НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра організації та економіки фармації

Наукова робота

 

Відповідальний співробітник: доцент, к.фарм.н. Алєкперова Наталія Валеріївна

Основні напрямки роботи: згідно з НДР кафедри «Науково-практичне обґрунтування стандартизації у сфері обігу лікарських засобів та наданні фармацевтичної допомоги в Україні»

Метою цієї роботи є наукове обґрунтування подальшої оптимізації виробництва, реалізації, обігу й контролю за якістю лікарських засобів та виробів медичного призначення, у відповідності із міжнародними стандартами фармацевтичної діяльності.

Наукова робота співробітників кафедри знайшла своє відображення у значній кількості опублікованих наукових статей, а також виступах на міжнародних та вітчизняних конференціях. Співробітниками кафедри починаючи з 2015 року підготовлено близько 60 статей, з них 8 публікацій у журналах, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science, більш ніж 70 матеріалів тез, більш ніж 10 методичних рекомендацій та інформаційний лист, авторські свідоцтва та інші матеріали.

Найбільш значущі наукові публікації:

  1. Kosyachenko K., Sakhanda I. Assortment of herbal medicines of the treatment of cardiovascular diseases. Wiadomości Lekarskie. 2018; LXXI (5): 1104-1108. (Scopus)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30176650

  1. Kosyachenko K., Sakhanda I. The main methods of treatment of cardiovascular diseases by medicinal plants. Wiadomości Lekarskie. 2018; LXXI (6): 1279-1283. (Scopus)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30267514

  1. Aliekperova, N. (2018). Motivating Factors Effecting Work Efficiency of Empoyees in Ukrainian Pharmaceutical Sector. Economics and Sociology, 2018$ 11(1), 61- 74. doi:10.14254/2071-789X.2018/11-1/4. (Scopus, WoS)

https://www.economics-sociology.eu/?555,en_motivating-factors-effecting-work-efficiency-of-empoyees-in-ukrainian-pharmaceutical-sector

  1. Panfilova H., Bogdan N., Gala L., Simonian L., Tsurikova O. Analysis of Ukrainian Pharmaceutical Market Retail Segment Development. Journal of Global Pharma Technology. 2018; 10 (03):191-199. (Scopus)

http://www.jgpt.co.in/index.php/jgpt/article/view/781

  1. Samborskyi O., Panfilova H., Slobodyanyuk M., Hala L. Analysis of Stages of Implementation of International Concept of Essential Medicines in the System of Health of Ukraine. Research J. Pharm. and Tech. 2018; 11 (8): 3466-3472. (Scopus)

http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:rjpt&volume=11&issue=8&article=045

  1. Panfilova H., Hala L., Zaytzeva Y. Analysis of problems and prospects of development of voluntary medical insurance in Ukraine. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research. 2019. № 1. Р. 17–26. (Scopus)

https://japer.in/en/article/analysis-of-problems-and-prospects-of-development-of-voluntary-medical-insurance-in-ukraine

 

  1. Aliekperova, N. (2018). Pharmaceutical leadership in Ukraine: Transformational and transactional. Economics and Sociology, 11(4), 265-279. doi:10.14254/2071-789X.2018/11-4/17 (Scopus, WoS)

https://www.economics-sociology.eu/?633,en_pharmaceutical-leadership-in-ukraine-transformational-and-transactional

 

  1. Panfilova H., Hala L., Simonian L., Tsurikova O., Gerush O., Bogdan N. The study of problems and prospects of the pharmacy network development in Ukraine in the context of changing approaches to the state regulation in the retail segment of the national pharmaceutical market. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research. 2019. Vol. 9. № 3. P. 128–135. (Scopus)

https://japer.in/en/article/the-study-of-problems-and-prospects-of-the-pharmacy-network-development-in-ukraine-in-the-context-of-changing-approaches-to-the-state-regulation-in-the-retail-segment-of-the-national-pharmace

 

Науковий потенціал кафедри складає 1 доктор наук (проф. Косяченко К.Л.) та 9 кандидатів наук (доц. Гала Л.О., доц. Алєкперова Н.В., доц. Довжук В.В., доц. Шолойко Н.В., доц. Дацюк Н.О., доц. Ейбен Г.С., ас. Коновалова Л.В., ас. Ворсовський О.Л., ас. Каврайський Д.П.) Готується докторська дисертація (доц. Гала Л.О.) та 3 кандидатських дисертацій (ас. Костюк І.А., ас. Гаврилюк Я.Д., асп. Гончар А.О.)

.