Кафедрa внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Рік заснування: 1934 р.

В.о. завідувача кафедри: доктор медичних наук, професор Соловйова Галина Анатоліївна

 

 

Основна база кафедри: Університетська клініка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Володимира Винниченка, 9

Телефон: +38 (044) 486-19-55

E-mail: int.medicine.dent@nmu.ua

 

Спеціальності, за якими проводиться навчання на додипломному та післядипломному етапах:

 

Додипломний етап

Кафедра здійснює підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 221 “Стоматологія” з таких навчальних дисциплін:

  • “Пропедевтика внутрішньої медицини, в тому числі практика з догляду за пацієнтами в клініці внутрішньої медицини”
  • “Деонтологія в медицині”
  • “Внутрішня медицина (в тому числі епідеміологія, інфекційні хвороби, клінічна фармакологія, ендокринологія)” (модулі “Внутрішня медицина (пульмонологія, гастроентерологія, кардіологія, ревматологія)”, “Внутрішня медицина (нефрологія, гематологія, алергологія)”, “Ендокринологія”)
  • “Методологія доказової медицини”

 

Кафедра також залучена до підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 222 “Медицина” з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модулі № 4 і № 5).

 

Післядипломний етап

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (доктора філософії) галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 222 “Медицина” (спеціалізації: “Внутрішні хвороби”, “Загальна практика – сімейна медицина”).