Кафедрa внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Співробітники кафедри

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

 

 

СОЛОВЙОВА Галина Анатоліївна

виконувач обов’язків завідувача кафедри, доктор медичних наук, професор

Тема докторської дисертації: “Ерозії шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів: клініко-морфологічна характеристика, особливості патогенезу та лікування”

Член Європейського панкреатологічного клубу (EPC), Європейської асоціації з вивчення захворювань печінки (EASL), голова ГО “Академія внутрішньої медицини”, член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.07, Конференції трудового колективу НМУ і стоматологічного факультету, вченої ради стоматологічного факультету, циклової методичної комісії НМУ з терапевтичних дисциплін, керівник Гастроцентру Універсальної клініки “Оберіг”

СВІНЦІЦЬКИЙ Ігор Анатолійович

кандидат медичних наук, доцент, відповідальний за організацію та забезпечення освітнього процесу, розвиток дистанційного навчання, ведення автоматизованих систем управління освітнім процесом, міжнародну роботу на кафедрі.

Тема кандидатської дисертації: “Особливості коронарного атеросклерозу та предиктори його вираженості в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця: статево-вікові аспекти”

Дійсний член Європейського товариства кардіологів (ESC), Американського коледжу кардіологів (ACC), Європейського респіраторного товариства (ERS), Європейської асоціації з вивчення захворювань печінки (EASL), Молодіжної мережі Європейської протиревматичної ліги (EMEUNET), Кокранівського співробітництва, голова Польського медичного товариства в Україні імені А.С. Свінціцького, співзасновник ГО “Академія внутрішньої медицини”, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.003.07, член Конференції трудового колективу НМУ і стоматологічного факультету, вченої ради стоматологічного факультету, комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень і циклової методичної комісії з терапевтичних дисциплін.

 

КОЗАК Наталія Петрівна

кандидат медичних наук, доцент, відповідальна за лікувально-консультативну роботу на кафедрі

Тема кандидатської дисертації: “Особливості патології гепато-біліарної системи у хворих на остеоартроз: діагностика, профілактика, лікування”

 

СКРИПНИЧЕНКО Сергій Володимирович

кандидат медичних наук, доцент, профспілковий організатор кафедри, член циклової методичної комісії з терапевтичних дисциплін

Тема кандидатської дисертації: “Вагітність, пологи та стан кардіореспіраторного комплексу в жінок з хронічними неспецифічними бронхолегеневими захворюваннями”

 

Богомаз Владимир Михайлович

БОГОМАЗ Володимир Михайлович

кандидат медичних наук, доцент, відповідальний за наукову роботу кафедри і за керівництво студентським науковим гуртком

Тема кандидатської дисертації: “Хронічний гастродуоденіт і виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки у осіб плавскладу флоту”

 

КРАСНЕНКОВА Тетяна Володимирівна

асистент, відповідальна за матеріальні цінності кафедри

 

НІКУЛІНА Лілія Мирославівна

асистент

Виконує дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії на тему: “Клініко-морфологічна характеристика хронічного гастриту та частота резистентності до кларитроміцину залежно від наявності високопатогенних штамів Helicobacter pylori

 Член Європейської асоціації з вивчення захворювань печінки (EASL) та Об’єднаної європейської гастроентерологічної асоціації

 

ХМІЛЕЦЬКА Ірина Володимирівна

асистент

 

СТАРОДУБ Тетяна Євгенівна

асистент

 Виконує дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії на тему: “Удосконалення алгоритмів менеджменту пацієнтів з жовчнокам’яною хворобою після холецистектомії”

 

КАТАШИНСЬКА Валерія Валеріївна

асистент

 Виконує дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії на тему: “Клініко-патогенетичні особливості перебігу та підходи до лікування неалкогольної жирової хвороби печінки за умов коморбідності з гіперурикемією”