НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішньої медицини №4

Співробітники кафедри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лизогуб Віктор Григорович, д.мед.н, професор, завідувач кафедри.

Закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа в 1972 році. В 1976 році захистив кандидатську дисертацію. З 1980 р. працює на кафедрі терапії педіатричного факультету (зараз кафедра внутрішньої медицини №4). В 1990 р. захистив докторську дисертацію на тему. З 1995 р. завідувач кафедри внутрішньої медицини №4. Член президії Українського терапевтичного товариства, член Європейського кардіологічного товариства, головний редактор журналу «Лікарська справа». Лікар вищої категорії.

 

 

 

Алтуніна Наталія Валеріївна, д.мед.н., доцент кафедри.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2000 році за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2001 по 2004 роки працювала дільничним терапевтом Центральної районної поліклініки Печерського району. В 2004-2006 роках навчалася у клінічній ординатурі, 2006-2009 рр. в аспірантурі на кафедрі внутрішньої медицини № 4 НМУ імені О.О. Богомольця. З 2008 року асистент кафедри внутрішньої медицини № 4. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію, у 2017 році захистила докторську дисертацію. З січня 2019 р. – доцент кафедри внутрішньої медицини № 4. Лікар вищої категорії. Є автором понад 100 друкованих робіт.

 

Богдан Тетяна Вікторівна, д.мед.н., професор кафедри, відповідальна за наукову роботу кафедри.

У 1987 році закінчила лікувальний факультет Чернівецького медичного університету. З 1987 року по 1991 рік працювала дільничним терапевтом у ЦРП №1 Дарницького району м. Києва. Протягом 1991-1993 навчалася в клінічній ординатурі за фахом терапія. Протягом 1993-1995 працювала лікарем пункту невідкладної медичної допомоги у ЦРП № 1 Дарницького району м. Києва. В 1996-2001 р.р. працювала старшим лаборантом на кафедрі факультетської терапії №2 НМУ ім. О.О.Богомольця і за сумісництвом лікарем приймального відділення МКЛ №12 м. Києва. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію, а в 2018 році – докторську дисертацію. В 2001-2008 роках на посаді асистента, в 2008-2019 роках – на посаді доцента, з 2019 року – на посаді професора  кафедри внутрішньої медицини №4. Лікар вищої категорії.

 

 


Бондарчук Олександр Миколайович, к.мед.н., асистент кафедри.

В 1999 році закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. З 1999 року працював за сумісництвом дільничим терапевтом в ЦРП Печерського району до 2008 року, потім на посаді сімейного лікаря амбулаторії Харківського району до 2009 року. В 1999-2000 роках навчався в магістратурі на кафедрі внутрішньої медицини № 4, надалі в аспірантурі. В 2006 році захистив кандидатську дисертацію. З 2003 року працює на посаді асистента кафедри внутрішньої медицини № 4. Лікар вищої категорії.

 

 

Долинна Ольга Віталіївна, к.мед.н., доцент кафедри.

Закінчила Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця у 1999р. В 1999-2000 роках працювала дільничим терапевтом. В 2000-2004 роках навчалася в аспірантурі накафедрі внутрішньої медицини № 4. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію. З 2003 року працює асистентом, а з вересня 2010 р. – доцентом кафедри внутрішньої медицини № 4. Є автором 67 друкованих робіт, має 2 декларативних патента України. Лікар вищої категорії. Відповідальна за  навчальний процес у студентів 5 курсу 3 медичного факультету. Несе матеріальну відповідальність на кафедрі. Веде та консультує пацєнтів на базі КМКЛ №12.

Крамарьова Вікторія Нилівна, д.мед.н., професор.

