Кафедрa внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

ФАЙЛОВА БІБЛІОТЕКА

У розділі “Файлова бібліотека” розміщено деякі кафедральні оглядові статті та лекції за 2012-2017 роки. З іншими публікаціями та роботами 2018 і подальшого років можна ознайомитися на сайті інституційного репозитарію Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/59). За допомогою цих матеріалів студенти, лікарі-інтерни, магістранти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, лікарі-практики можуть поглибити власні знання з окремих актуальних питань внутрішньої медицини.

 

І. Історія кафедри:

 

ІІ. Міждисциплінарні проблеми:

 

ІІІ. Гастроентерологія:

 

IV. Пульмонологія:

 

V. Кардіологія:

 

VI. Ревматологія: