Кафедра організації та економіки фармації

Навчально-методична робота

 

План навчально-методичних засідань кафедри на 2 семестр

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри за результатами 2021/2022 навчального року

Календарний план-графік відкритих лекцій та взаємних і контрольних відвідувань практичних занять викладачами в осінньо-зимовому семестрі 2022/2023 н.р.

Графік відвідувань завідувачем кафедри відкритих лекцій та семінарських (практичних) занять, які проводять науково-педагогічні працівники в осінньо-зимовому семестрі 2022/2023 н.р.

Графік відкритих лекцій та семінарських (практичних) занять в осінньо-зимовому семестрі 2022/2023 н.р.

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Організація та економіка фармації

Фармацевтичний менеджмент та маркетинг

Міжнародний маркетинг у фармації

Соціальна фармація

Системи якості у фармації

Фармацевтичне та медичне товарознавство

Вступ у фармацію

Фармакоекономіка

Охорона праці та охорона праці в галузі

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Організація та економіка фармації

Фармацевтичний менеджмент та маркетинг

Фармацевтичне та медичне товарознавство

Міжнародний маркетинг у фармації

Системи якості у фармації