Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії

Студентський науковий гурток

Науковий керівник:

к.мед.н., асистент кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії

Бик Павло Леонідович +380979975686

 

Староста : студентка 6 курсу, мед. ф-ту №2

Шелест Артем Олегович, +380972208040

 

Місце проведення:

Київ, в. Шовковична 39/1, Олександрівська клінічна лікарня, корпус 6, 5 поверх, лекційна аудиторія кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії. Засідання гуртка проводяться 1-2 рази на місяць. Повідомлення про засідання та їх тематику анонсуються в соціальних мережах руртка.

 

Посилання у соц. мережах:

Facebook

Telegram

Instagram

 

 

Історія гуртка:

Гурток засновано у 1998 році, з моменту відкриття кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії. З перших днів гурток набув великої популярності серед студентів усіх курсів.

 

                                        Академік Шалімов О.О. з членами гуртка кафедри в 2005 р.

 

Студенти-гуртківці нашої кафедри попередніх років вже закінчили університет, стали справжніми фахівцями, в своїй більшості продовжують займатися науковою діяльністю. Так, колишні старости гуртка Копчак Констянтин Володимирович – доктор медичних наук, досвічений хірург; Рибінкина Ірина  – працює лікарем у Великобританії, Донець Андрій  – вчиться в Швеції; гуртовці Булатова Юлія – працює в Сполучених Штатах Америки, Волошина Олена – кардіохірург, захистила кандидитську дисертацію, Унукович Дмитро – захистив дисертацію у Швеції та продовжує працювати в Каролінському університеті. Слід відзначити таку приємну особливість, що більшість гуртківців підтримують зв’язок з кафедрою і досі, вже після закінчення університету.

 

Дмитро Унукович з проф. Храпачем В.В. в Каролінському університеті, Стокгольм. Дінець Андрій в лабораторії Каролінського університету

 

Керівники гуртка:

Першим керівником був професор, д. мед.н. Василь Васильович Храпач, який надалі продовжує співпрацю з гуртком.

З 2019 р керівник гуртка асистент Бик Павло Леонідович

Тематика гуртка спрямована на розгляд новітніх досягнень в абдомінальній, пластичній та реконструктивній, судинній, ендокринній та торакальній хірургії. Також студенти вивчають основні принципи планування та проведення наукових досліджень, підготовки наукових публікацій та виступах на наукових форумах.

На практичних заняттях кожен гуртківець має можливість навчитися проведенню та вдосконалити техніку основних хірургічних маніпуляцій з органами тварин, хірургічніх тренажерах та спробувати в роботі хірургічні прилади.

 

21 лютого 2017 року

 

 

Засідання гуртка, присвячене тактичній медицині 19.09.2019 р. спільно з волонтерами медкорпусу

 

Відпрацювання гуртківцями техніки накладання швів 29.10.2019

 

Студенти –гуртківці на волонтерських засадах беруть активну участь в наданні медичної допомоги пораненим в ході війни та підчас ракетних обстрілів. На фото – студентка 6 курсу з Індії Ваібхаві Сільчук

Члени гуртка неодноразово отримували призові місця на конференціях та конкурсах студентських наукових робіт.

Зокрема Роман Рокита та Денис Півень отримали стипенцію фонду В. Пінчука за найкращу наукову роботу на конкурсі ЗавтраUA у 2022 р.

Анна Загребельна та Нікіта Мартинюк отримали 2 місце на AYMS – 2022.

 

Співпраця з іншими гуртками:

Студентський науковий гурток кафедри  хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії активно співпрацює з усіма  науковими гуртками університету.

У 2020 році було проведено 3 спільних засідання СНГ кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії та кафедри пластичної та реконструктивної хірургії на тему : «Хірургічні шви», «Студентський науковий гурток. Значення у житті лікаря» та «Гемостаз в хірургії»

Спільне засідання з гуртком пластичної хірургії, присвячене гемостазу

У 2021-2022 рр неодноразово проводились спільні засідання з гуртком кафедри акушерства та гінекології №3, присвячені хірургічній патології у вагітних та захворюванням молочної залози.

Головний принцип – дати можливість самореалізаціі студентам, як у теоретичній, практичній частині, так і в науковій.