Кафедрa внутрішньої медицини №4

Студентський науковий гурток

 

Керівник студентського гуртка:

Савченко О.В. – к.мед.н., асистент кафедри внутрішньої медицини №4

Тел +380677423323

e-mail aleks52sav@gmail.com

 

Староста:

Корольова Д.В. – студентка 5 курсу, 3 медичний,3 група (6303).

Тел (097) 529 28 17

 

Керівник англомовного студентського гуртка:

Бєлікова Ю.О. – PhD, асистент кафедри внутрішньої медицини №4

Тел +38(068) 716 7 007

e-mail belik2607@ukr.net

 

Староста:

Розалія Бєлова, 5 курс, 8 група, 068 621 32 25

 

Станом на 2021р. до складу англомовного наукового гуртка кафедри внутрішньої медицини №4 входить 11 студентів, представників різних країн: Індії, Нігерії, Лівану, Грузії, України. Гуртківці активно приймають участь у описовій та практичній складових наукової діяльності, під керівництвом завідувача кафедри професора Лизогуба В.Г. асистента Бєлікової Юлії Олегівни, готують доповіді на Всеукраїнські та міжнародні наукові форуми, долучаються до Всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських наукових робіт, публікуються у  фахових виданнях України та у виданнях, індексованих у SCOPUS. Серед наукових питань, які активно вивчаються на засіданнях гуртка: дизайн та методологія наукового дослідження, статистичні методи роботи з медичними даними, амінокислотний, ліпідний та вуглеводний обміни та порушення серцевого ритму у хворих з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2 типу.

 

  1. СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №4 (англомовний)

 

  1. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:
  • Study of methodology, clinical trial design and basic statistical methods of data processing
  • Training of members of the circle in the methods of instrumental diagnostics used in the research conducted by the department: ECG, HolterECG, EchoCG, as well as decoding of the data obtained
  • Features of amino acid, lipid and carbohydrate metabolism in different types of pathologies in cardiological and therapeutic practice, the possibility of drug correction
  • Preparation of articles, abstracts, student participation in olympiads and conferences
  • Examination of patients, analysis of cases requiring complex differential diagnosis

 

  1. https://us02web.zoom.us/j/9208218131?pwd=aEEzUTB3bFFnRGlYMG54VHA5OVpFdz09

 

4. Рекомендований тематичний план засідань наукового студентського гуртка кафедри внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (на базі – КМКЛ №12 та онлайн в умовах  закриття лікарні на карантин); початок о 15.00

 

№ з/п Тема Дата Відповідальний
1 Організаційні питання, визначення тематики. Вибори старости гуртка. 16.09.2021 Асистент, PhD Бєлікова Ю.О.
2 Як формувати мету та завдання

досліджень. Поняття про нульову гіпотезу та контрольну групу.

30.09.2021 Асистент, PhD Бєлікова Ю.О
3 Збір матеріалу, статистична обробка результатів дослідження. 07.10.2021 Асистент, PhD Бєлікова Ю.О
4 Написання тез доповідей. Принцип IMRAD. Структура наукової статті. 28.10.2021 Асистент, PhD Бєлікова Ю.О
5 Правила підготовки презентації доповіді. 11.11.2021 Асистент, PhD Бєлікова Ю.О
6 Сучасні методи статистичної обробки отриманих результатів досліджень. 23.12.2021 Асистент, PhD Бєлікова Ю.О
7 Демонстрація та обговорення підготованих презентацій, тез, публікацій 24.02.2022 Асистент, PhD Бєлікова Ю.О
8 Попереднє заслуховування доповідей результатів дослідження до конференцій 25.03.2022 Асистент, PhD Бєлікова Ю.О
9 Обговорення результатів виступів на науково-практичних форумах, постановка мети і завдань подальших досліджень 28.04.2022 Асистент, PhD Бєлікова Ю.О
10 Підведення підсумків роботи студентського наукового гуртку у

20    /20       навчальному році. Аналіз і узагальнення проведених результатів досліджень.

26.05.2022 Асистент, PhD Бєлікова Ю.О

 

 

7. Звіт по роботі гуртка (2020-2021 р.р.)

