Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії

Лікувально-консультативна робота

Основні напрямки роботи кафедри:

 • Впровадження новітніх методів лікування гострих та хронічних хірургічних захворювань органів черевної порожнини.
 • Впровадження сучасних методів лікування некротизуючого панкреатиту.
 • Хірургічне лікування пухлин черевної порожнини та заочеревинного простору.
 • Хірургічне лікування механічної жовтяниці
 • Хірургічне лікування хронічних закрепів.
 • Хірургічне лікування мультифокального атеросклерозу та його ускладнень.
 • Лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок.
 • Лікування тромбозів глибокий вен нижніх кінцівок та тромбоемболії легеневої артерії.
 • Хірургія серця та магістральних судин
 • Лікування ішемічної хвороби серця та патології клапанів серця.
 • Хірургія травматичних пошкоджень органів черевної порожнини та грудної клітки.

Новітні технології, впроваджені співробітниками кафедри

 • Застосування холедохоскопічних втручань при холедохолітіазі.

Лапароскопічна холедохоскопія з літоекстракцією при холедохолітіазі
 • Відкриті та лапароскопічні втручання при пухлинах підшлункової залози

 

 • Застосування новітньої електрохірургічної установки Olympus Thunderbeat для безкровної диссекції тканин
Olympus Thunderbeat

 

Резекція шлунку та гастректомія при пухлинах.

 

Панкреатодуоденальна резекція при раку підшлункової залози

 

Резекції печінки при первинних та метастатичних пухлинах.

 • Впровадження нових методів хірургічного лікування хворих з порушеннями гемостазу, зокрема при гемофілії.
Псевдопухлина стегна у хворого на гемофілію-А. Синовектомія з колінного суглобу у хворого на гемофілію Протезування колінного суглобу.

 

 • Впровадження новітніх малоінвазивних методів лікування варикозної хвороби, таких, як ендовенозна лазерна коагуляція та мініфлебектомія.

 

Ендовенозна лазерна коагуляція Мініфлебектомія

 

Лазерне лікування варикозної хвороби

 

 • Пункція та дренування рідинних утворень під контролем УЗД

 

Дренування рідинних утворень під контролем УЗД

 

 • Вперше в Україні почато хірургічне лікування синдрому компресії вертебральних артерій.
Синдром екстравазальної компресії вертебральних артерій

 

 • Впровадження нових технологій фіксації тканин в пластичній хірургії.

 

Нова методика фіксації тканин при мамопластиці.

 

Ендоскопічна зупинка кровотеч з травного каналу.

Ендоскопічне кліпування судини при гастродуоденальній кровотечі

 

Ендоскопічне підслизове видалення пухлин травного каналу.

 

Ендоскопічна черезшкірнапункційнагастростомія(PEG).

 

 

Установка «Кріопульс» Набір кріоаплікаторів
Кріодеструкція пухлин печінки

 

 

Лапароскопічна герніопластика

 

Лапароскопічні та відкриті операції при грижах стравохідного отвору діафрагми та ахалазії стравоходу.

 

Лапароскопічнакрурорафія
Відкрита операція при грижі стравохідного отвору діафрагми
Сучасне лікування пілонідальної хвороби (куприкових ходів): операція Bascom-II

 

 

Операція при ожирінні: Mini-gastricbypass

 

Колектомія при хронічних повільнотранзитних закрепах

 

Перспективи розвитку:

Вдосконалення традиційних операцій, та розробка і  впровадження нових технологій.

Загальна хірургія:

 • Розширення обсягу лапароскопічнихвтручань
 • Мініінвазивні методи лікування механічних жовтяниць
 • Симультанні операції
 • Методи екстракорпоральної детоксикації.
 • Ендоскопічні втручання
 • Кріохірургія

 

Пластична хірургія:

 • Баріатрична хірургія.
 • Лікування пухлин молочних залоз з одномоментнимпротиезуванням

Серцево-судинна хірургія:

 • Операції на брахіоцефальних артеріях, аорті (протезуання та ендоваскулярні втручання), периферичних судинах.
 • Лазерна хірургія вен
 • Розширення спектру кардіохірургічних втручань
 • Ендоваскулярнівтручаня при патології клапанів серця.
 • Хірургічне лікування серцевої недостатності

 

 

Клінічні бази кафедри:

І. Основна клінічна база:

Олександрівська міська клінічна лікарня м. Києва: вул. Шовковична 39/1, корпус 6-А.

 Олександрівська міська клінічна лікарня.

 

Адреса: вул. Шовковична 39/1, корпус 6-А.

Керівник клініки: д.мед.н., професор Сусак Ярослав Михайлович.

 

Підрозділи клініки:
1. Хірургічне відділення.
Корпус 6-А, 5 поверх, тел.044-287-37-60.

Завідувач: Вамуш Сергій Михайлович.

