Кафедрa внутрішньої медицини №4

Студентський науковий гурток

До складу англомовного студентського наукового гуртка входять 14 студентів (Індія, Нігерія, Ліван, Грузія, Україна). Студенти готують доповіді на міжнародні наукові форуми (6 протягом 2023 року), беруть участь у міжнародних конкурсах студентських наукових робіт (2 протягом 2023 року), публікуються у фахових виданнях України та інших країн (5 протягом 2023 року)  та у виданнях, що індексуються в SCOPUS

Cтуденти- гуртківці мають публікацію “Features of Amino Acid Composition of Blood in Post-Infarction Patients with Impaired Carbohydrate Exchange and Its Interconnection with Cardiovascular Risk Factors»  у виданні Scopus «Annals of the Romanian Society for Cell Biology»( SSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 3, 2021, Pages. 90-97 Received 16 February 2021; Accepted 08 March 2021) https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/1485/1237

Окрім того, інші наукові роботи студентів-гуртківців в контексті НДР кафедри  опубліковані  у співавторстві із  керівником  наукового гуртка, PhD, доцентом  Бєліковою Ю. О. також у збірниках міжнародних конференцій :

  1. АМІНОКИСЛОТИ СИРОВАТКИ КРОВІ ЯК ПРЕДИКТОРИ ШЛУНОЧКОВИХ АРИТМІЙ ВИСОКИХ ГРАДАЦІЙ У ХВОРИХ  ІЗ СТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ  ТА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «SOCIETY AND SCIENCE. PROBLEMS AND PROSPECTS», Лондон, 25-28 січня 2022, с.с. 254-258 (Yash Tejani, студент факультету ПІГ, 5 курс), Бєлікова Ю.О.
  2. THE RELATIONSHIP OF THE RATIO TAURINE/ALANINE IN SERUM AND INDICATORS OF HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH POSTINFARCTION CARDIOSCLEROSIS AND DIABETES MELLITUS TYPE 2. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «TRENDS OF MODERN SCIENCE  AND  PRACTICE», Турція, 8-11 лютого 2022, с.с.236-241 (Angel Angel, студент факультету ПІГ, 5 курс), Бєлікова Ю.О.
  3. ОСОБЛИВОСТІ АМІНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ СИРОВАТКИ КРОВІ У ПАЦІЄНТІВ З ВИСОКИМ СЕРЦЕВО-СУДИННИМ РИЗИКОМ З РІЗНИМИ ВИДАМИ АРИТМІЙ. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції « SCIENCE, PRACTICE AND THEORY», Ізраїль ,15-18 лютого 2022, с.с.267-272 (Rupal Chand.,Sharun Suraj студенти факультету ПІГ, 6 курс), Бєлікова Ю.О.
  4. АМІНОКИСЛОТИ КРОВІ ЯК ПРЕДИКТОРИ ЖИТТЄЗАГРОЗЛИВИХ АРИТМІЙ У ХВОРИХ  З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ІЗ СУПУТНЬОЮ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції « Innovative trends in science, practice and education», Мюнхен, Німеччина, 22-25 лютого 2022 р., с.с. 253-257(Michelle Armadi, студентка факультету ПІГ, 6 курс), Бєлікова Ю.О.
  5. THE RELATIONSHIP OF THE ALANINE IN SERUM AND INDICATORS OF HEART RATE VARIABILITY IN POSTINFARCTION PATIENTS WITH INSULIN RESISTANCE. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT», Гамбург, 6-8 лютого 2023, с.с.178-182 (Mohamed Ayman, Khadidja Ahmat Saleh студент факультету ПІГ, 5 курс), Бєлікова Ю.О.
  6. TAURINE IN BLOOD SERUM AND HEART RATE VARIABILITY IN POSTINFARCTION PATIENTS. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION», Стокгольм, 7-10 лютого 2023, с.с.258-262 Angel Angel студент факультету ПІГ, 5 курс), Бєлікова Ю.О.
  7. AMINO ACIDS OF BLOOD SERUM AND HEART RATE VARIABILITY IN POSTINFARCTION PATIENTS. Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції «DEVELOPMENT, EDUCATION, CULTURE : INTEGRATION TRENDS IN THE MODERN WORLD », Осло , 11-14 квітня 2023, с.с.206-210 Yash Tejani студент факультету ПІГ, 6 курс), Бєлікова Ю.О.

