НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра організації та економіки фармації

Співробітники

КОСЯЧЕНКО Костянтин Леонідович, д.фарм.н., завідувач кафедри

 

У 1993 році закінчив Запорізький медичний інститут.

Тема докторської дисертації «Теоретичне обґрунтування та реалізація соціально-економічних принципів ціноутворення на лікарські засоби» за спеціальністю 15.00.01 «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, 2013 р.

Основний напрям науково-практичної роботи: проблеми ціноутворення на лікарські засоби в Україні, фармакоекономіка, впровадження системи оцінки технологій охорони здоров’я (Health Technology Assessment) у вітчизняну систему охорони здоров’я та фармацію.

Публікації:

статті – 51

тези – 32

інформаційні листи – 4

методичні рекомендації – 18

підручники – 3

посібники – 2

робочі журнали – 4

монографії – 2

регіональні формуляри лікарських засобів різних областей України – 11

Довідник еквівалентності лікарських засобів – щорічно.

Наукові профілі:

Індекс Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=zQgCewcAAAAJ

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-0472-2196

Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204583019

Web of Science – https://publons.com/researcher/1837879/kostyantyn-kosyachenko/

Громадська діяльність: Член Спеціалізованої Вченої ради для захисту дисертацій Д 26.613.04 при НМАПО імені П. Л. Шупика (15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація), член редакційної ради низки фахових журналів: «Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика», «Фармацевтичний журнал», «Соціальна фармація в охороні здоров’я».

Членство в професійних організаціях: Президент ГС «Українське агентство з оцінки технологій охорони здоров’я (Health Technology Assessment (HTA)», Голова ГО «Спілка працівників фармації», член ГО «Українська медична експертна спільнота», член ГС «Українська Медична Логістична Асоціація», Голова Регіональної ради Житомирської області Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона».

Нагороди: Заслужений працівник фармації (2007 р.), Почесна грамота за значний внесок у розвиток фармації та з нагоди Дня фармацевтичного працівника (2019 р.), Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (1999, 2004, 2008).

 

 

 

 

 

Гала Лілія Олексіївна, д.фарм.н., професор кафедри

У 1994 році закінчила Українську фармацевтичну академію.

Тема кандидатської дисертації «Розробка основних принципів та підходів до безрецептурного відпуску лікарських засобів населенню в Україні» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, 2002 р.

Тема докторської дисертації «Теоретико-прикладні підходи до впровадження Належної аптечної практики в систему фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного страхування» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, 2020 р.

Основний напрям науково-практичної роботи: упровадження вимог Належної аптечної практики в систему фармацевтичного забезпечення населення.

Публікації:

статті – 43

тези – 78

інформаційні листи – 2

методичні рекомендації – 12

підручники – 1

посібники – 4.

Наукові профілі:

Індекс Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=3iehhegAAAAJ

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-0086-2706

Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204290776

Web of Science – https://publons.com/researcher/3164107/liliia-hala/metrics/

Громадська діяльність: член Вченої ради фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця, Конференції трудового колективу; голова профбюро фармацевтичного факультету; куратор ЄКТС фармацевтичного факультету (заочна форма навчання).

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація».

Нагороди: Подяка Київського міського голови (2006), Почесна грамота Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2015), Почесна грамота Професійної спілки працівників охорони здоров’я України (2016), Почесна грамота Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я (2020), Подяка Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2021), Почесна грамота МОЗ України (2021).

 

 

 

 

 

Алєкперова Наталія Валеріївна, к.фарм.н., доцент кафедри

У 2003 році закінчила Національний фармацевтичний університет.

Тема кандидатської дисертації «Науково-практичні підходи до мінімізації ризиків на ринку дієтичних добавок» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, 2007 р.

Основний напрям науково-практичної роботи: фармацевтичний менеджмент та маркетинг, лідерство у фармації.

Публікації:

статті – 30

тези – 45

інформаційні листи – 1

методичні рекомендації – 3

підручники – 2

посібники – 3

робочі журнали – 2

монографії – 2.

