Кафедрa внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Громадська та виховна робота

Співробітники кафедри виконують великий обсяг науково-організаційної, громадської та виховної роботи. Професор Соловйова Г.А. є головою ГО “Академія внутрішньої медицини”, членом спеціалізованої вченої ради Д 26.003.07, Конференції трудового колективу НМУ і стоматологічного факультету, вченої ради стоматологічного факультету та циклової методичної комісії НМУ з терапевтичних дисциплін. Доцент Свінціцький І.А. є головою Польського медичного товариства в Україні імені А.С. Свінціцького, співзасновником ГО “Академія внутрішньої медицини”, вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26.003.07, членом Конференції трудового колективу НМУ і стоматологічного факультету, вченої ради стоматологічного факультету, комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень і циклової методичної комісії з терапевтичних дисциплін.

 

Багаторічний завідувач кафедри професор А.С. Свінціцький був головою Українського товариства лікарів польського походження при Спілці поляків України, членом Президії Асоціації ревматологів України, Правління Українського товариства терапевтів, проблемної комісії МОЗ та НАМН України “Гастроентерологія”, консультативно-експертної групи з розробки розділу “Ревматологія. Лікарські засоби” Державного формуляру лікарських засобів, спеціалізованих вчених рад Д 26.616.01 з кардіології та ревматології при ДУ “Національний науковий центр “Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска” НАМН України” і Д 26.003.08 з внутрішніх хвороб, гастроентерології, кардіології та ревматології при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця тощо.

 

Протягом 2003-2006 рр. він був позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства й брав участь в розробці низки законопроектів з питань медицини, організував поїздку делегації Верховної Ради України до Варшави для ознайомлення з досвідом роботи лікарського самоврядування в системі лікарських палат Республіки Польща.

 

kaf2-7_clip_image002

Прийом делегації Верховної Ради України в Сеймі Республіки Польща

А.С. Свінціцький зробив також великий внесок у реформування і підвищення ефективності післядипломної медичної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, працюючи деканом з інтернатури та підвищення кваліфікації лікарів (2005-2008 рр.) і проректором з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти (2008-2013 рр.).