Кафедрa внутрішньої медицини №4

Історія кафедри

Кафедру внутрішньої медицини №4 було засновано у 1957 р., для підготовки студентів педіатричного факультету Київського медичного  інституту.

 

Першим завідувачем кафедри був Глухенький Тимофій Титович, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки УРСР.

Серед напрямів його наукових інтересів слід виділити діагностику та лікування захворювань шлунково-кишкового каналу, серцево-судинної та дихальної систем; хвороби крові та кровотворення; лікування та профілактику ендемічного зобу в Західних областях України; вивчення лікувальної дії курортних чинників, зокрема бальнеотерапії на курортах Трускавця, Моршину, Любіня Великого; стан гіпофіз-адреналової системи у хворих з ураженнями внутрішніх органів. Автор близько 100 наукових праць, серед них кілька монографій.

Підготував 40 кандидатів наук.

Основні праці: Патогенез язвенной болезни желудка (Врач Дело, 1932); Содержание глютатиона в крови больных с внутренними заболеваниями (Клин Мед 1936); Лечение отечных больных хлористым аммонием и механизм действия этой соли (докт. дис.; Ростов-на-Дону, 1937); Курорт Варзи-Ятчи и его лечебные свойства (Київ, 1940); Клініка зобу в Західних областях України (1947); Терапевтична дія бальнеологічних ресурсів місцевих курортів — Трускавця, Моршина, Любіня Великого (1950); Лікування пневмонії довенним введенням сульфазолу (1959); Зобная болезнь (Київ, 1959); Сердечно-сосудистая недостаточность при тиреотоксикозах и ее лечение (В кн.: Труды VII съезда терапевтов УССР, Киев, 1962, співавт.).

 

_page_clip_image002

З 1975 року кафедру очолив П’ятак Олесь Авдійович, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки УРСР. За часів його керівництва кафедрою, пріоритетними галузями досліджень стали питання серцево-судинної патології, зокрема ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби. Під керівництвом Олеся Авдійовича захищено 2 докторські дисертації, зроблено суттєвий внесок в удосконалення і розвиток системи вищої медичної освіти. Проведено різнобічне дослідження гіпертонічної хвороби на різнихстадіях її розвитку, оцінки ефективност ірізноманітних фармацевтичних препаратів. В 1981 році кафедра переміщена на нову базу до КМКЛ №12. У 1994 році кафедру терапії педіатричного факультету було реорганізовано в кафедру факультетської терапії №2.

 

 

_page_clip_image004

З 1995 року завідувачем кафедри став доктор медичних наук, професор Лизогуб Віктор Григорович. Наукова діяльність кафедри присвячена проблемам серцево-судинної патології, зокрема ішемічній хворобі серця та гіпертонічній хворобі в поєднанні з ожирінням, супутньою патологією шлунково-кишкового  тракту, змінам імунологічних показників та обміну ліпідів за даної патології, здійснюється пошук нових шляхів оптимізації лікування даних захворювань, вивчаються сучасні показники імунного стану організму та гуморальної системи.
Колектив кафедри тісно співпрацює з колективами клінік, які є базами для навчальної, лікувальної та наукової роботи: Київською міською клінічною лікарнею №12 та №15. На кафедрі проводяться практичні заняття для студентів 4, 5 та 6-го курсів, викладаються дисципліни: внутрішня медицина, фармакотерапія та клінічна косметологія, також проводиться викладання англійською та російською мовами в групах іноземних студентів.