Наукові профілі:

Індекс Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=CW8Zj24AAAAJ&hl=ru

ORCID – https://orcid.org/0000-0001-9880-9542

Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201491728

Web of Science – https://publons.com/researcher/3164056/nataliia-aliekperova/

Громадська діяльність: член Вченої Ради фармацевтичного факультету, секретар Апробаційної ради «Фармації».

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація».

Нагороди: академічна стипендія Кабінету Міністрів України для аспірантів у Національному фармацевтичному університеті (2006 р.).

 

 

 

Дацюк Наталія Олегівна, к.фарм.н., доцент кафедри

У 2008 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Тема кандидатської дисертації «Наукові підходи до оптимізації системи забезпечення наркотичними анальгетикам населення України як складової паліативної допомоги» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, 2007 р.

Основний напрям науково-практичної роботи: доступність життєво-необхідних лікарських засобів для населення.

Публікації:

статті – 22

тези – 12

методичні рекомендації – 3

посібники – 3.

Наукові профілі:

Індекс Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=lZQ0m1IAAAAJ&hl=ru

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-5975-7978

Web of Science – https://publons.com/researcher/3967938/nataliia-datsiuk/

Громадська діяльність: консультант МФ «Відродження» з напрямку паліативна допомога.

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація»

 

 

 

 

 

 

dovzhuk

Довжук Вікторія Валентинівна, к.фарм.н., доцент кафедри

У 1992 році закінчила Харківський фармацевтичний інститут.

Тема кандидатської дисертації «Розробка складу, технології та дослідження мазі з німесулідом» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, 2016 р.

Основний напрям науково-практичної роботи: сучасні тенденції та пріоритетні напрями розвитку фармацевтичної освіти у системі освіти України.

Публікації:

статті – 37

тези – 36

монографії – 1

робочі журнали – 1

патенти – 3

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір – 1.

Наукові профілі:

Індекс Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?user=Tkuwhl4AAAAJ&hl=ru&authuser=7

ORCID – https://orcid.org/0000-0003-1898-8208

Web of Science –  https://publons.com/researcher/3976007/victoria-dovzhuk/

Громадська діяльність: член Ревізійної комісії профспілки НМУ імені О.О. Богомольця.

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація».

 

 

 

 

 

Ейбен Ганна Степанівна, к.фарм.н., доцент кафедри

У 2006 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Тема кандидатської дисертації «Принципи функціонування системи якості суб’єктів фармацевтичної діяльності» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, 2011 р.

Основний напрям науково-практичної роботи: системи забезпечення якості лікарських засобів, належні практики у фармації, проблема боротьби з фальсифікацією лікарських засобів в Україні та світі.

Публікації:

статті – 15

тези – 28

методичні рекомендації – 4.

Наукові профілі:

Індекс Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?user=E4s4HGoAAAAJ&hl=ru

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-6537-5706у

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація».

 

 

 

 

Коновалова Людмила Володимирівна, к.пед.н., доцент кафедри

У 1984 році закінчила Київського інститут народного господарства, у 2016 р. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Тема кандидатської дисертації «Методика навчання фармакоекономіки у процесі підготовки майбутніх провізорів у закладах вищої медичної освіти» за спеціальністю 13.00.012 – Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни), 2019 р.

Основний напрям науково-практичної роботи: регуляторна політика у медицині та фармації, фармакоекономіка, педагогіка, організація та економіка фармації.

Публікації:

статті – 14

тези – 19

підручник – 1

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір – 1.

Наукові профілі:

Індекс Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?hl=uk&view_op=list_works&authuser=&gmla=AJsN-F52KkQbYRcqVEqOKpety8xAog64TjzEMwidbbMYE5hkGkBjxmQ8qPEBUo6unHvEDpGRr2Danf29lh4muXGAvl-CqxLt2e8HQ-mtMjRdXuObK6pQ_V-L44kN8pm3Rx_JTR_oAB6R&user=lxLJAdYAAAAJ

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-8956-1263

Web of Science – https://publons.com/researcher/3978098/lyudmyla-konovalova/

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація».

