Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії

БПР та післядипломна освіта

Безперервний розвиток та післядипломна освіта на кафедрі

Співробітниками кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії, сумісно із Інститутом післядипломної освіти НМУ ім. Богомольця, створено новий цикл спеціалізації за фахом «Судинна хірургія». Він базується на засадах сучасної доказової медицини та можливостях і підходах світового досвіду із судинної хірургії. Мета циклу спеціалізації – перепідготовка лікарів-спеціалістів за фахом «Хірургія» відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста за фахом «Судинна хірургія».

Цикл спеціалізації передбачає розгляд принципів організації судинної допомоги в Україні, в світі, та сучасні підходи щодо діагностики, лікування, профілактики судинних захворювань.

Він включає навчання за наступними освітніми компонентами:

 • Судинна анатомія;
 • Лабораторні та інструментальні методи дослідження захворювань артеріальних та венозних судин;
 • Обстеження та медикаментозне лікування хворих з захворюваннями судин;
 • Атеросклеротичні ураження артерій; Неатеросклеротичні ураження артерій; Тромбози артеріального та венозного русла;
 • Реноваскулярні захворювання;
 • Травми судин;
 • Тромбози у хворих з онкологічними захворюваннями;
 • Рідкісні захворювання судин;
 • Оперативна судинна хірургія;
 • Невідкладна судинна хірургія.

Програма побудована за системою блоків: основних та додатковий. Основний блок програми включає 15 розділів і близько 75 тем. Програма охоплює обсяг як теоретичних знань, так і науково-практичних навичок, компетентностей, необхідних для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста із спеціальності «Судинна хірургія» для належного здійснення професійної діяльності.

Тривалість навчання – лікарі зі спеціалізацією «Хірургія», «Серцево-судинна хірургія», «Торакальна хірургія», «Проктологія», «Пластична хірургія», «Травматологія», «Нейрохірургія», «Ендокринна хірургія», «Онкологія» – 3 місяці; лікарі зі спеціалізацією «Дитяча хірургія» – 6 місяців.

На кафедрі відбувається робота з лікарями за фаховою спеціальністю «Хірургія» та «Судинна хірургія» на курсах тематичного удосконалення за темами:

 • «Лікування хворих на гострий панкреатит в умовах багатопрофільної лікарні з основами електрохірургії», що проходить на базі КНП «КМКЛШМД», на якому висвітлюється сучасні основи ведення та лікування хворих на гострий панкреатит, а особливу увагу приділяються методикам електрохірургії в лікуванні хворих з даною патологією;
 • «Лапароскопічні технології в лікуванні холедохолітіазу з основами електрохірургії», що проходять на базі КНП «КМКЛШМД», на яких навчаються сучасним методикам лікування холедохолітіазу із використанням лапароскопічних технологій, особливу увагу приділяючи лікуванню складного холедохолітіазу;
 • «Мініінвазивні новітні технології в хірургічному лікуванні патології гепатопанкреатобіліарної ділянки з основами електрохірургії», що проходять на базі КНП «КМКЛШМД», на яких розглядається використання новітніх мініінвазивних методик, таких як лапараскопічні технології, ЕРХПГ, тощо, в лікуванні патологій гепатопанкреатобіліарної ділянки;
 • «Сучасні технології в хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінціавок з основами електрохірургії», що проходять на базі КНП «ОКЛ м. Києва» та Головного військового клінічного госпіталя, і на яких демонструється використання новітніх методих лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, включаючи лазерну ендовенозну коагуляцію, радіочастотну абляцію та зварку тканин.

 

Кафедра щорічно проводить наукові форуми, до яких залучаються не тільки співробітники кафедрі та університету, а й науковці зі всієї України. Тематика проведення наукових конференцій включає в себе: загальну хірургію, судинну хірургію, пластичну та реконструктивну терапію, онкологію, військову хірургію, та всі напрямки медицини, що забезпечують мультидисциплінарний підхід до лікування хірургічних хворих.

Особлива увага приділяється участі молодих співробітників кафедри, а саме старших лаборантів, аспірантів, магістрів, тощо. Вони залучаються до всіх науково-дослідних тем, що виконуються на кафедрі, до написання статей за темами наукових робіт.

