Кафедрa внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Видавнича діяльність

Кафедра веде активну видавничу діяльність. Багаторічний науковий, лікувальний та педагогічний досвід її співробітників був узагальнений у понад низці видань, основними з яких є нижченаведені.

Підручники:

 

kaf2-9_clip_image002

kaf2-9_clip_image004

kaf2-9_clip_image006

Внутрішня медицина: Підручник: У 3-х т. — Т. 1 / За ред. К.М. Амосової. — К.: Медицина, 2008. — 1056 с.

Внутрішня медицина: Підручник у 3-х т. — Т. 2 / За ред. К.М. Амосової. — К.: Медицина, 2009. — 1088 с.

Внутренняя медицина: Учебник: В 3-х т. — Т. 1 / Под ред. Е.Н. Амосовой. — К.: Медицина, 2008. — 1 064 с.

kaf2-9_clip_image007

kaf2-9_clip_image009

kaf2-9_clip_image011

Внутренняя медицина: Учебник: В 3-х т. — Т. 2 / Под ред. Е.Н. Амосовой. — К.: ВСИ «Медицина», 2010. — 1128 с.

Фармакотерапія: У 2 кн. – Кн. 1: Підручник // За ред. Б.А.Самури, А.С.Свінціцького. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 952 с.

Фармакотерапія: У 2 кн. – Кн. 2: Підручник // За ред. Б.А.Самури, А.С.Свінціцького. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 792 с.

kaf2-9_clip_image013

lit1

lit2

 Сімейна медицина: У 3 кн.: Підручник. Кн. 1. Загальні питання сімейної медицини / О.М.Гиріна, Л.M.Пасієшвілі, Г.С.Попік [та ін.]. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 672 c.

Семейная медицина: в 3 кн. Кн. 1. Общие вопросы семейной медицины / О.Н. Гирина, Л.М. Пасиешвили, Г.С. Попик, А.С. Свинцицкий [и др.]. – К.: ВСИ «Медицина», 2015. – 672 с.

Family medicine: in 3 books. — Book 1: General Issues of Family Medicine / O.M. Hyrina, L.M. Pasiyeshvili, O.M. Barna, A.S. Svintsitskyi [et al.]. – K.: AUS Medicine Publishing, 2016. – 560 p. 

kaf2-9_clip_image031

Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практикиА.С.Свінціцький, О.О.Абрагамович, П.М.Боднар [та ін.]; за ред.А.С.Свінціцького . – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 1272 с.

Внутрішні хвороби: підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19 / за ред. А.С. Свінціцького, П. Гаєвські. – Краків: Практична медицина, 2018. – 1632 с.

Internal medicine: Part 1: textbook for English-speaking students of higher medical schools / edited by M.A. Stanislavchuk and V.K. Sierkova. — Vinnytsya: Nova Knyha, 2019. — 408 p.

Internal medicine: Part 2: textbook for English-speaking students of higher medical schools / edited by M.A. Stanislavchuk and V.K. Sierkova. — Vinnytsya: Nova Knyha, 2019. — 360 p.

Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Частина 2. Розділи 9-24: підручник / Л.В. Глушко, С.В. Федоров, I.М. Скрипник, М.М. Островський, А.С. Свінціцький [та ін.]; за ред. Л.В. Глушка. — К.: ВСВ «Медицина», 2019. — 584 с.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

 

kaf2-9_clip_image015

kaf2-9_clip_image017

kaf2-9_clip_image019

Ревматичні хвороби та синдроми / А.С.Свінціцький, О.Б.Яременко, О.Г.Пузанова, Н.І.Хомченкова. – К.: «Книга плюс», 2006. – 680 с.

Свінціцький А.С. Діагностика та лікування поширених захворювань органів травлення / А.С.Свінціцький. – К.: Медкнига, 2007. – 296 с.

Пороки серця в практиці сімейного лікаря / А.С.Свінціцький, І.М.Щуліпенко, О.М.Гиріна, В.І.Бульда; за ред. А.С.Свінціцького, І.М.Щуліпенка. – К.: МПБП «ГОРДОН», 2010. – 444 с.

kaf2-9_clip_image021

lit3

Діагностика та лікування захворювань системи крові / А.С.Свінціцький, С.А.Гусєва, С.В.Скрипниченко, І.О.Родіонова. – К.: Медкнига, 2011. – 336 с.

Діагностика та лікування хвороб нирок / А.С. Свінціцький, В.О. Мойсеєнко. – К.: Медкнига, 2014. – 404 с.

Діагностика та лікування ревматичних захворювань / A.С. Свінціцький. – К.: Медкнига, 2017. – 372 c.

Методи діагностики в клініці внутрішньої медицини: навчальний посібник / А.С. Свінціцький. — К.: ВСВ «Медицина», 2019. — 1008 с.

 

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ:

 

Кафедра з 2012 р. по 2021 р. відповідала за видання науково-практичного журналу “Практикуючий лікар”, в якому висвітлюється актуальна інформація для лікарів-практиків усіх спеціальностей.

ISSN – 2518-105X (Online), 2413-5461 (Print)

 

Інтернет-сайт: https://plr.com.ua

Видавець: Видавничий дім “Медкнига”