НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Рік заснування: 1934 р.

В.о. завідувача кафедри: доктор медичних наук, професор Соловйова Галина Анатоліївна

Основна база кафедри: Університетська клініка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Володимира Винниченка, 9

Телефон: +38 (044) 486-19-55

E-mail: int.medicine.dent@nmu.ua

 

Спеціальності, за якими проводиться навчання на додипломному та післядипломному етапах:

 

Додипломний етап

 

Кафедра здійснює підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 221 “Стоматологія” з таких навчальних дисциплін:

  • “Виробнича практика” (модуль “Догляд за пацієнтами терапевтичного профілю”),
  • “Пропедевтика внутрішньої медицини”,
  • “Внутрішня медицина” (модуль № 1),
  • “Внутрішня медицина (у тому числі інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія)” (модуль № 2),
  • “Загальномедична підготовка” (модуль “Ендокринологія”),
  • “Екстрена і невідкладна медична допомога”.

 

Післядипломний етап

 

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (доктора філософії) галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 222 “Медицина” (спеціалізації: “Внутрішні хвороби”, “Загальна практика – сімейна медицина”).