Закінчила Вінницький медичний інститут у 1983 році з відзнакою. З 1984 р. працювала на кафедрі пропедевтики внутрішних хвороб Київського медичного інститута імені О.О. Богомольця на посаді старшого лаборанта, з 1990 р. – на посаді асистента. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію. У 2013 році захистила докторську дисертацію. З 1994 року працює на кафедрі внутрішньої медицини №4 на посаді асистента, з 2010 року – на посаді доцента, з 2016 року – на посаді професора. Лікар вищої категорії.

 

 

Мошковська Юлія Олегівна, к.мед.н., доцент кафедри.

Закінчила НМУ імені О.О.Богомольця в 1999 році з відзнакою. Навчалась на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб №1 в інтернатурі за спеціальністю «Терапія», магістратурі та аспірантурі. Захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Кардіологія». Працює на посаді доцента кафедри. Відповідальна за навчальний процес на медико-психологічному факультеті. Наукові вподобання – дослідження системи гемостазу у хворих кардіологічного профілю. Має 100 наукових публікацій. Володіє українською, російською, англійською, польською мовами. Є лікарем вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Кардіологія». Веде та консультує профільних хворих на базі КМКЛ №12.Слободяник Ольга Володимирівна, асистент кафедри.

Закінчила НМУ ім. О.О.Богомольця у 2008 році. Проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби» від НМАПО ім. П.Л. Шупика у 2008-2010 рр. У 2014 році закінчила клінічну ординатуру на кафедрі внутрішньої медицини №4 за спеціальністю «Терапія».  Пройшла спеціалізацію за спеціальністю «Кардіологія» у 2018 р.  З 2014 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини № 4. Лікар першої кваліфікаційної категорії.

 

Плискевіч Діна Анатоліївна, к.мед.н., доцент кафедри, відповідальна за учбово-методичну роботу.

Закінчила Вінницький медичний інститут в 1975 році. З 1975 р. по 1982 р. працювала терапевтом у терапевтичному відділенні клінічної лікарні №23. Навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі терапії педіатричного факультету Київського медичного інституту в 1982-1984 роках. З 1984 року працює на кафедрі внутрішньої медицини № 4 – на посаді старшого лаборанта, з 1991 р. – асистента, а з 2001 р. – доцента. У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію. Лікар вищої категорії.

 

 


Савченко Олександр Володимирович, к.мед.н., асистент кафедри, керівник студентського наукового гуртка.

Закінчив лікувальний факультет №2 Київського медичного інституту у 1986 році. В 1987-1990 роках працював дільничним лікарем-терапевтом ТМО Деснянського району. В 1990-1992 роках навчався в клінічній ординатурі. В 1992-1993 роках працював старшим лаборантом, а з 1994 – асистентом кафедри внутрішньої медицини № 4. В 2006 році захистив кандидатську дисертацію. Лікар вищої категорії.

 

 

Шараєва Марина Леонідівна, к.мед.н., доцент кафедри, відповідальна за англомовну форму навчання.

Закінчила Київський медичний інститут з відзнакою в 1983 році, кандидат наук по кардіології з 1989 року, двадцать років працювала в НДІ кардіології ім. Стражеска, в Державному Фармакологічному центрі МОЗ України. З 2008 року працює в Національному медичному університеті ім.О.О.Богомольця. Стажувалась  в університетах Австрії, Великобританії, США. Автор більше 150 робіт у вітчизняних та міжнародних виданнях, доповідач на численних наукових форумах.

 

 


Біляченко Ірина Володимирівна, к.мед.н., асистент кафедри.

Закінчила НМУ ім.О.О.Богомольця у 1999 р. з відзнакою, навчалася у аспірантурі НМУ ім.О.О.Богомольця, у 2007 р. захистила кандидатську дисертацію. Працює асистентом кафедри внутрішньої медицини № 4 з 2005 р. Лікар вищої категорії.

 

belikova

Бєлікова Юлія Олегівна, асистент кафедри.