Співробітники кафедри на клінічній базі: заступник головного лікаря з хірургії, ас. Криворчук І.Г., проф. Бурка А.О., доценти: Лещишин І.М.,Гойда С.М., Балабан О.В., Маркулан Л.Ю., Гонза Р.В., Костромін Г.О., асистенти: Бик П.Л., Матвеєв Р.М., Охоцька О.І., ст. лаб. Бураков О.В., ст. лаб. Підченко Ю.Д.

Перелік медичних послуг, які надаються у відділенні загальної хірургії:

 • Операції при захворюваннях печінки та позапечінкових жовчних проток: лапароскопічна та відкрита холецистектомія, усі види біліодигестивниханастомозів, резекції печінки, видалення кіст печінки, гемігепатектомія, СВЧ деструкція метастазів, панкреатодуоденальна резекція.
 • Малоінвазивна та лапароскопічна хірургія органів черевної порожнини та заочеревинного простору.
 • Хірургічне лікування усіх невідкладних захворювань органів черевної порожнини.
 • Хірургічне лікування гриж живота, в т.ч гігантських, комбінованих та рецидивних гриж. Герніопластика з застосуванням аллотрансплантантів та власними тканинами,
 • Хірургічне лікування косметичних дефектів передньої черевної стінки (абдомінопластика)в т.ч в поєднанні з іншими захворюваннями органів черевної порожини.
 • Хірургічне лікування захворювань черевного відділу стравоходу: діафрагмальні грижі, ахалазія кардії.
 • Операції при патології шлунку та ДПК: ваготомія (усі види), пілоропластика, резекція шлунку, гастректомія, ендоскопічне видалення поліпів шлунку.
 • Операції при поєднаній патології органів черевної порожнини.
 • Хірургічне лікування хронічної кишкової непрохідності, хронічних закрепів, атонічних колітів.
 • Хірургічне лікування захворювань прямої кишки: геморою, парапроктитів, нориць, новоутворень.
 • Хірургічне лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок.
 • Плазмоферез.

Новітнє обладнання ендоскопічного кабінету, закуплене НМУ на базу в Олександрівській клінічній лікарні

 

 

2.Відділення судинної хірургії:

корпус 6, поверх 4

Завідувач: к.мед.н. Бейчук Святослав Володимирович

Співробітники кафедри на клінічній базі: доц. Селюк В.М., доц. Костромін Г.О., ас. Кузьменко О.В.,ст. лаб. Махиня С.О., Підченко Ю.Д.

Перелік медичних послуг, які надаються у відділенні судинної хірургії

 • Хірургічне лікування уражень аорти грудного та черевного відділів (гостре розшарування, хронічні аневризми), патології судин дуги аорти;
 • Хірургічне лікування патології магістральних судин;
 • Хірургічне лікування хронічної венозної недостатності
 • Мініфлебектомія
 • Ендовазальна лазерна коагуляція при варикозній хворобі
 • Обстеження та лікування хворих тромбоемболією легеневої артерії та післятромбоемболічною легеневою гіпертензією

 

 

ІІ Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

 

Адреса: м. Київ, в. Братиславська, 3.

Клінічна база кафедри знаходиться на базі спеціалізованого відділення гепатопанкреатобіліарної хірургії Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

 

Науковий керівник відділення – д.мед.н., професор Сусак Я.М., завідувач відділенням – к.мед.н., доц. Лобанов С.М.

 

Співробітники кафедри на клінічній базі: проф. Сусак Я.М., доц. Лобанов С.М., доц. Максименко М.В., ас. Лобанова О.М., ст. лаборанти Тюлюкін І.О., Коротя М.В.

Перелік медичних послуг, які надаються у відділенні:

 • Хірургічне лікування усіх невідкладних захворювань органів черевної порожнини.
 • Хірургічне лікування механічної жовтяниці
 • Холедохоскопічне видалення конкрементів холедоха при холедохолітіазі
 • Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія
 • Ендоскопічна папілосфінктеротомія та видалення конкрементів холедоха.
 • Стентування жовчних проток
 • Хірургічне лікування пухлин підшлункової залози в т.ч. лапароскопічнівитручання.
 • Хірургічне лікування гриж живота, в т.ч. лапароскопічнагерніопластика.
 • Хірургічне лікування захворювань черевного відділу стравоходу відкритим та лапароскопічнимспособрм: діафрагмальні грижі, ахалазія кардії.
 • Операції при патології шлунку та ДПК: пілоропластика, резекція шлунку, гастректомія, ендоскопічне видалення поліпів шлунку.
 • Операції при захворюваннях печінки та позапечінкових жовчних проток: лапароскопічна та відкрита холецистектомія, усі види біліодигестивниханастомозів, резекції печінки, видалення кіст печінки, гемігепатектомія, СВЧ деструкція метастазів.
 • Кріохірургічні втручання
 • Лікування некротичних панкреатитів.

Дренування рідинних утворень черевної порожнини під контролем УЗД.