Нагороди: Грамота МОЗ України (2020 р.), Подяка МОЗ України (2014 р.), Подяка Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2017 р.), Почесна грамота КМДА (2012 р.), Почесна грамота професійної спілки працівників охорони здоров’я України (2019 р.), грамота Управління освіти і науки (2012 р.).

 

 

 

Костюк Ірина Анатоліївна, к.фарм.н., доцент кафедри

У 2014 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Тема кандидатської дисертації «Науково-методичні підходи до удосконалення фармацевтичного забезпечення дітей, хворих на бронхіальну астму» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, 2020 р.

Основний напрям науково-практичної роботи: фармакоекономіка, оцінка медичних технологій

Публікації:

статті – 10

тези – 40

методичні рекомендації – 2

посібники – 1

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір – 2.

Наукові профілі:

Індекс Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=nB5jBHUAAAAJ

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-3689-3379

Web of Science – https://publons.com/researcher/3967098/iryna-kostiuk/

Громадська діяльність: член Конференції трудового колективу НМУ імені О.О. Богомольця, член Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця, секретар міжфакультетської конкурсної комісії, секретар Вченої Ради фармацевтичного факультету, заступник відповідального секретаря Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця, Голова Товариства молодих вчених і спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця, куратор ЄКТС фармацевтичного факультету (денна форма навчання).

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація», ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Нагороди: Почесна грамота Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2018 р.), Подяка Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2020 р.), Стипендія Кабінету Міністрів України (2020-2021 р.).

 

 

 

 

 

Саханда Іванна Василівна, к.фарм.н., доцент кафедри

У 2013 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Тема кандидатської дисертації «Удосконалення забезпечення хворих на серцево-судинні захворювання лікарськими засобами рослинного походження» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, 2019 р.

Основний напрям науково-практичної роботи: дослідження та удосконалення забезпечення населення лікарськими засобами для фармакотерапії серцево-судинних захворювань та хвороб шлунково-кишкового тракту, актуальні питання оцінки технологій охорони здоров’я, маркетинговий аналіз, фармакоекономіка.

Публікації:

статті – 41

тези – 82

монографії – 3

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір – 3.

Наукові профілі:

Індекс Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=hDhFC6oAAAAJ

ORCID – https://orcid.org/0000-0003-4171-5160

SCOPUS – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204588825

Web of Science – https://publons.com/researcher/3719848/ivanna-sakhanda/

Громадська діяльність: заступник відповідального секретаря Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця, член Товариства молодих вчених і спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця, старший інспектор по роботі з іноземними студентами навчально-методичного відділу НМУ імені О.О. Богомольця, начальник відділу міжнародних зв’язків НМУ імені О.О. Богомольця.

Членство в професійних організаціях: ГО «Українська медична експертна спільнота (УМЕС)», ГО «Фармацевтична спільнота України «Всеукраїнська фармацевтична палата», ГС «Українська Медична Логістична Асоціація», ГО «Спілка працівників фармації», ГО «Український медичний клуб», ГО «Міжнародна академія освіти і науки»

член Регіональної ради Житомирської області Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона».

Нагороди: Орден «Науковець року – 2019», Почесна Грамота за вагомі здобутки і особистий внесок у розвиток науки України та внесена до Книги Пошани (2019 р.), Подяка Київського міського голови (2021 р.), Подяка Поважної ради Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» (2021 р.).

 

 

 

 

 

 

 

Шолойко Наталія Василівна, к.фарм.н., доцент кафедри

У 1984 році закінчила Ніжинський педагогічний інститут імені М.В. Гоголя, у 2000 році – Харківську фармацевтичну академію.

Тема кандидатської дисертації «Оптимізація управління тендерними закупівлями медичної та фармацевтичної продукції» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, 2010 р.

