НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішньої медицини №4

Лікувально-консультативна робота

Кафедра внутрішньої медицини № 4 розташована на двох лікувальних базах 12 та 15 міських клінічних лікарнях, про що укладено договори з боку НМУ та відповідними клініками. Відповідно до свого профілю та напрямку діяльності, співробітники кафедри проводять профілактичну,лікувальну, консультативну та наукову роботу в терапевтичному,кардіологічному, гастроентерологічному та приймальному відділеннях цих закладів. Консультативні терапевтичні та кардіологічні прийоми практично у всіх відділеннях цих многопрофільних стаціонарів проводять доценти та асистенти , лаборанти кафедри ведуть палати хворих та чергування. Співробітниками кафедри проводяться всі кардіологічні обстеження: холтеровське моніторування ЕКГ та Тиску, проби з дозованим фізичним навантаженням (ВЕМ), ехокардіографічне дослідження, визначення ліпідного та глікемічного профілів, тощо. На кафедрі проходять клінічне навчання 2 іноземних клінічних ординаторів другого року навчання та 1 першого року навчання. Кафедра проводить постійну курацію інтернів , магістрів по сімейної медицини та терапевтів щодо їхнього набуття відповідними практичними навичками та теоретичними знаннями. Співробітники кафедри приймають участь у ранкових обговореннях хворих,консиліумах та патологоанатомічних розглядах важких випадків, проводять теоретичні конференції щодо діагностичних та лікувальних новітніх технологій, презентації складних та цікавих клінічних випадків, постійно підвищують свій рівень знань.

 

Перелік (назва, адреса) університетських клінік у складі ВНЗ МОЗ Українио

Назва клініки Адреса клініки
1 Міська клінічна лікарня № 12 Вул. Підвисоцького 4а
2 Міська клінічна лікарня № 15 Вул. Фрунзе 107

 

Загальна кількість клініцистів ВНЗ МОЗ України

Назва кафедри Кількість клініцистів
Кафедра внутрішньої медицини № 4 19

 

Лікувальна робота співробітників кафедри внутрішніх хвороб № 4 НМУ ім. Богомольця на лікувальних базах ( лікарня № 12, лікарня № 15 м. Києва)

ФІО

Консультація Відділень/лікарня

Вид роботи

1. Пліскевич Д.А. Терапія

 

Консультації

 

2.

 

Крамарева В.Н. гастроентерологія консультації
3. Мошковська Ю.О. Хірургія № 2 Консультації

 

4. Долинна О.В.

 

кардіологія

 

Ведення кард. хворих
5. Богдан Т.В. Кардіологія

 

Консультації

Ведення кард. хворих

7. Шараєва М.Л. Хірургія № 1

 

Консультації

 

8. Алтуніна Н.В. ЛОР

 

Консультації

Ведення терап.хворих

9. Артемчук О.О.

 

Щелепно-лицева хірургія № 2 Консультації

Ведення терап.хворих

10 . Біляченко І.В. Терапія Ведення терап.хворих

 

10. Бондарчук О.М. Терапія № 2

лік. № 15

Консультації

Чергування

11. Савченко О.В. неврологія Консультації,

чергування

12. Жорніченко Д.М. Приймальне відділення Чергування

 

13. Меркулова І.О Терапія Ведення кард. хворих

Чергування

 

14. Тиравська Ю.В. Травматологія Консультації

 

15. Кузьменко Л.В. Кардіологія Ведення кард.хворих

Чергування

 

16. Слободянюк О.В. кардіологія Ведення кард.хворих

 

17. Оніщенко В.О. Декретна відпустка