Кафедра організації та економіки фармації

Наукова робота

 

Наукова діяльність кафедри

Відповідальний співробітник: доцент, к.фарм.н. Алєкперова Наталія Валеріївна, e-mail: aliekperova@nmu.ua

 

Науковий потенціал кафедри складає 2 доктора фармацевтичних наук (проф. Косяченко К.Л., проф. Гала Л.О.) та 9 кандидатів фармацевтичних наук (доц. Алєкперова Н.В., доц. Довжук В.В., доц. Шолойко Н.В., доц. Дацюк Н.О., доц. Ейбен Г.С., доц. Коновалова Л.В., доц. Костюк І.А., доц. Саханда І.В., ас. Каврайський Д.П.)

 

Матеріали для здобувачів третього рівня вищої освіти доктора філософії – спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація”

 

Захищено:

1 докторська дисертація

Гала Л.О. «Теоретико-прикладні підходи до впровадження Належної аптечної практики в систему фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного страхування» (2020) (Рішення АК МОН України від 15.04.2021)

 

3 кандидитські дисертації

 

 1. Коновалова Л.В. «Методика навчання фармакоекономіки майбутніх провізорів у вищих медичних навчальних закладах» (2018) (Рішення АК МОН України від 15.01.2019)
 2. Саханда І.В. «Удосконалення забезпечення хворих на серцево-судинні захворювання лікарськими засобами рослинного походження» (2019) (Рішення АК МОН України від 26.02.2020)
 3. Костюк І.А. «Фармакоекономічні принципи оптимізації лікування алергічних захворювань у дітей» (2020) (Рішення АК МОН України від 09.02.2021)

 

Затверджені теми робіт для здобувачів третього рівня вищої освіти доктора філософії – спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», що готуються на кафедрі:

 

 1. Рафальська Я.Д. «Науково-практичні підходи до використання інструментів оцінки технологій охорони здоров`я при лікуванні онкопатологій в гінекологічній практиці» (науковий керівник – проф. Косяченко К.Л.)
 2. Гончар А.О. «Наукове обґрунтування підходів до оптимізації фармацевтичного забезпечення хворих на артеріальну гіпертензію» (науковий керівник – доц. Шолойко Н.В.)
 3. Філінюк О.М. «Науково-методичні підходи щодо впровадження концепції Оцінки медичних технологій на рівні медичного закладу» (науковий керівник – проф. Косяченко К.Л.)
 4. Сахнацька О.М. «Науково-методичні підходи до впровадження концепції холістичного маркетингу в аптечних закладах в умовах діджиталізації» (науковий керівник – доц. Алєкперова Н.В.)
 5. Ціленко Т.В. «Науково-практичні підходи до фармацевтичного забезпечення онкогематологічних пацієнтів з хворобою Ходжкіна» (науковий керівник – доц. Шолойко Н.В.)

 

Основні наукові напрями роботи обумовлені НДР кафедри «Науково-практичне обґрунтування стандартизації у сфері обігу лікарських засобів та наданні фармацевтичної допомоги в Україні». Метою роботи є науково-практичне обґрунтування впровадження у вітчизняну систему охорони здоров’я оцінку медичних технологій, що представляє собою інтервенцію для для запобігання, діагностики або лікування захворювань, зміцнення здоров’я; забезпечення реабілітації, або організації надання медичної та фармацевтичної допомоги. Крім того, на кафедрі вивчається вплив на забезпечення насення ефективною, якісною та доступною фармацевтичною допомогою за допомогою основних елементів холістичного маркетингу, цифрових маркетингових комунікацій, лідерських принципів. Досліджуються науково-практичні підходи до фармацевтичного забезпечення хворих як на рідкісні хвороби, так й найбільш розповсюджені в Україні.

Наукова робота співробітників кафедри знайшла своє відображення у значній кількості опублікованих наукових статей, а також виступах на міжнародних та вітчизняних конференціях. Співробітниками кафедри починаючи з 2018 року підготовлено близько 70 статей, з них публікацій у журналах, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science, близько 100 матеріалів тез, більш ніж 15 методичних рекомендацій та інформаційний лист, авторські свідоцтва та інші матеріали.

 

Основні наукові роботи (публікації, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science)

 

 1. Kosyachenko K., Sakhanda I. Assortment of herbal medicines of the treatment of cardiovascular diseases. Wiadomości Lekarskie. 2018; LXXI (5): 1104-1108. (Scopus)
 2. Kosyachenko K., Sakhanda I. The main methods of treatment of cardiovascular diseases by medicinal plants. Wiadomości Lekarskie. 2018; LXXI (6): 1279-1283. (Scopus)
 3. Aliekperova, N. (2018). Motivating Factors Effecting Work Efficiency of Empoyees in Ukrainian Pharmaceutical Sector. Economics and Sociology, 2018; 11(1), 61- 74. doi:10.14254/2071-789X.2018/11-1/4. (Scopus, WoS)
 4. Panfilova H., Bogdan N., Gala L., Simonian L., Tsurikova O. Analysis of Ukrainian Pharmaceutical Market Retail Segment Development. Journal of Global Pharma Technology. 2018; 10 (03):191-199. (Scopus)
 5. Samborskyi O., Panfilova H., Slobodyanyuk M., Hala L. Analysis of Stages of Implementation of International Concept of Essential Medicines in the System of Health of Ukraine. Research J. Pharm. and Tech. 2018; 11 (8): 3466-3472. (Scopus)
 6. Panfilova H., Hala L., Zaytzeva Y. Analysis of problems and prospects of development of voluntary medical insurance in Ukraine. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research. 2019. № 1. Р. 17–26. (Scopus)
 7. Aliekperova, N. (2018). Pharmaceutical leadership in Ukraine: Transformational and transactional. Economics and Sociology, 11(4), 265-279. doi:10.14254/2071-789X.2018/11-4/17 (Scopus, WoS)
 8. Panfilova H., Hala L., Simonian L., Tsurikova O., Gerush O., Bogdan N. The study of problems and prospects of the pharmacy network development in Ukraine in the context of changing approaches to the state regulation in the retail segment of the national pharmaceutical market. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research. 2019. Vol. 9. № 3. P. 128–135. (Scopus)
 9. Analysis of the study sample of patients and their use of antihypertensive drugsin monotherapy / Nehoda T., Kosyachenko K., Sakhanda I., Kosyachenko N., Lekhnitska S. Journal of Global Pharma Technology. 2020. 12(6). P. 405-408. (Scopus)
 10. The method of forecasting as an important stage in solving the problems facing health in the field of medical care of the population. / Ivanna V. Sakhanda, Rimma Skrypnyk, Kostyantyn L. Kosyachenko, Lena L. Davtian et all. Wiadomości Lekarskie. Volume LXXIII. Issue 11. P. 2507-2511 (Scopus)
 11. Aliekperova, N., Kosyachenko, К. & Kaniura, O. Perspectives on formation of medical cannabis market in Ukraine based on holistic J CannabisRes 2, 33 (2020).
 12. Eiben H, Hala L, Slipchuk V (2021) The current state of the pharmaceutical market of Ukraine, quality assurance and falfication of medicines. Pharmacia 68(2): 411-419. (Scopus, WoS)