Один з регулярних наукових заходів кафедри – це щорічна науково-практична конференції «Актуальні питання хірургії». На конференції  розглядається широкий спектр питань по загальній, судинній та пластичній хірургії, анестезіології та реаніматології, діагностиці та багатьом суміжним спеціальностям. Доповідачі – як досвідчені хірурги, так і молоді вчені, які мають можливість висвітити актуальні питання хірургії як теоретичної та експериментальної науки, так і демонстрацію власних практичних результатів. Всі спікери ретельно підібрані, та демонструють як діагностичні так і лікувальні методики, згідно з останніми рекомендаціями та тенденціями.

В 2021 році конференція була вперше проведена в гібридному офлайн та онлайн форматі. Загальна відвідуваність склала 500 осіб офлайн та близько 1000 онлайн. Конференція включала в собі 3 основні секції, на яких розглядалися питання хірургії панкреатодуоденальної зони, патології магістральних артерій, пластичної хірургії тулуба та кінцівок. За результатами роботи конференції було видана збірка тез в журналі “General Surgery”.

28-29 жовтня 2022 кафедрою була проведена конференція «Актуальні питання загальної та судинної хірургії», з одночасною трансляцією на платформі YouTube. Записи конференції доступні за посиланнями: День 1, День 2. На дану конференцію було зареєстровано близько 2400 учасників і зафіксовано 3500 переглядів за кожен день. Конференція була присвячена проблемам загальної та військової хірургії. Конференція складалася з 9 секційних засідань та секції науково-практичних курсів, на яких були розглянуті питання мініінвазивного лікування холедохолітіазу, військової хірургічної травми живота, та найбільш ефективного використання VAC-терапії.

20-21 грудня 2022 була проведена конференція “Новорічні хірургічні читання: міждисциплінарні аспекти та інноваційні технології”, яка зібрала 1600 учасників і зафіксовано більше 2000 переглядів за кожен день. Записи конференції доступні за посиланнями: День 1, День 2. Дана конференція була присвячена актуальним проблемам судинної хірургії та інноваціям в лікуванні хірургічних захворювань. Конференція включала 4 секційних засідання та секцію панельних лекцій, на яких були розглянуті питання сучасних підходів до лікування венозної патології, змінам в діагностиці та лікування ГЕРХ, та новітніх методик в лікуванні проктологічних захворювань.

4-5 травня 2023 року проведена науково-практична конференція «Надання медичної допомоги хірургічним пацієнтам в умовах військового часу: міждисциплінарні аспекти» із загальною кількістю переглядів 3100. День 1, День 2. Ця конференція була присвячена проблемам хірургії в умовах військового часу. Вона включала 4 секційних засідання, на яких розглядалися питання менеджменту травматичної хвороби військового часу, діагностики та лікування ушкоджень суглобів у військовослужбовців, та сучасних можливостей надання медичної допомоги при вогнепальних пораненнях.

12-13 вересня 2023 року проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Київський осінній хірургічний форум. Сучасні досягнення в хірургії» із загальною кількістю переглядів 4300. День 1, День 2. Конференція була присвячена сучасним методикам лікування загальнохірургічних захворювань. Конференція включала 4 секційних засідання, на яких розглядалися питання лікування геморою та запальних захворювань параректальної клітковини, питання інтенсивної терапії при лікуванні захворювань гепатобіліарної зони, ведення хворих з інсуліномами.

26-27 грудня 2023 року проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Новорічні хірургічні читання: міждисциплінарний підхід в лікуванні коморбідних пацієнтів» із загальною кількістю учасників 2400. День 1, День 2. Ця конференція була присвячена науково обгрунтованим принципам лікування судинних патологій у коморбідних пацієнтів. Дана конференція складалася з 6 секційних засідань, на яких обговорювалися питання ендоваскулярної хірургії, хронічного болю, лікування венозних тромбозів у хворих з Covid-19.

7-8 березня 2024 року проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Другі київські весняні хірургічні читання» із загальною кількістю учасників 4900. День 1, День 2. Дана конференція була присвячена новітнім методикам лікування та діагностики хірургічних захворювань, включаючи зв’язок онкології та генетики. В конференцію входило 7 секційних засідань, на яких висвітлювалися питання хірургії патологій печінки, діагностики спадкових форм раку молочної залози, раціональної антибіотикотерапії.