Закінчила лікувальний факультет №2 НМУ ім.О.О. Богомольця у 2014р. з відзнакою. У 2016 р. здобула науково-кваліфікаційний ступінь магістра. У вересні 2016 року вступила до аспірантури за спеціальністю «внутрішні хвороби». Навчається за програмою підготовки доктора філософії у медицині. Викладач англомовних груп. Лікар другої кваліфікаційної категорії.

 

 

 

 

sobol

Соболь Вікторія Олегівна, к.мед.н., асистент кафедри.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2004 році за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2005 році виконала магістерську роботу та захистила її.  З 2005 по 2007 рр. – навчалася в клінічній ординатурі. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію. З 2014 року – асистент кафедри внутрішньої медицини № 4. Лікар першої кваліфікаційної категорії.

 

 

merkulova

Мельничук Ірина Олегівна, к.мед.н., асистент кафедри.

У 2012 році з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. В 2012-2014 роках навчалась в інтернатурі та магістратурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби», отримала диплом з відзнакою. В 2014-2017 роках навчалась в аспірантурі за спеціальністю «Кардіологія». В 2018 році захистила кандидатську дисертацію. З 2016 року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Має понад 60 друкованих праць. Індекс Гірша. ( Google Scholar)-1. Вільно володіє англійською мовою. Лікар першої кваліфікаційної категорії.

 

trunova

Трунова Світлана Василівна, д.мед.н., доцент кафедри.

У 1979 р. закінчила лікувальний факультет Київського медичного інституту. В 1990 р. захистила кандидатську дисертацію. З 1991 р. по 1999 р. працювала старшим науковим співробітником в лабораторії проблем остеохондрозу НДЛЦ НМУ. З 2000 р. – асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2, в 2012-2016 роках – доцент. В 2012 р. захистила докторську дисертацію. З 2016р – доцент кафедри внутрішньої медицини № 4. Автор понад 120 наукових праць. Лікар вищої категорії.

 

 

dsc_4885

Крушинська Ніна Анатоліївна, к.мед.н., асистент кафедри.

У 2004 році з відзнакою закінчила лікувальний факультет Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. З 2004 по 2005 р. навчалась в інтернатурі в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за спеціальністю «Терапія». У 2013 році закінчила клінічну ординатуру, а в 2016 році – аспірантуру в ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України. У 2017р. захистила кандидатську дисертацію. З 2017року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Лікар першої кваліфікаційної категорії.

 

dsc_4885

Оніщенко Вікторія Олегівна, к.мед.н., асистент кафедри.

Закінчила ДонДМУ ім. М.Горького, за спеціальністю «Лікувальна справа» у 2007р., отримала диплом з відзнакою. У 2009 р. закінчила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби». З 2008 р. по 2011 р. навчалася в аспірантурі при ДонНМУ ім. М.Горького. В 2011 р. захистила кандидатську дисертацію. З 2010 р. по 2014 р. займала посаду асистента кафедри внутрішніх хвороб №2 ДонНМУ ім. М.Горького. З грудня 2014 р. працює на посаді асистента кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ імені О.О. Богомольця. Є лікарем другої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Кардіологія». Є співавтором 55 наукових робіт, 2 патентів на корисну модель. Індекс Гірша. ( Google Scholar)-1. Вільно володіє англійською мовою.

 

dsc_4885

Жорниченко Дмитро Миколайович, асистент кафедри.

У 2010 році закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. Лікар з медицини невідкладних станів, терапії. З 2016 року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

 

dsc_4885

Моцак Тетяна Михайлівна, асистент кафедри.

В 2014 р. закінчила медичний факультет №2 НМУ імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа», отримала диплом з відзнакою, занесена до Книги Пошани НМУ. З 2014 р. по 2016 р. навчання в інтернатурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби». З 2016 р. по 2018 р. клінічна ординатура на кафедрі внутрішньої медицини №4 за спеціальністю «Терапія». З 2018 р. – аспірант кафедри. Має понад 20 друкованих праць. Вільно володіє англійською мовою.