 

 

Публікації за участю студентів у виданнях, індексованих у Scopus, Web of Scieпce, PubMed

 

 

N* Назва

видання

Науко-

метрична база

Бібліографічне

посилання у стилі APA

Студенти-

співавтори

Kypc,

група, факультет

Внесок

у роботу

1. Annals of the Romanian Society for Cell Biology SCOPUS https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/download/1485/1237 Meshar Mesalawala,

 

 

Rupal Chand

 

 

 

Р. Бєлова

6608 (6 курс, підготовки іноземних громадян)

7626 (5курс, підготовки іноземних громадян)

8 група, 3 мед, 5 курс

Підготовка оглядової літератури, робота з нею

 

 

 

Публікації тез студентів на наукових форумах за кордоном

Назва

наукового

форуму

 

Дати,

країна та

місто

проведения

Посилання на офіційний сайт

заходу

Назва роботи Студенти— автори Kypc, група, факультет
1 The II International Science Conference TRENDS IN THE SCIENTIFIC DEVELOPMENT Vancouver, Canada

October 01, 2021

ISBN – 978-1-63972-062-0

DOI — 10.46299/ISG.2021.II.II.

 

Метаболізм магнію у хворих на артеріальну гіпертензію Романченко Є.С.

Луценко А.О.

6 курс, 2 мед.;

6 курс 1 мед

 

 

 

Перелік підготованих на кафедрі студентських наукових робіт для участі у BKCHP

 

Назва роботи Науковий керівник Студенти

-автори

Результат участі у 1 етaпi Базовий BH3 Результат участі у 11 етапі
1.  

Вивчення амінокислот крові  та їхніх взаємозв’ язків із змінами вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на постінфарктний кардіосклероз із супутньою інсулінорезистентністю

Ас. Бєлікова Ю.О. Науменко І.А.  1 місце,

копія сертифікату

додається

НМУ ім. О.О. Богомольця 1 місце
2 ASA-induced gastropathy in patients with high cardiovascular risk Доц. Шараєва М.Л. Viley Shehar Участь запаланована на 25.11.2021 НМУ ім. О.О. Богомольця
3 Violations of the level of amino acids involved in the processes of ammonia transformation into urea, in patients with pathology of carbohydrate and lipid metabolism Ас. Бєлікова Ю.О. Yash Tejani Участь запаланована на 25.11.2021 НМУ ім. О.О. Богомольця
4 Violation of amino acids with branched chain in patients with pathology of carbohydrate and lipid metabolism Ас. Бєлікова Ю.О. Розалія Бєлова Участь запаланована на 25.11.2021 НМУ ім. О.О. Богомольця

 

 

 

 

Організація кафедрою II етапу BKCHP

 

                  

Дисципліна Дата проведення Кількість поданих робіт BH3, які подали роботи Кіпькість робіт із HMY імені Богомольця Загальна кількісгь призових місць Кількість призерів із HMУ імені

Богомольця

1 Internal medicine 25.03.2021 1 1 3 1

 

Теми  досліджень,  запланованих на кафедрі із студентами- співвиконавцями у 2020/2021 н.р.

 

Назва теми Науковий керівник Студенти—співвиконавці (ПІБ,        курс,        група,

факультет)

1. Amino acids in diagnostics and treatment of ectopic myocardial activity  Ас. Бєлікова Ю.О. Yash Tejani, 7631, 4 курс, Бєлова Р.О., 8 група, 3 мед, 5 курс

Meshar Masalawala, 6608, 6 курс

 

Rupal Chand , 7626, 5 курс

2. Патологія дихальної системи при COVID-19 інфекції Проф. Богдан Т.В. Господаренко Л.А. 6 курс,3 мед, 13 група
3 Lymphadenopathy: infection disorder versus hematological Доц. Шараєва М.Л. Tanisha Shruti, Ramya Shruti 5 курс 7629a
4 Метаболічні порушення у хворих на АГ з супутнім ожирінням Доц. Мошковська Ю.О. Ая Салем, Банші Какадіа – 11 група, 4 курс