НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра організації та економіки фармації

Інформація для студентів

 

РОЗКЛАД КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2021/2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ

Організація та економіка фармації
Организация и экономика фармации
Фармацевтичний менеджмент і маркетинг
Фармацевтический менеджмент и маркетинг

Фармацевтичне та медичне товарознавство

Фармацевтическое и медицинское товароведение 

Системи якості у фармації
Системы качества в фармации

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ

 

Організація та економіка фармації

Организация и экономика фармации

Фармацевтичний менеджмент та маркетинг

Фармацевтический менеджмент и маркетинг

Фармацевтичне та медичне товарознавство

Фармацевтическое и медицинское товароведение

Міжнародний маркетинг у фармації

 

 

Матеріали на весняно-літній семестр для студентів заочної форми навчання

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ у фармацію

Організація та економіка фармації

Соціальна взаємодія

Фармацевтичний менеджмент та маркетинг

Фармакоекономіка
Фармакоэкономика
Соціальна фармація
Міжнародний маркетинг у фармації

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

 

Международный маркетинг в фармации

Міжнародний маркетинг у фармації

Организация и экономика фармации

Організація та економіка фармації

Регламент проведення та оцінювання поточного контролю

Фармацевтический менеджмент и маркетинг

Фармацевтичний менеджмент та маркетинг

Фармацевтическое и медицинское товароведение

Фармацевтичне та медичне товарознавство

 

 

 

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Організація та економіка фармації

Организация и экономика фармации

Фармацевтичний менеджмент та маркетинг

Фармацевтический менеджмент и маркетинг

Міжнародний маркетинг у фармації

Международный маркетинг в фармации

Системи якості у фармації

Системы качества в фармации

Фармацевтичне та медичне товарознавство

Фармацевтическое и медицинское товароведение

Етика та деонтологія у фармації

 

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

 

Виробнича практика з ОЕФ та ММФ

Виробнича практика з ОЕФ та ММФ ТПКЗ

Відео інформація

 

 

Графік проведення консультацій

График проведения консультаций

 

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

 

Регламент проведення та критерії оцінювання іспиту

Перелік питань до іспиту

Перелік практичних завдань до іспиту

 

 

Методичні рекомендації для студентів до виконання курсових робіт з дисциплін “Організація та економіка фармації”, “Фармацевтичний менеджмент та маркетинг”

Методические рекомендации для студентов к выполнению курсовых работ по дисциплинам “Организация и экономика фармации”, “Фармацевтический менеджмент и маркетинг”