Кафедрa внутрішньої медицини №4

Навчально-методична робота

Відповідальний за навчально-педагогічний процес на кафедрі кандидат медичних наук, доцент Долинна О.В., +380504452603

Електронна адреса- olushadol@gmail.com

Відповідальний за навчально-методичну роботу на кафедрі зі студентами фармацевтичного факультету доктор  медичних наук, професор Крамарьова В.Н., +380504445490, електронна адреса – victoriia.kramarova@gmail.com

Відповідальний за англомовну форму навчання на кафедрі кандидат медичних наук, доцент Шараєва М.Л. +38 050-831-43-49

Електронна пошта – malesha.kyiv@gmail.com

 

2022-2023 н.р.

 

Робочі навчальні програми 2022-23

Вибіркова дисципліна: Програма Клін. аспекти гематології трансфузіології та імунопрофілактики

Програма – Екстрена та невідкладна допомога в клініці ВМ

Силабуси 2022-23

План роботи кафедри ВМ4 2022-23

План засідань кафедри ВМ4 2022-2023

Графік взаємовідвідувань НПП

Навчальні графіки осінь 2022

Навчальні графіки весна 2023

Графік проведення симуляційних навчань

Графік засідань гуртка

Підготовка до ЄДКІ

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри внутрішньої медицини №4 за 2022-2023 н.р.

 

 

2021-2022 н.р.

 

План засідань кафедри осінь 2021-2022

План засідань кафедри весна 2021-2022

План роботи кафедри 2021-22

Регламент оцінювання ВМ

Навчальні графіки осінь 2021

Робочі навчальні програми 2021-22

Силабуси 2021-22

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри внутрішньої медицини №4 за 2021-2022 н.р.

 

 

2020-2021 н.р.

 

План засідань кафедри весна 2020-21

План роботи кафедри 2020-21

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри внутрішньої медицини №4 за 2020-2021 н.р.

 

 

Посібник

 

 

Навчальний процес на кафедрі проводиться зі студентами 4–6 курсів медичного факультету №3, 4-6 курсів медико-психологічного факультету, 4 курсу факультету іноземніх студентів, 4 курсу фармацевтичного факультету.

Згідно з навчальним планом на кафедрі викладаються дисципліни «Внутрішня медицина»: «Внутрішня медицина (в тому числі ендокринологія» (4 курс), «Внутрішня медицина» (5 курс), «Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та з фтизіатрією» (6 курс), «Фармакотерапія» (4 курс), «Клінічна косметологія» (4 курс)

Проводиться виробнича практика «Виробнича лікарська практика» зі студентами 4 курсу медичного факультету №3 і медико-психологічного факультету та виробнича практика «Клінічна та апаратна косметологія» зі студентами 4 курсу фармацевтичного факультету.

Співробітниками кафедри підготовлені  робочі програми з навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів 4-6 курсу медичного факультету №3 та медико – психологічного факультету, підготовлені робочі програми з навчальних дисциплін «Фармакотерапія» і «Клінічна косметологія» для студентів 4 курсу та 7 типових навчальних програм з курсу за вибором: «Актуальні питання пульмонології», «Актуальні питання ревматології», «Актуальні питання гематології та трансфузіології», «Актуальні питання кардіології», «Інструментальні методи функціональної діагностики», «Актуальні питання нефрології», «Актуальні питання гастроентерології».

 

Підручники, навчальні посібники та монографії, видані за участі співробітників кафедри внутрішньої медицини №4

 1. Лизогуб В.Г., Кузько Н.В. Ишемическая болезнь сердца. Київ, Здоров’я, 2007-430 c.ISB N 978-966-463-004-4
 2. Лизогуб В.Г.,  Пліскевич Д.А., Козлов В.А., Савченко А.В.,  Бондарчук А.Н., . Богдан Т.В.,  Крамарьова В.Н. Практикум з внутрішньої медицини

(навчальний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів 4 курсу). « Основи внутрішньої медицини (ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологія). Змістовий модуль №3 «Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб органів дихання. Київ – 2008, 42 с.

 1. Крайдашенко О.В., Купновецька І.Г., Кліщ І.Н., Лизогуб В.Г. Фармакотерапия. Підручник для студентів фармакологічного факультету. Вид. 2. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 644 с. : іл. ISBN 978-966-382-486-4.
 2. Лизогуб В.Г, Лисенюк В.П, Наумова М.І.. Фітотерапевтичні засоби та фітопрепарати для загальної лікарської практики : навч. посібник– К., 2007. – 98 с.
 3. Лизогуб В.Г., Богдан Т.В., Шараєва М.Л., Крайдашенко О.В., Волошина О.О. Побічні дії лікарських засобів: навч. посібник – Київ, 2013. – 137 с.
 4. Богдан Т.В., Лизогуб В.Г. Метаболізм амінокислот при міокардиальній ішемії. Монографія.- 2016.- Київ, ДІА.- 207 с. ISBN 978-617-7015-43-6.
 5. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / Всеукр. асоц. кардіологів ; За ред. В. М. Коваленка [та ін.]. – 3-те вид., переробл. і допов. – Киiв Моріон, 2018. – 223 с.: іл, табл.
  Шифр ННМБУ:Б-98221
 6. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/ За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова, 4-те вид., переробл. і доповн. – К.: МОРІОН, 2020. – 240 с. І8ВІЧ 978-966-2066-77-7.
 7. Алтуніна Н.В. Метаболічні ефекти застосування альфа-ліпоєвої кислоти та сульфату цинка у хворих на цукровий діабет 2 типу, що перенесли не-Q-інфаркт міокарда // Сhallenges and prospects for the development of the medical sphere in Ukraine and EU countries: comparative analysis: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. – 2019. – P. 1-25.