 

Студенти-гуртківці  мають численні перемоги на міжнародних та вітчизняних конкурсах студентських наукових робіт, клінічних кейсів та конференціях:

1 місце, Міжнародна конференція (25-27/4 2021) – Науменко І.А., « Вивчення амінокислот крові  та їхніх взаємозв´язків із змінами вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на постінфарктний кардіосклероз із супутньою інсулінорезистентністю» – науковий керівник- PhD, Бєлікова Ю.О.;

1 місце,   25.11.2021, AYMSCONF, Yash Tejani, “ Violations of the level of amino acids involved in the processes of ammonia transformation into urea, in patients with pathology of carbohydrate and lipid metabolism « , науковий керівник- PhD, Бєлікова Ю.О.;

1 місце,  V Міжнародна науково-практична конференція «TRENDS OF MODERN  SCIENCE  AND  PRACTICE», Турція, 8-11.02.2022, YashTejani , « THE RELATIONSHIP OF THE RATIO TAURINE/ALANINE IN SERUM AND INDICATORS OF HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH POSTINFARCTION CARDIOSCLEROSIS AND DIABETES MELLITUS TYPE 2 « науковий керівник- PhD, Бєлікова Ю.О.;

3 місце, Clinical Annual Scientific Experience (CASE) 15.06 2022, Yash Tejani «Shortness of breath of unknown origin: the development of paresis of the diaphragm in a patient with chronic obstructive pulmonary disease»,  науковий керівник- PhD, Бєлікова Ю.О.;

1 місце – Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, 27.03. 2023, Yash Tejani «Serum amino acids as predictors of high-grade ventricular arrhythmias in patients with stable angina and insulin resistance»,  науковий керівник- PhD, Бєлікова Ю.О.

 

 

 

Графік засідань

студентського наукового гуртка

кафедри внутрішньої медицини №4

на Ⅱ півріччя 2023-2024 н.р.

Затверджено: завідувач кафедри

внутрішньої медицини №4

д.м.н., професор В.Г. Лизогуб

від 11.09.2023 року _____________________

   “Клінічні кейси. Ведення пацієнтів із гострим коронарним синдромом та порушеннями серцевого ритму. Ехокардіографія в практиці лікаря-терапевта. Набір матеріалу, статистична обробка результатів  клінічного дослідження.”

Дата Тема засідання Викладач Телефон/

Місце проведення

1. 19.01.2024 Обхід пацієнтів у відділенні.
Набір матеріалу, статистична обробка результатів  клінічного дослідження.
доц. Бєлікова Ю.О. +380687167007
КНП «КМКЛ  №12»
з 16.30 – 19.30 год.
2. 02.02.2024 Ехокардіографія
в практиці лікаря-терапевта
( 1 група – 7 чоловік ).
доц. Бєлікова Ю.О.
ас.Савченко О.В.
3. 16.02.2024 Лекція. Написання тез доповідей. Принцип IMRAD. Структура наукової статті.
4. 02.03.2024 Ехокардіографія
в практиці лікаря-терапевта
( 2 група – 7 чоловік ).
доц. Бєлікова Ю.О.
ас. Савченко О.В.
5. 16.03.2024 Клінічні кейси. Ведення пацієнтів із гострим коронарним синдромом. доц. Бєлікова Ю.О.
6. 30.03.2024 Ехокардіографія
в практиці лікаря-терапевта
( 3 група – 7 чоловік ).
доц. Бєлікова Ю.О.
ас. Савченко О.В.
7. 13.04.2024 Клінічні кейси. Невідкладні стани в терапії. доц. Бєлікова Ю.О.

 

8. 27.04.2024 Клінічні кейси. Ведення пацієнтів із різними видами порушень серцевого ритму. доц.Бєлікова Ю. О.
9. 18.05.2024 Ехокардіографія
в практиці лікаря-терапевта
( 4 група – 7 чоловік ).
доц. Бєлікова Ю.О.
ас. Савченко О.В.
10. 08.06.2024 Заключне засідання. Планування роботи на 2023-2024 н.р. доц. Бєлікова Ю.О.