-205, фаза ІІІ Лікування пацієнтів, які потребують ургентного оперативного втручання чи інвазивних процедур.
З 2013 EUCLID A фаза ІІІb Дослідження для порівняння тикагрелору з лікуванням клопідогрелю з ризиком серцево-судинної смерті, інфаркту міокарда та ішемічного інсульту у пацієнтів з встановленою хворобою периферичних артерій.

 

У рамках розроблюваних НДР співробітниками кафедри було захищено 5 докторських та 27 кандидатських дисертацій.

Докторські дисертації:

 1. Цема Є.В.Диференційований підхід до вибору методу хірургічного лікування хронічного геморою пілонідальної хвороби, 2014.
 2. Шудрак А.А.Диференційований підхід до вибору методу хірургічного лікування хронічного геморою, 2014.
 3. Родін Ю.В.Клініка, діагностика і хірургічне лікування хронічної недостатності мозкового кровообігу, при атеросклеротичному стенозуванні та звивитості сонних артерій, 2010.
 4. Черняк В.А.Діагностика і хірургічне лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, поєднаної з мультифокальним атеросклерозом, 2008;
 5. ХрапачВ.В. Хірургічне лікування косметичних дефектів голови, тулуба, кінцівок з використанням опорних та фіксаційних систем м’яких тканин, 2007.
 6. Сморжевський В.Й.Хірургічне лікування поєднаних атеросклеротичних оклюзій магістральних артерій нижніх кінцівок та серця, 2002.

 

Кандидатські дисертаії:

 1. Палиця Р.Я. Зовнішньо-внутрішнє антеградне дренування в хірургічному лікуванні хворих з органічними стенозами позапечінкових жовчних проток з синдромом механічної жовтяниці 01.03 – хірургія
 2. Захарцева О.І. Хірургічне лікування ротації протезів молочних залоз 14.01.03 – хірургія, 2020
 3. Панчук О.В. . Хірургічне лікування косметичних дефектів передньої черевної стінки у хворих з вентральними грижами та ожирінням І-ІІ ступеня 14.01.03 – хірургія, 2020
 4. Слюсарєв М.І. Діагностика та лікування об’ємної асиметрії молочних залоз 14.01.03 – хірургія, 2020
 5. Цимбалюк Р.С. «Раннє хірургічне лікування гострого біліарного панкреатиту».14.01.03 – хірургія, 2019
 6. Кондакова О. Ю.Хірургічне лікування хворих з поєднаними захворюваннями органів черевної порожнини та птозом її передньої стінки. 01.03 – хірургія, 2018.
 7. Кузьменко О.В.Ендовенозна лазерна коагуляція з різними типами світловодів у хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок. 01.03 – хірургія, 2018.
 8. Матвеєв Р.М. Еферентні та мініінвазивні методи у комплексному лікуванні хворих з деструктивними формами гострого панкреатиту. 14.01.03. – хірургія, 2016.
 9. Заводовський Є.С.Профілактика та лікування хірургічних ускладнень перитонеального діалізу у хворих з термінальними стадіями хронічного захворювання нирок. 01.03. – хірургія, 2016.
 10. Іванцок В.М.Хірургічне лікування ускладнених форм гострого холециститу з використанням лапароскопічної техніки у людей похилого та старечого віку із супутньою ішемічною хворобою серця. 01.03. – хірургія, 2016.
 11. Оссовський О.В.Обґрунтування та оцінка ефективності відеолапароскопічних методів в лікуванні хворих на гострий апендицит (клініко-експериментальне дослідження). 01.03. – хірургія, 2016.
 12. Назаренко І.А. Хірургічне лікування ускладнень естетичної мамопластики. 14.01.03. – хірургія, 2015.
 13. Бик П.Л.Профілактика та лікування злукової хвороби очеревини при відкритих абдомінальних операціях з розкриттям просвіту травного каналу, 01.03. – хірургія, 2015.
 14. Криворчук І.Г.Гостра мезентеріальна ішемія: особливості діагностики лікування та шляхи їх корекції. 01.03. – хірургія, 2015.
 15. Охоцька О.І.Хірургічна корекція статі у хворих на жіночий транссексуалізм, 14.01.03. – хірургія, 2014.
 16. Щербинін І.М.Малоінвазивін резекційно-дренуючі операції в комплексному лікуванні лімфедеми кінцівок,03 – хірургія, 2012.
 17. Сулік В.В.Діагностика і хірургічне лікування хворих з синдромом хребтової артерії та екстравазальною компресією,04 – серцево-судинна хірургія, 2013.
 18. Унукович Д.В. Different aspects of breast reconstruction. Contrateral profilactic mastectomy, postmastectomy radiotherapy, complications after biomaterials injection (Різні аспекти реконструкції молочної залози. Контрлатеральна профілактична мастектомія, постмастектомічна променева терапія, ускладнення після ін’єкцій біоматеріалів), Стокгольм, 2012.
 19. Бейчук С.В. хірургічне лікування гострого варикотромбофлебіту у профілактиці тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок та тромбоемболії легеневої артерії, 14.01.03. – хірургія, 2012.
 20. Козубович Р.М. Особливості діагностики та надання спеціалізованої допомоги хворим з гіпокоагуляційним синдромом в невідкладній абдомінальній хірургії, 14.01.31. – гематологія та трансфузіологія, 2012.
 21. Костромін Г.О. Хірургічне лікування хворих на аневризму черевного відділу аорти у поєднанні з ішемічною хворобою серця 14.01.04 – серцево-судинна хірургія, 2012.
 22. Слюсарев І.Ю. Профилактика и лечение рецидивов косметических дефектов молочных желез после выполнения эстетической маммопластики, 14.01.03 – хірургія, 2011.
 23. Малиновська Л.Б. Профілактика кардиальних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок, поєднану з ішемічною хворобою серця, 14.01.03 – хірургія, 2011.
 24. Миргородський Д.С. Тромболітична терапія гострих венозних тромбозів (експериментально-клінічне дослідження), 14.01.03 – хірургія, 2011.
 25. Коваль Б.М. Діагностика та хірургічне лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет, 14.01.03 – хірургія, 2011р.
 26. Патлажан Г.І. Хірургічне лікування ускладнень корекції молочних залоз, проведеної за допомогою ін’єкцій поліакриламідного гелю, 14.01.03. – хірургія, 2010.
 27. Цема Є.В. Обґрунтування та оцінка ефективності малоінвазивних методів в лікуванні внутрішнього геморою. 14.01.03 – хірургія, 2009.
 28. Кошевський Ю.І. Діагностка та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок ІІІ і ІV стадій14.01.03 – хірургія,
 29. Гонза Р.В. Хірургічне лікування косметичних дефектів молочних залоз, 14.01.03 – хірургія, 2008.
 30. Лещишин І.М. Комплексне лікування іпрофілпктика ерозивно-виразкових гострих гастродуоденальних кровотеч у хворих з інфарктом міокарда, 14.01.03 – хірургія, 2008.
 31. Аль-Дабабсех Іслам Мохаммад Діагностика та лікування хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок (клініко-експериментальне дослідження)01.04 – серцево-судинна хірургія, 2007.
 32. Волик О.Т. Діагностика та хірургічна тактика при хронічних порушеннях дуоденальної прохідності у хворих на хронічний калькульозний холецистит.01.03 – хірургія, 2006.
 33. Гойда С.М. Профілактика і лікування післяопераційного холедохолітіазу, 01.03 – хірургія, 2005.
 34. Літвінова Н.Ю. Хірургічне лікування атеросклеротичних уражень брахіоцефальних артерій у хворих із супутньою ішемічною хворобою серця, 01.04 – серцево-судинна хірургія, 2005.