 

Дренування обмеженого рідинного скупчення під контролем УЗД ЕРХПХ та ЕПСТ при холедохолітіазі

Лапароскопічна холедохоскопія з літоекстракцією при холедохолітіазі

 

Аппарат «Кріопульс» Кріодеструкція пухлини печінки

 

 

III. Київська міська клінічна лікарня №9

Київська міська клінічна лікарня №9

 

Адреса: м.Київ. Шевченківський район,вул.Ризька 1.КМКЛ №9,5-ий поверх(хірургічне відділення,науково практичний центр діагностики та лікування хворих з патологією гемостазу).

 

Завідувач хірургічним відділенням доцент кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії Сопко Олександр Іванович.

Тел.(ординаторська) 440-03-22

Співробітники кафедри на даній клінічній базі: проф. Бондарев Р.В., доц. Козубович Р.М.. ас. Заря І.Л., ас. Малиновська Л.Б., ас. Іванцок В.М.

 

Напрямки:

1.Невідкладна та планова абдомінальна,гнійна хірургія в пацієнтів з порушеннями гемостазу.

2.Лапароскопічна хірургія:

 • Діагностичні лапароскопії
 • Холецистектомії
 • Апендектомії
 • Ушивання перфоративних виразок лапароскопічним шляхом.

3.Оперативні втручання у пацієнтів з набутими порушеннями системи гемостазу.

4.Оперативні втручання у пацієнтів з гемофілією:

 • Синовектомії
 • Видалення псевдопухлин
 • Протезування кульшового та колінного суглобів

 

 

 

 

ІV. Національний військово-медичний клінічний центр«Головний військовий клінічний госпіталь»

Адреса:01133, Київ, вул. Госпітальна, 18 хірургічний корпус, клініка судинної хірургії 4 пов.

Співробітники кафедри на даній базі: Проф. Цема Є.В., доц. Коваль Б.М., доц. Миргородський Д.С.

Головний військовий клінічний госпіталь

 

 

Перелік медичних послуг, які надаються у клініці судинної хірургії

 • операції на аорті та її гілках (при аневризмах черевного відділу аорти, мезентеріальній ішемії, ураженні ниркових артерій, ішемії спинного мозку);
 • операції на артеріях (з приводу гострих та хронічних ускладнень облітеруючих захворювань та аневризм магістральних артерій верхніх та нижніх кінцівок);
 • операції у разі уражень екстракраніальних артерій (атеросклеротичне украженнякаротидних, підключичних, хребтових артерій, патологічна звитість та компресійні ураження артерій, синдром хребтової артерії);
 • оперативне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок (за класичною методикою та з використанням малоінвазавних технологій – склерооблітерація вен, радіочастотна абляція);
 • лікування гострої та хронічної патології глибоких та поверхневих вен, їх ускладнень (тромбофлебіт, тромбози глибоких вен, тромбоемболія легеневих артерій, постромботична хвороба);
 • лікування трофічних виразок нижніх кінцівок;
 • операції створення судинного доступу для хворих на гемодіалізі;
 • операції з приводу ангіодисплазій та пухлин кровоносних судин (гемангіоми, артеріовенозні нориці);
 • лікування варикоцеле;

 

 

 

 

V Київська міська клінічна лікарня №17

Адреса:Київ, вул.пров. Лабораторний, 18.   Співробітник кафедри на даній клінічній базі: М’ясников Дмитро Володимирович, завідувач відділення політравми, асистент кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії.

КМКЛ №17

Перелік медичних послуг, які надаються у клініціполітравми та торакальної хірургії

 • Хірургрія травматичних пошкоджень органів грудної клітки та черевної порожнини.
 • Хірургія легень при доброякісних та злоякісних новоутвореннях, нагнійних процесах та вродженій патології;
 • Хірургія діафрагми (діафрагнальні грижі, релаксація діафрагми, пухлини)
 • Хірургія середостіння (медіастиніт, доброякісні та злоякісні пухлини)
 • Хірургія пухлин грудної стінки.
 • Лікування рубцевих стенозів стравоходу.

Реконструктивна хірургія стравоходу, трахеї та бронхів при доброякісних та злоякісних новоутвореннях та рубцевому стенозі.

Операція у відділенні політравми

 

 

 

 

Національний інститут Серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова

 

Адреса: 03038, Україна, м.Київ вул. Амосова, 6

 

Співробітник кафедри на даній клінічній базі: заступник директора з лікувально-координаційної роботи Руденко Костянтин Володимирович, доктор медичних наук, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Хірургія серця та магістральних судин», професор кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії.

Національний інститут Серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова

 

Лікувальні напрями

 • Патологія грудної та черевної аорти
 • Ішемічна хвороба серця
 • Патологія міокарду та механічна підтримка серця
 • Порушення ритму серця
 • Пухлини серця
 • Вроджені вади серця у дітей
 • Акушерська кардіологія
 • Інфекційний ендокардит
 • Судинна хірургія
 • Набуті вади серця
 • Екстрена кардіохірургія

 

В операційній Проф. Руденко К.В. зі студентами