Кафедрa внутрішньої медицини №4

Міжнародне співробітництво

 

Відповідальний співробітник:

Шараєва М.Л. – к.мед.н., доцент кафедри  внутрішньої медицини №4

тел: +380508314349

email: malesha.kyiv@gmail.com

 

Завідувач кафедри професор Лизогуб В.Г. є членом Європейської асоціації кардіологів, керівником міжнародних наукових проектів «Розробка щодо впровадження призначень препарату Резистал» та інших лікарських засобів в співробітництві із Dr. Willmar Schwabe Pharmaceuticals, University of New Mexico Medical Schoolin, New Mexico, Institute for Medical Statistics Informations and Epidemiology at the University of Cologne з 2018 року.

Співробітники кафедри проф. Лизогуб В.Г., доц. Алтуніна Н.В., асистенти Мельничук І.О., Моцак Т.М. беруть участь у міжнародних (мультицентрових) дослідженнях:

 1. Протокол К-877-302 «Застосування пемафібрату для зменшення серцево-судинних ускладнень за рахунок зниження рівня тригліцеридів у пацієнтів із цукровим діабетом» (2019-2024 рр.)
 2. Довгострокове дослідження наслідків для оцінки зниження резидуального ризику при застосуванні статину у сполученні з препаратом Епанова у пацієнтів з гіпертригліцеридемією з високим серцево-судинним ризиком (STRENGTH) (2016-2021рр.)
 3. Багатоцентрове, рандомізоване подвійне сліпе дослідження з подвійною імітацією і з активним контрольним препаратом для оцінки ефективності та безпечності ведолізумабу в/в у порівнянні з адалімубабом п/ш у пацієнтів з виразковим колітом (2016-2021рр.)

Співробітники кафедри регулярно отримують СМЕ бали за безперервну медичну освіту, беручи участь у закордонних конференціях, конгресах, семінарах. Серед яких:

 1. International scientific and practical conference «Medical sciences: history, the present time, the future, EU experience» Wloclawek, Republic of Poland, 2019.
 2. «Weill Cornell Medical Seminar», Salsburg, Austria, 2019.
 3. International scientific and practical conference «New trends and unresolved issues of preventive and clinical medicine» Lublin, Republic of Poland, 2020.
 4. International scientific-practical conference «Topical issues of science and practice», London, England, 2020.
 5. International scientific-practical conference «Science and practice of today», Ankara, Turkey, 2020.
 6. 88thEAS Virtal Congress, Geneva, Switzerland, 2020.
 7. Columbia University OMInar in Internal Medicine, USA, Columbia medical university, 2021.
 8. Modern science: concepts, theories and methods of basic and applied research, Vienna, Austria, 2021
 9. Сurrent issues of science, prospects and challenges І international scientific and theoretical conference, Sydney, Australia, 2021
 10. International scientific conference «Innovation in science: global trends and regional aspect», Riga, Latvia, 2021
 11. International postgraduate practical internship: “Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives”, University of Bialystok, 2021

 

Співробітники кафедри члени міжнародних профільних організацій

Завідувач кафедри, професор Лизогуб В.Г. – Член Президії республіканського товариства терапевтів України, Заступник голови Вченої ради з фаху кардіологія і ревматологія при НМУ, дійсний член Європейського товариства кардіологів (ESC).

Асистент Мельничук І.О. – член Європейської асоціації кардіологів.

Асистент Моцак Т.М. – член Європейської асоціації по атеросклерозу.

Асистент Тиравська Ю.О. – член Європейської асоціації кардіологів, Європейської асоціація гематологів, Міжнародної асоціація тромбозу та гемостазу

9 викладачів кафедри отримали сертифікати з можливістю англомовного викладання дисципліни іноземним студентам.

10 іноземних студентів з Індії, Таджикистану, Нігерії у 2020-2021 навчальному році беруть участь у роботі наукового гуртка кафедри, готують наукові виступи на міжнародні конференції, публікації у фахові видання.

З 2014р. 9 іноземців з Індії, Іраку, Азербайджану, Нігерії проходили навчання у клінічній ординатурі на базі кафедри внутрішньої медицини № 4.