 

Виконання НДР також супроводжувалося широкою публікацією отриманих результатів у періодичних фахових виданнях, монографіях, посібниках тощо. Так, за ці роки співробітниками кафедри було видано 42 підручники та наукових посібники для медичних вузів III-IV рівнів акредитації, за якими вивчають хірургію студенти України, 18 монографій, 16 методичних рекомендацій, 12 брошур та збірок наукових праць, 3 інформаційні листи. Також слід зазначити, що кафедра брала участь у розробці трьох Українських консенсусів: лікування пацієнтів з варикозною хворобою нижніх кінцівок; діагностика і лікування пацієнтів з хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок, поєднаною з мультифокальним атеросклерозом; застосування протиемболічних кавафільтрів для профілактики тромбоемболії легеневої артерії.

 

 

 

Наукові форуми, проведені на базі кафедри (з 2019р), які внесені до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів

 1. “Новорічні хірургічні читання: міждисциплінарні аспекти та інноваційні технології “Науково-практична конференція: 20-21 грудня 2022 року
 2. Актуальні питання загальної та судинної хірургії, науково-практична конференція з міжнародною участю, Київ, 28-29 жовтня 2022 р
 3. 31-а Міжнародна медична виставка PUBLIC HEALTH 2021, 06-08. Жовтня 2021, Київ, Міжнародний виставковий центр
 4. Актуальні питання сучасної хірургії: загальна, пластична та судинна хірургії. Київ, 30 – 31 жовтня 2021 р.
 5. 30-а Міжнародна медична виставка PUBLIC HEALTH 2020, , Київ, Міжнародний виставковий центр
 6. 29-а Міжнародна медична виставка «Public Health» 1-3 жовтня 2019 , Київ, Міжнародний виставковий центр

 

 

Співробітники кафедри, які є рецензентом в науковому журналі

 

 1. Сусак Я.М. World Journal of Gastroenterology, Q 1, https://www.wjgnet.com/1007-9327/
 2. Сусак Я.М. World Journal of Clinical Cases Q 3, https://www.wjgnet.com/2307-8960
 3. Цема Є.В. Surgery: Open Access (Wilmington, USA)
 4. Цема Є.В. Orthoplastic Surgery: Open Access (New York, USA)
 5. Цема Є.В. Journal of Surgery (New York, USA)
 6. Цема Є.В. Journal of Surgery Forecast (Ohio, USA)
 7. Цема Є.В World Journal  of  Surgery  and  Surgical  Research (Telangana, India)
 8. Цема Є.В Universal Journal of Surgery (Las Vegas, Nevada, USA)