Кафедра організації та економіки фармації

Видавнича діяльність

Організація та економіка фармації: збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок 2. Фармація»: навч. посіб. Косяченко К. Л., Гала Л. О., Костюк І. А. – К.: Видавництво «КІМ», 2021. 112 с. ISBN 978-617-628-106-1
Методичні рекомендації щодо теоретичного обґрунтування та реалізації сучасних принципів оцінки еквівалентності лікарських засобів в Україні [уклад.: І. А. Зупанець, А. А. Котвіцька, В.П. Черних та ін.]. – Київ, 2017. – 26 с.
  Організація, управління та економіка фармації. Навчальний посібник для провізорів-інтернів за спеціальністю «Загальна фармація»/Я.В. Цехмістер, М.Л. Сятиня, О.Ю. Лисенко, Л.О. Гала, Н.О. Дацюк.- К.: КІМ, 2017.- 142 с.
  Довідник еквівалентності лікарських засобів / І.А. Зупанець, В.П. Черних, Є.П. Прудких та ін.; за ред. проф. І.А. Зупанця та академіка НАН України, проф. В.П. Черниха – К.: ФармацевтПрактик, 2016. – 848 с.

 

Перейти на сайт довідника: https://rx.ua/

  Використання наркотичних, психотропних речовин та їх прекурсорів у практиці сімейної медицини [Електронний ресурс]: навч.-метод. посіб., презентації, роздатк. матеріал / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Укр. тренінг. центр сімейн. медицини. – Електрон. текстові дані. – Київ: Вид. дім ”Калита”, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: Windows 2000 та вище; PDF Мастер; PowerPoint; pptx; Word; docx.
Management and Marketing in Pharmacy [Electronic resource]: the textbook for foreign students of higher pharmaceutical schools: in 2 parts / Z. Mnushko, I. V. Sofronova, N. V. Aliekperova, I. V. Pestun, I. V. Timanyuk; National University of Pharmacy. – Electronic text data. – Kharkiv: Publishing center “Dialog”, 2016. – Part I: Management in Pharmacy. – 1 electronic opt. disk (CD-R). – 2,5 Mb. – System requirements: Adobe Acrobat Reader. – Title from the disk label.
Management and Marketing in Pharmacy [Electronic resource]: the textbook for foreign students of higher pharmaceutical schools: in 2 parts / Z. M. Mnushko, I. V. Pestun, I. V. Timanyuk, I. V. Sofronova, N. V. Aliekperova; National University of Pharmacy. – Electronic text data. – Kharkiv: Publishing center “Dialog”, 2016. – Part II: Marketing in Pharmacy. – 1 electronic opt. disk (CD-R). – 3,7 Mb. – System requirements: Adobe Acrobat Reader. – Title from the disk label
  Організація та економіка фармації. Ч.1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: на. підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Немченко, В.М. Назаркіна, Г.Л. Панфілова та ін.; за ред. А.С. Немченко. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2015 – 360 с.
  Pharmaceutical Dictionary for Students and Staff: about 1000 entries = Словник фармацевтичних термінів для студентів і фахівців: близько 1000 термінів / [editors: Ya.V. Tsekhmister (managing editor), I.V. Nizhenkovska, O.Yu.Lysenko, N.O.Datsiuk, H.S.Shvachkina]. – K.: AUS Medicine Publishing, 2015. –112с.
  Алекперова Н.В. Лидерство в фармации. – К.: Издательский дом Дмития Бураго, 2015. – 240 c.

 

  Організація та економіка фармації. Модуль 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: Навч.посіб. для підготовки до практичних занять / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер, О.Я. Кричевська та ін.; за ред. Академіка НАМН України В.Ф. Москаленка. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 216 с.
  Організація та економіка фармації. Модуль 2-3. Системи обліку й основи економіки у фармації: Навч.посіб. для підготовки до практичних занять / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер, О.Я. Кричевська та ін.; за ред. Академіка НАМН України В.Ф. Москаленка. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 432 с.
  Патентознавство: навч. посіб. для студ. вищ. фарм. нач. закл. / В. Ф. Москаленко, Д.С. Волох, Л.А. Бутко та ін.; за ред. професора В.Ф. Москаленка. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 360 с.
  Management and marketing in pharmacy: Workbook for independent work of students (tests with explanations) / Z.M. Mnushko, I.V. Pestun, I.V. Sofronova, Aliekperova N.V., Timanyuk I.V —Kharkiv: NUPh: Golden Pages, 2011. — 128 p.

 

  Маркетингова політика комунікацій у фармації: моногр.

/З.М. Мнушко, О.М. Євтушенко, О.Ю. Рогуля, А.Б. Ольховська,

Л.П. Дорохова, О.ВШуванова, Н.В. Сотникова (Алєкперова);

Заред. проф. З.М.Мнушко. – Х.: НФаУ, 2010. – 168 с.