Кафедрa внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Інформація для студентів

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 “СТОМАТОЛОГІЯ”

 

І. Інформація для здобувачів вищої освіти 2-го року навчання

 

Навчальна дисципліна “Пропедевтика внутрішньої медицини, в тому числі практика з догляду за пацієнтами в клініці внутрішньої медицини”
Навчальна дисципліна “Деонтологія в медицині” 

 

ІІ. Інформація для здобувачів вищої освіти 3-го року навчання

 

Навчальна дисципліна “Внутрішня медицина (в тому числі епідеміологія, інфекційні хвороби, клінічна фармакологія, ендокринологія)” (модуль № 1 “Внутрішня медицина (пульмонологія, гастроентерологія, кардіологія, ревматологія)”)

 

ІІІ. Інформація для здобувачів вищої освіти 4-го року навчання

 

Навчальна дисципліна “Внутрішня медицина (в тому числі епідеміологія, інфекційні хвороби, клінічна фармакологія), ендокринологія)” (модуль № 2 “Внутрішня медицина (нефрологія, гематологія, алергологія)”)
Навчальна дисципліна “Внутрішня медицина (в тому числі епідеміологія, інфекційні хвороби, клінічна фармакологія, ендокринологія)” (модуль № 6 “Ендокринологія”)
Навчальна дисципліна “Методологія доказової медицини”

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 “МЕДИЦИНА

 

І. Інформація для здобувачів вищої освіти 6-го року навчання

 

Навчальна дисципліна “Внутрішня медицина” (модулі № 4 і № 5)