Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії

Студентський науковий гурток

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

Науковий керівник:

к.мед.н., асистент кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії

Бик Павло Леонідович +380979975686

Староста : студентка 4 курсу, мед. ф-ту №2

Дмитрієва Крістіна Михайлівна, +380672447057

Місце проведення:

Київ, в. Шовковична 39/1, Олександрівська клінічна лікарня, корпус 6, 5 поверх, лекційна аудиторія кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії. Засідання гуртка проводяться 1-2 рази на місяць. Повідомлення про засідання та їх тематику анонсуються в соціальних мережах гуртка.

Посилання у соц. мережах:

Telegram: https://t.me/ssg_surgery4

Instagram: https://instagram.com/ssg_surgery_?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

Графіки засідань гуртка

Дипломи гуртківців

Наукові праці гуртківців

 

 

Історія гуртка:

Гурток засновано у 1998 році, з моменту відкриття кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії. З перших днів гурток набув великої популярності серед студентів усіх курсів.

 

                                        Академік Шалімов О.О. з членами гуртка кафедри в 2005 р.

 

Студенти-гуртківці нашої кафедри попередніх років вже закінчили університет, стали справжніми фахівцями, в своїй більшості продовжують займатися науковою діяльністю. Так, колишні старости гуртка Копчак Констянтин Володимирович – доктор медичних наук, досвічений хірург; Рибінкина Ірина  – працює лікарем у Великобританії, Донець Андрій  – вчиться в Швеції; гуртовці Булатова Юлія – працює в Сполучених Штатах Америки, Волошина Олена – кардіохірург, захистила кандидитську дисертацію, Унукович Дмитро – захистив дисертацію у Швеції та продовжує працювати в Каролінському університеті. Слід відзначити таку приємну особливість, що більшість гуртківців підтримують зв’язок з кафедрою і досі, вже після закінчення університету.

 

Дмитро Унукович з проф. Храпачем В.В. в Каролінському університеті, Стокгольм. Дінець Андрій в лабораторії Каролінського університету

 

Керівники гуртка:

Першим керівником був професор, д. мед.н. Василь Васильович Храпач, який надалі продовжує співпрацю з гуртком.

З 2019 р керівник гуртка асистент Бик Павло Леонідович 

Тематика гуртка:

Під час засідань студенти на практиці користуються інструментами, що використовуються в операційній На практичних заняттях кожен гуртківець має можливість навчитися проведенню та вдосконалити техніку основних хірургічних маніпуляцій з органами тварин, хірургічніх тренажерах та спробувати в роботі хірургічні прилади. Засідання також охоплюють теми, пов’язані зі сучасними тенденціями в загальній і судинній хірургії, а також дотичними дисциплінами, передовими методиками та інноваційними технологіями, що застосовуються в цій сфері.

Гурток є особливим тим, що засідання складаються з двох частин, де спочатку ми розбираємо теоретичний матеріал, а потім студенти мають змогу відпрацювати практичні навички. Ми регулярно запрошуємо лікарів різного профілю, які діляться своїм досвідом, розповідають найактуальнішу інформацію та приносять унікальні демонстраційні матеріали.

На гуртку студенти активно залучаються до наукової роботи: мають змогу особисто провести дослідження або описати клінічний випадок для наукових публікацій та виступів на наукових форумах. 

Залучення іноземних студентів

До наших засідань активно долучаються іноземні студенти. Комунікація на таких засіданнях відбувається англійською мовою, що забезпечує залучення всієї аудиторії, а також практику та підвищення рівня володіння  англійською мовою в україномовних студентів.

 

Засідання 06.03.2024 на тему: “ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЇ, або що робити, якщо до рук потрапив діатермокоагулятор-електроніж”

Співпраця з іншими гуртками:

Студентський науковий гурток кафедри  хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії активно співпрацює з усіма  науковими гуртками університету.

У 2023 році було проведено спільні засідання СНГ кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії та

кафедри акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти на тему:  “РАК ШИЙКИ МАТКИ: від ВПЛ до екзентерації” (28.09.2023)

 

кафедри урології на тему: «Blue november – щорічна кампанія з метою профілактики та підвищення обізнаності про рак простати» (29.11.2023)

 

кафедри акушерства і гінекології №3 на тему:  «Особливості кесаревого розтину у жінок з повторним входженням в черевну порожнину. Основи накладання швів.» (20.12.2023)

 

Співпраця з іншими університетами:

11 квітня відбулося спільне засідання гуртка хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії НМУ імені О.О.Богомольця та гуртка хірургії КНУ імені Тараса Шевченка на тему “Анатомічний театр кролика”.

Напередодні активісти гуртків придбали для його проведення двох забитих непотрошених кролів та ще одну потрошену тушку кроля.У великій лекційній аудиторії студенти організували 3 операційні столи, забезпечені необхідними інструментами та матеріалами для відпрацювання хірургічних навичок. 25 представників різних курсів двох університетів протягом чотирьох годин проводили різноманітні операції.

 

Студенти–гуртківці на волонтерських засадах беруть активну участь в наданні медичної допомоги пораненим в ході війни та підчас ракетних обстрілів.  На фото – студенти 4 курсу Крістіна Дмитрієва та Нікіта Мартинюк.

 

Наукова діяльність

Члени гуртка неодноразово отримували призові місця на конференціях та конкурсах студентських наукових робіт.

Зокрема Роман Рокита та Денис Півень отримали стипенцію фонду В. Пінчука за найкращу наукову роботу на конкурсі ЗавтраUA у 2022 р.

Дмитрієва Крістіна отримала І місце на AYMS 2024.

Також члени гурткка активно публікують свої роботи як у збірниках тез студентський наукових конференцій, так і в фахових виданнях, в т.ч. індексованих в наукометричних базах.

Також гуртківці беруть активну участь в НДР кафедри.

 

Олімпіада з хірургії

20.03.2024 відбулася олімпіада з хірургії, що складалася з двох частин: 20 тестових питань, подібних до Крок-2 та 10 клінкейсів, продемонстрованих на слайді, що включали ренггенограми, аналізи, фото з операцій тощо. Роботи були закодовані та перевірені членами журі одразу після здачі.

За результатами олімпіади 2024 року переможці:

І місце – Чанілов Ярослав Володимирович

ІІ місце – Колеснікова Анна Юріївна

ІІІ місце – Мартинюк Нікіта Сергійович

 

Призери олімпіад та конференцій

2023/24 н.р.

Дмитрієва Крістіна  – AYMS 2024  Диплом І ст

2022/23 н.р

Мартинюк Нікіта Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, секція «Хірургія» Київ, 27.03.2023  – диплом І ст

Шелест Артем Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, секція «Хірургія» Київ, 27.03.2023  – диплом ІІ ст

Vaibhavi Sylchuk Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, секція «Хірургія» Київ, 27.03.2023  – диплом ІІІ ст

2021-22 н.р.

Анна Загребельна AYMS – 2022, Київ,  – диплом ІІ ст.

Нікіта Мартинюк  AYMS 2022, Київ,  – диплом ІІ ст.

Дмитрієва Крістіна. CASE 2022, Київ, диплом ІІ ст

Шелест А.О.,  Piyush Malik CASE 2022, Київ,  диплом ІІІ ст

Півень Денис, Рокита Роман – переможці стипендіальної програми фонду В. Пінчука «Завтра.UA»

2020-2021

Півень Д.О. Рокита Р.Т., 90-та науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ ТА ФАРМАЦІЇ», м. Івано-Франківськ, 25-27.03.2021  – диплом І ст