Кафедрa внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Наукова робота

 

Відповідальний за наукову роботу: кандидат медичних наук, доцент Богомаз Володимир Михайлович (email: vmbogomaz@gmail.com)

Наукова діяльність кафедри сьогодні ведеться в рамках ініціативно-пошукової теми: “Патогенетичні механізми розвитку, особливості перебігу, діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів за умов мультиморбідності” (номер державної реєстрації: 0123U100952, термін виконання: 01.2023 – 12.2026).

За останні декілька десятиліть під керівництвом професора А.С. Свінціцького співробітниками клініки виконано науково-дослідні роботи прикладного значення, результати яких дали можливість підвищити ефективність лікування ерозивно-виразкових уражень верхніх відділів травного тракту, зменшити частоту ускладнень фармакотерапії ревматичних захворювань у хворих з супутньою гастродуоденальною патологією, удосконалити діагностику та здійснювати диференційоване лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та патологічного гастроезофагеального рефлюксу, модифікувати морфологічний метод виявлення хелікобактерної інфекції, оптимізувати діагностику та терапію ерозій шлунка при захворюваннях жовчних шляхів, розробити ефективні стратегії ведення пацієнтів з різними варіантами функціональної диспепсії та синдрому подразненої кишки, покращити результати лікування осіб з артеріальною гіпертензією в поєднанні з хронічною ішемією мозку, вивчити можливості застосування метаболічних препаратів у комплексній терапії артеріальної гіпертензії, розробити ефективний спосіб лікування та профілактики порушення обміну сечової кислоти в пацієнтів з ожирінням у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, патогенетично обгрунтувати систему відновного лікування та реабілітації хворих на остеоартрит тощо.

Активно долучається до наукової роботи й молодь: аспіранти виконують низку актуальних дисертаційних робіт: “Клініко-морфологічні особливості гастриту та ефективність ерадикаційної терапії залежно від штаму Helicobacter pylori та її резистентності до кларитроміцину” (Л.М. Нікуліна), “Синдром подразненої кишки із закрепами у пацієнтів з автоімунним тиреоїдитом та гіпотиреозом: клініко-морфологічна характеристика, особливості патогенезу і лікування” (Ю.А. Онофрійчук), “Інфекційні ускладнення та їх корекція після обширних резекцій печінки” (В.П. Романюк), “Нутритивний статус та його корекція у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від наявності фіброзу” (С.С. Шатило).

Отримані протягом останніх 20 років результати узагальнено в численних монографіях (“Внутрішньопорожнинна рН-метрія шлунково-кишкового тракту” (1998), “Кардиопротекторы” (2005), “Феномен академічної школи Вадима Миколайовича Іванова” (2009), “Остеоартроз: генезис, діагностика, лікування” (2009), “Псориатический артрит (вопросы генезиса, диагностика и лечение)” (2009), “Нестероїдні протизапальні препарати: ефективність, доступність і прийнятність для пацієнта” (2011), “Патріарх київської школи внутрішньої медицини Анатолій Петрович Пелещук (до 100-річчя від дня народження)” (2013), “Лікар світлої мудрості (до 100-річчя від дня народження Анатолія Петровича Пелещука): біобібліографічний покажчик” (2013), “Експериментальна артеріальна гіпертензія: вплив лікарських засобів” (2014), “Синдром раздраженного кишечника: от патогенеза к лечению” (2014) тощо), статтях, тезах, вони постійно висвітлюються на науково-практичних конференціях клініки, до участі в яких широко залучаються лікарі міста.

З 2013 р. за ініціативи професора А.С. Свінціцького колективом кафедри започатковано щорічне проведення наукових читань пам’яті професора А.П. Пелещука. Окрім того, співробітники клініки постійно беруть активну участь в роботі всеукраїнських і міжнародних конгресів терапевтів, гастроентерологів, ревматологів, кардіологів, нефрологів у багатьох країнах світу (Швейцарія, Великобританія, Німеччина, Іспанія, Франція, Австрія, Нідерланди, Польща, Чехія, Таїланд, Білорусь тощо).

 

naukova_2

Делегація кафедри на 23-ому Європейському гастроентерологічному тижні (Барселона, Іспанія)