Основний напрям науково-практичної роботи: вітчизняна та зарубіжна регуляторна політика у медицині та фармації, фармакоекономіка, педагогіка, менеджмент та маркетинг у фармації, розробка та впровадження нових лікарських засобів, історія медицини і фармації.

Публікації:

статті – 30

тези – 10

інформаційні листи – 1

методичні рекомендації – 1.

Наукові профілі:

Індекс Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4wJoyMdiCTYzgNuZE_KhGGEYFckomGG8MweofKbDOmYkuBkRBmGC3xyMVOFZkmGIyaPlglhBplAUCPrNRK4JVRtmvmnS574zNLTCi0FuoUmQAUp7L-nxeSuthbEN-nlWd220rt&user=zgUK16AAAAAJ

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-5083-7218

Членство в професійних організаціях: ГО «Українська медична експертна спільнота (УМЕС)», ГС «Українська Медична Логістична Асоціація», ГО «Асоціація медиків Революції Гідності».

Нагороди: Почесна грамота МОЗ України  (2014р), Орден Княгині Ольги ІІІ ступеня (2015р.).

 

 

 

 

 

Каврайський Дмитро Павлович, асистент

У 2013 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Тема кандидатської дисертації «Експериментальне дослідження нових похідних піразоло[3,4-]піримідин-4-ону та триазолу як потенційних протисудомних препаратів», 2018 р.

Основний напрям науково-практичної роботи: фармацевтичний ринок.

Публікації:

статті – 13

тези – 6

інформаційні листи – 1

методичні рекомендації – 1.

Наукові профілі:

Індекс Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=wYi5XWkAAAAJ

ORCID – https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-1943-4656

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація».

 

 

 

 

 

gavrylyuk

Рафальська Ярослава Дмитрівна, асистент

У 2016 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Основний напрям науково-практичної роботи: науково-практичні підходи до використання інструментів оцінки технологій охорони здоров’я при лікуванні раку молочної залози.

Публікації:

статті – 2

тези – 8.

Наукові профілі:

Індекс Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=rrZsEWEAAAAJ

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-1047-3114

Web of Science – https://publons.com/researcher/3957622/yaroslava-rafalska/

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація».

Нагороди: Почесна грамота ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я (2021 р.).

 

 

 

 

 

Сахнацька Наталія Миколаївна, асистент

У 2018 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Основний напрям науково-практичної роботи: науково-методичні підходи до впровадження концепції холістичного маркетингу в аптечних закладах в умовах діджиталізації.

Публікації:

статті – 2

тези – 14.

Наукові профілі:

Індекс Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=-eKKS6EAAAAJ

ORCID – https://orcid.org/0000-0003-4693-4717

Web of Science – https://publons.com/researcher/3179382/sakhnatska-nataliya/

Громадська діяльність: cекретар Товариства молодих вчених і спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця, член Приймальної комісії, куратор ЄКТС фармацевтичного факультету (денна форма навчання).

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація».

 

 

 

 

 

 

Стрілецька Яна Валеріївна, ассистент

У 2009 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, у 2013 р. – Київський економічний університет імені В.Гетьмана.

Основний напрям науково-практичної роботи: організація роботи аптек.

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація».

 

 

 

 

 

Філінюк Олена Миколаївна, асистент

У 1999 році закінчила Національний медичний університет імені М.І. Пирогова, у 2006 році – Національний технічний університет.

Основний напрям науково-практичної роботи: оцінка медичних технологій.

Публікації:

статті – 1

тези – 1.

Наукові профілі:

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-4241-0505

Web of Science – https://publons.com/researcher/3956225/olena-filiniuk/

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація».

 

 

 

 

 

 

Янішин Вадим Борисович, асистент

У 2020 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Основний напрям науково-практичної роботи: медичне та фармацевтичне товарознавство.

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація»

Громадська діяльність: відповідальний за матеріально-технічне забезпечення Приймальної комісії.